intTypePromotion=3

Giáo Trình CIs+ part 48

Chia sẻ: Super Super Administer | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
3
download

Giáo Trình CIs+ part 48

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình cis+ part 48', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo Trình CIs+ part 48

  1. Identification: cùng với các tham số khác như Source IP addres, Destinaton IP address dùng để định danh duy nhất cho một datagram trong khong thời gian gói tin tồn tại trên mạng, dùng để tập hợp fragmented datagram. Flags: Liên quan đến sự phân đoạn của datagram. Error! Trong đó: +0: chưa sử dụng và luôn bằng 0. +DF(Do not Fragment): bằng 0 có nghĩa là cho phép phân mnh, bằng 1 là không cho phép phân mnh. + MF (More Fragments): = 0 đây là đoạn phân mnh cuối cùng (the last fragment). = 1 đây là phân đoạn tiếp theo (more fragments). Fragment Offset (13 bit): chỉ vị trí của đoạn (fragment) trong datagram ban đầu, tính theo đn vị 8 octet. Mỗi đoạn (trừ đoạn cuối cùng) phi chứa vùng dữ liệu là bội số của 8 octet. Time to Live (8-bit): quy định thời gian tồn tại (tính bằng giây) của datagram trên mạng để tránh tình trạng datagram không đến được đích và cứ đi lòng vòng trên mạng. Thời gian này được thiết lập bởi trạm gửi và gim đi mỗi đi datagram đi qua một nút mạng. TTL = 0 gói dữ liệu sẽ bị discard. Protocol Number: This field indicates the higher level protocol to which IP should deliver the data in this datagram. These include: - 0: Reserved - 1: Internet Control Message Protocol (ICMP) - 2: Internet Group Management Protocol (IGMP) - 3: Gateway-to-Gateway Protocol (GGP) - 4: IP (IP encapsulation) - 5: Stream - 6: Transmission Control Protocol (TCP) - 8: Exterior Gateway Protocol (EGP) - 9: Private Interior Routing Protocol - 17: User Datagram Protocol (UDP) - 41: IP Version 6 (Ipv6) - 50: Encap Security Payload for Ipv6 (ESP) - 51: Authentication Header for Ipv6 (AH) - 89: Open Shortest Path First Source IP Address (32bit): địa chỉ IP của trạm gửi. Destination IP Address(32 bit):địa chỉ IP của trạm nhận.
  2. Header Checksum (16 bit): m• kiểm soát lỗi 16 bit theo phưng pháp CRC, chỉ áp dụng cho vùng header. Trường này luôn được cập nhật khi một gói tin đi qua router trung gian. Options: khai báo các tuỳ chọn do ni gửi yêu cầu. Trường option không bắt buộc phi có trong mọi datagram và chủ yếu dùng để kiểm tra lỗi trên mạng. Option là một phần quan trọng của giao thức IP nên mọi tiêu chuẩn thực hiện phi dựa trên IP phi bao gồm tiến trình xử lý trường này. Độ dài của trường Option thay đổi tuỳ thuộc vào các tham số đi kèm. Khi các Option xuất hiện trong datagram, nó sẽ kéo dài liên tục mà không có sự ngắt quãng. II.2.1.2. Định tuyến Một trong những chức năng của giao thức IP là có kh năng thiết lập kết nối giữa các mạng vật lý khác nhau. Đó chính là định tuyến. Một hệ thống thực hiện chức năng này được gọi là IP router. Sẽ trình bày cụ thể trong phần 2. II.2.1.3. Điểu khiển và xử lý lỗi Như ta đã biết giao thức IP cung cấp dịch vụ “unreliable”, chuyển dữ liệu connectionless bằng cách dàn xếp cho mỗi bộ định tuyến chuyển dữ liệu. Mỗi packet sẽ di chuyển từ bộ định tuyến này đến bộ định tuyến khác cho đến bộ định tuyến mà có thể chuyển packet trực tiếp đến đích cuối cùng của nó. Nếu một bộ định tuyến không thể gửi một packet, hay nếu nó phát hiện một dấu hiệu không bình thường có nh hưởng đến việc truyền dữ liệu (ví dụ: nghẽn mạch trên mạng), bộ định tuyến cần phải thông báo cho nơi xuất phát của packet, để tránh hoặc khắc phục lỗi. Do đó cần phải một cơ chế để thông báo lỗi cho bên gửi gói tin. Giao thức bn tin điều khiển liên mạng ICMP (Internet Control Message Protocol) ra đời để giải quyết vấn đề trên. ICMP cũng giúp cho các host định tuyến trên mạng và cho phép các nhà qun lý mạng theo dõi tình trạng các node trên mạng. Tất cả các host và Router đều phải có khả năng tạo và xử lý các bản tin ICMP nhận được. II.2.2. Giao thức bản tin điểu khiển liên mạng (ICMP) Giao thức IP hoạt động tại lớp Network được sử dụng bởi IP cho nhiều dịch vụ khác nhau. Bản tinICMP được mang trực tiếp trong gói tin IP với trường Protocol Number bằng 1. Có rất nhiều trường hợp khiến cho gói tin IP bị loại bỏ: Đường truyền có sự cố, trường Time-to-Live hết hạn, không phân mảnh được gói tin kích thước lớn hn MTU cho phép....Khi một gói tin cần loại bỏ, bn tin ICMP được sử dụng để thông báo về địa chỉ gửi gói tin. Tuy nhiên, không phi trường hợp nào ICMP cũng cần phi báo lỗi.Sau đây là một số trường hợp mà khi xảy ra sự cố, ICMP không cần báo lỗi: Định tuyến hay chuyển giao bản tin ICMP. Phát quảng bá hay phát theo nhóm gói tin IP. Các phân đoạn gói tin khác với phân đoạn đầu tiên.
  3. Bn tin có địa chỉ nguồn không xác định một host duy nhất (ví dụ: 127.0.0.1, 0.0.0.0). Định dạng của bn tin ICMP như sau : Error! Bản tin ICMP được mang trogn phần dữ liệu của gói tin IP. Mặcdù mỗi bản tin ICMP có dạng riêng của nó, nhưng chúng đều bắt đầu với ba trường sau: TYPE (8bit): là một số nguyên 8bit để xác định thông điệp. CODE (8bit):cung cấp thêm thông tin về kiểu thông điệp. CHECKSUM(16bit) : ICMP sử dụng thuật giải checksum như IP, nhưng ICMP checksum chỉ tính đến thông điệp ICMP. Hơn nữa, các thông điệp ICMP thông báo lỗi luôn luôn bao gồm phần đầu và 64bit đầu tiên của packet gây nên lỗi. Lý do có thêm phần đầu này cùng với phần đầu packet là để cho phép nơi nhận xác định chính xác hơn những giao thức nào và chương trình ứng dụng có trách nhiệm đối với packet. Trường TYPE của ICMP xác định ý nghĩa của thông điệp cũng như định dạng của nó.Các kiểu bao gồm: - 0: Echo reply - 3: Destination unreachable - 4: Source quench - 5: Redirect - 8: Echo - 9: Router advertisement - 10: Router solicitation - 11: Time exceeded - 12: Parameter problem - 13: Timestamp request - 14: Timestamp reply - 15: Information request (obsolete) - 16: Information reply (obsolete) - 17: Address mask request - 18: Address mask reply - 30: Traceroute - 31: Datagram conversion error - 32: Mobile host redirect - 33: Ipv6 Where-Are-You - 34: Ipv6 I-Am-Here
  4. - 35: Mobile registration request - 36: Mobile registration reply - 37: Domain name request - 38: Domain name reply - 39: SKIP - 40: Photuris II.2.3. ARP và RARP II.2.3.1. ARP a/ Khái niệm Địa chỉ IP được dùng để định danh các trạm và mạng tưng ứng với tưng ứng lớp mạng của mô hình OSI và không phải địa chỉ vật lý của trạm đó trên một mạng cục bộ LAN (Ethernet, Token Ring....). Trên một mạng LAN như vậy, hai trạm chỉ có thể liên lạc với nhau nếu chúng biết địa chỉ vật lý của nhau. Như vậy vấn đề đặt ra là phải có cơ chế ánh xạ giữa địa chỉ IP (32bit) và địa chỉ vật lý (48bit). Để giải quyết vấn đề trên, người ta xây dưng nên một giao thức ARP. Các thiết bị trên mạng LAN sử dụng ARP để tìm ra thông tin về địa chỉ vật lý của các thiết bị đó trên mạng. ý tưởng về giải địa chỉ động dua ARP : khi máy A muốn gii địa chỉ IP là IB, nó phát đi một thông điệp quảng bá trên toàn mạng trong đó có chứa địa chỉ IP và vât lý của nó và địa chỉ IP của B. Tất cả các trạm đều nhận được, nhưng chỉ có B nhận ra địa chỉ IP của mình và sẽ trả lời A bằng một thông điệp trong đó có chứa địa chỉ vật lý của B. Tuy vậy không phải lúc nào khi cần truyền dữ liệu, A đều phát đi thông điệp quảng bá để yêu cầu địa chỉ vật lý của trạm nào đó. Việc phát thông điệp quảng bá như vậy sẽ tốn rất nhiều băng thông trên mạng thậm chí có thể gây ra tình trạng tắc nghẽn không đáng có ở những mạng có tốc độ truyền tải chậm. Do đó, mỗi trạm đều có một bộ đệm ARP (ARP cache) để lưu giữ những địa chỉ IP và vật lý tương ứng tìm được gần đây nhất. Mỗi khi một trạm nhận được một thông điệp ARP yêu cầu hoặc trả lời của một trạm khác, nó đều cập nhật trong ARP cache của mình. Khi truuyền một gói dữ liệu, trạm sẽ tìm xem trong bộ đệm ARP của nó có chứa địa chỉ vật lý tương ứng hay chưa. Nếu tìm thấy, nó sẽ không phát quảng bá ARP nữa. Các địa chỉ trong ARP cache sẽ bị xoá bỏ sau một khoảng thời gian nhất định để đề phòng sự cố xảy ra đối với một trạm nào đó. Ví dụ: một trạm có card mạng bị hỏng, cần thay thế và như vậy địa chỉ vật lý của trạm đó sẽ thay đổi. Nhưng các trạm không biết gì về sự cố đó nên vẫn giữ địa chỉ cũ của trạm này. Đó là lý do vì sao cần phi cài đặt một bộ đếm thờn gian và thông tin trạng thái sẽ bị xoá bỏ sau khi thời gian hết hạn. Ví dụ bất cứ khi nào thông tin về địa chỉ liên kết được đặt vào bộ đệm ARP, giao thức này sẽ yêu cầu thời gian bắt đầu đếm, thông thường là 20 phút. Khi hết hạn (sau 20 phút) thông tin phi được xoá bỏ. Sẽ có 2 khả năng xảy ra khi xoá bỏ.
  5. Nếu không còn dữ liệu được gửi tới máy tính đích này, thì không có gì xy ra nữa. Nếu vẫn còn dữ liệu được gửi tới máy tính đích này và không còn thông tin về địa chỉ này trong bộ đệm ARP, máy tính sẽ phi lặp lại địa chỉ thông thường là broadcast một yêu cầu ARP và lấy lại thông tin địa chỉ. Nếu máy tính đích vẫn còn đó, thông tin địa chỉ lại được đặt vào bộ đệm ARP. Nếu không, nI gửi sẽ phát hiện được rằng máy đích không còn nối mạng nữa. b/ Định dạng gói tin ARP Error! Hardware address space (16bit): xác định loại giao diện sử dụng trên mạng ví dụ: Ethernet, Packet Radio Net. Protocol address space: xác định loại giao thức ở lớp trên được sử dụng, nó có giá trị080016 dành cho địa chỉ IP. Hardware address length: Xác định độ dài địa chỉ vật lý trong gói tin ví dụ : IEEE 802.3 và IEEE 802.5 là 6. Protocol address length: xác định độ dài của địa chỉ của giao thức lớp 3 tương ứng trong mô hình OSI. ví dụ IP là 4. Operation code: xác định một trong 4 loại thông điệp: +ARP yêu cầu (ARP request)-1 +ARP tr lời (ARP reply)-2 +RARP yêu cầu (RARP request)-3 +RARP tr lời (RARP reply)-4 Source/target hardware address: bao gồm địa chỉ vật lý của mạng, ví dụ với IEEE 802.3 là 48-bit addresses.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản