intTypePromotion=1

Công văn 4855/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
123
lượt xem
9
download

Công văn 4855/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4855/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc huy động kinh phí tham gia tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4855/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4855/BGTVT-TC --------------------- V/v: Huy động kinh phí ICAO năm 2009. Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2009 Kính gửi: Bộ Tài chính Bộ Giao thông vận tải nhận được công văn số 2310/CHK- TC ngày 09/7/2009 của Cục Hàng không Việt Nam về việc huy động kinh phí ICAO năm 2009, về vấn đề này Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau: Căn cứ Thông tư số 104/TC/GTBĐ ngày 07/12/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc kinh phí tham gia tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), Bộ GTVT đề nghị Bộ Tài chính xem xét thống nhất kế hoạch thu, chi kinh phí ICAO năm 2009 của Cục Hàng không Việt Nam như sau: - Tổng thu: 140.150 USD; - Tổng chi: 150.189 USD. (Chi tiết như phụ lục kèm theo). Đề nghị Bộ Tài chính xem xét thống nhất để Cục Hàng không Việt Nam triển khai thực hiện. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG - Như trên; - Cục Hàng không Việt Nam; - Lưu VT, TC. Hồ Nghĩa Dũng
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản