intTypePromotion=1

Giáo trình Thương mại điện tử - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:132

0
117
lượt xem
22
download

Giáo trình Thương mại điện tử - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Giáo trình Thương mại điện tử của trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên có kết cấu nội dung gồm 9 bài, nội dung tài liệu gồm có: Giới thiệu về Internet,WWW,Web,Thương mại điện tử, các mô hình kinh doanh thương mại điện tử, nghiên cứu thị trường điện tử, một số vấn đề kỹ thuật trong thương mại điện tử,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Thương mại điện tử - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Giáo trình thương mại điện tử<br /> Biên tập bởi:<br /> Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên<br /> <br /> Giáo trình thương mại điện tử<br /> Biên tập bởi:<br /> Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên<br /> Các tác giả:<br /> Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên<br /> <br /> Phiên bản trực tuyến:<br /> http://voer.edu.vn/c/f39895c2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> 1. Trang bìa thương mại điện tử<br /> 2. Mở đầu<br /> 3. Bài 1: Giới thiệu về Internet,WWW,Web,Thương mại điện tử<br /> 3.1. Giới thiệu về Internet,WWW,Web,Thương mại điện tử<br /> 4. Bài 2: Các mô hình kinh doanh thương mại điện tử<br /> 4.1. Các mô hình kinh doanh thương mại điện tử<br /> 5. Baì 3: Nghiên cứu thị trường điện tử<br /> 5.1. Nghiên cứu thị trường điện tử<br /> 6. Bài 4: Một số vấn đề kỹ thuật trong thương mại điện tử<br /> 6.1. Một số vấn đề kỹ thuật trong thương mại điện tử<br /> 7. Bài 5: Các thanh toán trong giao dịch thương mại điện tử<br /> 7.1. Các thanh toán trong giao dịch thương mại điện tử<br /> 8. Bài 6: Vấn đề bảo mật, an ninh trên mạng<br /> 8.1. Vấn đề bảo mật, an ninh trên mạng<br /> 9. Bài 7: Các doanh nghiệp Việt Nam và TMĐT<br /> 9.1. Các doanh nghiệp Việt Nam và TMĐT<br /> 10. Bài 8: Một số lĩnh vực ứng dụng thương mại điện tử<br /> 10.1. Một số lĩnh vực ứng dụng thương mại điện tử<br /> 11. Bài 9: Thảo luận<br /> 11.1. Thảo luận về vấn đề thanh toán qua mạng & hiệu quả ứng dụng TMĐT<br /> 11.2. Thảo luận về website thương mại điện tử<br /> 11.3. Rủi ro & Biện pháp phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử<br /> Tham gia đóng góp<br /> <br /> 1/130<br /> <br /> Trang bìa thương mại điện tử<br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> Thương mại điện tử là hình thức mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua mạng máy tính<br /> toàn cầu. Thương mại điện tử đang trở thành phương thức kinh doanh mang lại nhiều lợi<br /> ích cho nhân loại trên cơ sở phát trienr nhanh chóng của các ngành công nghệ, trước hết<br /> là công nghệ thông tin. Thương mại điện tử, vì vậy, trở thành phương thức kinh doanh<br /> đại diện cho nền kinh tế trí thức.<br /> Toàn cầu hóa đã tạo điều kiện để thương mại điện tử phát huy những điểm mạnh như<br /> đẩy nhanh tốc độ kinh doanh, giảm thiểu chi phí, vượt qua các trở ngại về không gian<br /> và thời gian,v.v… Hiện tại, không có một quốc gia nào không tham gia vào thương mại<br /> điện tử và mức độ tập trung các nguồn lực để phát triển thương mại điện tử ngày càng<br /> cao. Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập, Khoa Công nghệ Thông<br /> tin, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã tập trung biên soạn “Giáo trình thương mại<br /> điện tử”. Giáo trình do CN. Đặng Vân Anh chủ biên, cùng sự tham gia của các giảng<br /> viên khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Sư phạm Hưng Yên biên soạn.<br /> Giáo trình Thương mại Điện tử được sử dụng cho giảng viên dạy và học tập của giảng<br /> viên và sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, đồng thời có thể dùng làm tài liệu tham<br /> khảo cho các nhà nghiên cứu, quản lý, giảng viên và sinh viên khoa Kinh tế. Mặc dù đã<br /> có nhiều cố gắng nhưng giáo trình khó tránh khỏi thiếu sót. Khoa Công nghệ Thông tin<br /> mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp và các bạn đọc. Khoa Công<br /> nghệ Thông tin xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của Hội đồng thẩm định, các<br /> nhà chuyên môn, các giáo viên khoa Công nghệ Thông tin và tác giả của các tài liệu mà<br /> người biên soạn đã tham khảo.<br /> Thư góp ý xinh gửi về Khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật<br /> Hưng Yên, Nhà 4 tầng, Khoa Công nghệ Thông Tin, Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Hưng<br /> Yên, Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên. Email: cntt@utehy.edu.vn<br /> <br /> KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> Trưởng khoa<br /> Thạc Sỹ Nguyễn Đình Hân<br /> <br /> 2/130<br /> <br /> Mở đầu<br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> Thương mại điện tử là hình thức mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua mạng máy tính<br /> toàn cầu. Thương mại điện tử đang trở thành phương thức kinh doanh mang lại nhiều lợi<br /> ích cho nhân loại trên cơ sở phát trienr nhanh chóng của các ngành công nghệ, trước hết<br /> là công nghệ thông tin. Thương mại điện tử, vì vậy, trở thành phương thức kinh doanh<br /> đại diện cho nền kinh tế trí thức.<br /> Toàn cầu hóa đã tạo điều kiện để thương mại điện tử phát huy những điểm mạnh như<br /> đẩy nhanh tốc độ kinh doanh, giảm thiểu chi phí, vượt qua các trở ngại về không gian<br /> và thời gian,v.v… Hiện tại, không có một quốc gia nào không tham gia vào thương mại<br /> điện tử và mức độ tập trung các nguồn lực để phát triển thương mại điện tử ngày càng<br /> cao. Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập, Khoa Công nghệ Thông<br /> tin, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã tập trung biên soạn “Giáo trình thương mại<br /> điện tử”. Giáo trình do CN. Đặng Vân Anh chủ biên, cùng sự tham gia của các giảng<br /> viên khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Sư phạm Hưng Yên biên soạn.<br /> Giáo trình Thương mại Điện tử được sử dụng cho giảng viên dạy và học tập của giảng<br /> viên và sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, đồng thời có thể dùng làm tài liệu tham<br /> khảo cho các nhà nghiên cứu, quản lý, giảng viên và sinh viên khoa Kinh tế. Mặc dù đã<br /> có nhiều cố gắng nhưng giáo trình khó tránh khỏi thiếu sót. Khoa Công nghệ Thông tin<br /> mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp và các bạn đọc. Khoa Công<br /> nghệ Thông tin xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của Hội đồng thẩm định, các<br /> nhà chuyên môn, các giáo viên khoa Công nghệ Thông tin và tác giả của các tài liệu mà<br /> người biên soạn đã tham khảo.<br /> Thư góp ý xinh gửi về Khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật<br /> Hưng Yên, Nhà 4 tầng, Khoa Công nghệ Thông Tin, Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Hưng<br /> Yên, Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên. Email: cntt@utehy.edu.vn<br /> <br /> KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> Trưởng khoa<br /> Thạc Sỹ Nguyễn Đình Hân<br /> <br /> 3/130<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2