intTypePromotion=1
ADSENSE

Giới thiệu môn học An toàn bảo mật hệ thống thông tin - GV. Nguyễn Minh Thành

Chia sẻ: Cxzvscv Cxzvscv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

114
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học An toàn bảo mật hệ thống thông tin nhằm trình bày kiến thức liên quan đến việc truyền dẫn dữ liệu và khái niệm về một số phương pháp để bảo mật dữ liệu, bài giảng gồm 5 chương: tổng quan về bảo mật thông tin, bảo mật thông tin bằng mã hoá, các phương pháp mã hoá hiện đại, các giao thức trao đổi khoá (9 tiết), bảo mật hệ thống mạng máy tính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu môn học An toàn bảo mật hệ thống thông tin - GV. Nguyễn Minh Thành

  1. An Toàn Bảo Mật Hệ Thống Thông Tin Thời lượng : 30 tiết Giảng viên : Nguyễn Minh Thành E-mail : thanhnm.itc@itc.edu.vn
  2. Đặt Vấn Đề  Trong hệ thống thông tin, việc lưu trữ và truyền dữ liệu từ nơi này đến nơi khác hay ngược lại là một vấn đề thật sự quan trọng. Trong đó có những dữ liệu thuộc dạng thông tin đại chúng, nhưng lại có những dữ liệu thuộc về bí mật của cá nhân, cơ quan hoặc xí nghiệp v.v... cần được bảo mật.  Vì thế môn học này sẽ trình bày các kiến thức liên quan đến việc truyền dẫn dữ liệu và khái niệm về một số phương pháp để bảo mật dữ liệu. 2 Nguyễn Minh Thành
  3. Mục Lục  Chương 1 : Tổng quan về bảo mật thông tin. (3 tiết)  Chương 2 : Bảo mật thông tin bằng mã hoá (6 tiết)  Chương 3 : Các phương pháp mã hoá hiện đại (9 tiết)  Chương 4 : Các giao thức trao đổi khoá (9 tiết)  Chương 5 : Bảo mật hệ thống mạng máy tính (3 tiết)
  4. Tài Liệu  Slide bài giảng – An toàn bảo mật hệ thống thông tin  Tham khảo :  [1] Matt Bishop, Introduction to Computer Security, Prentice Hall PRT, 2004.  [2] Wenbo Mao Hewlett-Packard Company, Modern Cryptography:Theory and Practice, 2003.  [3] William Stallings, Network Security Essentials: Applications and Standards, Prentice Hall, New Jersey, 1999.`
  5. Đánh giá  Thi giữa kỳ : 25% (trắc nghiệm)  Đồ án nhóm : 25%  Thi cuối kỳ : 50% Lưu ý : Nếu mất cột điểm nào => điểm tổng kết = 0
  6. Lịch Trình STT Nội dung Ghi chú Thời lượng 1 • Giới thiệu môn học Danh sách đề tài nhóm 3 tiết • Chương 1 2 • Chương 1 (tt) Kết thúc đăng ký nhóm 3 tiết 3 • Chương 2 Thuyết trình nhóm 1 (30’) 3 tiết 4 • Chương 2 (tt) Thuyết trình nhóm 2 (30’) 3 tiết 5 • Chương 3 Thuyết trình nhóm 3 (30’) 3 tiết 6 • Chương 3 (tt) Thuyết trình nhóm 4 (30’) 3 tiết 7 • Chương 3 (tt) Thuyết trình nhóm 5 (30’) 3 tiết 8 • Chương 4 Thuyết trình nhóm 6 (30’) 3 tiết 9 • Chương 4 (tt) Thuyết trình nhóm 7 (30’) 3 tiết 10 • Chương 4 (tt) Thuyết trình nhóm 8 (30’) 3 tiết
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=114

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2