Cổ tức

Chia sẻ: Vũ Trọng Lân | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:6

0
125
lượt xem
35
download

Cổ tức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cổ tức - Dividend được phân phối từ lợi nhuận của công ty

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cổ tức

  1. Cổ tức - dividend được phân phối từ lợi nhuận của công ty Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt - (cash dividend) có thể chi trả một lần or nhiều lần trong năm Khi chi trả cổ tức bằng ti Ngoài ra công ty có thể trả cổ tức bằng cổ phiếu (stock dividend ) - chi trả này không làm cho tiền mặt công ty giảm xuống. C và điều này có thể làm giảm giá trị cổ phần xuống Cách thức chi trả cổ tức: Việc chi trả cổ tức cho cổ đông được ghi nhận một ngày cụ thể và khi công bố công ty phải có trách nhiệm tai chính và không Mức chi trả cổ tức nhiều hay ít được đo lường bằng chỉ tiêu như: Cổ tức trên cổ phần (dividend per share - DPS) Tỷ lệ chi trả Trước khi chi trả cổ tức công ty phải lên danh sách chính thức các cổ đông được hưởng cổ tức và ngày chi trả. Các mốc thời điểm chi trả cổ tức Thứ 3 ngày 13/01 Thứ 2 ngày 26/01 Thứ 4 ngày 28/01 Ngày công bố Ngày xác lập quyền Ngày khoá sổ được hưởng (Declaration date) (EX- dividend) (Record date) Ngày công bố - Vào ngày này hội đồng quản trị thông qua và công bố cổ tức sẽ được trả cho mỗi cổ phần là bao nhiêu vào Ngày khoá sổ - Vào ngày này công ty lập danh sách tất cả các cổ đông nào được xem là cổ đông được hưởng cổ tức. Nhữn Ngày xác lập quyền đuợc hưởng cổ tức - Do việc mua bán cổ phiếu mất một số ngày để làm thử tục có thể từ hai hoặc b được hưởng cổ tức thì gây thiệt thòi cho họ Vì thế các công ty môi giới đưa ra mốc thời gian cần thiết để làm thủ tục, ví dụ 3 Ngày chi trả - Vào ngày này cổ tức sẽ được chi trả cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản Các lý thuyết về chi trả cổ tức Gần đây tồn tài lý thuyết bàn về chính sách chi trả cổ tức Tiêu điểm mà các lý thuyết quan tâm là liệu chính sách chi trả cổ tức có ảnh hưởng đến giá trị thị trường của công ty hay không? Về mặt lý thuyết với giả thuyết thị trường hoàn hảo ( đại diện là hai nhà nghiên cứu Modigliani và Miller năm 1961) thì câu trả lời là chính sách cổ tức không có ảnh hưởng đến giá trị thị trường công ty. Giả thuyết thị trường hoàn hảo là không có chi phí giao dịch, không có thuế và thông tin sai lẹch là không có thực. Nên trong Tồn tại hai khuynh hướng lý thuyết : (1) Chính sách cổ tức có ảnh hưởng đến giá trị công ty (2) Chính sách cổ tức không ảnh hưởng đến giá trị công ty Ta hãy quan sát tình huống sau: Một công ty không có khả năng huy động vốn từ bên ngoài ( từ nợ và từ việc phát hành cổ p cổ tức để tăng giá trị công ty. Cty sẽ sử dụng tối đa lợi nhuận để tái đầu tư khi có cơ hội đầu tư với mức sinh lời lớn hơn mức trên - công ty có cơ hội hấp dẫn, thì không khó cho việc huy động vốn. Giả sử công ty A tạo ra dòng ngân quỹ hàng năm CF ( lợi nhuận sau thuế hàng năm) . Và để đơn giản quá trình nghiên cứu t Ke tỷ suất sinh lời của vốn cổ phần mong đợi A- Nếu công ty chi trả toàn bộ dòng ngân quỹ tạo ra hàng năm cho các cổ đông dưới dạng cổ tức, thì giá trị công ty sẽ là:
  2. B- Nếu công ty chỉ chi trả một phần dòng ngân quỹ tạo ra hàng năm cho các cổ động với tỷ lệ b để lại để tái đầu tư, thì phần Với tỷ suất sinh lời của vốn đầu tư ROI, thì lợi nhuận tạo ra hàng năm của phần ngân quỹ tái đầu tư sẽ là: CFtăng thêm= CF * b * ROI * (1 − b) Từ năm thứ 2 trở đi Ta đặt CF*(1-b) là Dm và b* ROI là g Ta có dòng tiền sau: CF (1 − b) CF * (1 − b) + CF * b * ROI * (1 − b) CF * (1 − b) * (1 + ROI * b) ∞ ∞ Dm(1 + g V0= + + ... + ∞ =∑ 1 + ke (1 + ke) 2 (1 + ke) i =1 (1 + ke) Dm Suy ra, giá trị vốn chủ sở hữu trong trường hợp này sẽ là: V0= ke − g Thay các thông tin của Dm và g ta có kết quả cuối cùng như sau CF (1 − b) V0 = ke − ROI * b Bây giờ chúng ta thử xem kết quả giá trị công ty như thế nào trong tinh huống cụ thể sau Công ty A có tạo ra dòng ngân quỹ vĩnh viện cố định CF/năm = 1000 USD Tỷ suất sinh lời mong đợi của vốn cổ phần ke= 10% Nếu toàn bộ lượng ngân quỹ tạo ra hàng năm thì 1000 Giá trị của công ty Vo= = 10000USD 10% Nếu công ty chỉ chi trả một phần ngân quỹ tạo ra hàng năm với b= 50% Trong trường hợp này sẽ giá trị công ty sẽ được xem xét theo các trường hợp có mức sinh lời của ROI Nếu ROI= 10% ( tức là bằng sinh lời Ke), thì Vo= 1000 * (1 − 0, 5) = 10000USD 10% − 0, 5*10% Nếu ROI=15%( tức lớn hơn sinh lời Ke), thì Vo= 1000 * (1 − 0, 5) = 20.000USD 10% − 0, 5*15% Nếu ROI=5% ( tức nhỏ hơn sinh lời Ke), thì Vo= 1000 * (1 − 0, 5) = 6666USD 10% − 0, 5*5% Ta dể dàng kết luận rằng chính sách chi trả cổ tức không có ảnh hưởng đến giá trị cô ảnh hưởng đến giá trị công ty mà Khả năng sinh lời của vốn ROI ảnh hưởng đến giá trị công ty, theo hướng: Khi khả năng sinh lời của vốn ROI bằng mức sinh lời của vốn cổ phần Ke thì giá trị công ty chi trả cổ tức một phần ngân quỹ Khi mức sinh lời của vốn ROI lớn hơn Ke thì giá trị công ty lớn hơn Khi mức sinh lời của vốn ROI nhỏ hơn Ke thì giá trị công ty nhỏ hơn Bây giờ ta thay đổi tỷ lệ ngân quỹ để lại cho tái đầu tư và thử nhận định giá trị công ty như thế nào: Ta sử dụng cách phân tích điểm - b lấy giá trị ở các điểm với ROI=12% b Vo Giá trị công ty 0 10000 60000 0.2 10526.32 40000 0.4 11538.46 0.6 14285.71 20000 0.8 50000 1 0 0 1 2 3 4 5 6 Bây giờ chúng ta thay đổi mức sinh lời vốn cổ phần mong đợi Ke bằng cách chi ke nhận giá trị các điểm khác nhau trong điều kiện tỷ lệ b=0.5 và ROI=12% Ke Vo Giá tr ị công ty 30000 20000 10000 0 1 2 3 4 5 6
  3. 8% 25000 Giá tr ị công ty 10.0% 12500 30000 12.0% 8333.33 20000 14.0% 6250 10000 16.0% 5000 18.0% 4166.67 0 1 2 3 4 5 6 Các quan điểm biện hộ cho chính sách cổ tức: 1- Mức độ quan tâm của các cổ đông đối với thu nhập từ cổ tức Các cổ đông nhỏ, những người già, những người sống dựa vào các khoản thu từ bảo hiểm thu nhập, từ cổ tức và các khoản Việc cắt giảm cổ tức cho dù để tái đầu tư nhưng đã làm thiệt hại đáng kể đến quyền lợi của các cổ đông nhỏ Và điều này có thể làm thay đổi danh mục đầu tư của họ. Các cổ đông nhỏ bán cổ phiếu của công ty. Chi phí của việc chuyể này trở nên rất cao cho cả nhà đầu tư và phiá doanh nghiệp. 2- Cổ tức tương lai có rủi ro hơn cổ tức của ngày hôm nay hay không ? Việc cắt giảm cổ tức để tái đầu tư đồng nghĩa với việc dành một phần lợi nhuận để tái đầu tư. Mọi người đều biết rằng một đ lớn hơn một đồng lợi nhuận ngày hôm nay dành cho đầu tư, vì lẽ đồng tiền đầu tư mang lại thu nhập tương lai. Kết cục tươn Vì thế tâm lý chung các nhà đầu tư rất muốn nhận được cổ tức, hơn là dành một phần lợi nhuận để tái đầu tư. Việc cắt giảm cổ tức có thể được các nhà đầu tư suy diển theo hướng xấu và điều này đồng nghĩa với việc giảm giá cổ phiếu Đây là những nhận định có tính phê phán của Gordon trong nghiên cứu của minh về những thách thức của lý thuyết M&M 3- Thị trường không hoàn hảo và hiệu ứng của nhóm khách hàng Trong thị trường không hoàn hảo luôn xuất hiện các chi phí giao dịch, chi phí môi giới, chi phí thuế từ việc trao đổi và phát hà Hiệu ứng của nhóm khách hàng xuất hiện ở các các cổ đông nhỏ- họ nắm giữ các cổ phiếu nhỏ và đối với họ rất muốn của Việc công ty cắt giảm cổ tức đột ngột để đầu tư và mang lại thu nhập tương lai có thể gây phản ứng bất lợi đến số đông khá Để đảm bảo lợi ích của các cổ đông nhỏ công ty phải cố gắng duy trì một chính sách cổ tức ổn định, thậm chí công ty phải t Muốn không vấp phải sự suy diển của các cổ đông nhỏ họ có thể phải vay nợ và phát hành cổ phiếu mới. Đièu này lại gây b gia tăng rủi ro tài chính , còn phát hành cổ phiếu mới lại chịu một chi phí phát hành cổ phiếu mới, và có thể mất quyến kiểm 4- Chính sách thuế ảnh hưởng tới chính sách cổ tức? Nếu chính sách thuế thu nhập công ty cao hơn thuế thu nhập cá nhân thì các công ty, cũng như các cổ đông thích chi trả cổ Còn trong trường hợp ngược lại các cổ đông lại thích chính sách chi trả cổ tức thấp. Chính sách thuế của chính phủ sẽ anh h 5- Chính sách cổ tức như một thông điệp về sự phồn thịnh của doanh nghiệp. Khi công ty đưa ra chính sách chi trả cổ tức cao, hoặc cổ phiếu thưởng thì được các nhà đầu tư ghi nhận như một tín hieuẹ c và việc chi trả này đã có đủ cơ sở từ hoạt động hiện tại cũng như tương lai sẽ tạo đủ tiền mặt để công ty chi trả cổ tức cao. Tín hiệu này có thể tác động đáng kể đến giá trị công ty trên thị trường.
  4. Khi chi trả cổ tức bằng tiền mặt khoản mục tiền mặt và lợi nhuận giữ lai giảm xuống mặt công ty giảm xuống. Chi trả băng cổ phiếu làm tăng số lượng cổ phần đang lưu hành h nhiệm tai chính và không thể thay đổi được share - DPS) Tỷ lệ chi trả cổ tức (dividend yield) Tỷ lệ lợi nhuận chi trả trên cô phần (dividned payout) Thứ 6 ngày 12/02 Ngày chi trả cổ tức (Payment date) cổ phần là bao nhiêu vào ngày chi trả cổ tức được hưởng cổ tức. Những ai mua cổ phiếu và sở hữu cổ phiếu sau ngày này sẽ không được hưởng cổ tức ử tục có thể từ hai hoặc ba ngày nếu người mua cổ phiếu vì thời gian làm thủ tục quá lâu nên không ết để làm thủ tục, ví dụ 3 ngày trước ngày làm khoá sổ iller năm 1961) không có thực. Nên trong thực tế chính sách cổ tức có tác động không nhỏ đến giá trị thị trường của công ty và từ việc phát hành cổ phiếu ra bên ngoài ) khi đó công ty có khuynh hướng sử dụng chính sách cổ mức sinh lời lớn hơn mức sinh lời hiện hành mà cổ đông đòi hỏi. Tuy vậy trong nhưng tình huống iản quá trình nghiên cứu ta lấy ngân quỹ hàng năm là ngân quỹ cố định hì giá trị công ty sẽ là: CF ke
  5. CF V0= ke lại để tái đầu tư, thì phần chi trả cổ tức hàng năm của cổ đông sẽ là CF (1-b). m và b* ROI là g OI * b) ∞ ∞ Dm(1 + g )i −1 =∑ i =1 (1 + ke)i ến giá trị công ty mà ổ tức một phần ngân quỹ bằng công ty chi trả toàn bộ ngân quỹ cho cổ tức
  6. p, từ cổ tức và các khoản thu nhập cố định khác ty. Chi phí của việc chuyển đổi cổ phiếu người đều biết rằng một đồng cổ tức ngày hồm nay sẽ có giá trị ập tương lai. Kết cục tương lai luôn chứa đựng những tiềm ẩn không chắc chắn. với việc giảm giá cổ phiếu. hức của lý thuyết M&M ừ việc trao đổi và phát hành cổ phiếu đối với họ rất muốn của chính sách chi trả cổ tức ổn định, để bảo đảm thu nhập ổn định cho nhóm khách hàng này. g bất lợi đến số đông khách hàng này. Và điều này có thể gây phản ứng bán ra đồng loạt cổ phiếu ở các cổ đông nhỏ. h, thậm chí công ty phải từ bỏ các cơ hội đầu tư tốt mang lại lợi nhuận trong tương lai. ếu mới. Đièu này lại gây bất lợi với công ty. Vì vay nợ nhiều sẽ à có thể mất quyến kiểm soát do nguy cơ tư các cổ đông mới c cổ đông thích chi trả cổ tức cao ế của chính phủ sẽ anh hưởng lớn đến chiến lược đầu tư của các nhà đầu tư. nhận như một tín hieuẹ cho thấy công ty đang trên đà phát triển ông ty chi trả cổ tức cao.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản