intTypePromotion=1

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Đánh giá tác động của việc lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên đến HĐGD tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Chia sẻ: Bautroibinhyen26 Bautroibinhyen26 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
52
lượt xem
2
download

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Đánh giá tác động của việc lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên đến HĐGD tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu tác động của ý kiến phản hồi đến hoạt động giảng dạy của GV, từ đó xác định được tính hiệu quả hoạt động khảo sát ý kiến SV trong việc nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy của GV, hướng đến việc đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy học ở đại học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Đánh giá tác động của việc lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên đến HĐGD tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> ----------<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC LẤY Ý KIẾN<br /> PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN ĐẾN HOẠT ĐỘNG GIẢNG<br /> DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC<br /> SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Mã số: Đ2013-03-56-BS<br /> <br /> Đà Nẵng, tháng 11 năm 2014<br /> <br /> 1<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> ----------<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC LẤY Ý KIẾN<br /> PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN ĐẾN HOẠT ĐỘNG GIẢNG<br /> DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC<br /> SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> Mã số: Đ2013-03-56-BS<br /> Xác nhận của cơ quan chủ trì<br /> (ký, họ tên, đóng dấu)<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài<br /> (ký, họ vè tên)<br /> <br /> Trương Văn Thanh<br /> <br /> Đà Nẵng, tháng 11 năm 2014<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Ngày nay, với định hướng phát triển giáo dục phù hợp với nhu<br /> cầu xã hội (người học, phụ huynh và người sử dụng lao động) kèm<br /> theo đó là yêu cầu ngày càng tăng trách nhiệm giải trình của các cơ sở<br /> giáo dục về chất lượng đào tạo thì đánh giá chất lượng hoạt động<br /> giảng dạy (HĐGD) là một minh chứng cần thiết cho chất lượng đào<br /> tạo của các trường đại học.<br /> Có nhiều cách khác nhau để đánh giá chất lượng hoạt động<br /> giảng dạy, về cơ bản có thể chia thành các biện pháp: cán bộ quản lý<br /> đánh giá, đồng nghiệp đánh giá, giảng viên (GV) tự đánh giá và sinh<br /> viên (SV) đánh giá hoạt động giảng dạy (HĐGD) của GV. Chủ trương<br /> lấy ý kiến phản hồi từ người học để thay đổi cho phù hợp nhận được<br /> sự đồng tình từ phía các trường, GV và người học. Mục đích của hoạt<br /> động này nhằm góp phần thực hiện quy chế dân chủ; xây dựng đội<br /> ngũ GV có phẩm chất đạo đức, thái độ nghề nghiệp và trình độ chuyên<br /> môn cao, phương pháp và phong cách giảng dạy tiên tiến, hiện đại.<br /> Nhiều trường đại học nhận thức được vai trò việc đánh giá GV,<br /> đặc biệt là việc đánh giá HĐGD qua kênh SV. Hoạt động đánh giá GV<br /> được tổ chức ở mỗi trường đại học có những tên gọi khác nhau như:<br /> “SV đánh giá giảng viên”, “ý kiến của SV về giảng viên”, “lấy ý kiến<br /> SV về HĐGD” nhưng đều thống nhất ở nội dung đánh giá quá trình<br /> giảng dạy của GV, tất các đều tập trung vào các nội dung kiến thức<br /> giảng dạy, phương pháp giảng dạy, hiệu quả việc sử dụng phương tiện<br /> dạy học, hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập được GV tiến<br /> hành.<br /> Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tiến hành khảo sát<br /> ý kiến đánh giá của SV về HĐGD của GV từ năm 2010. Các câu hỏi<br /> được chia thành 5 nội dung đánh giá là kiến thức giảng dạy, phương<br /> pháp giảng dạy, các phương tiện giảng dạy, hoạt động kiểm tra đanh<br /> giá, mối quan hệ giữa GVvà SV. Trên cơ sở tham khảo ý kiến phản<br /> hồi của SV về HĐGD, GV có những sự điều chỉnh HĐGD hợp lý và<br /> phù hợp với nhu cầu của SV, nói cách khác ý kiến phản hồi từ SV đã<br /> có ảnh hưởng đến sự điều chỉnh quá trình dạy học của GV.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về hiệu quả của hoạt<br /> động này, có những ý kiến cho rằng hoạt động này không có hiệu quả,<br /> thực hiện việc trò đánh giá thầy là không tôn trọng thầy cô, đi ngược<br /> lại với truyền thống tôn sư trọng đạo được coi trọng ở nước ta. Có<br /> những ý kiến lại cho rằng hoạt động này đã mang lại hiệu quả tốt, một<br /> số ý kiến lại khẳng định hoạt động có hiệu quả nhưng cần điều chỉnh<br /> hình thức, phương pháp và nội dung khảo sát cho phù hợp.<br /> Thực tế ở Việt Nam hiện nay chưa có những đánh giá chi tiết về<br /> hiệu quả của hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi của người học trong<br /> việc cải tiến và nâng cao chất lượng dạy học, cũng như chưa có những<br /> đánh giá về những nội dung khảo sát và xây dựng quy trình thông qua<br /> ý kiến của các giảng viên, sinh viên. Xuất phát từ những thực tế hiện<br /> nay và bối cảnh của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng,<br /> chúng tôi chọn đề tài “Đánh giá tác động của việc lấy ý kiến phản<br /> hồi từ SV đến HĐGD tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà<br /> Nẵng” với mục tiêu đánh giá được sự tác động của việc lấy ý kiến<br /> phản hồi từ SV tới HĐGD của GV; xác định những tồn tại trong quy<br /> trình thực hiện khảo sát từ đó xây dựng được bộ công cụ khảo sát có<br /> chất lượng và một quy trình khảo sát hợp lý nhằm nâng cao hơn nữa<br /> hiệu quả của công tác lấy ý kiến phản hồi của người học về HĐGD<br /> của GVtại trường ĐHSP Đà Nẵng.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài<br /> Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu tác động của ý<br /> kiến phản hồi đến hoạt động giảng dạy của GV, từ đó xác định được<br /> tính hiệu quả hoạt động khảo sát ý kiến SV trong việc nâng cao chất<br /> lượng hoạt động giảng dạy của GV, hướng đến việc đảm bảo và nâng<br /> cao chất lượng dạy học ở đại học.<br /> Nghiên cứu cần xác định ảnh hưởng của hoạt động khảo sát ý<br /> kiến đánh giá của SV đến các vấn đề sau:<br /> - Sự thay đổi trong nội dung dạy học của GV;<br /> - Sự thay đổi, cải tiến phương pháp dạy học;<br /> - Sự thay đổi trong thái độ, giao tiếp của GV với SV.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu<br /> Khách thể nghiên cứu:<br /> Hoạt động dạy- học, bao gồm chủ thể tham gia hoạt động dạy<br /> và chủ thể tham gia hoạt động học. Nghiên cứu tiến hành khảo sát ý<br /> kiến đánh giá từ SV và ý kiến đánh giá từ GV về ảnh hưởng của ý<br /> kiến phản hồi từ SV đến HĐGD của GV.<br /> Đối tượng nghiên cứu:<br /> Hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi của SV về công tác dạy học<br /> của giảng viên.<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu<br /> - Về nội dung: Nghiên cứu chỉ đề cập đến ảnh hưởng của việc<br /> lấy ý kiến phản hồi của người học đến HĐGD, không đề cập đến công<br /> tác quản lý chuyên môn, quản lý đào tạo từ phía Nhà trường.<br /> - Về không gian: Nghiên cứu được tiến hành trong trường Đại<br /> học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.<br /> - Về thời gian: Thời gian tiến hành nghiên cứu từ tháng 11 năm<br /> 2013 đến tháng 11 năm 2014.<br /> 5. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu<br /> Câu hỏi nghiên cứu<br /> - Hoạt động lấy ý kiến phản hồi của người học ảnh hưởng đến<br /> việc giảng dạy của GV như thế nào?<br /> - Làm thế nào đề phát huy hiệu quả của hoạt động lấy ý kiến<br /> phản hồi của người học nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy học?<br /> Giả thuyết nghiên cứu<br /> Giả thuyết H1: Hoạt động khảo sát ý kiến đánh giá của SV về<br /> HĐGD của GVảnh hưởng một cách tổng thể đến quá trình dạy học<br /> của GVở các khia cạnh như: Sự thay đổi về nội dung dạy học; cải<br /> thiện nội dung dạy học; Đổi mới phương pháp, bổ sung phương tiện,<br /> tài liệu học tập; Đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá theo hương<br /> khách quan.<br /> Giả thuyết H2: Tăng cường đánh giá về các khía cạnh như nội<br /> dung, phương pháp dạy học, hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học<br /> tập của GV; giúp GV có thêm căn cứ GV điều chỉnh quá trình dạy học<br /> nhằm mục đích nâng cao chất lượng HĐGD trong Nhà trường.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2