intTypePromotion=3

Đề cương thực tập tốt nghiệp Quản trị kinh doanh

Chia sẻ: Anh Ngoc | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:7

0
66
lượt xem
2
download

Đề cương thực tập tốt nghiệp Quản trị kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương thực tập tốt nghiệp Quản trị kinh doanh thông tin về mục đích, yêu cầu; nội dung thực tập tốt nghiệp; quản lý quá trình thực tập. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để nắm chi tiết hơn nội dung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương thực tập tốt nghiệp Quản trị kinh doanh

  1. 1
  2. PHẦN 1: MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1.1. Mục đích: Việc tổ chức cho sinh viên thực tập tốt nghiệp (TTTN) tại các doanh nghiệp nhằm các mục   đích sau: ­ Thông qua quá trình thực tập để giúp sinh viên củng cố thêm về nhận thức lý luận và  tiếp cận với thực tiễn quản trị kinh doanh tại các doanh nghiệp.  ­ Bước đầu kết hợp giữa lý luận đã học tại trường với thực tiễn, vận dụng lý luận để  giải quyết những vấn đề  thực tiễn đặt ra , từ  đó có định hướng để  thực hiện công trình   nghiên cứu cá nhân và của nhóm (chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp)  ­ Tìm hiểu về tổ chức và bộ  máy hoạt động của doanh nghiệp, xu thế phát triển của   các doanh nghiệp trong tương lai. ­ Tiếp tục xây dựng phương pháp học tập và hình thành phong cách làm việc của một  cán bộ làm công việc quản trị kinh doanh trong tương lai: khoa học, chủ động, sáng tạo, có   kế hoạch và có tính kỉ luật cao 1.2. Yêu cầu: Trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp, sinh viên phải đảm bảo thực hiện tốt các yêu   cầu sau đây: ­ Nghiêm túc thực hiện kế  hoạch thực tập của nhà trường và kỉ  luật lao động  của doanh nghiệp nơi thực tập. Không vi phạm nội qui cơ quan và kế hoạch thực tập ­ Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch thực tập của cá nhân trên cơ sở kế  hoạch của nhà trường, và thực hiện nghiêm túc theo sự bố trí của doanh nghiệp thực  tập. ­ Rèn luyện được các phương pháp và kĩ năng nghề nghiệp trong quá trình thực   tập, gắn kết được lý thuyết với thực hành, quan hệ tốt đối với cơ sở thực tập ­ Phải bám sát kế hoạch thực tập và nội dung đề  cương thực tập do Giáo viên  hướng dẫn biên soạn. ­ Phải tranh thủ  sự chỉ  đạo của giáo viên hướng dẫn và sự  giúp đỡ  của cơ  sở  thực tập theo phương châm: chủ động, sáng tạo, linh hoạt và khắc phục khó khăn. ­ Phải hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các báo cáo liên quan đến quá trình thực   tập và kiểm soát tiến độ thực tập. PHẦN 2 – NỘI DUNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP  2.1 Tìm hiểu và nghiên cứu khái quát các vấn đề mang tính tổng quan 2
  3. ­ Môi trường hoạt động của doanh nghiệp và khách hàng nói chung, chức năng nhiệm   vụ của các đơn vị, bộ phận trong doanh nghiệp, môi trường hoạt động của doanh nghiệp và   khách hàng nói chung, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, bộ phận trong doanh nghiệp ­ Tìm hiểu cơ cấu tổ chức doanh nghiệp ­ Lĩnh vực hoạt động kinh doanh, ngành nghề kinh doanh ­ Nội quy công ty 2.2 Tìm hiểu một số nghiệp vụ theo chuyên ngành đào tạo Tùy theo đặc điểm và điều kiện của mỗi doanh nghiệp, sinh viên có thể  lựa chọn cho   mình một lĩnh vực để tập trung đi sâu tìm hiểu và phân tích. Sau đây là nội dung cụ thể của   một số lĩnh vực điển hình   Một số nghiệp vụ theo chuyên ngành đào tạo Nghiệp vụ  Quản trị chiến lược, Quản trị chất lượng, Quản trị sản xuất, Kế hoạch kinh   doanh, Quản trị  nhân sự, Văn hóa Doanh nghiệp, Quản trị  kênh phân phối, Nghiên cứu  hành vi tiêu dùng, Chăm sóc khách hàng, Quản trị quan hệ khách hàng… Lĩnh vực quản trị kinh doanh ­ Cách thức phân định chức năng nhiệm vụ của các bộ phận, phân hệ khác nhau   trong doanh nghiệp; Các cơ chế  nhằm phối hợp sự liên kết các hoạt động khác nhau   của doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp. ­ Cách thức lập kế  hoạch và tổ  chức thực hiện kế  hoạch thuộc các lĩnh vực  hoạt động khác nhau của doanh nghiệp như kế hoạch nhân sự, kế hoạch chiến lược,   kế hoạch marketing, kế hoạch sản phẩm, kế hoạch dự trữ, vv.. ­ Cách thức tiến hành các hoạt động quản trị  sản xuất, dự  báo nhu cầu sản   phẩm, quyết định lựa chọn công suất, quản trị nguyên vật liệu, quản trị hàng dự  trữ,   bố trí mặt bằng và điều độ sản xuất. ­ Cách thức xây dựng, tổ  chức thực hiện và quản lý theo tiêu chuẩn ISO tại doanh   nghiệp. ­ Mô hình, phương pháp thu thập và xử lý thông tin trong doanh nghiệp. ­ Hệ thống truyền thông trong doanh nghiệp. ­ Quy trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp Lĩnh vực Quản trị Marketing ­ Cách thức tổ chức và hoạt động của bộ phận Quản trị Marketing tại doanh nghiệp ­ Cách thức nghiên cứu về các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp ­ Mạng lưới và đặc điểm khách hàng, khách hàng mục tiêu, đặc điểm hành vi của khách  hàng 3
  4. ­ Quy trình xây dựng, vận hành mạng lưới phân phối và kênh phân phối sản phẩm ­ Xây dựng chính sách giá ­ Các hoạt động xúc tiến hỗn hợp Lĩnh vực Quản trị tài chính ­ Hiểu được công việc quản trị  tài chính doanh nghiệp, nội dung và mục tiêu   quản trị  tài chính doanh nghiệp, sự   ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến hoạt  động tài chính; ­ Đọc, hiểu và sử dụng các báo cáo tài chính doanh nghiệp trong quản trị doanh   nghiệp: Bảng cân đối kế  toán, Báo cáo kết quả  kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền   tệ, theo giác độ quản trị tài chính doanh nghiệp; ­ Phân tích đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính cơ  bản; ­ Sử dụng các chỉ số, các đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính, các công cụ lãi   suất và phân tích điểm hoà vốn để áp dụng trong thực tiễn quản trị kinh doanh; ­ Sử  dụng thông tin kế  toán để  ra các quyết định về  điều chỉnh chi phí, giá cả,  khối lượng, lợi nhuận, mặt hàng, bộ  phận kinh doanh và một số  quyết định khác  nhằm tối đa hoá lợi nhuận; Lĩnh vự QT nhân sự ­ Nắm bắt quy trình công việc quản trị nhân sự tại đơn vị. ­ Nắm vững hệ  thống văn bảng biểu mẫu về  quản trị  nhân sự  được thực hiên  tại đơn vị ­ Hiểu và vận dụng được các công cụ  phân tích công việc trong điều kiện cụ  thể của đơn vị ­ Tìm hiểu và thực hành các nghiệp vụ tuyển dụng ­ Tìm hiểu và thực hành các nghiệp vụ đào tạo và phát triển nhân lực ­ Tìm hiểu và thực hành các nghiệp vụ đánh giá thành tích công việc ­ Tìm hiểu và thực hành các nghiệp vụ tính lương và thanh toán lương cho người  lao động PHẦN 3: QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP 4
  5. 3.1. Lập kế hoạch làm việc ­ Dựa trên đề  cương này, sinh viên phải tự  lập kế  hoạch thực tập cho giai đoạn  thực tập để làm cơ  sở cho việc kiểm tra đánh giá. Sinh viên có thể  tham khảo các  mẫu đề cương chi tiết do Khoa cung cấp trong phần phụ lục để lập kế hoạch phù  hợp với điều kiện thực tập của bản thân. ­ Trong tuần đầu của mỗi giai đoạn thực tập sinh viên phải lập xong kế  hoạch của   mình và trình cho người hướng dẫn tại doanh nghiệp chấp thuận, sau đó nộp cho   GVHD của Khoa. ­ Ngoài ra sinh viên cần ghi chép nhật ký thực tập để làm cơ sở cho việc thực hiện  kế hoạch TT và kiểm soát quá trình TT của SV tại DN 3.2. Báo cáo kết quả thực tập Sinh viên thực hiện viết báo cáo theo mẫu và nộp cho GVHD đúng thời hạn. Báo cáo  phải được người hướng dẫn tại doanh nghiệp đọc và xác nhận. Báo cáo gồm: Nhật ký  thực tập, báo cáo thực tập tốt nghiệp, phiếu đánh giá của DN. 3.3. Đánh giá kết quả thực tập ­ Kiểm tra và đánh giá định kỳ: Từng cá nhân thực hiện (có hướng dẫn kèm theo) (nhật  ký, kế hoạch thực tập cá nhân) ­ Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Từng cá nhân thực hiện (có hướng dẫn kèm theo) Tiêu chí đánh giá dựa theo tiêu chí đánh giá thực tập tốt nghiệp nhà trường đã ban hành.   Kết quả đánh giá dựa trên các yêu cầu sau: ­ Nộp báo cáo đúng hạn ­ Nộp báo cáo đầy đủ (về số loại báo cáo và nội dung từng báo cáo) ­ Chất lượng của báo cáo.  5
  6. PHẦN 4 : PHỤ LỤC ­ BÁO CÁO TTTN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP  Tại Công ty……………………………….. Chương 1.    Tổng quan về công ty 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty... 1.1.1 Bối cảnh ra đời 1.1.2 Các giai đoạn phát triển 1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty... 1.2.1 Chức năng 1.2.2 Nhiệm vụ 1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty... 1.3.1 Mô hình tổ chức & quản lý 1.3.2 Đặc điểm của mô hình 1.3.3 Mối quan hệ của các bộ phận trong mô hình tổ chức. 1.4 Phân tích môi trường kinh doanh của Công ty 1.4.1 Môi trường vĩ mô 1.4.2 Môi trường vi mô 1.5 Các nguồn lực kinh doanh của Công ty a. Nguồn nhân lực b. Cơ sở vật chất c. Nguồn lực về vốn 1.6 Những thuận lợi và khó khăn của Công ty... a. Thuận lợi b. Khó khăn Chương 2 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty từ năm ….đến năm ….(3 năm  gần nhất) 2.1 Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh & các sản phẩm kinh doanh: 2.2 Đặc điểm thị trường: 6
  7. 2.3 Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh (lập bảng và nhận xét) 2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh (lập bảng và nhận xét) từ năm …đến …năm… 2.3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh (lập bảng và nhận xét) từ năm …đến …năm… 2.3.2 Kết quả  hoạt động kinh doanh phân theo sản phẩm (lập bảng và nhận xét) từ  năm … đến …năm… 2.3.3 Kết quả  hoạt động kinh doanh phân theo thị  trường (lập bảng và nhận xét) từ  năm … đến …năm… 2.5  Phân tích một lĩnh vực cụ  thể mà sinh viên đã chọn  ở  phần 2 ( phần 2­ Phần nôi dung thực   tập) Chương 3. Một số bài học kinh nghiệm & ý kiến đề xuất đối với đơn vị thực tập 3.1. Bài học kinh nghiệm ( đứng ở góc độ là người quản lý tại lĩnh vực đã phân tích ở chương  2) 3.2. Những ý kiến đề xuất đối với đơn vị thực tập: Dựa vào những bào học kinh nghiệm ở  trên để nêu ý kiến đề xuất      3.2.1. Đối với doanh nghiệp     3.3.2. Đối với nhà trường Kết luận (trang cuối): - Tóm tắt bài học sau thời gian thực tập. - Có lời cám ơn đơn vị thực tập, Cán bộ phòng (kinh doanh) trực tiếp hướng dẫn 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản