intTypePromotion=3

Giáo Trình CIs+ part 11

Chia sẻ: Super Super Administer | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
3
download

Giáo Trình CIs+ part 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình cis+ part 11', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo Trình CIs+ part 11

  1. Bài Viết Về PIX FIREWALL Tác giả: Nguyễn Thị Băng Tâm Chương 3: CẤU HÌNH PIX VỚI SSH Error! 1. Cấu hình hostname và domain name cho PIX để tạo ra RSA key . pixfirewall(config)# hostname PIX PIX(config)# domain-name cisco.com 2. Cấu hình cho interface e1 : PIX(config)# int e1 auto PIX(config)# ip address inside 192.168.1.1 255.255.255.0 PIX(config)# exit PIX# ping inside 192.168.1.2 192.168.1.2 response received -- 0ms 192.168.1.2 response received -- 0ms 192.168.1.2 response received -- 0ms Tạo ra cặp RSA key và lưu các key này vào Flash : PIX(config)# ca generate rsa key 123456 2048 For >= 1024, key generation could take up to several minutes. Please wait. 3. Kiểm tra RSA public key vừa tạo : PIX(config)# sh ca mypubkey rsa % Key pair was generated at: 21:36:01 UTC Mar 10 2005 Key name: PIX.cisco.com Usage: General Purpose Key Key Data: 30820122 300d0609 2a864886 f70d0101 01050003 82010f00 3082010a 02820101 00b164bb 78da41b9 9b785ef3 806869da 42ef8df9 2e07039b 2b0d97dd 2fea856f 3a7c69fb c6ca8053 e11d50be 77ef63a3 b3449f71 99e4626a 3b6d21a1 0ef4aa63 0f0be998 13554e86 99eaf444 993e3c7e 828b24bd f5364037 764b6eaa f2706c28 0f688057 7b1a7704 06aef687 9a799369 a9face11 dbd9c719 a494da4f 2e0adaa3 e648fa63 c8eec049 27523b78 85262db5 64c9efe5
  2. 16632db8 85811fac e6f1f971 e012c745 874dd6c6 437e01e2 4e8651e1 7926bdb4 95312e3c f6f2d167 b78ef8aa d0cc548f bc88b236 62bd29f6 02b4d17c 28aeb44b 718e5a84 85d3bd76 563b676a 45b93eb8 6dd7d9db 6b688e9f a163357a 4913f2e8 7e07ba25 9b42bcd1 9a15b93e 7f020301 0001 4. Sau khi tạo được key cần phải lưu key vào Flash . nếu không thì có thể xóa key trong lần reload tới . PIX(config)# ca save all 5. Chỉ ra host nào được phép đến SSH PIX(config)# ssh 192.168.1.1 255.255.255.255 inside PIX(config)# ssh timeout 60 6. Đặt password enable và password telnet PIX(config)# passwd vnpro PIX(config)# enable password cisco 7. Cấu hình SSH client để kết nối đến PIX Bước 1 : cài đặt SSH client software vào PC Bước 2 : chọn setting từ Edit menu : Error! Bước 3 : click vào Connection từ list dưới Profile setting . Trong hostname field nhập IP address của PIX , username field nhập PIX , trong authentication methods chọn password Error! Bước 4 : click vào Cipher List . Không đánh dấu tất cả các cipher ngoại trừ một cipher mà ta sẽ sử dụng . Khi cipher đã được chọn , sử dụng mũi tên UP để đưa cipher mà ta chọn lên đầu tiên . Error! Bước 5 : để tránh việc phải điền thông tin mỗi lần sử dụng SSH client , chọn Save Setting từ File menu . Bước 6 : chọn Quick Connect để kết nôí , điền thông tin vào các field Error!
  3. Xuất hiện một bảng warning , chọn Yes Error! Nếu lần đầu tiên kết nối đến PIX với SSH , ta phải trao đổi Public Key cho nhau để mã hóa session . SSH client sẽ đưa ra dấu nhắc , click YES để lưu Public Key của PIX đến local database : Error! Bước 7 : Sau khi đã lưu xong key , SSH client yêu cầu nhập password telnet . Sau khi nhập telnet password xong nếu thành công ta sẽ vào được PIX . Khi đó kết nối bảo mật đến pix đã được tạo ra , lúc này ta có thể quản lí pix qua SSH connection Error! Trong quá trình tạo SSH connection đến PIX , sử dụng debug ssh command để quan sát . PIX# debug ssh SSH debugging on SSH: Device opened successfully. SSH: host key initialised SSH: license supports 3DES: 3 SSH: license supports DES: 3 SSH0: SSH client: IP = '192.168.1.2' interface # = 1 SSH0: starting SSH control process SSH0: Exchanging versions - SSH-1.5-Cisco-1.25 SSH0: send SSH message: outdata is NULL SSH0: receive SSH message: 83 (83) SSH0: client version is - SSH-1.5-3.2.9 (compat mode) SSH0: begin server key generation SSH0: complete server key generation, elapsed time = 330 ms SSH0: declare what cipher(s) we support: 0x00 0x00 0x00 0x0c SSH0: send SSH message: SSH_SMSG_PUBLIC_KEY (2) SSH0: SSH_SMSG_PUBLIC_KEY message sent SSH0: receive SSH message: SSH_CMSG_SESSION_KEY (3)
  4. SSH0: SSH_CMSG_SESSION_KEY message received - msg type 0x03, length 272 SSH0: client requests 3DES cipher: 3 SSH0: send SSH message: SSH_SMSG_SUCCESS (14) SSH0: keys exchanged and encryption on SSH: Installing crc compensation attack detector. SSH0: receive SSH message: SSH_CMSG_USER (4) SSH0: authentication request for userid PIX SSH(PIX): user authen method is 'no AAA', aaa server group ID = 0 SSH0: authentication successful for PIX Bài Viết Về PIX FIREWALL Tác giả: Nguyễn Thị Băng Tâm Chương 4 : CẤU HÌNH AAA TRÊN PIX FIREWALL Bài Lab cấu hình AAA với PIX Scenario : Error! Địa chỉ của các interface : Device Interface Address PIX E0 209.162.1.1/24 E1 172.16.1.2/24 Router E0 209.162.1.2/24 PC 172.16.1.1/24 Cấu hình toàn bộ : Error! Cấu hình của PIX : Pix(config)# sh run : Saved : PIX Version 6.2(2) nameif ethernet0 outside security0 nameif ethernet1 inside security100 nameif ethernet2 intf2 security10 enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted
  5. passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted hostname Pix fixup protocol ftp 21 fixup protocol http 80 fixup protocol h323 h225 1720 fixup protocol h323 ras 1718-1719 fixup protocol ils 389 fixup protocol rsh 514 fixup protocol rtsp 554 fixup protocol smtp 25 fixup protocol sqlnet 1521 fixup protocol sip 5060 fixup protocol skinny 2000 names pager lines 24 logging console debugging interface ethernet0 auto interface ethernet1 auto interface ethernet2 auto shutdown mtu outside 1500 mtu inside 1500 mtu intf2 1500 ip address outside 209.162.1.1 255.255.255.0 ip address inside 172.16.1.2 255.255.255.0 ip address intf2 127.0.0.1 255.255.255.255 ip audit info action alarm ip audit attack action alarm global (outside) 1 209.162.1.30 nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 209.162.1.2 1 no failover failover timeout 0:00:00 failover poll 15 failover ip address outside 0.0.0.0 failover ip address inside 0.0.0.0 failover ip address intf2 0.0.0.0 pdm history enable arp timeout 14400 timeout xlate 3:00:00 timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản