Cài đặt các dịch vụ Hạ tầng Mạng ( Network Infrastructure Service): DNS, WINS, DHCP

Chia sẻ: Bantoisg Bantoisg | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
403
lượt xem
176
download

Cài đặt các dịch vụ Hạ tầng Mạng ( Network Infrastructure Service): DNS, WINS, DHCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong Lab1, quá trình nâng cấp lên DC đã tự động cài đặt dịch vụ DNS, tuy nhiên cấu hình của DNS chưa được hoàn chỉnh. Trong bài Lab này chúng ta sẽ hoàn chỉnh cấu hình cho dịch vụ DNS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cài đặt các dịch vụ Hạ tầng Mạng ( Network Infrastructure Service): DNS, WINS, DHCP

  1. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ 205 Võ Thị Sáu , Q3, TP. HCM Tel / Fax: (84.8) 9321218 ­ 0913735906   E­Mail: info@masteritco.com Cài đặt các dịch vụ Hạ Tầng Mạng (Network Infrastructure  Services): DNS, WINS, DHCP 1 – CÀI ĐẶT DỊCH VỤ DNS:  Trong Lab1, quá trình nâng cấp lên DC đã tự động cài đặt dịch vụ DNS, tuy nhiên cấu hình của DNS chưa  được hoàn chỉnh. Trong bài Lab này chúng ta sẽ hoàn chỉnh cấu hình cho dịch vụ DNS. B1: Tạo “Reverse zone”   Tạo “Reverse zone”: Click nút phải chuột trên Reverse Lookup Zone / New Zone  Chọn “Primary zone”  Chọn “to all domain controllers” HỖ TRỢ HỌC VIÊN SUỐT THỜI GIAN LÀM VIỆC/HỌC TẬP TRONG TẤT CẢ CÁC LÃNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN IT NHẤT NGHỆ ­ NƠI DUY NHẤT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG NHỮNG CAM KẾT CỤ THỂ
  2. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ 205 Võ Thị Sáu , Q3, TP. HCM Tel / Fax: (84.8) 9321218 ­ 0913735906   E­Mail: info@masteritco.com  Khai báo phần “Network ID”: 192.168.1  Chọn  “Allow only secure dynamic updates”  Hoàn tất tạo “Reverse  Zone” HỖ TRỢ HỌC VIÊN SUỐT THỜI GIAN LÀM VIỆC/HỌC TẬP TRONG TẤT CẢ CÁC LÃNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN IT NHẤT NGHỆ ­ NƠI DUY NHẤT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG NHỮNG CAM KẾT CỤ THỂ
  3. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ 205 Võ Thị Sáu , Q3, TP. HCM Tel / Fax: (84.8) 9321218 ­ 0913735906   E­Mail: info@masteritco.com B2: Chỉnh tham số “Forwarders”  Click nút phải chuột trên Server / properties / chọn tab Forwarders / điền địa chỉ 203.162.4.1 / Add HỖ TRỢ HỌC VIÊN SUỐT THỜI GIAN LÀM VIỆC/HỌC TẬP TRONG TẤT CẢ CÁC LÃNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN IT NHẤT NGHỆ ­ NƠI DUY NHẤT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG NHỮNG CAM KẾT CỤ THỂ
  4. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ 205 Võ Thị Sáu , Q3, TP. HCM Tel / Fax: (84.8) 9321218 ­ 0913735906   E­Mail: info@masteritco.com 2 – CÀI ĐẶT DỊCH VỤ WINS:  B1: Cài đặt WINS  Control Panel / Add Remove Program / Windows Components/ Networking Services / Windows  Internet Name Service B2: Khai báo tham chiếu đến WINS Server  Chỉnh giá trị tham chiếu WINS trong “Advance TCP/IP Setting” về WINS Server, chọn “Enable  NetBIOS Over TCP/IP” HỖ TRỢ HỌC VIÊN SUỐT THỜI GIAN LÀM VIỆC/HỌC TẬP TRONG TẤT CẢ CÁC LÃNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN IT NHẤT NGHỆ ­ NƠI DUY NHẤT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG NHỮNG CAM KẾT CỤ THỂ
  5. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ 205 Võ Thị Sáu , Q3, TP. HCM Tel / Fax: (84.8) 9321218 ­ 0913735906   E­Mail: info@masteritco.com 3 – CÀI ĐẶT DỊCH VỤ DHCP:  B1: Cài đặt dịch vụ DHCP  Control Panel / Add Remove Program / Windows Components/ Networking Services / DHCP HỖ TRỢ HỌC VIÊN SUỐT THỜI GIAN LÀM VIỆC/HỌC TẬP TRONG TẤT CẢ CÁC LÃNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN IT NHẤT NGHỆ ­ NƠI DUY NHẤT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG NHỮNG CAM KẾT CỤ THỂ
  6. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ 205 Võ Thị Sáu , Q3, TP. HCM Tel / Fax: (84.8) 9321218 ­ 0913735906   E­Mail: info@masteritco.com B2: Đăng ký dịch vụ DHCP vào Active Directory  Chạy chương trình DHCP / click nút phải chuột trên Server / Authorize Chọn Authorize B3: Khai báo phạm vi địa chỉ cấp phát cho workstation Tạo “scope”:  Click nút phải chuột trên Server / New scope Chọn “New Scope” HỖ TRỢ HỌC VIÊN SUỐT THỜI GIAN LÀM VIỆC/HỌC TẬP TRONG TẤT CẢ CÁC LÃNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN IT NHẤT NGHỆ ­ NƠI DUY NHẤT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG NHỮNG CAM KẾT CỤ THỂ
  7. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ 205 Võ Thị Sáu , Q3, TP. HCM Tel / Fax: (84.8) 9321218 ­ 0913735906   E­Mail: info@masteritco.com  Đặt tên cho Scope:  IP List For subnet 1.x  Tạo phạm vi địa chỉ từ 192.168.1.10 đến 192.168.1.200, Netmask: 255.255.255.0  Bỏ bớt những địa chỉ không dùng trong phạm vi đã tạo ­ để trống phần này  Lease Duration: 8 ngày ­ mặc định  Chọn Configure Scope HỖ TRỢ HỌC VIÊN SUỐT THỜI GIAN LÀM VIỆC/HỌC TẬP TRONG TẤT CẢ CÁC LÃNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN IT NHẤT NGHỆ ­ NƠI DUY NHẤT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG NHỮNG CAM KẾT CỤ THỂ
  8. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ 205 Võ Thị Sáu , Q3, TP. HCM Tel / Fax: (84.8) 9321218 ­ 0913735906   E­Mail: info@masteritco.com  Đặt giá trị Default Gateway cho Scope: 192.168.1.1  Đặt giá trị DNS cho Scope: masteritco.com / 192.168.1.1 HỖ TRỢ HỌC VIÊN SUỐT THỜI GIAN LÀM VIỆC/HỌC TẬP TRONG TẤT CẢ CÁC LÃNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN IT NHẤT NGHỆ ­ NƠI DUY NHẤT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG NHỮNG CAM KẾT CỤ THỂ
  9. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ 205 Võ Thị Sáu , Q3, TP. HCM Tel / Fax: (84.8) 9321218 ­ 0913735906   E­Mail: info@masteritco.com  Đặt giá trị WINS cho Scope:  192.168.1.1  Chọn Active Scope HỖ TRỢ HỌC VIÊN SUỐT THỜI GIAN LÀM VIỆC/HỌC TẬP TRONG TẤT CẢ CÁC LÃNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN IT NHẤT NGHỆ ­ NƠI DUY NHẤT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG NHỮNG CAM KẾT CỤ THỂ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản