intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐTCN-TH31

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

38
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐTCN-TH31 sau đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên đang chuẩn bị cho ôn thi tốt nghiệp cao đẳng nghề Điện tử công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐTCN-TH31

 1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập­Tự do­Hạnh phúc ------------- ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009­2012) NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: ĐTCN ­ TH 31
 2. Mô đun 1: VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ VÀ MẠCH IN PCB TRÊN MÁY TÍNH GIỚI THIỆU. Phần thi này nhằm mục đích đánh giá kỹ năng của thí sinh về năng lực   vẽ, thiết kế mạch điện tử. Thí sinh phải thiết kế sơ đồ nguyên lý và mạch in PCB trên máy tính sử  dụng công cụ thiết kế mạch điện tử trên máy tính theo bản vẽ và hướng dẫn   đã cho. NỘI DUNG CÔNG VIỆC. 1. Thời gian: Thí sinh thực hiện nội dung này trong thời gian 2 giờ. 2. Nhiệm vụ. Từ  sơ  đồ  đã cho thí sinh dùng phần mềm thiết kế  mạch trên máy tính  vẽ sơ đồ nguyên lý và mạch in PCB. 3. Mô tả công việc
 3. Thí sinh phải vẽ mạch theo sơ đồ đã cho trên máy tính (Nội dung này  kiểm tra trực tiếp trên máy tính, lưu kết quả dạng bản mềm hoặc bản cứng). Mạch in có kích thước 10cmx6cm, độ rộng đường nguồn là 0.7mm, độ  rộng đường tín hiệu là 0.4mm. THANG ĐIỂM TT Tiêu chí chấm Điểm tối  Điểm thực tế đa 1 Đúng loại và kích thước linh  3 kiện Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm  của tiêu chí này 2 Kết nối đúng 4 Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm  của tiêu chí này 3 Ghi đúng các ký hiệu/ giá trị 2 Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm  của tiêu chí này 4 Đảm bảo đủ số linh kiện theo sơ   2 đồ Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm  của tiêu chí này 5 Kích thước mạch in, đường  3 mạch Đúng kích thước mạch in 1 Đúng kích thước đường nguồn  1 cung cấp Đúng kích thước đường tín hiệu 1 Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm  của tiêu chí này 6 Sắp xếp linh kiện trên mạch  3 PCB Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm 
 4. của tiêu chí này 7 An toàn 1 Trang bị đầy đủ bảo hộ 0,5 An toàn cho người và thiết bị  0,5 8 Thời gian (chỉ đánh giá phần  điểm này khi nội dung mô đun  2 này thực hiện hoàn chỉnh) Đảm bảo an toàn, hoàn thành trước  hoặc đúng thời gian quy định. 2 Quá giờ  0 Tổng điểm 20 Lưu ý: Phần thi không được đánh giá khi. ­ Không đảm bảo an toàn ­ Quá  10% thời gian quy định  M« ®un 2: L¾p r¸p m¹ch, ®iÒu chØnh, ®o lêng vµ t×m lçi GIỚI THIỆU. Đề thi lắp ráp yêu cầu thí sinh lắp ráp mạch, điều chỉnh và tìm lỗi hoàn   thiện Kit 89C51 NỘI DUNG CÔNG VIỆC. 1. Thời gian: thí sinh thực hiện nội dung này trong thời gian 2 giờ  2. Nhiệm vụ. Thí sinh sẽ nhận được: +Sơ đồ nguyên lý Kit vi điều khiển 89C51
 5. VC C VC C D 1 U 1 D 2 40 J3 1 P 1 .0 1 3 9 A D 0 A D 0 R 3 0 D 3 P 1 .1 P 1 .0 P 0 .0 /A D 0 A D 1 A D 1 VC C 2 2 3 8 R 3 1 3 P 1 .2 3 P 1 .1 P 0 .1 /A D 1 3 7 A D 2 A D 2 R 3 2 D 4 4 P 1 .3 4 P 1 .2 P 0 .2 /A D 2 3 6 A D 3 A D 3 R 3 3 5 P 1 .4 5 P 1 .3 P 0 .3 /A D 3 3 5 A D 4 A D 4 R 3 4 6 P 1 .5 6 P 1 .4 P 0 .4 /A D 4 3 4 A D 5 A D 5 R 3 5 D 5 7 P 1 .6 7 P 1 .5 P 0 .5 /A D 5 3 3 A D 6 A D 6 R 3 6 8 P 1 .7 8 P 1 .6 P 0 .6 /A D 6 3 2 A D 7 A D 7 R 3 7 D 6 P 1 .7 P 0 .7 /A D 7 D 7 J4 1 P 3 .0 -R x D 1 0 2 1 A 8 1 J2 2 P 3 .1 -T x D 1 1 P 3 .0 /R XD P 2 .0 /A 8 2 2 A 9 2 D 8 3 P 3 .2 1 2 P 3 .1 /T XD P 2 .1 /A 9 2 3 A 1 0 3 4 P 3 .3 1 3 P 3 .2 /IN T 0 P2 .2 /A 1 0 2 4 A 1 1 4 5 P 3 .4 1 4 P 3 .3 /IN T 1 P2 .3 /A 1 1 2 5 A 1 2 5 6 P 3 .5 1 5 P 3 .4 /T 0 P2 .4 /A 1 2 2 6 A 1 3 6 7 P 3 .6 1 6 P 3 .5 /T 1 P2 .5 /A 1 3 2 7 A 1 4 7 8 P 3 .7 1 7 P 3 .6 /W R P2 .6 /A 1 4 2 8 A 1 5 8 P 3 .7 /R D P2 .7 /A 1 5 VC C C 1 XTA L1 XTA L1 19 XTA L2 XTA L2 18 XTA L1 Y 1 XTA L2 30 ALE C 2 A L E /P R O G PSEN VC C 31 29 R 1 R ST 9 E A /V P P PSEN C 3 R ST G N D AT89C 51 R ST 2 SW 1 1 20 R 2 3 4 +Board mạch đồng:
 6. +Các linh kiện dùng để lắp ráp “Kit vi điều khiển 89C51” Thí sinh kiểm tra linh kiện được phát, thí sinh được phép đề  ghị  thay  đổi linh kiện hư  hỏng, không đúng giá trị  hoặc thiếu trong vòng 15 phút đầu  của thời gian thi mô  đun này. Sau khi lắp ráp xong, thí sinh tiến hành hiệu chỉnh và kiểm tra chức   năng của mạch trước khi đệ trình cho các giáo viên chấm thi. Đo các dạng sóng tại một số điểm đo do các giám thị chỉ định trong đề  thi và thông qua phép đo lường để tìm được lỗi. 3. Hướng dẫn cho thí sinh. a/ Kiểm tra và gắn các linh kiện lên board và tiến hành hàn các linh kiện. b/ Sau khi hàn xong dung VOM ở thang đo Ohm kiểm tra thông mạch  c/ Cấp nguồn 5V cho mạch điện khi đã an toàn:  IC  không bị nóng. d/ Dùng đồng hồ VOM để thang đo điện áp DC đo và hiệu chỉnh tại các chân  20,30,31,40: e/ Khảo sát mạch dao động.
 7. f/ Kiểm tra mạch Reset g/ Khảo sát ngõ ra tín hiệu tại các Port  Đo các dạng sóng tại một số điểm đo do các giám thị chỉ định trong đề  thi và thông qua phép đo lường để tìm được lỗi. THANG ĐIỂM TT Tiêu chí chấm Điểm  Điểm  tối đa thực tế 1 Chức năng của mạch. 12 Cấp nguồn, mạch sẵn sàng 5 Cấp tín hiệu ra ở các Port đúng yêu cầu  5 Mạch dao động, Reset hoạt động đúng yêu  2 cầu 2 Ráp và hàn linh kiện. 4 Tất cả các linh kiện đúng theo sơ đồ 1 Mối hàn bóng đều 1 Mối hàn chắc chắn 1 Các linh kiện chắc, thẳng 1 3 Đo được các tín hiệu tại các chân 4 Tín hiệu tại các chân 30,31,40 2 Tại chân 18,19 1 Tại chân 9 1 4 Tìm lỗi và sử dụng thiết bị đo 4 Đo kiểm tra được dạng sóng 2 Khắc phục được lỗi xảy ra ( nếu có ) 2 5 An toàn 3 Trang bị đầy đủ bảo hộ 0,6 Sử dụng đúng các dụng cụ và đồ nghề 0,6 Nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp 0,6 Kiểm tra được các điểm nối đất  0,6 An toàn cho người và thiết bị  0,6 6 Thời gian (chỉ đánh giá phần điểm này khi  3 nội dung mô đun này thực hiện hoàn  chỉnh ) Đảm bảo an toàn, hoàn thành trước hoặc đúng  3
 8. thời gian quy định. Quá giờ 0 Tổng điểm 30 Lưu ý: Phần thi không được đánh giá khi. ­ Không đảm bảo an toàn ­ Quá  10% thời gian quy định 
 9. Mô đun 3: LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN. GIỚI THIỆU. Đề  thi Thiết kế  phần mềm yêu cầu thí sinh viết chương trình điều   khiển vi điều khiển thực hiện đếm sản phẩm và hiển thị lên LED 7 đoạn. NỘI DUNG CÔNG VIỆC. 1. Thời gian: thí sinh thực hiện nội dung này trong thời gian 2 giờ. 2. Nhiệm vụ. Viết chương trình thực hiện đếm sản phẩm và hiển thị lên LED 7 đoạn. Nhiệm vụ được hoàn thành khi: Hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu khi kết thúc thời gian thi. 3. Mô tả yêu cầu kỹ thuật. Thí sinh sẽ nhận được bo mạch có sơ đồ nguyên lý theo mô tả sau: ­ Chân ngắt của vi điều khiển được nối với 1 contact, mỗi khi nhấn   contact thì sẽ  tạo ra thay đổi trạng thái trên chân ngắt của vi điều khiển (từ  mức cao xuống mức thấp). ­ Một PORT của vi điều khiển nối với 1 LED 7 đoạn loại A chung. Yêu cầu: thí sinh sẽ lập trình (sử dụng ngắt) cho vi điều khiển để mỗi  khi nhấn contact thì LED 7 đoạn sẽ  hiển thị  tăng thêm 1 cho tới khi hiển thị  số 9 thì không tăng nữa. 4. Phần bài làm của thí sinh. a/ Viết lưu đồ thuật toán (kiểm tra trên giấy) b/ Viết chương trình (kiểm tra trực tiếp trên máy tính và mô hình) c/ Nạp vào vi điều khiển. (kiểm tra trực tiếp trên mô hình) d/ Lưu chương trình, kết thúc (kiểm tra trực tiếp trên máy tính) THANG ĐIỂM
 10. TT Tiêu chí chấm Điểm  Điểm  tối đa thực tế 1 Chức năng của mạch. 8 Phát hiện được khi nhấn contact 4 Điều khiển LED 7 đoạn sáng đúng 4 2 Viết lưu đồ thuật toán 2 Đúng  2 Sai 0 3 Viết chương trình 3 Chương trình đơn giản 2 Có đầy đủ các chú thích 1 4 Nạp chương trình vào vi điều khiển 2 Kết nối đúng 2 Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu  0 chí này 5 Lưu chương trình, kết thúc 1 Đúng 1 Sai 0 6 An toàn 2 Trang bị đầy đủ bảo hộ 0,4 Sử dụng đúng các dụng cụ và đồ nghề 0,4 Nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp 0,4 Có các điểm nối đất 0,4 An toàn cho người và thiết bị  0,4 7 Thời gian (chỉ đánh giá phần điểm này  2 khi nội dung mô đun này thực hiện  hoàn chỉnh) Đảm bảo an toàn, hoàn thành trước hoặc  2 đúng thời gian quy định. Quá giờ 0 Tổng điểm 20 Lưu ý: Phần thi không được đánh giá khi. ­ Không đảm bảo an toàn ­ Quá  10% thời gian quy định  Mô đun  4   :   (30đ) (phần tự chọn, các trường tự ra đề)
 11.  Mô đun  4   :   (30đ) (phần tự chọn, các trường tự ra đề) ĐÁNH GIÁ ĐIỂM Nội dung thực hiện Điểm đánh  Điểm tối đa giá Mô đun 1 20 Mô đun 2 30 Mô đun 3 20 Mô đun 4 (phần tự chọn) 30 Điểm tổng cộng 100 Điểm bài thi = Điểm đánh giá x 0,1 = ..................... ,, ngày     tháng    năm  Duyệt     Hội đồng thi tốt  Tiểu ban ra đề thi nghiệp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2