intTypePromotion=4

Công văn 2882/VPCP-DK của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
51
lượt xem
2
download

Công văn 2882/VPCP-DK của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2882/VPCP-DK của Văn phòng Chính phủ về việc thay đổi tên Nhà thầu trong hợp đồng chia sản phẩm lô 103-107

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2882/VPCP-DK của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2882/VPCP-DK V/v thay đổi tên Nhà thầu Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2007 trong HĐ chia sản phẩm lô 103-107 Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 2715/DKVN-BL ngày 17 tháng 5 năm 2007) về việc thay đổi tên Nhà thầu trong Hợp đồng chia sản phẩm lô 103-107, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Cho phép thay đổi tên Công ty Đầu tư-Phát triển dầu khí bằng Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí trong Hợp đồng chia sản phẩm lô 103-107. Văn phòng Chính phủ thông báo để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - Các Bộ: KH&ĐT, Công nghiệp; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Vụ TH; Nguyễn Quốc Huy - Website CP; - Lưu: VT, DK (4), M.(15b)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản