intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Công văn 28/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dnt Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

97
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 28/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc chi bổ sung thu nhập cho cán bộ công chức Ngân hàng Nhà nước theo cơ chế khoán chi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 28/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 28/TTg-KTTH V/v chi bổ sung thu nhập cho Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2007 CBCC Ngân hàng Nhà nước theo cơ chế khoán chi Kính - Bộ Tài chính; gửi: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 118/TTr-NHNN ngày 16 tháng 10 năm 2007); ý kiến của Bộ Tài chính (văn bản số 17007/BTC-TCNH ngày 13 tháng 12 năm 2007) về việc khoán kinh phí hoạt động đối với Ngân hàng Nhà nước và chi bổ sung thu nhập cho cán bộ công chức Ngân hàng Nhà nước theo cơ chế khoán, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được chi bổ sung thu nhập cho cán bộ công chức do thực hiện cơ chế khoán ở mức 0,8 lần lương và phụ cấp lương thực tế thực hiện kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 trở đi. Việc chi bổ sung thu nhập này gắn với hiệu quả công tác và chính sách đãi ngộ phù hợp với đội ngũ, cán bộ, chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm, làm việc lâu dài trong lĩnh vực hoạt động sinh lời và các lĩnh vực trọng yếu đặc thù của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 2. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế khoán và xác định mức khoán cụ thể đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian từ năm 2008 đến 2010./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như trên; - TTg, các Phó TTg; (Đã ký) - Các Bộ: LĐTB&XH, Nội vụ, KH&ĐT; - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, VX, TH; - Lưu: VT, KTTH (3). 24 Nguyễn Tấn Dũng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2