Các bước trong quá trình nghiên cứu khoa học

Chia sẻ: Luu Hong Hai | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
875
lượt xem
181
download

Các bước trong quá trình nghiên cứu khoa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khoa học (trong tiếng Latin scientia, có nghĩa là "kiến thức" hoặc "hiểu biết") là các nỗ lực thực hiện phát minh, và tăng lượng tri thức hiểu biết của con người về cách thức hoạt động của thế giới vật chất xung quanh. Thông qua các phương pháp kiểm soát, nhà khoa học sử dụng cách quan sát các dấu hiệu biểu hiện mang tính vật chất và bất thường của tự nhiên nhằm thu thập dữ liệu, phân tích thông tin để giải thích cách thức hoạt động, tồn tại của sự vật hiện tượng. Một trong những...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các bước trong quá trình nghiên cứu khoa học

  1. CÁC BƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PGs. Phạm Văn Kim Bô môn Bảo Vệ Thực Vật Khoa Nông Nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ 18-02-2004 Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT 1
  2. Các bước cần có trong quá trình nghiên cứu khoa học 1. Chọn đề tài nghiên cứu 2. Tra cứu tư liệu 3. Lập đề cương nghiên cứu 4. Đăng ký xin kinh phí và bảo vệ đề cương 5. Tiến hành thí nghiệm 6. Phân tích số liệu và tổng kết thí nghiệm 7. Viết bài báo khoa học 8. Viết luận văn tốt nghiệp 9. Trình bày chuyên đề trước đám đông (seminar) Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT 18-02-2004 2 10. Viết bài chuyên khảo
  3. 1. Chọn đề tài nghiên cứu o Dựa vào thích thú của người nghiên cứu o Dựa vào yêu cầu của thực tế sản xuất o Dựa vào trào lưu của thế giới và của khu vực o Phù hợp với kinh phí có thể tranh thủ được. 18-02-2004 Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT 3
  4. 2. Tra cứu tư liệu • Sau khi có đề tài, cần phải tìm hiểu sâu hơn về chuyên đề • Phải biết những điểm cơ bản có liên quan đến chuyên đề • Phải thu thập thông tin của các công trình đã công bố có liên quan đến chuyên đề • Tìm biết các phương pháp có thể ứng dụng để giải quyết các mục đích của đề tài  Tra cứu tư liệu trong thư viện 18-02-2004 Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT 4
  5. 2. Tra cứu tư liệu • Thư viện là nơi tích chứa nhiều thông tin nhứt • Nên tra cứu tại thư viện có quan tâm đến chuyên đề của mình. • Trường ĐHCT là trường đa ngành nên bao gồm nhiều chuyên đề • Thư viện ĐHCT có nhiều tư liệu về nông nghiệp, ngoài ra có các ngành sinh học khác như sinh học và y khoa nên bao gồm cả các cơ bản của sinh học. Bm BVTV, DHCT 18-02-2004 Pham Van Kim, 5
  6. 2. Tra cứu tư liệu • Thư viện của tỉnh cũng có chứa nhiều tư liệu về nông nghiệp (do là tỉnh nông nghiệp) • Thư viện của Khoa Nông Nghiệp cũng có chứa nhiều tư liệu quí • Thư viện bộ môn có nhiều sách chuyên sâu trong các lãnh vực mà bộ môn đã và đang nghiên cứu • Tư liệu cá nhân của cán bộ giảng dạy là tư liệu chuyên sâu hơn nữa so với tư liệu của bộ môn 18-02-2004 cần phải Phamtìm ởBm ất cDHCT ững nơi nầy. Khi đi Van Kim, t BVTV, ả nh 6
  7. 2. Tra cứu tư liệu • Bên cạnh thư viện. mạng thông tin quốc tế còn là nơi cung cấp nhiều thông tin rất cập nhựt. • Ở mạng thông tin của các trường đại học lớn trên thế giới, các bộ môn chuyên môn của trường còn cung cấp những thông tin rất quí. • Bên cạnh đó, thông tin của các chuyên gia trong bộ môn cũng có những điều hay để chúng ta quan tâm. 18-02-2004 Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT 7
  8. 2. Tra cứu tư liệu • Qua mạng thông tin quốc tế, các nhà xuất bản khoa học trên thế giới còn có trang web của mình. • Qua các trang web nầy chúng ta còn có thể truy tìm các thông tin rất cập nhựt trong vài năm gần đây và cả các thông tin mới xuât bản dưới dạng các abstracts. • Một số nhà xuất bản còn cho phép chúng ta dọc các full text của vài năm trước. • Hãy tranh thủ các nguồn cung cấp thông tin nầy. 18-02-2004 Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT 8
  9. Hết 18-02-2004 Pham Van Kim, Bm BVTV, DHCT 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản