intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án tuần 8 bài Tập đọc: Bàn tay dịu dàng - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Chia sẻ: Nguyễn Quang Phi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

394
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MÔN: TẬP ĐỌC Tiết3: BÀN TAY DỊU DÀNG I. Mục tiêu 1Kiến thức: Hiểu nghĩa các từ khó , các từ ngữ nêu rõ ý chính: âu yếm , vuốt ve, dịu dàng , trìu mến , thương yêu Hiểu ý nghĩa bài: Thái độ dịu dàng , yêu thương của thầy đã động viên an ủi bạn HS đang buồn vì bà mất , làm bạn cố gắng học hơn. 2Kỹ năng: Phát âm đúng các tiếng có phụ âm , vần , thanh dễ lẫn đối với HS địa phương . Biết nghỉ ngơi sau các dấu câu , cụm từ Biết đọc bài với giọng thích hợp..3Thái độ: Tình thương yêu HS của thầy cô giáo. II. Chuẩn bị GV:SGK. Tranh. Bảng cài:từ khó, câu, đoạn. HS: SGK...III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) Người mẹ hiền - HS đọc bài Giờ ra chơi Nam rủ Minh đi đâu ? - 3HS đọc bài + TLCH Hoạt động của Trò - Hát...-..Các bạn làm như thế nào để ra ngồi ?..- Chuyện gì đã xảy ra với 2 bạn? - GV nhận xét. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) Thầy treo tranh , giới thiệu bài: Bàn tay..dịu dàng Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Đọc đúng từ khó: Ngắt nghỉ hơi đúng  Phương pháp: Phân tích , luyện tập. ị ĐDDH: Bảng cài: từ khó, câu. - Thầy đọc mẫu. Nêu những từ cần luyện đọc - HS đọc, lớp đọc thầm - âu yếm, vuốt ve , dịu dàng , trìu mến , lặng lẽ , nặng trĩu , kể chuyện. - âu yếm , thì thào , trìu mến: Nêu từ chưa hiểu ( chú thích SGK)..- mới chết ( mất: tỏ ý kính trọng , thương tiếc )... mới mất..- Lễ tiễn đưa người chết đến nơi yên nghỉ mãi mãi . - chuyện thời xa xưa.... đám tang... chuyện cổ tích + Luyện đọc câu: - Ngắt câu dài..- 3HS đọc...Thế là / chẳng bao giờ / An còn được nghe bà - Mỗi HS đọc 1 đoạn liên kể chuyện cổ tích , chẳng bao giờ/ An còn tiếp đến hết bài được bà âu yếm , vuốt ve. + Luyện đọc đoạn bài: tập. Đoạn 3: Phần còn lại - HS đọc đoạn 1 - Lòng buồn nặng trĩu Thầy chia bài thành 3 đoạn Đoạn 1: Từ đầu …….. vuốt ve. - HS đọc đồng thanh..Đoạn 2: Nhớ bà …….. chưa làm bài - HS thảo luận , trình bày.. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài  Mục tiêu: Hiểu nội dung bài  Phương pháp: Trực quan, đàm thoại , thảo luận ị ĐDDH: Tranh. Đoạn 1: -..- Tiếc nhớ bà . Bà mất , An không còn được nghe bà kể chuyện cổ tích , được bà âu yếm, vuốt ve ...Tìm những từ ngữ cho thấy An rất buồn - Đọc đoạn 2,3 - Không trách , chỉ nhẹ..khi bà mới mất ?...-..Vì sao An buồn như vậy ?..nhàng xoa đầu An bằng bàn tay dịu dàng , đầy trìu mến , thương yêu...Đoạn 2, 3: -..- Thầy cảm thông với nỗi buồn của An , thầy hiểu An..Khi biết An chưa làm bài tập thái độ buồn nhớ bà nên không của thầy như thế nào ? làm bài tập . - nhẹ nhàng , xoa đầu , dịu Vì sao thầy có thái độ như vậy ? dàng , trìu mến , thương yêu, khẽ nói..-..Tìm những từ ngữ nói về tình cảm của..thầy đối với An ?  Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm  Mục tiêu: Đọc diễn cảm  Phương pháp: Luyện tập ị ĐDDH: Bảng cài: đoạn. Thầy đọc mẫu Thầy hướng dẫn cách đọc cho HS . - HS thảo luận cách đọc , đại diện lên thi đọc - Lớp nhận xét..-..Thầy nhận xét..- Thầy: Quan tâm đến HS , an ủi động viên HS....4. Củng cố – Dặn dò (3’) HS đọc bài Qua bøài học hôm nay , em thấy thầy..- HS nêu..giáo là người như thế nào ? Nếu em là An em sẽ làm gì để thầy vui..lòng ? - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị: Đổi giày ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tuần 8 bài Tập đọc: Bàn tay dịu dàng - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

  1. MÔN: TẬP ĐỌC Tiết3: BÀN TAY DỊU DÀNG I. Mục tiêu 1Kiến thức: Hiểu nghĩa các từ khó , các từ ngữ nêu rõ ý chính: âu yếm , vuốt ve, dịu dàng , trìu mến , thương yêu - Hiểu ý nghĩa bài: Thái độ dịu dàng , yêu thương của thầy đã động viên an ủi bạn HS đang buồn vì bà mất , làm bạn cố gắng học hơn. 2Kỹ năng: Phát âm đúng các tiếng có phụ âm , vần , thanh dễ lẫn đối với HS địa phương . - Biết nghỉ ngơi sau các dấu câu , cụm từ - Biết đọc bài với giọng thích hợp 3Thái độ: Tình thương yêu HS của thầy cô giáo. II. Chuẩn bị - GV:SGK. Tranh. Bảng cài:từ khó, câu, đoạn. - HS: SGK. III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát 2. Bài cũ (3’) Người mẹ hiền - HS đọc bài - 3HS đọc bài + TLCH - Giờ ra chơi Nam rủ Minh đi đâu ?
  2. - Các bạn làm như thế nào để ra ngồi ? - Chuyện gì đã xảy ra với 2 bạn? - GV nhận xét. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Thầy treo tranh , giới thiệu bài: Bàn tay dịu dàng Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Đọc đúng từ khó: Ngắt nghỉ hơi đúng  Phương pháp: Phân tích , luyện tập. - HS đọc, lớp đọc thầm ị ĐDDH: Bảng cài: từ khó, câu. - âu yếm, vuốt ve , dịu dàng - Thầy đọc mẫu. , trìu mến , lặng lẽ , nặng - Nêu những từ cần luyện đọc trĩu , kể chuyện. - âu yếm , thì thào , trìu mến: ( chú thích SGK) - Nêu từ chưa hiểu - mới chết ( mất: tỏ ý kính trọng , thương tiếc ) - Lễ tiễn đưa người chết . mới mất đến nơi yên nghỉ mãi mãi . - chuyện thời xa xưa
  3. . đám tang . chuyện cổ tích - 3HS đọc. + Luyện đọc câu: - Ngắt câu dài Thế là / chẳng bao giờ / An còn được nghe bà - Mỗi HS đọc 1 đoạn liên kể chuyện cổ tích , chẳng bao giờ/ An còn tiếp đến hết bài được bà âu yếm , vuốt ve. + Luyện đọc đoạn bài: - Thầy chia bài thành 3 đoạn - Đoạn 1: Từ đầu …….. vuốt ve. - HS đọc đồng thanh - Đoạn 2: Nhớ bà …….. chưa làm bài - HS thảo luận , trình bày tập. - Đoạn 3: Phần còn lại - HS đọc đoạn 1  Hoạt động 2: Tìm hiểu bài - Lòng buồn nặng trĩu  Mục tiêu: Hiểu nội dung bài  Phương pháp: Trực quan, đàm thoại , thảo - Tiếc nhớ bà . Bà mất , An luận không còn được nghe bà kể ị ĐDDH: Tranh. chuyện cổ tích , được bà âu Đoạn 1: yếm, vuốt ve . - Tìm những từ ngữ cho thấy An rất buồn - Đọc đoạn 2,3 khi bà mới mất ? - Không trách , chỉ nhẹ
  4. - Vì sao An buồn như vậy ? nhàng xoa đầu An bằng bàn tay dịu dàng , đầy trìu mến , thương yêu. - Thầy cảm thông với nỗi Đoạn 2, 3: buồn của An , thầy hiểu An - Khi biết An chưa làm bài tập thái độ buồn nhớ bà nên không của thầy như thế nào ? làm bài tập . - nhẹ nhàng , xoa đầu , dịu - Vì sao thầy có thái độ như vậy ? dàng , trìu mến , thương yêu, khẽ nói - Tìm những từ ngữ nói về tình cảm của thầy đối với An ?  Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm  Mục tiêu: Đọc diễn cảm  Phương pháp: Luyện tập - HS thảo luận cách đọc , ị ĐDDH: Bảng cài: đoạn. đại diện lên thi đọc - Thầy đọc mẫu - Lớp nhận xét - Thầy hướng dẫn cách đọc cho HS . - Thầy nhận xét - Thầy: Quan tâm đến HS , an ủi động viên HS.
  5. 4. Củng cố – Dặn dò (3’) - HS nêu - HS đọc bài - Qua bøài học hôm nay , em thấy thầy giáo là người như thế nào ? - Nếu em là An em sẽ làm gì để thầy vui lòng ? - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị: Đổi giày .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2