intTypePromotion=1
ADSENSE

Bệnh học đái dầm

Chia sẻ: Hang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

86
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đái dầm là một vấn đề thƣờng gặp ở trẻ em. Trẻ biết kiểm soát nước tiểu vào ban ngày khi bàng quang bị đầy nước tiểu. Kiểm soát có ý thức và phối hợp này xảy ra khi trẻ 4 tuổi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh học đái dầm

 1. ĐÁI DẦM (Bed Wetting) Bs. Nhâ Chấn Phá đã trì ngà 03/04/2012 m t nh y
 2. ĐẠI CƢƠNG • Đái dầm là một vấn đề thƣờng gặp ở trẻ em. Trẻ biết kiểm soát nƣớc tiểu vào ban ngày khi bàng quang bị đầy nƣớc tiểu. Kiểm soát có ý thức và phối hợp này xảy ra khi trẻ 4 tuổi. • Kiểm soát bàng quang vào ban đêm thời gian kéo dài hơn và xảy ra khi trẻ 5 – 7 tuổi.
 3. ĐẠI CƢƠNG • Đái dầm làmột dạng rối loạn tâ thần. Bệnh m nhâ đái khô kiểm soá được trong giấc ngủ. n ng t Bệnh tăng khi cósang chấn tâ lý Bệnh gặp ở m . người lớn vàtrẻ em, nhưng chủ yếu làtrẻ em, trai nhiều hơn gái.
 4. * Bệnh giảm dần theo tuổi: • 82% trẻ em 2 tuổi • 26% trẻ 4 tuổi có đái dầm • 5 tuổi gặp từ 10 – 20% • Trên 10 tuổi tỷ lệ đái dầm là 3- 4%. • Ở người trưởng thành tỷ lệ đái dầm là 1%.
 5. • Sự bà tiết nước tiểu (tiểu tiện) được thực i hiện theo cơ chế phản xạ. Phản xạ nà chịu sự y chi phối của hệ thần kinh giao cảm vàphógiao cảm, điều khiển hoạt động cơ bó đái vàcơ ng thắt trơn, đồng thời cũng chịu sự chi phối của cầu nã và vỏ nã điều khiển hoạt động o o, của tủy sống vàcơ thắt vâ n.
 6. Phản xạ không điều kiện về sự tiểu tiện • Trung khu giao cảm ở đốt thắt lưng 5 đến đốt cù 1-2 ở tủy sống có cá sợi thần kinh giao ng c cảm là nhu động niệu đạo tăng, là dã thà m m n nh bà quang vàco cơ thắt trơn ở cổ bà quang, ng ng tạo điều kiện tí lũy nước tiểu. ch
 7. • Trung khu đối giao cảm ở đốt cù 2-3 của ng tủy sống, cá sợi thần kinh đối giao cảm là c m nhu động niệu đạo giảm, co cơ thà bành ng quang vàdã cơ thắt trơn ở cổ bà quang, tạo n ng điều kiện cho nước tiểu chảy xuống ống thoát tiểu để thải ra ngoài.
 8. • Cơ thắt ngoà chịu sự chi phối của dâ thần i y kinh thẹn, xuất phá từ đốt cù 2- 4 của tủy t ng sống. • Khi nước tiểu xuống bó đái khoảng 250 - ng 300 ml, là căng bó đái, kí thí cá thụ m ng ch ch c quan, tạo xung động thần kinh hướng tâ truyền m về trung khu phản xạ tiểu tiện ở tuỷ sống.
 9. • Hưng phấn từ trung khu này theo dây thần kinh đối giao cảm tới bàng quang làm co cơ thành bàng quang từng đợt gây cảm giác “mắc tiểu”. • Khi áp suất trong bàng quang đủ mạnh làm dãn cơ thắt trơn ở cổ bàng quang, gây phản xạ tiểu tiện. Đây là loại phản xạ tiểu tiện tự động.
 10. Phản xạ có điều kiện về sự tiểu tiện Ở cầu nã có 2 trung khu chi phối phản xạ o tiểu tiện của tủy sống: trung khu ức chế chiếm ưu thế nê có tá dụng kì hã phản xạ tiểu n c m m tiện, ngay cả khi cócảm giá "mắc tiểu". Trung c khu kí thí chỉ hoạt động khi cólệnh của vỏ ch ch nã o.
 11. Ở vỏ nã có2 trung khu chi phối phản xạ tiểu o tiện: Trung khu ức chế hoạt đông liê tục, cò n n trung khu kí thí chỉ hoạt động khi có điều ch ch kiện thuận lợi cho sự tiểu tiện như nơi tiểu tiện, thời điểm và hoà cảnh mô trường xung n i quanh…
 12. • Khi muốn tiểu tiện, trung khu kích thích ở vỏ não tác động vào trung khu kích thích và kì m hãm trung khu ức chế ở cầu não, đồng thời ức chế cơ thắt vân làm cơ này dãn, nước tiểu được ra ngoài qua ống thoát tiểu. Nhờ đó ta có thể chủ động tiểu tiện khi điều kiện chưa thích hợp
 13. §éng t¸c tiÓ tiÖ u n • §¬ vÞ n liª tô s¶ sinh ra n- c tiÓ tË trung n thË n c n í u p vµ bÓthË rå xuè niÖ qu¶ o n i ng u n • Thµ niÖ qu¶ cãc¬tr¬ cãnh÷ sã nhu nh u n n ng ng ® ng tõ ® t n- c tiÓ vµ bµ quang é ng î í u o ng • N- c tiÓ vµ bµ quang lµ bµ quang gi· í u o ng m ng n dÇ ra n • cæbµ quang cãc¬th¾ tr¬ do sî giao c¶ vµ ng t n i m phãgiao c¶ chi phè (sî giao c¶ lµ cho c¬ m i i m m th¾ tr¬ co l¹ t n i)
 14. §éng t¸c tiÓ tiÖ u n • Khi dung tÝ n- c tiÓ trong bµ quang lª ch í u ng n tí 250-300 ml th× i sÏg© ra ¸ lù kÝ thÝ c¸ y p c ch ch c ® u d© thÇ kinh ë thµ bµ quang t¹ ra Ç y n nh ng o nh÷ xung ® ng thÇ kinh truyÒ tõtrung khu ng é n n tiÓ tiÖ ë ® n tuû cï I,II,III cñ tuû sè u n o¹ ng a ng g© c¶ giÊ mã tiÓ tiÖ lµ co c¬bµ quang y m c t u n m ng vµmëc¬th¾ tr¬ bµ quang. t n ng • Nh- vË n- c tiÓ bÞ® y tõ bµ quang ra y í u È ng ngoµ niÖ ® o rå bµ xuÊ ra ngoµ i u ¹ i i t i.
 15. Định nghĩa • Đái dầm là một rối loạn bài tiết nước tiểu không theo ý muốn xảy ra khi ngủ. • ( Đái dầm là chứng đi tiểu không tự chủ lúc ngủ,vào ban đêm hoặc lúc trẻ ngủ trưa).
 16. Những nguyên nhân gây đái dầm 1.Yếu tố di truyền: Ch 12q & 22q11 Copyright © 2000-2009 Enuresis Associates LLC All rights reserved. The information provided on dryatnight.com is for educational purposes only and is not a substitute for specific medical advice and treatment concerning your child's situation. Contact us at 301-774-1349 or 8186 Lark Brown Rd Ste 202, Elkdridge, MD 21075
 17. • 2. Chậm phát triển hệ thần kinh trung ương làm giảm khả năng kiểm soát nín tiểu của bàng quang khi trẻ ngủ.
 18. 3. Yếu tố nội tiết: • Khô đủ hormon bà niệu ADH (hormon nà ng i y cótá dụng là giảm số lượng bà tiết nước tiểu c m i từ thận). 4. Nhiễm trù tiết niệu. ng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2