intTypePromotion=3

GIÁ TRỊ CỦA PROCALCITONIN TRONG VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
91
lượt xem
10
download

GIÁ TRỊ CỦA PROCALCITONIN TRONG VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: đánh giá giá trị của Procalcitonin trong tiên lượng viêm phổi mắc phải cộng đồng nhập viện. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu cắt ngang, có phân tích. Kết quả: Từ 09/2007 đến 05/2008, có 57 bệnh nhân VPMPCĐ nhập viện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁ TRỊ CỦA PROCALCITONIN TRONG VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG

 1. GIÁ TRỊ CỦA PROCALCITONIN TRONG VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG TÓM TẮT Mục tiêu: đánh giá giá trị của Procalcitonin trong tiên lượng viêm phổi mắc phải cộng đồng nhập viện. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu cắt ngang, có phân tích. Kết quả: Từ 09/2007 đến 05/2008, có 57 bệnh nhân VPMPCĐ nhập viện. Nồng độ PCT máu lúc nhập viện trong từng phân nhóm nguy cơ theo thang điểm PSI khác biệt có ý nghĩa thống kê (p
 2. Kết luận: Có mối tương quan giữa nồng độ Procalcitonin máu với độ nặng của viêm phổi mắc phải cộng đồng phân loại theo PORT. ABSTRACT VALUE OF PROCALCITONIN IN COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA Dao Bach Que Anh, Quang Van Tri * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 12 - Supplement of No 4 - 2008: 184 - 188 Objectives: To evaluate the value of procalcitonin in prognosis of community- acquired pneumonia (CAP) hospitalized. Methods: analytical cross-sectional study. Results: from September 2007 to May 2008, there were 57 patients with community- acquired pneumonia hospitalized. Blood procalcitonin concentration measured when hospitalized in each PSI-defined risk class had statistical meaning (p < 0.0001). The correlation between blood procalcitonin concentration and CAP level according to PORT classification was a proportional and averaging correlation with Spearman's correlation coefficient Rs= 0.52 (p < 0.001). The procalcitonin value in prognosis of death is greater than that in prognosis of complication of CAP when hospitalized. The best cut-off point of procalcitonin to detect patients who had or did not have complication was 2.1 ng/ml, with sensitivity of 64%, specificity of 87.5%, positive predictive value (PPV) of 83.6%, and negative predictive value (NPV) of 70.9%. The best cut-off point of procalcitonin to detect patients who had or did not have death
 3. was 4 ng/ml, with sensitivity of 81.3%, specificity of 92.7%, positive predictive value (PPV) of 91.76%, and negative predictive value (NPV) of 83.2%. Conclusion: There was a correlation between blood procalaitonin concentration and CAP level according to PORT classification. ĐẶT VẤN ĐỀ: Viêm phổi mắc phải cộng đồng (VPMPCĐ) là bệnh nhiễm trùng phổ biến nhất, là bệnh có tỉ lệ mắc và tử vong cao trong các bệnh nhiễm trùng hiện nay trên Thế giới cũng như ở Việt Nam. Một số yếu tố thuận lợi như hút thuốc lá, nghiện rượu và sống ở những nơi đông đúc như: trại dưỡng lão, trại tù, trại trẻ mồ côi… làm gia tăng tỉ lệ VPMPCĐ(Error! Reference source not found.). Trong y văn đã có các phương pháp sử dụng bằng thang điểm đánh giá tiên lượng của VPMPCĐ như: thang điểm PSI,CURB, PORT…Tuy nhiên trên lâm sàng, các bảng đánh giá tiên lượng này chưa đầy đủ đối với bệnh nhân VPMPCĐ(1,3,Error! Reference source not found.) . PCT là một trong những dấu chỉ điểm của nhiễm trùng, theo dõi đáp ứng điều trị kháng sinh và tiên lượng bệnh(Error! Reference source not found.). Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm khảo sát giá trị của procalcitonin trong VPMPCĐ trước khi điều trị bắt đầu ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 4. Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu tiền cứu, cắt ngang, có phân tích. Đối tượng nghiên cứu Các trường hợp VPMPCĐ nhập viện tại khoa hô hấp, nhiễm và hồi sức cấp cứu của bệnh viện Nguyễn Trãi từ tháng 09/ 2007 đến tháng 05/ 2008. Tiêu chuẩn chọn mẫu + Tuổi > 15. + Có ≥ 2 trong số các triệu chứng hoặc dấu hiệu sau lúc nhập viện(Error! Reference source not found.) : Sốt > 38oC, lạnh run hoặc hạ thân nhiệt
 5. Xác định mối tương quan và độ nặng của VPMPCĐ phân loại theo PORT Bảng 1: Nồng độ procalcitonin máu lúc nhập viện trong từng phân nhóm nguy cơ VPMPCĐ phân loại theo PORT PSI I II III IV V P PCT 0,34 0,46 2,31 4,32 26,12
 6. Xác định điểm cắt của procalcitonin trong tiên lượng VPMPCĐ dựa vào đường cong ROC Biểu đồ1: Đồ thị ROC của procalcitonin trong phân biệt VPMPCĐ có biến chứng lúc nhập viện Khả năng phân biệt chính xác của procalcitonin trong VPMPCĐ có biến chứng và không có biến chứng là 83,7% với khoảng tin cậy 95% là 73,5%93,9%.
 7. Biểu đồ 2: Đồ thị ROC của procalcitonin trong phân biệt VPMPCĐ có tử vong lúc nhập viện
 8. Khả năng phân biệt chính xác của procalcitonin là 95,9% với khoảng tin cậy 95% là 91,4%100%. Bảng 3: Nồng độ procalcitonin trung bình ở nhóm có biến chứng và không có biến chứng trong VPMPCĐ: Không Biến biến P¶ chứng chứng (n=25) (n=32) Procalcitonin 8,04±12,16 1,04±1,64
 9. Độ nhạy: 81,3%, Độ chuyên: 88,9%, Giá trị tiên đoán dương: 92,8%, Giá trị tiên đoán âm: 72,7% Bảng 5: Nồng độ procalcitonin trung bình ở nhóm có tử vong và không có tử vong trong VPMPCĐ: Tử Không tử P¶ vong vong (n=16) (n=41) Procalcitonin 1,01±1,5 12,06±13,7
 10. nhân VPMPCĐ nhẹ có nồng độ procalcitonin âm tính (
 11. procalcitonin trong tiên đoán tử vong cũng cao hơn trong tiên đoán nhiễm trùng. Điều này cũng phù hợp với y văn và một số nghiên cứu khác(Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.) , nồng độ procalcitonin phản ánh chặt chẽ độ nặng của tình trạng nhiễm trùng, biến chứng đe dọa tử vong và ở những giai đoạn khác nhau của đáp ứng cơ thể đối với SIRS, nhiễm trùng nặng, nhiễm trùng huyết, mức procalcitonin tăng cao ở những bệnh nhân nhiễm trùng nặng và nhiễm trùng huyết. Theo Masia M. và cộng sự(Error! Reference source not found.) kết quả nghiên cứu ở bệnh nhân VPMPCĐ cho thấy nồng độ procalcitonin ban đầu ở nhóm có biến chứng cao hơn nhóm không biến chứng, và ở nhóm tử vong cao hơn nhóm không tử vong. Theo Muller B. và cộng sự(Error! Reference source not found.),nghiên cứu ở 545 bệnh nhân nhiễm trùng đường hô hấp dưới, nếu chỉ dựa vào triệu chứng lâm sàng thì khả năng chẩn đoán VPMPCĐ là 0.79 (95% CI, 0.75–0.83), nếu bao gồm cả PCT thì gia tăng khả năng chẩn đoán lên 0.88 (0.85–0.91; p < 0.001). Trong nghiên cứu của Karin và cộng sự(Error! Reference source not found.), đường cong ROC của PCT trong chẩn đoán nhiễm trùng và là 70.8% (95% CI: 50.9-90.7), điểm cắt của PCT trong chẩn đoán nhiễm trùng là 0,49 ng/mL, độ nhạy 85% và độ chuyên 50%. Ở điểm cắt PCT >2.0 ng/mL có thể cho biết nhiễm trùng nặng. Tương tự ở nghiên cứu của Christophe và cộng sự(Error! Reference source not found.) điểm cắt PCT 1ng/mL trong phân biệt giữa hai nhóm bệnh nhân có sốc và không có sốc nhiễm trùng với độ nhạy 95%,độ chuyên 54%, giá trị tiên đoán dương 91%, giá trị tiên đoán
 12. âm 70%. Trong số những bệnh nhân có sốc nhiễm trùng điểm cắt của PCT cho tiên lượng tử vong là 6ng/mL,độ nhạy 87,5%, độ chuyên 45%. Theo nghiên cứu của Yi- Ling Chan và cộng sự(Error! Reference source not found.), ở 107 bệnh nhân nhập hồi sức cấp cứu ghi nhận điểm cắt tốt nhất của PCT tiên đoán sốc nhiễm trùng là 2,6ng/mL (độ nhạy 77,2%, độ chuyên 91,5%, PPV 96%, NPV 93,5%). Mặt khác, kết quả nghiên cứu của chúng tôi khác nghiên cứu của Hà Tấn Đức(Error! Reference source not found.) do các tình trạng nặng của bệnh nhân trong tiêu chuẩn nhận bệnh lúc nhập viện (suy hô hấp cấp cần thở máy, sốc nhiễm trùng, suy thận) không được ghi nhận là một biến chứng. KẾT LUẬN Có mối tương quan giữa nồng độ Procalcitonin máu với độ nặng của viêm phổi mắc phải cộng đồng phân loại theo PORT. Giá trị của Procalcitonin trong tiên lượng tử vong cao hơn trong tiên lượng biến chứng của viêm phổi mắc phải cộng đồng lúc nhập viện.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản