intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Công nghệ trải vải - Nghề: May thời trang (Trung cấp) - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

Chia sẻ: Ochuong_999 Ochuong_999 | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:23

65
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Giáo trình này là một tài liệu tham khảo hữu ích cho học viên trong ngành may mặc. Sau khi học xong môn học này, học sinh có khả năng: Biết trải vải đúng nguyên tắc, đảm bảo kỹ thuật. Thực hiện cắt bán thành phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.Thực hiện việc bóc tập, đánh số đúng quy định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Công nghệ trải vải - Nghề: May thời trang (Trung cấp) - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BR – VT TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIÁO TRÌNH MÔ  ĐUN CÔNG NGHỆ TRẢI VẢI NGHỀ : MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP  (Ban hành kèm theo Quyết định số … ngày ………. của Hiệu trưởng trường Cao đẳng   nghề tỉnh BR – VT)
 2. Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2015
 3. TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng  nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu   lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
 4. LỜI GIỚI THIỆU Mô đun Công nghệ  trải vải là mô đun bắt buộc trong danh mục các môn học đào tạo  nghề May và thiết kế thời trang. Mô đun: Công nghệ trải vải   là  mô đun đào tạo nghề được biên  soạn  theo  hình  thức  tích  hợp  lý  thuyết  và  thực  hành.  Trong  quá  trình  thực  hiện,  người biên  soạn  đã  tham  khảo  nhiều  tài liệu  v ề  k ỹ  thu ậ t c ắt may ,  kết  hợp  với  kinh  nghiệm  trong  thực  tế  sản  xuất. Giáo trình này là một tài liệu tham khảo hữu ích cho học viên trong ngành may mặc.   Sau khi học xong môn học này, học sinh có khả năng: Biết trải vải đúng nguyên tắc, đảm  bảo  kỹ  thuật. Thực hiện cắt bán thành phẩm đảm bảo yêu cầu   kỹ  thuật  và  an toàn lao  động.Thực hiện việc bóc tập, đánh số đúng quy định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Để  hoàn thiện cuốn giáo trình này, tôi đã rất cố gắng và thận trọng trong trình bày, nhưng chắc   chắn  không  tránh  khỏi những khiếm khuyết, rất  mong  nhận  được  sự  đóng  góp  ý  kiến  của độc  giả  để  giáo  trình  được  hoàn  thiện  hơn. Xin chân thành cảm ơn!   Bà Rịa­Vũng Tàu, ngày   tháng   năm 2015 Biên soạn     Công nghệ trải vải và cắt bán thành phẩm  4
 5. GV­KS.Nguyễn Thị Thuý HằngMÔ ĐUN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ TRẢI VẢI  VÀ  CẮT BÁN THÀNH PHẨM Mã  số của môn học: MĐ24 Thời gian môn học: 30h (Lý thuyết: 10h ; Thực hành: 20h) I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN: Mô đun trải vải và cắt bán thành phẩm là mô đun chuyên môn nghề trong danh mục các  môn học, môđun đào tạo tự chọn của nghề May và Thiết kế thời trang. Mô đun trải vải và cắt bán thành phẩm mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành,  là một phần trong quá trình sản xuất may công nghiệp đòi hỏi kiến thức chuyên môn vững  vàng, vừa đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo. II.  MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN: Học xong mô đun này học sinh có khả năng: Trải vải đúng nguyên tắc, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật Thực hiện cắt bán thành phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động. Thực hiện việc bóc tập, đánh số đúng quy định, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.  III.  NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN:  1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: Số Tên các bài trong  Hình thức giảng  Thời gian  TT mô đun dạy 1 Bài 1: Trải vải 5 Tích hợp Bài 2: Cắt bán  2 5 Tích hợp  thành phẩm Bài 3: Đánh số,  3 phối kiện bán thành  5 Tích hợp  phẩm 4 Kiểm tra  2 Thực hành  Bài 4: Hạch toán  5 5 Tích hợp bàn cắt Bài 5: Điều hành  6 quản lý quy trình  5 Tích hợp  cắt bán thành phẩm 7 Kiểm tra  3 Thực hành  Cộng 30 Công nghệ trải vải và cắt bán thành phẩm  5
 6. *Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ   thực hành. MỤC LỤC Mục  tiêu  môn  học.....................................................................................................3  Bài  1:     Tr ả    i    v ả    i ...........................................................................................................                                                                                                              6     1. Xác định chủng loại vải......................................................................................6 2. Xác định khổ vải.................................................................................................7 3. Xác định mặt vải.................................................................................................8 4. Kiểm tra chiều dài bàn vải..................................................................................9 5. Trải vải................................................................................................................ 9 6. Trải sơ đồ, kẹp bàn vải......................................................................................11 7. Ghi chép............................................................................................................... 11  Bài 2: C ắ    t bán thành        ph ẩ    m                                                                                              .......................................................................................       12 1. Kẹp bàn vải.........................................................................................................12 2. Cắt phá................................................................................................................12 3. Cắt gọt................................................................................................................. 12 4. Buộc bán thành phẩm..........................................................................................12  Bài 3: Đánh số , ph    ố   i ki    ệ   n bán         thành    ph ẩ    m                                                                        13 ........................................................... 1. Đánh số................................................................................................................ 13 2. Phối kiện.............................................................................................................13 3. Bó buộc bán thành phẩm.....................................................................................13 4. Vệ sinh công nghiệp...........................................................................................14 Bài 4: Hạch toán   bàn  cắt.........................................................................................15 1. Đọc tài liệu kỹ thuật...........................................................................................15 2. Nghiên cứu kế hoạch cắt sản phẩm..................................................................15 3. Thống kê, tính toán..............................................................................................15 Bài 5: Điều hành quản lý quy trình cắt bán   thành phẩm....................................16 Công nghệ trải vải và cắt bán thành phẩm  6
 7. 1. Điều hành , quản lý quá trình cắt bán thành phẩm.............................................16 2. Tiến trình cắt.......................................................................................................16 3. Phân công lao động, điều hành quá trình cắt bán thành phẩm...........................16  Tài  li ệ        tham     kh ả    u    o                                                                                                         ...................................................................................................       18 BÀI 1. TRẢI VẢI 1.Xác định chủng loại vải Nguyên liệu trong ngành may bao gồm các sản phẩm của ngành kéo sợi và ngành  dệt như: chỉ  vải, vải lót, vải dựng… Ngoài ra, còn là sản phẩm của các ngành phụ  thuộc  khác như móc, dây kéo, thun… Nắm được tính chất nguyên liệu, chúng ta sẽ  sử  dụng chúng có hiệu quả  kinh tế  cao hơn trong sản xuất, sẽ  bảo quản vật liệu tốt hơn, tránh được lỗi do chất lượng của  nguyên phụ liệu không đảm bảo Nguyên phụ  liệu may có những tính chất chung, đồng thời cũng có những tính chất  riêng. Do đó, chúng ta cần nắm vững những tính chất này để xử lý trong quá trình làm việc  nhằm nâng cao chất lượng công việc Vải là sản phẩm của ngành dệt và là nguyên liệu của ngành may. Vải được làm  ra  từ xơ, sợi theo nhiều cách khác nhau bằng phương pháp dệt hay liên kết kỹ  thuật, Người  ta phân loại vải như sau: ­ Theo yêu cầu sử dụng: vải mặc ngoài, vải mặc lót, vải kỹ thuật… ­ Theo bề dày của vải: vải dày, vải trung bình, vải mỏng… để  chọn máy gia công  cho phù hợp ­ Theo cấu trúc và cấu tạo của vải: dệt thoi, dệt kim, không dệt * Các nguyên tắc kiểm tra đo đếm nguyên phụ liệu: ­ Tất cả các hàng nhập kho, xuất kho phải có phiếu giao nhận ghi rõ số lượng, phải   ghi sổ và ký nhận rõ ràng để tiện việc kiểm tra sau này ­ Tất cả  các nguyên phụ  liệu phải được tiến hành đo đếm, phân loại màu sắc, số  lượng , chất lượng, khổ vải trước khi cho nhập kho chính thức Công nghệ trải vải và cắt bán thành phẩm  7
 8. ­ Đối với các loại hàng cao cấp như nỉ, dạ, nhung, băng lông… phải dùng những dây  mềm để  bó buộc, không được dùng những dây cứng như  dây đay, thừng, gai… Trong khi   xếp không được  ấn mạnh tay, gây xô lệch, khi vân chuyển phải nhẹ  nhàng, không được   nhấc mạnh, không được dẫm đạp lên nguyên liệu. ­ Đối với 1 số mặt hàng có độ co giãn lớn, chỉ được xếp cao 1m. Cần phải phá kiện   trước 3 ngày và xổ vải cho ổn định độ co ít nhất 1 ngày trước khi đưa vào sản xuất Công nghệ trải vải và cắt bán thành phẩm  8
 9. ­ Khi đo đếm xong, phải ghi đầy đủ  ký hiệu, số  lượng, khổ  vải, chất lượng   của cây vải vào 1 miếng giấy nhỏ  dính vào đầu cây vải theo quy định. Sau đó, chịu   trách nhiệm báo cho phòng kỹ thuật hoặc phòng kế hoạch trước 3 ngày để tiện cân đối   cho khâu thiết kế  và giác sơ  đồ. Đồng thời phải chuẩn bị  đủ  số  lượng vải cho phân  xưởng  cắt trước ít nhất 1 ngày để nơi đây có thể chủ động sản xuất ­ Khi cấp phát nguyên liệu cho phân xưởng cắt, phải thực hiện phân loại theo  từng bàn cắt và theo phiếu hạch toán số liệu giác sơ đồ  của phòng kỹ thuật nhằm sử  dụng nguyên phụ liệu chi hợp lý, tránh phát sinh đầu tấm ­ Đối với vải đầu tấm, cần phải được kiểm tra , phân chia theo từng loại khổ,   chiều dài, màu sắc… Sau đó làm bảng thống kê, gửi phòng kỹ  thuật và có kế  hoạch  nhận lại số  vải này về  kho để  có thể  quản lý và lên kế  hoạch tận dụng vào việc tái  sản xuất ­ Đối với các loại hàng cần phải đổi như sai màu, lỗi sợi, lẹm hụt… đều phải   có biện bản ghi rõ nguyên nhân sai hỏng và số lượng cụ thể đối với mỗi loại làm cơ  sở làm việc lại với khách hang 2.Xác định khổ vải: ­ Khổ  vải là khoảng cách nhỏ  nhất  mà  ta có thể  đo được giữa 2 điểm nằm  trên 2 biên vải. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất vải, dù sợi vải đã được  ổn định  nhiệt để  bền hình dạng, nghĩa là giảm độ  co xuống tối thiểu, thế  nhưng khi dệt trên  máy, sợi vẫn bị  căng ra  ở  các mức độ  khác nhau, nên vải thành phẩm vẫn bị  co giãn  không đều nhau. Vì thế, biên vải thường không song song với nhau  mà có dạng gợn  sóng ­ Trong sản xuất may công nghiệp, việc xác định chính xác khổ  vải sẽ  là 1  yếu tố rất quan trọng giúp nà sản xuất sử dụng hiệu quả nguyên phụ liệu  và tiết kiệm  nguyên phụ liệu cao. Do đó, người ta thường chọn phương pháp đo khổ nhiều lần rôi  láy trị số trung bình ­ Để tiến hành đo, ta sử dụng thước dây để tránh sự co giãn. Thước phải đảm   bảo 3 diều kiện sau: Công nghệ trải vải và cắt bán thành phẩm  9
 10. + CÓ độ chính xác cao, chữ số rõ ràng + Thước phải trơn láng để đảm bảo chất lượng bề mặt của vải trong quá trình đo Công nghệ trải vải và cắt bán thành phẩm  10
 11. + Chiều dài của thước đo phải lớn hơn chiều dài của khổ vải định đo thì khi đo  mới đảm bảo độ chính xác ­ Cách đo khổ vải: đặt vải lên bàn phẳng, dùng thước đặt vuông góc với chiều  dài cây vải, cứ 5m đo 1 lần. Tùy theo từng loại mép vải có biên trơn, xù hay lỗ  kim,  phải báo cáo cụ  thể  về kích thước bieenc ho phòng kỹ  thuật để  có kế  hoạch trừ  hao  khi giác sơ đồ + Đối với vải in bông: Phần vải được in bông , in màu là khổ thực tế. + Đối với vải trơn: Phần khổ vải thưc tế được giới hạn trong hia biên có lỗ kim  hoặc keo. + Đối  với  vải lưới hoặc ren:  Khổ  vải  sử dụng được là những phần  ren  và  lưới chính + Đối với các loại vải in sọc, in bông theo chu kỳ thì cần báo cáo thêm số liệu   về chu kỳ ngang, dọc để tiện việc giác sơ đồ sau này. ­ Nếu không có thời gian, sau khi kiểm tra bằng mắt thường thấy không có  khác biệt đáng kể về kích thước của khổ vải cũng có thể lấy số đo như sau: + Với vải xếp tập: đo lần 1 ở đầu cây,lần 2 ở giữa cây, lần 3 ở cuối  cây. + với vải cuộn tròn, lần 1 ở đầu cây, lần 2 lùi vào 3 m, lần 3 lùi vào 5  m. ­ Trong quá trình đo, nếu thấy khổ vải nhỏ hơn ở phiếu ghi quá nhiều,phải báo cho  phòng kỹ thuật để có hướng giải quyết ngay trong ngày, tránh để qua ngày hôm sau. 3.Xác định mặt vải: Sau khi nhận nguyên phụ  liệu, phân xưởng cắt cần tiến hành kiểm tra kỹ  lưỡng nguyên phụ liệu đã nhận để  chắc chắn sẽ  không xảy ra sai xót trong quá trình  trải vải – cắt vải thực hiện. Công tác kiểm tra cụ thể được tiến hành như sau: ­ Căn cứ vào phiếu tác ngiệp màu, kiểm tra lại về màu sắc, kích thước, chủng  loại, khổ … của nguyên phụ liệu đó Công nghệ trải vải và cắt bán thành phẩm  11
 12. ­ Kiểm tra để chắc chắn độ co của nguyên phụ liệu đã bảo hòa ­ Kiểm tra tình trạng biên vải để có kế  hoạch xử  lý biên vải cho hợp lý: bấm  biên, giữ biên, cắt biên… ­ Kiểm tra tình trạng lỗi vải để có phương án xử lý vải phù hợp nhất: cắt bỏ,   hạ khổ vải… ­ Kiểm tra chiều dài các cây vải đang có và dựa trên phiếu tác ngiệp bàn cắt  để tìm ra các bất hợp lý trong phiếu, nhàm có kế hoạch xử dụng vải hợp lý, tránh phát  sinh đầu tấm, đầu khúc. ­ Đề xuất các biện pháp ngăn chặn các phát sinh nếu có trong quá trình trải vải   ­ cắt vải: lót giấy để tăng ma sát giữa các lớp vải, tính toán vị trí nối vải phù hợp, trải  mặt phải hay mặt trái của lá vải lên trên để tránh nhầm lẫn trong quá trình trải vải. 4.Kiểm tra chiều dài bàn vải: ­ Căn cứ vào phiếu tác ngiệp màu, kiểm tra lại về màu sắc, kích thước, chủng  loại, khổ … của nguyên phụ liệu đó ­ Kiểm tra để chắc chắn độ co của nguyên phụ liệu đã bảo hòa ­ Kiểm tra tình trạng biên vải để có kế  hoạch xử  lý biên vải cho hợp lý: bấm  biên, giữ biên, cắt biên… ­ Kiểm tra tình trạng lỗi vải để có phương án xử lý vải phù hợp nhất: cắt bỏ,   hạ khổ vải… ­ Lưu ý: các dấu 2 bên đầu bàn phải đảm bảo vuông góc với  cạnh bàn cắt ­ Lấy đấu chiều dài bàn vải xong, cuộn sơ  đồ  lại  và trải 1 lớp giấy lót bên  dưới bàn vải để tạo thuận lợi cho quá trình cắt bàn thành phẩm sau này 5.Trải vải: ­ Cắt bỏ  phần đầu xấu  ở  phần đầu cây vải thawengr theo canh sợi ngang,   đảm bảo độ vuông cạnh thẳng sợi ở đầu cây ­ Hai người đứng ở 2 bên đầu bàn vải, tay nắm mép biên và cùng lúc dẫn vải  sang phía đầu bàn vải bên kia, đặt chính xác dấu gạch đầu bàn, dùng vật nặng chặn  Công nghệ trải vải và cắt bán thành phẩm  12
 13. giữ  đầu cây vải. Trong luc quay trở lại, đồng thời với việc bắt biên 2 biên cho thẳng  mép, dùng que gạt gạt phẳng toàn bộ  mặt vải. Khi sử dụng cây gạt, đặt thước nằm  ngang và gạt theo chiều dọc vải. Không được dùng đầu cây gạt để  đẩy mặt vải, sẽ  làm biến dạng canh sợi vải ­ Khi trở về đến đầu bàn, dùng kéo hoặc dao cắt chính xác đầu bàn theo gờ  cắt. Sau đó, nắm đầu cây vải dẫn tiếp lớp thứ 2, thao tác lập lại đunngs như lớp thứ nhất ­ Trong quá trình bắt biên và làm phẳng bàn vải, đồng thời với việc kiểm tra  chất lượng nguyên liệu, nếu phát hiện vải bị lỗi thì dùng giấy phủ lên vị trí có lỗi để  dễ thay thân sau này. Nếu vải có lỗi nặng thì xử  lý cắt bỏ đoạn đó hoặc báo với lãnh   đạo xí ngiệp để có hường giải quyết cụ thể ­ Khi bàn vải đã trải được 5 lớp, phải trải sơ  đồ  lên bàn vải đẻ  kiểm tra lại  chiều dài, khổ vải xem có vấn đề gì không. Nếu đạt yêu cầu thì trải tiếp 10 lớp nữa và  phủ sơ đồ lên kiểm tra lại lần cuối. Sau đó trải tiếp tục cho hết bàn vải. Khi bàn vải  trải xong, kiểm tra lại số lớp cho đúng tác nghiệp 6.Trải sơ đồ, kẹp bàn vải: Kiểm tra  kỹ  để  chắc chắn đã chịn đúng sơ  đồ  cần trải  –  cắt theo đúng tác  nghiệp bàn cắt đã có. Cần lưu ý: có thể  trong 1 lô hàng có nhiều sơ đồ  có chiều dài  giống nhau nhưng số cỡ vóc trên sơ đồ lại khác nhau 7.Ghi chép, tổng hợp: ­ Chiều dài bàn vải phải được chính xác theo chiều dài sơ đồ   và cộng hao phí  hai đầu bàn. Khổ vải phù hợp với khổ sơ đồ. ­ Bàn vải phải đứng thành, thẳng cạnh một bên mép biên, hai đầu bàn cắt ổn  định và vuông góc. ­ Toàn bộ  lá vải phải ngay canh thẳng sợi đúng mặt vải quy định  và  phải  thẳng toàn bộ. ­ Bàn vải không được nghiêng vệ đê, nghiêng lợi chậu hoặc gù tang trống. Công nghệ trải vải và cắt bán thành phẩm  13
 14. BÀI 2: CẮT BÁN THÀNH PHẨM 1. Kẹp bàn vải: : Kiểm tra kỹ  để  chắc chắn đã chịn đúng sơ  đồ  cần trải  –  cắt theo đúng tác  nghiệp bàn cắt đã có. Cần lưu ý: có thể  trong 1 lô hàng có nhiều sơ đồ  có chiều dài  giống nhau nhưng số cỡ vóc trên sơ đồ lại khác nhau 2. Cắt phá: Cắt thô những chi tiết lớn, hoặc từng mảng chi tiết nhỏ, cắt bằng máy cắt đẩy  tay Máy cát đẩy tay làm việc với 1 lưỡi cắt đi lên đi xuống theo phương thẳng   đứng. Dùng để cắt phá và cắt chi tiết chính xác, có thể cắt lớp nguyên liệu dày tới 300mm.  Các góc nhọn, góc lượn được cắt rất chính xác. So với máy cắt dao đĩa, lớp cắt của  máy cắt đẩy tay chính xác hơn và tất cả cacs lớp vải được cắt cùng lúc 3. Cắt gọt: Là cắt theo vạch chi tiết theo hình dạng ,còn gọi là cắt tinh. Cắt tinh để cắt những chi tiết nhỏ cần độ chính xác cao bằng máy cắt vòng. Khi cắt bằng máy cắt vòng, phải di chuyển khối vải và dao cắt. Do đó, phải  kẹp tập vải chặt lại bằng kẹp hoặc bằng các ngón tay để  tập vải không bị  xô lệch.  Một số  bàn vải có lỗ phun khí để giảm ma sát giữa vải và mặt bàn. Cần hết sức cẩn  thận trong khi cắt để không bị tai nạn lao động Khi cắt bằng  máy  cắt tay, bàn  vải  đứng yên, ta phải  lách  máy  vào  đường  cắt. Đường cắt càng phức tạp thì càng khó thao tác, máy bị rung nên khó cắt chính xác. 4. Buộc bán thành phẩm: ­ Tất cả các đồ vặt bó buộc chặt liên kết với nhau thành 1 cụm. ­ Các chi tiết thêu, in, ép dính … bó buộc riêng và cài số mặt bàn. Công nghệ trải vải và cắt bán thành phẩm  14
 15. ­ Bó buộc thân to để  trên và dưới, các chi tiết đồ  vặt để  giữa, bó buộc chặt  gọn gàng, cài phiếu mặt bàn vào dây buộc, để bó hàng vào đúng nơi quy định. ­ Yêu cầu phải bó buộc đúng quy định Công nghệ trải vải và cắt bán thành phẩm  15
 16. BÀI 3:  ĐÁNH SỐ, PHỐI KIỆN BÁN THÀNH PHẨM 1. Đánh số: ­ Tùy theo loại nguyên phụ liệu mà người ta quy định rõ việc đánh số  đượcthực hiện trên bề phải hay bề trái của chi tiết. ­ Cần đánh số trong diện tích đường may của chi tiết sao cho khi may xong thì  khuất số. ­ Đánh số phải quan sát lá giấy trên mặt để phát hiện số bàn, cỡ vóc có đúng  với phiếu hạch toán bàn cát hay không. ­ Đánh số theo thứ tự từ 1 cho đến hết từng màu một. ­ cần có bản vẽ quy định đánh số và vị trí ép mex. Có thể sử dụng thêm bút  lông màu để phân biệt mặt vải khi đánh số và ký hiệu các loại mex. ­ Vị trí đánh số phải đúng như quy định, chiều cao của số không được vượt  quá 2/3 độ rộng đường may. 2. Phân mầu, phân cỡ (phối kiện): ­ Khi phối kiện 1 loại sản phẩm nào, phải hiểu rõ nội dung loại sản phẩm đó  gồm bao nhiêu chi tiết, chi tiết nào có đôi, đói xứng, đuổi nhau, chi tiết nào có lần   ngoài, lần lót.. ­ Trước khi phối kiện phải kiểm tra lại số mặt bàn giữa thân to và các chi tiết  phụ vặt xem có khớp nhau hay không ­ Đối với những bàn vải có từ 2 cỡ trở lên phải chú ý dấu phối kiện của từng  cỡ vào  với nhau  để tránh nhầm lẫn ­ Những loại vải  có tuyết phải kiểm tra lại để 1 áo cùng xuôi 1 chiều tuyết. 3. Bó buộc bán thành phẩm: ­ Tất cả các đồ vặt bó buộc chặt liên kết với nhau thành 1 cụm. ­ Các chi tiết thêu, in, ép dính … bó buộc riêng và cài số mặt bàn. Công nghệ trải vải và cắt bán thành phẩm  16
 17. ­ Bó buộc thân to để trên và dưới, các chi tiết đồ vặt để giữa, bó buộc chặt  gọn gàng, cài phiếu mặt bàn vào dây buộc, để bó hàng vào đúng nơi quy định. ­ Yêu cầu phải bó buộc đúng quy định. 4. Vệ sinh công nghiệp: ­ Bán thành phẩm cắt xong phải đảm bảo gọn gàng sạch sẽ, mép cắt chính xác ­ Số viết rõ ràng, không tẩy xóa ­ Bó buộc, để vào nơi đúng quy định, Công nghệ trải vải và cắt bán thành phẩm  17
 18. BÀI 4. HOẠCH TOÁN BÀN CẮT 1. Đọc tài liệu kỹ thuật: ­ Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật xem mã hàng có bao nhiêu sản phẩm, bao nhiêu  màu, bao nhiêu cỡ ­ Gồm mấy sơ đồ ­ Nắm rõ các yêu cầu khi cắt ­  Yêu cầu về nguyên liệu: Lấy vải đúng mã, đúng màu quy định trên bảng mẫu nguyên phụ liệu Gỡ  vải đủ 24 giờ trước khi trải. Kiểm tra và thông báo ngay với bộ phận có liên quan khi có phát hiện lỗi vải. 2. Nghiên cứu kế hoạch cắt sản phẩm Trước khi cắt kiểm tra lại toàn bộ thông tin của bàn cắt Cắt phải sử dụng mẫu của sơ đồ Sử dụng máy cắt đẩy tay lưỡi thẳng để cắt phá Sử dụng máy cắt vòng để cắt tinh Đường cắt chính xác, sắc nét, mép cắt không bị xơ tước Mép cắt đứng thành, chi tiết không bị lẹm hụt Người cắt phải nắm được các thao tác cần thiết trong khi cắt Đảm bảo về an toàn lao động Chi tiết không bị biến dạng sau khi cắt Cắt xong kiểm tra lá trên cùng, lá dưới cùng và lá mặt bàn chi tiết phải bằng  nhau Các dấu bấm đầy đủ, chính xác, bấm sâu vào BTP 3cm. 3. Thống kê, tính toán: Công nghệ trải vải và cắt bán thành phẩm  18
 19. Thống kê và tính toán lại tất cả các vấn đề liên quan để có biện pháp xử lý kịp thời Công nghệ trải vải và cắt bán thành phẩm  19
 20. BÀI 5. ĐIỀU HÀNH QUẢN LÝ QUY TRÌNH CẮT BÁN THÀNH 1.Điều hành quản lý quá trình cắt bán thành phẩm ­ Cắt đúng quy trình, đúng phương pháp ­ Thực hiện đúng tài liệu kỹ thuật ­ Thực hiện đúng theo kế hoạch cắt 2.Tiến trình cắt: ­ Cắt phá bàn vải ­ Cắt thô những  chi tiết lớn, hoặc từng mảng  chi tiết nhỏ,cắt  bằng máy cắt    đẩy tay ­ Cắt tinh để cắt những chi tiết nhỏ cần độ chính xác cao bằng máy cắt vòng Chú ý: Khi cát bằng máy cắt vòng, phải di chuyển khối vải và dao cắt. Do đó, phải  kẹp tập vải chặt lại bằng kẹp hoặc bằng các ngón tay để  tập vải không bị  xô lệch.  Một số  bàn vỉa có lỗ phun khí để giảm ma sát giữa vải và mặt bàn. Cần hết sức cẩn  thận để không bị tai nạn lao động ­ Phương pháp ép đột: quá trình cắt, đầu tiên lớp vải sẽ bị ép xuống. Dưới tác   dụng của lực ép và độ  sắc của dao, các lớp vải sẽ  bị  phá hủy theo biên ngoài của   cạnh dao. Các lớp vải phía trên sẽ có kích thước dài hơn các chi tiết ở lớp dưới. Nếu   tăng số  lớp vải cần trải, độ  sai lệch sẽ càng nhiều nên phải tín toán số  lớp vải sao  cho phù hợp. 3.Phân công lao động, điều hành quá trình cắt bán thành phẩm ­ Phân công cho phân xưởng cắt làm việc đúng thời gian, đúng chất lượng ­ Cắt đúng quy trình, đúng phương pháp ­ Thực hiện đúng tài liệu kỹ thuật ­ Cần kiểm tra cụ thể như sau: Công nghệ trải vải và cắt bán thành phẩm  20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2