intTypePromotion=1

Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 20 bài: Luyện từ và câu - Luyên tập về câu Ai làm gì?

Chia sẻ: Huỳnh Ngọc Quỳnh Như | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
338
lượt xem
19
download

Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 20 bài: Luyện từ và câu - Luyên tập về câu Ai làm gì?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 20 bài: Luyện từ và câu - Luyên tập về câu Ai làm gì? để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 20 bài: Luyện từ và câu - Luyên tập về câu Ai làm gì? được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 20 bài: Luyện từ và câu - Luyên tập về câu Ai làm gì?

  1. GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 39 LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀM GÌ? I.MUC TIÊU BÀI HỌC : 1.Nắm vững kiến thức và kỹ năng sử dụng câu Ai làm gì? Để nhận biết đƣợc các câu kể đó trong đoạn văn(BT1 ). Xác định đƣợc bộ phận CN,VN trong câu kể tìm đƣợc (BT2) 2.Thực hành viết đƣợc một đoạn văn có dùng kiểu câu Ai làm gì? (BT3 ). II.CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƢỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI -Một số tờ giấy rời + bút dạ + tranh minh họa. III. CÁC PHƢƠNG PHÁP / KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC IV. PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1.Ổn định lớp : HS hát tập thể 2.Kiểm tra bài cũ: -Yêu cầu HS: HS 1: Trong các từ sau đây, từ nào có tiếng tài có nghĩa là “có khả năng hơn ngƣời bình thƣờng”, tiếng tài nào cónghĩa là tiền của:tài giỏi, tài nguyên, tài nghệ, tài trợ, tài ba, tài đức, tài sản, tài năng, tài hoa... HS 2: Đọc thuộc lòng 3 câu tục ngữ ở BT3 tiết LTVC trƣớc. -GV nhận xét ghi điểm cho từng HS 3.Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi chú
  2. a. Khám phá Các em đã nắm đƣợc bộ phận chủ ngữ -lắng nghe. và vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? Ơû tiết trƣớc. Trong tiết học hôm nay chúng ta cần luyện tập để nắm vững hơn cấu tạo của kiểu câu này. b. Kết nối *Hƣớng dẫn HS luyện tập. -Yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài tập. -1 HS đọc thành tiếng. -GV giao việc. -Yêu cầu HS làm bài. -HS trao đổi theo cặp – tìm câu kể Ai làm gì? Có trong đoạn văn. -Yêu cầu HS trình bày kết quả bài -HS phát biểu ý kiến. làm. -sửa sai ( nếu có). -GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng: Trong đoạn văn có 4 câu kể là câu 3;4;5;7. *Bài tập 2: -1 HS đọc thành tiếng. -Yêu cầu HS đọc bài tập. -Lắng nghe để thực hiện. -GV giao việc: Các em gạch 1 gạch dƣới bọ phận CN, 2 gạch dƣới bộ phận VN. -Làm bài cá nhân. -Yêu cầu HS làm bài. +Câu 3: GV dán 3 phiếu đã viết sẵn 4 câu văn.
  3. +Câu 5: -CN: Tàu chúng tôi đi. -CN: Một số khác -VN:buông neo trong vùng -VN:quây quần trên boong sau ca hát, biển Trƣờng Sa. thổi sáo. +Câu 4: +Câu 7: -CN: Một số chiến sĩ -CN: Cá heo -VN: thả câu. -VN:gọi nhau quây đến bên tàu nhƣ để chia vui. -GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng: *Bài tập 3: HS khá -Yêu cầu HS đọc yêu cầu của BT. -1 HS đọc thành tiếng. giỏi viết -GV giao việc: Các em chỉ viết một -lắng nghe để thực hiện. đƣợc đoạn đoạn văn ở phần thân bài. Trong đoạn văn (ít văn phải có một số câu kể Ai làm gì? nhất 5 câu -HSlàm bài vào vở. ) có 2,3 -Yêu cầu HS làm bài. -3 HS làm bài vào giấy to. câu kể đã GV phát giấy và bút dạ cho 3 HS làm học bài. -HS lần lƣợt đọc đoạn văn (BT3). mình đã viết. -Yêu cầu HS trình bày đoạn văn. -HS lớp nhận xét, sửa sai. -GV nhận xét, khen ngợi những em viết hay. 4. Thực hành -GV nhận xét tiết học. -Trò chơi Ai nhanh hơn ( Xác định CN , VN trong câu kể )
  4. 5. Vận dụng -Những HS viét đoạn văn chƣa đạt về nhà viết lại. *Bổ sung, điều chỉnh …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2