intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án tuần 2 bài LTVC: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Chia sẻ: Trần Phương Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

433
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tiếng việt 2 MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ HỌC TẬP..I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Củng cố hiểu biết về từ và câu có liên quan đến học tập 2. Kỹ năng: Làm quen với câu hỏi, sắp xếp lại trật tự các từ trong câu để có câu mới. Biết dùng dấu chấm hỏi và trả lời câu hỏi ...3. Thái độ: Yêu thích tìm hiểu Tiếng Việt . II. Chuẩn bị GV: Bảng phụ, bảng cài HS: SGK..III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cu (3’) Luyện từ và câu Thầy kiểm tra một số học sinh làm lại bài 2,4 Tìm từ chỉ : - Hoạt động của học sinh Hoạt động của Trò - Hát...- Chỉ đồ dùng của học sinh - Chỉ tính nết của học sinh - Thầy nhận xét 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Trong tiết hôm nay các em sẽ : - Củng cố những điều đã học về từ và câu - Học về câu hỏi và trả lời câu hỏi - Học tên các tháng trong năm Phát triển các hoạt động (28’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập 1,2  Mục tiêu: Biết dùng từ đặt câu  Phương pháp: Thực hành - Bài 1 : Tìm các từ có tiếng : học, tập -Học sinh nêu miệng - ĐDDH: Bảng cài - Học sinh nêu..(học hành, tập đọc) - Bài 2 : Thi đặt câu với mỗi tư tìm được - Đặt câu với từ tìm được ở bài 1 - Với mỗi từ đăt 1 câu . Thầy cho học sinh trao đổi theo nhóm, các nhóm thi đua theo cách tiếp sức. Thầy chọn nhóm trọng tài gồm 3 học..-Học sinh đọc yêu cầu..-Hoạt động nhóm..sinh. Sau mỗi học sinh đọc xong 1 câu, các trọng -4 học sinh trong nhóm đứng tài cùng đồng thanh nhận xét : đúng / sai. Thầy lên lần lượt đọc câu mình đã...đếm số lượng câu. Nhóm nào đăt được đúng tất cả đặt : các câu, lại đăt nhiều câu hơn, nhanh hơn là thắng.  Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 3,4.  Mục tiêu: Biết sắp xếp từ tạo câu mới  Phương pháp: Luyện tập . Thầy ghi các câu lên bảng Thầy hướng dẫn học sinh nắm yêu cầu Ví dụ : Tên em là gì ? Em tên là Văn Ngọc - Đánh dấu chấm hỏi vào câu Bài 3 : - 3 học sinh lên bảng làm. - ĐDDH: Bảng phụ * Em học hành chăm chỉ * Em thích môn tập đọc..- Nêu yêu cầu đề bài : Từ 2 câu cho sẵn các Lớp viết em sắp xếp lại tạo câu mới .  Hoạt động 3: Trò chơi .(ĐDDH:Bảng cài) Chọn từ sắp xếp lại rồi gắn lên bảng cài vào vở, câu trả lời viết ở dòng dưới câu hỏi. Cuối câu đăt dấu chấm - Sắp xếp lại các từ để chuyển mỗi câu thành 1 câu mới. 4. Củng cố – Dặn dò (2’) - Câu hỏi dùng làm gì ? - Cuối câu hỏi đăt dấu gì ? - Có thể đảo vị trí các từ trong câu được không? - 1 học sinh làm mẫu : * Bác Hồ rất yêu thiếu nhi  Thiếu nhi rất yêu Bác Hồ - Lớp làm miệng - Lớp viết bài vào vở...- Thầy cho học sinh đọc ghi nhớ - Chuẩn bị : Bài tập đọc ...- Câu hỏi dùng để hỏi - Đặt dấu hỏi - Được, nó sẽ tạo thành 1 câu mới... Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ......................................................................

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tuần 2 bài LTVC: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

  1. Giáo án Tiếng việt 2 MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ HỌC TẬP I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Củng cố hiểu biết về từ và câu có liên quan đến học tập 2. Kỹ năng: - Làm quen với câu hỏi, sắp xếp lại trật tự các từ trong câu để có câu mới. - Biết dùng dấu chấm hỏi và trả lời câu hỏi . 3. Thái độ: Yêu thích tìm hiểu Tiếng Việt . II. Chuẩn bị - GV: Bảng phụ, bảng cài - HS: SGK III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát 2. Bài cu (3’) Luyện từ và câu Thầy kiểm tra một số học sinh làm lại bài 2,4 Tìm từ chỉ : - Hoạt động của học sinh
  2. - Chỉ đồ dùng của học sinh - Chỉ tính nết của học sinh - Thầy nhận xét - Học sinh nêu 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Trong tiết hôm nay các em sẽ : - Củng cố những điều đã học về từ và câu - Học về câu hỏi và trả lời câu hỏi - Học tên các tháng trong năm Phát triển các hoạt động (28’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập 1,2  Mục tiêu: Biết dùng từ đặt câu - ĐDDH: Bảng cài  Phương pháp: Thực hành - - Bài 1 : Tìm các từ có tiếng : học, tập (học hành, tập đọc) -Học sinh nêu miệng - Bài 2 : Thi đặt câu với mỗi tư tìm được - Đặt câu với từ tìm được ở bài 1 -Học sinh đọc yêu cầu - Với mỗi từ đăt 1 câu . Thầy cho học sinh trao đổi theo nhóm, các nhóm thi đua theo cách -Hoạt động nhóm tiếp sức. Thầy chọn nhóm trọng tài gồm 3 học sinh. Sau mỗi học sinh đọc xong 1 câu, các trọng -4 học sinh trong nhóm đứng tài cùng đồng thanh nhận xét : đúng / sai. Thầy lên lần lượt đọc câu mình đã
  3. đếm số lượng câu. Nhóm nào đăt được đúng tất cả đặt : các câu, lại đăt nhiều câu hơn, nhanh hơn là thắng. * Em học hành chăm chỉ  Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 3,4. * Em thích môn tập đọc  Mục tiêu: Biết sắp xếp từ tạo câu mới  Phương pháp: Luyện tập . - Thầy ghi các câu lên bảng - ĐDDH: Bảng phụ - Thầy hướng dẫn học sinh nắm yêu cầu - Ví dụ : Tên em là gì ? - Em tên là Văn Ngọc - Đánh dấu chấm hỏi vào câu Bài 3 : - 3 học sinh lên bảng làm. - Nêu yêu cầu đề bài : Từ 2 câu cho sẵn các Lớp viết em sắp xếp lại tạo câu mới . vào vở, câu trả lời viết ở  Hoạt động 3: Trò chơi .(ĐDDH:Bảng cài) dòng dưới câu hỏi. Cuối câu - Chọn từ sắp xếp lại rồi gắn lên bảng cài đăt dấu chấm - Sắp xếp lại các từ để chuyển mỗi câu thành 1 câu mới. - 1 học sinh làm mẫu : 4. Củng cố – Dặn dò (2’) * Bác Hồ rất yêu thiếu nhi - Câu hỏi dùng làm gì ?  Thiếu nhi rất yêu Bác Hồ - Cuối câu hỏi đăt dấu gì ? - Lớp làm miệng - Có thể đảo vị trí các từ trong câu được không? - Lớp viết bài vào vở
  4. - Thầy cho học sinh đọc ghi nhớ - Câu hỏi dùng để hỏi - Chuẩn bị : Bài tập đọc . - Đặt dấu hỏi - Được, nó sẽ tạo thành 1 câu mới.  Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2