intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Đề ôn kiểm tra học kì II môn Toán

Chia sẻ: Quang Huy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
33
lượt xem
5
download

Đề ôn kiểm tra học kì II môn Toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề ôn kiểm tra học kì II môn Toán gồm 4 đề thi mẫu bám sát chương trình học kỳ II môn Toán lớp 6 giúp các em học sinh làm quen với cách ra đề và làm bài, chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề ôn kiểm tra học kì II môn Toán

 1. ĐỀ ÔN KIỂM TRA HỌC KÌ II A. LÝ THUYẾT Câu 1: (1 điểm) Nêu và viết công thức tổng quát tính chất cơ bản của phân số. Câu 2: (1 điểm) Thế nào là hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù? B. BÀI TẬP −3 5 8 −7 Bài 1: (2 điểm) Tính:           a)  (­5) . (­7);         b)  (­4) . 2017;      c)  + ;       d)   . .         4 6 −5 6 Bài 2: (1 điểm). Tìm x thuộc Z, biết: 12 ­ x = 4(2x ­ 3) + 2. −2 � 3� 3 1 1 1 1 Bài 3: (2 điểm). Tính  ( −1,5) . +�2,5 − �:1 ;            b. B = + + + ... + . 3 � 4� 4 1.4 4.7 7.10 100.103 2 Bài 4: (1 điểm)   đàn gà nhà bạn Hà là gà trống. Số gà trống là 14 con. Hỏi: 5 a) Đàn gà nhà bạn Hà có bao nhiêu con?  b)  Tỉ số phần trăm số gà trống trong đàn gà? ᄋ  Bài 5: (2 điểm) Cho hai góc xOy và yOt kề bù, biết  xOy  = 1000. Vẽ tia Oz là tia phân giác  của góc xOy. Tính  ᄋyOt  và  zOt ᄋ .  Làm thêm  Bài 1: Một khu vườn có diện tích 400 m2 trồng hoa hồng, hoa cúc và hoa đồng  1 tiền.   Phần trồng hoa hồng chiếm 30% diện tích vườn. Phần trồng hoa cúc chiếm   diện  4 tích vườn, còn lại là phần đất trồng hoa đồng tiền. Tính diện tích đất trồng mỗi loại hoa. Bài 2 Cho hai góc xOy và yOz là hai góc kề bù, biết góc xOy có số đo bằng 600. Vẽ đường  phân giác Ot của góc xOy, đường phân giác Om của góc yOz.  a) Tính số đo của các góc:yOz; tOy; yOm.  b) Góc tOm có số đo bằng bao nhiêu? c) Qua bài toán trên và câu b, em rút ra nhận xét gì về hai đường phân giác của hai góc kề bù? 2 2 2 2     Bài 3: So sánh số  + + + ... +  với 1. 3.5 5.7 7.9 43.45 ĐỀ ÔN KIỂM TRA HỌC KÌ II A. LÝ THUYẾT Câu 1: (1 điểm) Nêu và viết công thức tổng quát tính chất cơ bản của phân số. Câu 2: (1 điểm) Thế nào là hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù? B. BÀI TẬP −3 5 8 −7 Bài 1: (2 điểm) Tính:           a)  (­5) . (­7);         b)  (­4) . 2017;      c)  + ;       d)   . .         4 6 −5 6 Bài 2: (1 điểm). Tìm x thuộc Z, biết: 12 ­ x = 4(2x ­ 3) + 2. −2 � 3� 3 1 1 1 1 Bài 3: (2 điểm). Tính  ( −1,5) . +�2,5 − �:1 ;          b. B = + + + ... + . 3 � 4� 4 1.4 4.7 7.10 100.103 2 Bài 4: (1 điểm)   đàn gà nhà bạn Hà là gà trống. Số gà trống là 14 con. Hỏi: 5 b) Đàn gà nhà bạn Hà có bao nhiêu con?  b)  Tỉ số phần trăm số gà trống trong đàn gà? ᄋ  Bài 5: (2 điểm) Cho hai góc xOy và yOt kề bù, biết  xOy  = 1000. Vẽ tia Oz là tia phân giác  của góc xOy. Tính  ᄋyOt  và  zOt ᄋ .  Làm thêm   Bài 1: Một khu vườn có diện tích 400 m2 trồng hoa hồng, hoa cúc và hoa đồng  1 tiền.   Phần trồng hoa hồng chiếm 30% diện tích vườn. Phần trồng hoa cúc chiếm  diện  4 tích vườn, còn lại là phần đất trồng hoa đồng tiền. Tính diện tích đất trồng mỗi loại hoa. Bài 2 Cho hai góc xOy và yOz là hai góc kề bù, biết góc xOy có số đo bằng 600. Vẽ đường  phân giác Ot của góc xOy, đường phân giác Om của góc yOz. 
 2. a) Tính số đo của các góc:yOz; tOy; yOm.  b) Góc tOm có số đo bằng bao nhiêu? c) Qua bài toán trên và câu b, em rút ra nhận xét gì về hai đường phân giác của hai góc kề bù?     ĐỀ ÔN KIỂM TRA HỌC KÌ II A. LÝ THUYẾT Câu 1: (1 điểm) Nêu và viết công thức tổng quát tính chất cơ bản của phân số. Câu 2: (1 điểm) Thế nào là hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù? B. BÀI TẬP −3 5 8 −7 Bài 1: (2 điểm) Tính:           a)  (­5) . (­7);         b)  (­4) . 2017;      c)  + ;       d)   . .         4 6 −5 6 Bài 2: (1 điểm). Tìm x thuộc Z, biết: 12 ­ x = 4(2x ­ 3) + 2. −2 � 3� 3 1 1 1 1 Bài 3: (2 điểm). Tính  ( −1,5) . +�2,5 − �:1 ;            b. B = + + + ... + . 3 � 4� 4 1.4 4.7 7.10 100.103 2 Bài 4: (1 điểm)   đàn gà nhà bạn Hà là gà trống. Số gà trống là 14 con. Hỏi: 5 c) Đàn gà nhà bạn Hà có bao nhiêu con?  b)  Tỉ số phần trăm số gà trống trong đàn gà? ᄋ  Bài 5: (2 điểm) Cho hai góc xOy và yOt kề bù, biết  xOy  = 1000. Vẽ tia Oz là tia phân giác  của góc xOy. Tính  ᄋyOt  và  zOt ᄋ .  Làm thêm  Bài 1: Một khu vườn có diện tích 400 m2 trồng hoa hồng, hoa cúc và hoa đồng  1 tiền.   Phần trồng hoa hồng chiếm 30% diện tích vườn. Phần trồng hoa cúc chiếm   diện  4 tích vườn, còn lại là phần đất trồng hoa đồng tiền. Tính diện tích đất trồng mỗi loại hoa. Bài 2 Cho hai góc xOy và yOz là hai góc kề bù, biết góc xOy có số đo bằng 600. Vẽ đường  phân giác Ot của góc xOy, đường phân giác Om của góc yOz.  a) Tính số đo của các góc:yOz; tOy; yOm.  b) Góc tOm có số đo bằng bao nhiêu? c) Qua bài toán trên và câu b, em rút ra nhận xét gì về hai đường phân giác của hai góc kề bù? 2 2 2 2     Bài 3: So sánh số  + + + ... +  với 1. 3.5 5.7 7.9 43.45 ĐỀ ÔN KIỂM TRA HỌC KÌ II A. LÝ THUYẾT Câu 1: (1 điểm) Nêu và viết công thức tổng quát tính chất cơ bản của phân số. Câu 2: (1 điểm) Thế nào là hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù? B. BÀI TẬP −3 5 8 −7 Bài 1: (2 điểm) Tính:           a)  (­5) . (­7);         b)  (­4) . 2017;      c)  + ;       d)   . .         4 6 −5 6 Bài 2: (1 điểm). Tìm x thuộc Z, biết: 12 ­ x = 4(2x ­ 3) + 2. −2 � 3� 3 1 1 1 1 Bài 3: (2 điểm). Tính  ( −1,5) . +�2,5 − �:1 ;          b. B = + + + ... + . 3 � 4� 4 1.4 4.7 7.10 100.103 2 Bài 4: (1 điểm)   đàn gà nhà bạn Hà là gà trống. Số gà trống là 14 con. Hỏi: 5 d) Đàn gà nhà bạn Hà có bao nhiêu con?  b)  Tỉ số phần trăm số gà trống trong đàn gà? ᄋ  Bài 5: (2 điểm) Cho hai góc xOy và yOt kề bù, biết  xOy  = 1000. Vẽ tia Oz là tia phân giác  của góc xOy. Tính  ᄋyOt  và  zOt ᄋ .  Làm thêm   Bài 1: Một khu vườn có diện tích 400 m2 trồng hoa hồng, hoa cúc và hoa đồng  1 tiền.   Phần trồng hoa hồng chiếm 30% diện tích vườn. Phần trồng hoa cúc chiếm  diện  4 tích vườn, còn lại là phần đất trồng hoa đồng tiền. Tính diện tích đất trồng mỗi loại hoa.
 3. Bài 2 Cho hai góc xOy và yOz là hai góc kề bù, biết góc xOy có số đo bằng 600. Vẽ đường  phân giác Ot của góc xOy, đường phân giác Om của góc yOz.  a) Tính số đo của các góc:yOz; tOy; yOm.  b) Góc tOm có số đo bằng bao nhiêu? c) Qua bài toán trên và câu b, em rút ra nhận xét gì về hai đường phân giác của hai góc kề bù? 2 2 2 2     Bài 3: So sánh số  + + + ... +  với 1. 3.5 5.7 7.9 43.45 2 2 2 2 Bài 3: So sánh số  + + + ... +  với 1. 3.5 5.7 7.9 43.45

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản