intTypePromotion=1

Đề tài tốt nghiệp: Quản lý kho

Chia sẻ: Ngọc Hưng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:55

0
451
lượt xem
82
download

Đề tài tốt nghiệp: Quản lý kho

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại bước đột phá mới cho công tác quản lý kho, giúp doanh nghiệp nắm bắt được thông tin về hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu và sản phẩm một cách chính xác kịp thời. Tham khảo đề tài "Quản lý kho" để hiểu hơn về vấn đề này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài tốt nghiệp: Quản lý kho

 1. Tống Văn Công Đề tài tốt nghiệp : Quản lý kho Mục lục Lời mở đầu......................................................................................................................................4 Chương 1 : Khảo sát và đặt bài toán..............................................................................................6 1.Yêu cầu chung bài toán quản lý...............................................................................................6 2.Yêu cầu cụ thể của bài toán.....................................................................................................6 2.1.Quản trị hệ thống...............................................................................................................6 2.2.Quản lý sản phẩm..............................................................................................................7 2.3.Quản lý kho........................................................................................................................7 2.4.Quản lý khách hàng.........................................................................................................13 2.5.Báo cáo thống kê.............................................................................................................13 Chương 2 : Lựa chọn công nghệ và công cụ lập trình.................................................................14 1.Giới thiệu chung về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và SQL Server 2000.....................................14 1.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì?......................................................................................14 1.2. Giới thiệu chung về SQL Server 2000............................................................................15 1.2.1. Các thành phần của SQL Server 2000.......................................................................17 1.2.2. Các đối tượng cơ sở dữ liệu.......................................................................................17 1.2.3. Giới thiệu một số đối tượng cơ sở dữ liệu SQL Server..............................................19 1.2.4. Kiểu dữ liệu - Data Type..............................................................................................21 2. Giới thiệu về Visual Studio 2005...........................................................................................22 2.1.Tổng quan về DOTNET...................................................................................................22 2.1.1.Tầm quan trọng của Visual Studio 2005......................................................................22 2.1.2.Lý do sử dụng công nghệ này......................................................................................22 2.2.Môi trường DOTNET........................................................................................................23 2.3.Ngôn ngữ Visual Basic.NET............................................................................................23 2.4.ADO.NET.........................................................................................................................24 2.4.1.Giới thiệu chung............................................................................................................24 2.4.2.So sánh với phiên bản ADO.........................................................................................24 2.4.3.Kiến trúc ADO.NET.......................................................................................................26 2.4.4. Sử dụng ADO.NET trong Visual Basic.NET................................................................27 Chương 3 : Phân tích thiết kế hệ thống........................................................................................29 1.Phân tích các chức năng........................................................................................................29 1.1.Quản trị hệ thống.............................................................................................................29 1.2.Quản lý sản phẩm............................................................................................................29 1.3.Quản lý kho......................................................................................................................30 1.4.Quản lý khách hàng.........................................................................................................30 1.5.Báo cáo thống kê.............................................................................................................31 2.Sơ đồ phân rã chức năng.......................................................................................................31 ....................................................................................................................................................32 3.Sơ đồ luồng dữ liệu................................................................................................................32 4.Thiết kế cơ sở dữ liệu.............................................................................................................35 4.1.Quản trị hê thống.............................................................................................................35 4.1.4. tbl_RoleAndFunction - Vai trò và chức năng..............................................................36 ................................................................................................................................................36 Trường Đại học GTVT – Khoa CNTT
 2. Tống Văn Công Đề tài tốt nghiệp : Quản lý kho 4.1.5. tbl_Role - Vai trò..........................................................................................................36 ................................................................................................................................................36 4.1.6. tbl_RoleAndEmployee - Vai trò và người dù...............................................................36 ................................................................................................................................................36 4.1.7. tbl_SystemLog - Lưu vết người dùng..........................................................................37 ................................................................................................................................................37 4.2.Sản phẩm.........................................................................................................................37 4.2.1. tbl_Product – Sản phẩm..............................................................................................37 ................................................................................................................................................37 4.2.2. tbl_ProductType – Mẫu sản phẩm...............................................................................38 ................................................................................................................................................38 4.2.3. tbl_Brand – Nhãn hiệu sản phẩm................................................................................38 ................................................................................................................................................38 4.2.4. tbl_ProductProperty – Thuộc tính sản phẩm...............................................................38 ................................................................................................................................................38 4.2.5. tbl_Supplier – Nhà cung cấp........................................................................................39 ................................................................................................................................................39 4.2.6. tbl_ProductUnit – Đơn vị sản phẩm.............................................................................39 ................................................................................................................................................39 4.2.7. tbl_ProductSeri – Mã sản phẩm..................................................................................40 ................................................................................................................................................40 4.2.8. ProductState – Trạng thái sản phẩm...........................................................................40 ................................................................................................................................................40 4.3.Kho...................................................................................................................................40 4.3.1. tbl_Import – Nhập hàng vào kho.................................................................................40 4.3.2. tbl_ImportFromCustomer – Nhập từ nhà cung cấp....................................................41 4.3.3. tbl_ImportKind – Kiểu hàng nhập................................................................................41 4.3.4. tbl_ImportProductSeri - Nhập sản phẩm theo seri......................................................41 4.3.5. tbl_ImportFromOtherWH – Nhập hàng từ kho khác...................................................41 4.3.6. tbl_Export - Xuất kho...................................................................................................42 4.3.7. tbl_ExportToOtherWareHouse – Xuất hàng sang kho khác.......................................42 4.3.8. tbl_ExportReason – Lý do xuất hàng..........................................................................42 4.3.9. tbl_ExportProductSeri - Xuất kho theo mã sản phẩm.................................................42 5.Mô hình quan hệ.....................................................................................................................43 5.1.Quản trị hệ thống.................................................................................................................43 5.2.Mô hình quản lý kho.............................................................................................................44 Chương 4 : Cài đặt và chạy chương trình....................................................................................45 1.Cài đặt.....................................................................................................................................45 1.1.Môi trường chạy chương trình.........................................................................................45 1.2.Thiết lập cơ sở dữ liệu ....................................................................................................45 1.2.1.Tạo cơ sở dữ liệu..........................................................................................................45 ................................................................................................................................................45 1.2.2.Restore Databases.......................................................................................................46 ................................................................................................................................................46 2.Một số giao diện chương trình...............................................................................................46 2.1.Thiết lập cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu..........................................................................46 ................................................................................................................................................47 2.2.Giao diện đăng nhập........................................................................................................47 ................................................................................................................................................48 Trường Đại học GTVT – Khoa CNTT
 3. Tống Văn Công Đề tài tốt nghiệp : Quản lý kho 2.3.Giao diện chính chương trình..........................................................................................48 2.3.1.Quản trị hệ thống..........................................................................................................48 ................................................................................................................................................49 2.3.2.Quản lý sản phẩm.........................................................................................................50 ................................................................................................................................................50 2.3.3.Quản lý kho...................................................................................................................50 ................................................................................................................................................51 2.3.4.Quản lý khách hàng......................................................................................................52 ................................................................................................................................................52 2.3.5.Báo cáo thống kê..........................................................................................................52 Kết luận .........................................................................................................................................53 Tài liệu tham khảo ........................................................................................................................55 Trường Đại học GTVT – Khoa CNTT
 4. Tống Văn Công Đề tài tốt nghiệp : Quản lý kho Lời mở đầu Ngày nay, cuộc cách mạng khoa học ­ công nghệ và những thành tựu của nó đang  góp phần làm biến đổi nhanh chóng và sâu sắc mọi mặt của đời sống xã hội, trở  thành  công cụ không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực hoạt động như: kinh tế, quân sự, giáo dục, y   tế,… Đặc biệt, trong công tác quản lý, Công nghệ thông tin (CNTT) đã khẳng định được  thế mạnh rõ ràng và ngày càng thay thế các phương thức quản lý thủ công. Quản lý kho trong doanh nghiệp là một công việc quan trọng đòi hỏi bộ phận quản   lý phải tiến hành nhiều nghiệp vụ phức tạp. Các doanh nghiệp không chỉ có mô hình tập   trung mà còn tổ  chức mô hình kho phân tán trên nhiều địa điểm khác nhau. Do vậy cách   quản lý kho theo phương pháp truyền thống sẽ không còn hiệu quả. Việc  ứng dụng CNTT đã mang lại bước đột phá mới cho công tác quản lý kho,   giúp doanh nghiệp nắm bắt được thông tin về  hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu và sản  phẩm một cách chính xác kịp thời. Từ đó, người quản lý doanh nghiệp có thể  đưa ra các  kế hoạch và quyết định đúng đắn, giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao kết   quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ được sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Đức Dư  trong bước đầu em đã nghiên  cứu và vận dụng kiến thức đã học để xây dựng được chương trình đã đáp ứng tương đối   một số  yêu cầu đặt ra như  trên. Tuy do kiến thức còn hạn chế  nên chương trình chắc  chắn không tránh khỏi các thiếu sót, vì vậy em rất mong được sự góp ý nhắc nhở của các   Thầy Cô và của các bạn để  có thể  từng bước xây dựng chương trình ngày càng hoàn   thiện và hiệu quả hơn. Em xin trân thành cảm  ơn các Thầy Cô trong Bộ  môn Công Nghệ  Phần Mềm và  khoa CNTT đã tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài tốt nghiệp này. Trường Đại học GTVT – Khoa CNTT
 5. Tống Văn Công Đề tài tốt nghiệp : Quản lý kho Bố cục đồ án được chia làm 4 chương : Chương 1 : Khảo sát đặt bài toán Chương 2 : Lựa chọn công nghệ và công cụ lập trình Chương 3 : Phân tích thiết kế hệ thống Chương 4 : Cài đặt chương trình Trường Đại học GTVT – Khoa CNTT
 6. Tống Văn Công Đề tài tốt nghiệp : Quản lý kho Chương 1 : Khảo sát và đặt bài toán 1.Yêu cầu chung bài toán quản lý Một doanh nghiệp muốn tin học hóa quá trình quản lý của mình, cụ thể là các phần   sau: quản lý sản phẩm; quản lý kho; quản trị  hệ  thống; quản lý thông tin cá nhân. Thì   việc quản lý phải đảm bảo phân loại sản phẩm được theo các loại, nhãn hiệu, ngành của  sản phẩm. Đồng thời tạo ra được quan hệ giữa sản phẩm. Chương trình còn có chức năng quản trị  hệ  thống, dùng để: quản lý tài khoản,   nhóm tài khoản, phân quyền. Chương trình cũng có phần tạo ra các báo cáo theo các mẫu  của doanh nghiệp (có kèm theo trong phụ lục). Chương trình phải sử dụng được cho tất cả  mọi nhân viên trong doanh nghiệp đó  và mỗi người dùng trong chương trình chỉ  có một số  quyền và chỉ  được thao tác một số  phần nhất định được chỉ  ra trước. Chương trình cần thực sự  dễ  dùng đối với ngay cả  người có trình độ tin học không cao trong doanh nghiệp. 2.Yêu cầu cụ thể của bài toán Quy trình nghiệp vụ quản lý kho được áp dụng cho toàn bộ quá trình xuất và nhập   hàng của bộ  phận kho, quá trình quản lý sắp xếp, phân bố  vị  trí trong kho. Công việc   chính của bộ phận kho gồm: nhập hàng, xuất hàng, phân bố vị trí trong kho, quản lý thông   tin hàng trong kho, hàng tồn. Hàng hóa thuộc kho không chỉ là các hàng doanh nghiệp nhập  từ các doanh nghiệp, đơn vị khác mà cả hàng hóa sản phẩm tồn chưa bán được, hàng hóa   là tài sản cố định thuộc công ty Chương trình xây dựng nhằm mục đích phục vụ công việc quản kho tại kho công   ty máy tính, bao gồm những nghiệp vụ chính sau: 2.1.Quản trị hệ thống Là người quản trị hệ thống có các chức năng: Trường Đại học GTVT – Khoa CNTT
 7. Tống Văn Công Đề tài tốt nghiệp : Quản lý kho ­ Quản trị tài khoản người dùng ­ Phân quyền cho người dùng ­ Phân việc cho các user 2.2.Quản lý sản phẩm ­ Quản lý thông tin sản phẩm ­ Quản lý mẫu sản phẩm ­ Quản lý nhãn hiệu sản phẩm ­ Quản lý nhà sản xuất ­ Quản lý nhà cung cấp sản phẩm 2.3.Quản lý kho Chức năng chính của bộ phận kho là nhập hàng, xuất hàng cho bộ phận bán hàng,   theo dõi số lượng hàng tồn kho. Nhân viên phải thường xuyên kiểm tra để  biết được số  lượng hàng hóa bị  hư  hỏng, sắp hết hay quá hạn, khi đó phải đề xuất ban điều hành có kế hoạch xử lý. Từ yêu cầu bài toán quản lý kho đáp ứng được những quy trình cụ thể sau : Quy trình nhập kho  Điều kiện nhập hàng  Bộ phận nhập hàng đã có hàng, giấy tờ liên quan như: hợp đồng, phụ  lục hợp đồng nếu có, các hóa đơn, chứng từ, danh sách các mặt hàng.  Bộ phận kế toán, bộ phận kinh doanh biết các thông tin số hàng nhập,  số hàng tồn, sức chứa trong kho. Trường Đại học GTVT – Khoa CNTT
 8. Tống Văn Công Đề tài tốt nghiệp : Quản lý kho  Bộ phận kho nhận được các chứng từ, thông báo, hợp đồng …. Về số  hàng cần nhập.  Nhập sơ bộ  Hàng được nhập với nguyên hiện trạng trong lô, gói, niêm phong lại.  Bộ  phận quản lý kho và bộ  phận nhập khẩu thực hiện các thủ  tục   chuyển giao như kiểm tra hóa đơn, hợp đồng, báo cáo sơ  bộ về việc  kiểm tra của đơn vị nhập hàng.  Nếu một tình huống bất định xảy ra như: bộ  phận quản lý kho, bộ  phận nhập hàng không thực hiện việc chuyển giao, hàng sẽ  bị  niêm  phong, bộ phận kho sẽ có thông báo hoặc khiếu nại với bộ phận liên   quan.  Kiểm tra trạng thái hàng  Bộ  phận kho (thủ  kho) kiểm tra chi tiết đối với các sản phẩm: tình  trạng sản phẩm, số lượng, mã số đã có, cấu hình và chi tiết các thành  phần. Việc kiểm tra sẽ phụ thuộc vào mức độ  tin cậy lẫn nhau giữa   hai bên. ­ Nếu các sản phẩm đầy đủ các thông tin giống hóa đơn thì thực  hiện việc tạo mã cho sản phẩm để lưu vào kho. ­ Nếu các sản phẩm: Sai về  mã số  hàng, tình trạng, cấu hình,  các thành phần không đúng với hóa đơn xuất thực hiện thông  báo lại cho các bộ  phận nhập hàng, kế  toán, thông báo cho cơ  quan vận chuyển, chuyển fax, nhà cung cấp. Có thể  lưu sản   phẩm đó lại hoặc gửi trả đối với nhà cung cấp.  Nhập thông tin hàng Trường Đại học GTVT – Khoa CNTT
 9. Tống Văn Công Đề tài tốt nghiệp : Quản lý kho  Mã số  hàng có thể  được đánh bằng tay hoặc bằng barcode. Mã số  phải đánh chuẩn. Đối với việc tạo mã bằng barcode thì mã số  được   tạo ngay khi kiểm tra sản phẩm, mã này được tạo và lưu ngay khi   đọc. Với một số  loại sản phẩm giá trị  nhỏ, kích thước, cấu hình  không lớn cho phép tạo mã theo nhóm, loại. Việc tạo mã có thể không  cần thiết khi hai bên nhập và xuất thống nhất tải file dữ  liệu cho   nhau hoặc truy xuất dữ liệu giữa hệ thống hai bên Chú ý: Khi bên xuất đã niêm phong lô hàng hoặc đóng gói và chắc  chắn gói hàng đó đã tạo mã việc tạo mã sẽ không phải thực hiện.  Nhập thông tin hàng vào hệ  thống, nhập với tất cả  các thông tin và  hiện trạng của hàng.  Bộ phận kho đưa hàng vào kho và phân bố vị trí  Điều kiện trước khi đưa vào kho: Các sản phẩm phải có mã số  đầy   đủ đúng quy định. Nếu sai sản phẩm đó sẽ được đưa ra ngoài để tạo  lại mã.  Cách phân phối sản phẩm trong kho: Các sản phẩm được phân phối  trong kho phải theo nguyên tắc: dễ nhìn, dễ thấy, dễ lấy, bố trí ngăn   nắp, phân chia theo các khu vực cụ  thể  và tùy theo tính chất nhạy  cảm của công việc, theo dòng, loại sản phẩm.  Tạo sơ đồ bố trí sản phẩm để dễ thấy và dễ tìm  Lập báo cáo  Báo cáo thống kê các hàng mới vào, báo cáo thống kê các hàng cũ đã   xuất trong kho theo ngày cho phụ trách văn phòng.  Báo cáo cho phòng kinh doanh. Trường Đại học GTVT – Khoa CNTT
 10. Tống Văn Công Đề tài tốt nghiệp : Quản lý kho  Báo cáo thống kê về sản phẩm nhập, tình trạng, sản phẩm xuất, liệt  kê phân loại các sản phẩn sai, hỏng cho bộ phận kế toán để  họ  cân  đối.  Điều kiện bổ xung  Sẽ xảy ra trường hợp khi hàng chưa được đưa vào kho sẽ phải xuất.  Trong trường hợp này hàng sẽ được kiểm tra và đưa ra xuất với điều  kiện có sự  xác nhận của trưởng phòng. Khi đó các thủ  tục sẽ  được  giải quyết.  Nếu các đơn vị, kho trong cùng một công ty việc xuất nhập hàng chỉ  cần các chứng từ xuất và chuyển giao đến đơn vị đó. Nếu là các đơn   vị  hoặc các kho  ở  các công ty hoặc các nơi khác nhau buộc phải có   hóa đơn xuất và chứng từ liên quan.  Mẫu phiếu nhập kho(mẫu 01 – VT) Quy trình xuất kho Trường Đại học GTVT – Khoa CNTT
 11. Tống Văn Công Đề tài tốt nghiệp : Quản lý kho  Mô tả : Việc xuất hàng có thể rất nhiều hình thức khác nhau:  Xuất hàng theo đơn đặt hàng  Xuất hàng tồn kho, thanh lý các hàng hóa sản phẩm bị hỏng  Xuất hàng phục vụ  cho quá trình giới thiệu quảng cáo, tư  vấn sản  phẩm  Xuất hàng sử dụng cho chính các đơn vị thuộc công ty (xuất nội bộ)  Xuất hàng trả lại nhà cung cấp khi hàng đã nhập không đủ tiêu chuẩn   hoặc do hỏng trong thời gian bảo hành..... Do tính chất công việc kinh doanh trong một doanh nghiệp các bộ  phận  khác như  bộ  phận kinh doanh, bộ  phận sửa chữa, bộ  phận bảo hành, bộ  phận kế toán phải liên tục cập nhật các thông tin từ kho. Khi các bộ phận có   nhu cầu về hàng hóa vật tư các đơn vị sẽ lập phiếu dự trù vật tư nộp cho bộ  phận kho có sự  xác nhận của bộ  phận kế  toán. Bộ  phận kho xem xét và   duyệt các thông tin về số lượng, chủng loại vật tư, quy cách, thời gian cung   cấp.  Nếu trong kho có đầy đủ các thông tin yêu cầu : Bộ  phận kho thực hiện làm phiếu xuất hàng(có mẫu), kiểm tra hàng,  đóng gói, chuyển và xác nhận đã giao hàng cho bộ phận giao hàng hoặc các   bộ phận liên quan. Nếu trong kho không có đầy đủ các thông tin yêu cầu : Bộ phận kho thực hiện gửi các thông tin về tình hình nhu cầu và hiện   tại kho cho cấp trên. Lập phiếu mua hàng gửi nhà cung cấp về  số  lượng   chủng loại, chất lượng, quy cách , thời gian giao hàng. Bộ  phận kho thực   hiện việc nhập kho và bảo quản vật tư để chuẩn bị cung ứng vật tư cho các   đơn vị liên quan. Thực hiện xuất kho cung cấp cho các đơn vị có nhu cầu. Trường Đại học GTVT – Khoa CNTT
 12. Tống Văn Công Đề tài tốt nghiệp : Quản lý kho Các phiếu xuất thường có sự  xác nhận của thủ  kho và các bộ  phận  liên quan như kế toán, phòng kinh doanh. Các phiếu xuất khi chưa có sự xác  nhận của thủ kho thì hàng chưa được xuất kho ra ngoài.  Mẫu phiếu xuất kho (mẫu 02 – VT ) Trường Đại học GTVT – Khoa CNTT
 13. Tống Văn Công Đề tài tốt nghiệp : Quản lý kho Tính toán sản phẩm tồn kho  Mô tả :  Trên cơ  sở  thông tin hàng nhập, thông tin hàng xuất, thời gian quy   định lưu trữ, thời gian bảo hành, thời gian tính khấu hao..... Bộ phận kho cân  đối để tính ra hàng là tồn kho. Kiểm tra: Nhân viên kho hoặc thủ kho kiểm tra các thông tin thực về  các mặt hàng sản phẩm trong kho. Thống kê: Nhân viên thống kê tổng hợp và chi tiết các hàng hóa, sản  phẩm trong  kho tính toán trên cơ sở các thông tin hàng nhập vào, hàng xuất  ra, các sản phẩm lưu đọng hàng tuần, hàng tháng... Báo cáo: Trên cơ  sở  thông tin của đã thống kê nhân viên kho lập các   báo   cáo   tổng   hợp,   báo   cáo   chi   tiết   về   hàng   tồn   kho   gửi   cấp   trên   theo  tuần,tháng hoặc quý. 2.4.Quản lý khách hàng Quản lý thông tin về khách hàng khi mua hàng của công ty, để từ đó ta có thông tin   chính xác về sản phẩm đã được bán cho ai từ đó có kế hoạch bảo hành. 2.5.Báo cáo thống kê Thống kê được lượng hàng nhập vào kho, nhập từ đơn vi nào, công ty nào Thống kê được lượng hàng xuất, xuất cho khách hàng nào cho công ty nào Thống kê sản phẩm đang có trong kho Trường Đại học GTVT – Khoa CNTT
 14. Tống Văn Công Đề tài tốt nghiệp : Quản lý kho Chương 2 : Lựa chọn công nghệ và công cụ lập trình 1.Giới thiệu chung về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và SQL Server 2000 1.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì? Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một hệ thống các chương trình hỗ trợ các tác vụ  quản lý, khai thác dữ liệu theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ. SQL Server là một hệ thống quản Lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) hay còn được gọi  là Relation Database Management System. Cơ sở dữ liệu quan h ệ là cơ sở dữ liệu mà dữ  liệu bên trong nó được tổ chức thành các bảng. Các bảng được tổ  chức bằng cách nhóm   dữ liệu theo cùng chủ đề và có chứa các cột và các hàng thông tin. Sau đó các bảng này lại  liên hệ với nhau bởi Database Engine khi có yêu cầu. RDBMS là một trong những mô hình  cơ sở dữ liệu thông dụng nhất hiện nay. Trường Đại học GTVT – Khoa CNTT
 15. Tống Văn Công Đề tài tốt nghiệp : Quản lý kho 1.2. Giới thiệu chung về SQL Server 2000 SQL (Structured Query Language) là ngôn ngữ dùng để truy vấn cơ sở dữ liệu, hay   nói cách khác đây là ngôn ngữ truy vấn cho phép lấy thông tin về từ các bảng dữ liệu. SQL Server 2000 tối ưu hơn nhiều so với cơ sở dữ liệu quan h ệ. Chúng phát triển   để  sử  dụng trên nhiều  ấn bản như: CE, Personal, Desktop Engine, Standard Developer,   Enterprise. SQL Server 2000 hỗ trợ kiểm tra khóa chính, phụ thuộc tồn tại, miền giá trị, … của   dữ liệu bên trong các bảng một cách chặt chẽ. SQL Server 2000 hỗ trợ khá mạnh cho cơ  sở dữ liệu đa truy cập, cơ sở dữ liệu mạng,… Những thành phần chính trong SQL Server 2000 Hệ Thống Diễn Tả Ấn Bản SQL Server 2000 Đây là phần chính của hệ thống, là  Desktop Engine Personal  trung tâm điều hành những phần thực  Standard Developer  thi khác. Với Desktop Engine bạn sẽ  Enterprise thấy các dịch vụ trong hệ thống như:  SQL Server  Profiler, ... và một số công  cụ khác. Full – Text Sarch Đây là phần tự chọn trong lúc cài đặt,  Personal (Except Win95)  nếu bạn muốn chức năng tìm kiếm thì  Standard Developer  nên chọn hệ thống này vì chúng không  Enterprise Trường Đại học GTVT – Khoa CNTT
 16. Tống Văn Công Đề tài tốt nghiệp : Quản lý kho là phần mặc nhiên. Full – Text Sarck  cung cấp chức năng tìm kiếm (Word)  rất mạnh, nếu sử dụng Iternet để tìm  kiếm thì đây là một giải pháp tuyệt  vời. Nếu bạn muốn tìm kiếm một  chuỗi con trong một văn bản lớn thì  đây là công cụ thích hợp cho công việc  đó. English Query English Query cho phép người sử dụng  Personal Standard  không có kỹ thuật về SQL cũng có thể  Developer Enterprise sử dụng SQL Server, bằng cách đặt  câu hỏi chuỗi English sau đó được  dịch ra Query  mà có thể thực thi trên  SQL Server. Analusis  Phần này không bao gồm mặc định  Personal Services trong phần cài đặt, chúng là dạng sản  Standard Developer  phẩm tự chọn, là công cụ phân tích  Enterprise OLAP (Online Analysis Processing), sử  dụng cho cơ sở dữ liệu lớn. Replication Chức năng này cho phép tái tạo một  Desktop Engine Personal  bản sao đến SQL Server khác, thông  Standard Developer  thường dùng chức năng này cho các hệ  Enterprise thống Server từ xa hay trong Network,  nhằm để làm giảm trao đổi dữ liệu  giữa các SQL Server với nhau. Data  Data Transformation Servise (DTS)  Desktop Engine Personal  Trường Đại học GTVT – Khoa CNTT
 17. Tống Văn Công Đề tài tốt nghiệp : Quản lý kho Transformation  được mở rộng trong phiên bản SQL  Standard Developer  Servise Server 2000, bao gồm những chức  Enterprise năng trao đổi dữ liệu giữa các cơ sở  dữ liệu, và giao tiếp dữ liệu giữa các  cơ sở dữ liệu khác nhau, đây là những  giải pháp lập trình trên Visual Basic. 1.2.1. Các thành phần của SQL Server 2000 Kiểu dữ liệu ­ Data Type ­ RDBMS cũng như SQL Server chứa đựng nhiều đối tượng bao gồm: ­ Tập tin log: Tập tin lưu trữ những chuyển tát của SQL. ­ Tables: Bảng dữ liệu. ­ Filegroups: Tập tin nhóm. ­ Diagrams: Sơ đồ quan hệ. ­ Views: Khung nhìn (hay bảng ảo) số liệu dựa trên bảng. ­ Stored Procedure: Các thủ tục lưu trữ và hàm nội. ­ Users defined: Hàm do người dùng định nghĩa. ­ Users: Người sử dụng cơ sở dữ liệu. ­ Rules: Những quy tắc. ­ Defaults: Các giá trị mặc nhiên. ­ User ­ defined data type: Kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa. ­ Full ­ text  catalogs: Tập phân loại dữ liệu text. 1.2.2. Các đối tượng cơ sở dữ liệu Trường Đại học GTVT – Khoa CNTT
 18. Tống Văn Công Đề tài tốt nghiệp : Quản lý kho Cơ sở dữ liệu là đối tượng có ảnh hưởng cao nhất khi bạn làm việc với SQL Server,   tuy nhiên những đối tượng con của cơ sở dữ  liệu mới là thành phần chính của cơ  sở  dữ  liệu. Bản thân SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chúng bao gồm các đối tượng  như database, table, view, procedure nêu trên cùng một số cơ sở dữ liệu hỗ trợ khác. Cơ sở dữ liệu SQL Server là cơ sở dữ liệu đa người dùng, với mỗi Server bạn chỉ có   một hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Nếu muốn có nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu bạn cần có  nhiều Server tương ứng. Truy cập cơ sở dữ liệu SQL Server dựa vào những tài khoản người dùng riêng biệt và  ứng với quyền truy nhập nhất định. Cài đặt cơ sở dữ liệu SQL Server bạn có 6 cơ sở dữ  liệu mặc định sau: ­ Master : Bất kỳ  SQL Server nào đều có cơ  sở  dữ  liệu Master (còn gọi là master   file), cơ  sở dữ  liệu này chứa đựng tất cả  các bảng dữ  liệu đặc biệt (bảng hệ  hệ  thống), chúng kiểm soát tất cả  hoạt động của hệ  quản trị  cơ  sở  dữ  liệu SQL   Server. Ví dụ: Khi người dùng cơ  sở  dữ  liệu mới trong SQL Server, thêm hoặc xóa một  Procedure thì tất cả thông tin này đều được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Master của   hệ thống. ­ Model : Cơ sở dữ liệu này chứa đựng tất cả Template dùng làm mẫu để tạo cơ sở  dữ  liệu mới. Khi bạn tạo một cơ  sở  dữ  liệu thì SQL Server lấy tất cả  các mẫu  (bao gồm bảng, view, ...) từ cơ sở dữ liệu model này. Xuất phát từ tính chất cơ sở dữ liệu mẫu giúp SQL Server thực hiện việc tao mới  cơ  sở dữ  liệu cho người dùng khi có yêu cầu, bạn không được xóa cơ  sở  dữ  liệu   này. Trường Đại học GTVT – Khoa CNTT
 19. Tống Văn Công Đề tài tốt nghiệp : Quản lý kho Khi một cơ sở dữ liệu được tạo ra thì ít nhất cơ sở dữ liệu mới này cũng bằng và   giống như cơ sở dữ liệu model. ­ Msdb : Như  đã nêu, chúng ta có hai cơ sở  dữ  liệu hệ thống master và model, nếu   xóa một trong hai cơ sở dữ liệu này thì hệ thống SQL Server sẽ bị lỗi, nhưng với   cơ  sở  dữ  liệu Msdb thì khác. Msdb chính là SQL Agent lưu trữ  tất cả  các tác vụ  xảy ra trong SQL Server. ­ Tempdb  : Là một trong những cơ  sở  dữ  liệu chính trong SQL Server. Cơ  sở  dữ  liệu này cho phép người dùng tạo những ứng dụng tham khảo hay thực tập trước   khi bạn bắt đầu với cơ sở dữ liệu thực. Ngoài ra chúng còn giúp thực hiện những   thao tác về cơ sở dữ liệu mỗi khi SQL Server khởi động. ­ Pubs : Chứa hầu hết nội dung về hướng dẫn, trợ giúp và sách tham khảo về SQL   Server. ­ Northwind  : Cũng giống như  cơ  sở  dữ  liệu Pubs, đây là cơ  sở  dữ  liệu mẫu cho   người dùng tham khảo, hoặc cho các lập trình viên Visual Basic hay Assces dùng   truy cập dữ  liệu SQL Server. Cơ sở dữ liệu này được cài đặt như  một phần của   SQL Server, nếu cần dùng cấu trúc của hai cơ sở dữ liệu này bạn có thể sử dụng  hai file kịch bản script mang tên inspub.sql và insnwnd.sql. ­ Tập tin Log : Tập tin chứa đựng những hoạt động, hay tất cả  những chuyển tác  của cơ sở dữ liệu theo thời gian. Thông thường khi cần tìm hiểu sự cố xảy ra với   cơ sở dữ liệu, người ta chỉ cần tham khảo tập tin log sẽ biết được nguyên nhân. 1.2.3. Giới thiệu một số đối tượng cơ sở dữ liệu SQL Server ­ Bảng – Table : Trong cơ sở dữ liệu, bảng (Table) là phần chính của chúng. Do bảng là đối tượng  lưu trữ  dữ  liệu thực, khi cần giao tiếp với cơ sở dữ liệu khác bảng là đối tượng   Trường Đại học GTVT – Khoa CNTT
 20. Tống Văn Công Đề tài tốt nghiệp : Quản lý kho căn bản nhất trong bất kỳ  cơ  sở  dữ  liệu nào, chúng được coi như  một miền dữ  liệu. Mỗi bảng được định nghĩa nhiều trường, mỗi trường (Field còn gọi là Column   name) ứng với mỗi loại kiểu dữ liệu. Dữ liệu nhập vào có thể chấp nhận hoặc từ  chối tùy thuộc vào nguyên tắc ràng buộc dữ liệu hoặc loại dữ liệu tương thích do  hệ thống hay người dùng định nghĩa. Khi định nghĩa bảng cơ sở dữ liệu bạn cần quan tâm đến các yếu tố sau: + Key: Trường đó là khóa hay không (Primary key)? + ID: Trường đó có thuộc tính Indentity hay không? + Column name: Tên của trường (cột ) + Data type:  Loại dữ liệu cho trường tương ứng + Size:  Kích thước trường dữ liệu + Allow null:  Cho phép giá trị rỗng lưu trong trường này hay không + Default:  Giá trị mặc nhiên cho trường + Identity:   Nếu ta sử  dụng một trường có giá trị  tự  động như  autonumber trong   assces, trường này Not Null và Identity: Yes(No) + Identity Seed: Nếu trường (cột) này là Identity, cần số bắt đầu là 1 hoặc 2 ... + Identity Increament:  Số nhảy cho mỗi lần tăng. ­ Chỉ Mục – Indexs : Đối tượng chỉ mục (Indexs) chỉ tồn tại trong bảng hay khung nhìn (view). Chỉ mục   có ảnh hưởng đến tốc độ truy nhập số liệu, nhất là khi cần tìm kiếm thông tin trên   bảng. Chỉ mục giúp tăng tốc cho việc tìm kiếm. Trường Đại học GTVT – Khoa CNTT
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2