intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Đánh giá tác động của việc lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên đến HĐGD tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Chia sẻ: Bautroibinhyen26 Bautroibinhyen26 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

70
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu tác động của ý kiến phản hồi đến hoạt động giảng dạy của GV, từ đó xác định được tính hiệu quả hoạt động khảo sát ý kiến SV trong việc nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy của GV, hướng đến việc đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy học ở đại học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Đánh giá tác động của việc lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên đến HĐGD tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> ----------<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC LẤY Ý KIẾN<br /> PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN ĐẾN HOẠT ĐỘNG GIẢNG<br /> DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC<br /> SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Mã số: Đ2013-03-56-BS<br /> <br /> Đà Nẵng, tháng 11 năm 2014<br /> <br /> 1<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> ----------<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC LẤY Ý KIẾN<br /> PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN ĐẾN HOẠT ĐỘNG GIẢNG<br /> DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC<br /> SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> Mã số: Đ2013-03-56-BS<br /> Xác nhận của cơ quan chủ trì<br /> (ký, họ tên, đóng dấu)<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài<br /> (ký, họ vè tên)<br /> <br /> Trương Văn Thanh<br /> <br /> Đà Nẵng, tháng 11 năm 2014<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Ngày nay, với định hướng phát triển giáo dục phù hợp với nhu<br /> cầu xã hội (người học, phụ huynh và người sử dụng lao động) kèm<br /> theo đó là yêu cầu ngày càng tăng trách nhiệm giải trình của các cơ sở<br /> giáo dục về chất lượng đào tạo thì đánh giá chất lượng hoạt động<br /> giảng dạy (HĐGD) là một minh chứng cần thiết cho chất lượng đào<br /> tạo của các trường đại học.<br /> Có nhiều cách khác nhau để đánh giá chất lượng hoạt động<br /> giảng dạy, về cơ bản có thể chia thành các biện pháp: cán bộ quản lý<br /> đánh giá, đồng nghiệp đánh giá, giảng viên (GV) tự đánh giá và sinh<br /> viên (SV) đánh giá hoạt động giảng dạy (HĐGD) của GV. Chủ trương<br /> lấy ý kiến phản hồi từ người học để thay đổi cho phù hợp nhận được<br /> sự đồng tình từ phía các trường, GV và người học. Mục đích của hoạt<br /> động này nhằm góp phần thực hiện quy chế dân chủ; xây dựng đội<br /> ngũ GV có phẩm chất đạo đức, thái độ nghề nghiệp và trình độ chuyên<br /> môn cao, phương pháp và phong cách giảng dạy tiên tiến, hiện đại.<br /> Nhiều trường đại học nhận thức được vai trò việc đánh giá GV,<br /> đặc biệt là việc đánh giá HĐGD qua kênh SV. Hoạt động đánh giá GV<br /> được tổ chức ở mỗi trường đại học có những tên gọi khác nhau như:<br /> “SV đánh giá giảng viên”, “ý kiến của SV về giảng viên”, “lấy ý kiến<br /> SV về HĐGD” nhưng đều thống nhất ở nội dung đánh giá quá trình<br /> giảng dạy của GV, tất các đều tập trung vào các nội dung kiến thức<br /> giảng dạy, phương pháp giảng dạy, hiệu quả việc sử dụng phương tiện<br /> dạy học, hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập được GV tiến<br /> hành.<br /> Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tiến hành khảo sát<br /> ý kiến đánh giá của SV về HĐGD của GV từ năm 2010. Các câu hỏi<br /> được chia thành 5 nội dung đánh giá là kiến thức giảng dạy, phương<br /> pháp giảng dạy, các phương tiện giảng dạy, hoạt động kiểm tra đanh<br /> giá, mối quan hệ giữa GVvà SV. Trên cơ sở tham khảo ý kiến phản<br /> hồi của SV về HĐGD, GV có những sự điều chỉnh HĐGD hợp lý và<br /> phù hợp với nhu cầu của SV, nói cách khác ý kiến phản hồi từ SV đã<br /> có ảnh hưởng đến sự điều chỉnh quá trình dạy học của GV.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về hiệu quả của hoạt<br /> động này, có những ý kiến cho rằng hoạt động này không có hiệu quả,<br /> thực hiện việc trò đánh giá thầy là không tôn trọng thầy cô, đi ngược<br /> lại với truyền thống tôn sư trọng đạo được coi trọng ở nước ta. Có<br /> những ý kiến lại cho rằng hoạt động này đã mang lại hiệu quả tốt, một<br /> số ý kiến lại khẳng định hoạt động có hiệu quả nhưng cần điều chỉnh<br /> hình thức, phương pháp và nội dung khảo sát cho phù hợp.<br /> Thực tế ở Việt Nam hiện nay chưa có những đánh giá chi tiết về<br /> hiệu quả của hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi của người học trong<br /> việc cải tiến và nâng cao chất lượng dạy học, cũng như chưa có những<br /> đánh giá về những nội dung khảo sát và xây dựng quy trình thông qua<br /> ý kiến của các giảng viên, sinh viên. Xuất phát từ những thực tế hiện<br /> nay và bối cảnh của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng,<br /> chúng tôi chọn đề tài “Đánh giá tác động của việc lấy ý kiến phản<br /> hồi từ SV đến HĐGD tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà<br /> Nẵng” với mục tiêu đánh giá được sự tác động của việc lấy ý kiến<br /> phản hồi từ SV tới HĐGD của GV; xác định những tồn tại trong quy<br /> trình thực hiện khảo sát từ đó xây dựng được bộ công cụ khảo sát có<br /> chất lượng và một quy trình khảo sát hợp lý nhằm nâng cao hơn nữa<br /> hiệu quả của công tác lấy ý kiến phản hồi của người học về HĐGD<br /> của GVtại trường ĐHSP Đà Nẵng.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài<br /> Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu tác động của ý<br /> kiến phản hồi đến hoạt động giảng dạy của GV, từ đó xác định được<br /> tính hiệu quả hoạt động khảo sát ý kiến SV trong việc nâng cao chất<br /> lượng hoạt động giảng dạy của GV, hướng đến việc đảm bảo và nâng<br /> cao chất lượng dạy học ở đại học.<br /> Nghiên cứu cần xác định ảnh hưởng của hoạt động khảo sát ý<br /> kiến đánh giá của SV đến các vấn đề sau:<br /> - Sự thay đổi trong nội dung dạy học của GV;<br /> - Sự thay đổi, cải tiến phương pháp dạy học;<br /> - Sự thay đổi trong thái độ, giao tiếp của GV với SV.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu<br /> Khách thể nghiên cứu:<br /> Hoạt động dạy- học, bao gồm chủ thể tham gia hoạt động dạy<br /> và chủ thể tham gia hoạt động học. Nghiên cứu tiến hành khảo sát ý<br /> kiến đánh giá từ SV và ý kiến đánh giá từ GV về ảnh hưởng của ý<br /> kiến phản hồi từ SV đến HĐGD của GV.<br /> Đối tượng nghiên cứu:<br /> Hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi của SV về công tác dạy học<br /> của giảng viên.<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu<br /> - Về nội dung: Nghiên cứu chỉ đề cập đến ảnh hưởng của việc<br /> lấy ý kiến phản hồi của người học đến HĐGD, không đề cập đến công<br /> tác quản lý chuyên môn, quản lý đào tạo từ phía Nhà trường.<br /> - Về không gian: Nghiên cứu được tiến hành trong trường Đại<br /> học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.<br /> - Về thời gian: Thời gian tiến hành nghiên cứu từ tháng 11 năm<br /> 2013 đến tháng 11 năm 2014.<br /> 5. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu<br /> Câu hỏi nghiên cứu<br /> - Hoạt động lấy ý kiến phản hồi của người học ảnh hưởng đến<br /> việc giảng dạy của GV như thế nào?<br /> - Làm thế nào đề phát huy hiệu quả của hoạt động lấy ý kiến<br /> phản hồi của người học nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy học?<br /> Giả thuyết nghiên cứu<br /> Giả thuyết H1: Hoạt động khảo sát ý kiến đánh giá của SV về<br /> HĐGD của GVảnh hưởng một cách tổng thể đến quá trình dạy học<br /> của GVở các khia cạnh như: Sự thay đổi về nội dung dạy học; cải<br /> thiện nội dung dạy học; Đổi mới phương pháp, bổ sung phương tiện,<br /> tài liệu học tập; Đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá theo hương<br /> khách quan.<br /> Giả thuyết H2: Tăng cường đánh giá về các khía cạnh như nội<br /> dung, phương pháp dạy học, hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học<br /> tập của GV; giúp GV có thêm căn cứ GV điều chỉnh quá trình dạy học<br /> nhằm mục đích nâng cao chất lượng HĐGD trong Nhà trường.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2