intTypePromotion=1

Giáo án tuần 3 bài Tập đọc: Gọi bạn - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Chia sẻ: Trần Phương Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
398
lượt xem
20
download

Giáo án tuần 3 bài Tập đọc: Gọi bạn - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết 4: GỌI BẠN I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Hiểu nội dung bài thơ, hiểu nghĩa của các từ trong bài 2. Kỹ năng: - Đọc đúng các tiếng, từ dễ viết sai - Biết ngắt nhịp hợp lý ở từng câu thơ. Nghĩa hơi sau mỗi khổ, biết đọc nhấn giọng lời gọi bạn tha thiết của Dê Trắng 3. Thái độ: Tình bạn cảm động giữa Bê Vàng và Dê Trắng II. Chuẩn bị GV: Tranh + bảng phụ HS: SGK..III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) Danh sách HS tổ 1 lớp 2A - HS đọc bài - Trong bảng danh sách gồm có những cột nào? - Bảng danh sách lớp 2A cho ta biết được - Hát Hoạt động của Trò...những gì? 3. Bài mới Giới thiệu: Nêu vấn đề (1’) Thầy cho HS xem tranh - Bê và Dê là 2 lồi vật cùng ăn cỏ, ăn lá. Bê Vàng và Dê Trắng trong bài thơ hôm nay rất thân nhau. Chúng có 1 tình bạn rất cảm động. Các em sẽ biết rõ hơn điều đó khi đọc bài thơ này. Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Đọc đúng từ khó, ngắt nhịp hợp lý ở từng câu thơ.  Phương pháp: Phân tích luyện tập. - Thầy đọc mẫu - Luyện đọc Thầy kết hợp với giải nghĩa từ. - HS lắng nghe - Hoạt động cá nhân - HS nêu - Từ xa xưa thuở nào, thời - Nêu các từ khó hiểu. - Nêu các từ luyện đọc? - Luyện đọc ngắt nhịp câu thơ. - Thầy chú ý các câu: gian lâu lắm rồi - Suối cạn không có nước, xa xưa, thưở nào, sâu thẳm, khắp nẻo, gọi hồi. - Mỗi HS đọc 1 câu liên tiếp đến hết bài + Câu 1, 2, 3: Nhịp 3/2  ĐDDH: bảng phụ  ĐDDH: Tranh...+ Câu 4: Nhịp 2/3 + Câu 13: Đọc ngắt nhịp câu cuối - Luyện đọc từng khổ và tồn bài - Giữa các khổ thơ nghỉ hơi lâu hơn - HS đọc từng đoạn và cả bài. - Lớp đọc đồng thanh - Hoạt động nhóm - HS thảo luận trình bày.  Hoạt động 2: Tìm hiểu bài  Mục tiêu: Hiểu ý của bài  Phương pháp: Đàm thoại, trực quan Thầy giao việc cho nhóm - Đọc khổ thơ 1, 2 - Sống trong rừng xanh sâu thẳm - Vì trời hạn hán, cỏ cây héo khô, đôi bạn không còn gì để ăn. - Đọc khổ 3 Đoạn 2: - Thương bạn chạy tìm khắp..Đoạn 1: Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống ở đâu? Vì sao Bê Vàng phải đi lấy cỏ..Khi Bê Vàng quên đường về Dê Trắng làm nơi. gì? - Dê Trắng vẫn gọi bạn “Bê! - Đến bây giờ em còn nghe Dê Trắng gọi bạn Bê!” không?  Hoạt động 3: Luyện đọc  Mục tiêu: Thuộc lòng cả bài thơ  Phương pháp: Đàm thoại, luyện tập - Thầy cho HS đọc nhẩm vài lần cho thuộc...rồi xung phong đọc trước lớp. - Thầy hướng dẫn nhấn giọng biểu cảm để bợc lộ cảm xúc. 4. Củng cố – Dặn dò (3’)..- HS đọc..- Đọc xong bài thơ em có nhận xét gì về tình - HS đọc diễn cảm tồn bài. bạn giữa Bê Vàng và Dê Trắng? - Bê Vàng và Dê Trắng rất - Luyện đọc bài thương nhau - Chuẩn bị: Chính tả - Đôi bạn rất quí nhau... Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ......................................................................

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tuần 3 bài Tập đọc: Gọi bạn - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

  1. Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết 4: GỌI BẠN I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Hiểu nội dung bài thơ, hiểu nghĩa của các từ trong bài 2. Kỹ năng: - Đọc đúng các tiếng, từ dễ viết sai - Biết ngắt nhịp hợp lý ở từng câu thơ. Nghĩa hơi sau mỗi khổ, biết đọc nhấn giọng lời gọi bạn tha thiết của Dê Trắng 3. Thái độ: Tình bạn cảm động giữa Bê Vàng và Dê Trắng II. Chuẩn bị - GV: Tranh + bảng phụ - HS: SGK III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát 2. Bài cũ (3’) Danh sách HS tổ 1 lớp 2A - HS đọc bài - Trong bảng danh sách gồm có những cột nào? - Bảng danh sách lớp 2A cho ta biết được
  2. những gì? 3. Bài mới  ĐDDH: Tranh Giới thiệu: Nêu vấn đề (1’) Thầy cho HS xem tranh - Bê và Dê là 2 lồi vật cùng ăn cỏ, ăn lá. Bê Vàng và Dê Trắng trong bài thơ hôm nay rất thân nhau. Chúng có 1 tình bạn rất cảm động. Các em sẽ biết rõ hơn điều đó khi đọc bài thơ này.  ĐDDH: bảng phụ Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Đọc đúng từ khó, ngắt nhịp hợp lý ở từng câu thơ.  Phương pháp: Phân tích luyện tập. - HS lắng nghe - Thầy đọc mẫu - Hoạt động cá nhân - Luyện đọc Thầy kết hợp với giải nghĩa từ. - HS nêu - Từ xa xưa thuở nào, thời gian lâu lắm rồi - Nêu các từ khó hiểu. - Suối cạn không có nước, xa - Nêu các từ luyện đọc? xưa, thưở nào, sâu thẳm, - Luyện đọc ngắt nhịp câu thơ. khắp nẻo, gọi hồi. - Thầy chú ý các câu: - Mỗi HS đọc 1 câu liên tiếp đến hết bài + Câu 1, 2, 3: Nhịp 3/2
  3. + Câu 4: Nhịp 2/3 + Câu 13: Đọc ngắt nhịp câu cuối - HS đọc từng đoạn và cả bài. - Luyện đọc từng khổ và tồn bài - Lớp đọc đồng thanh - Giữa các khổ thơ nghỉ hơi lâu hơn - Hoạt động nhóm - HS thảo luận trình bày.  Hoạt động 2: Tìm hiểu bài  Mục tiêu: Hiểu ý của bài  Phương pháp: Đàm thoại, trực quan - Đọc khổ thơ 1, 2 - Thầy giao việc cho nhóm - Sống trong rừng xanh sâu Đoạn 1: thẳm - Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống ở đâu? - Vì trời hạn hán, cỏ cây héo khô, đôi bạn không còn gì - Vì sao Bê Vàng phải đi lấy cỏ để ăn. - Đọc khổ 3 Đoạn 2: - Thương bạn chạy tìm khắp -Khi Bê Vàng quên đường về Dê Trắng làm nơi. gì? - Dê Trắng vẫn gọi bạn “Bê! - Đến bây giờ em còn nghe Dê Trắng gọi bạn Bê!” không?  Hoạt động 3: Luyện đọc  Mục tiêu: Thuộc lòng cả bài thơ  Phương pháp: Đàm thoại, luyện tập - Thầy cho HS đọc nhẩm vài lần cho thuộc
  4. rồi xung phong đọc trước lớp. - HS đọc - Thầy hướng dẫn nhấn giọng biểu cảm để bợc lộ cảm xúc. 4. Củng cố – Dặn dò (3’) - Đọc xong bài thơ em có nhận xét gì về tình - HS đọc diễn cảm tồn bài. bạn giữa Bê Vàng và Dê Trắng? - Bê Vàng và Dê Trắng rất - Luyện đọc bài thương nhau - Chuẩn bị: Chính tả - Đôi bạn rất quí nhau.  Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2