Hướng dẫn thiết lập Mạng máy tính

Chia sẻ: Bantoisg Bantoisg | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
109
lượt xem
46
download

Hướng dẫn thiết lập Mạng máy tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn thiết lập mạng máy tính', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn thiết lập Mạng máy tính

  1. BXP Hướng dẫn thiết lập Mạng.máy tính đĩa cứng ảo ( BXP Drivre Technology_BXP) Thích họp cho các phòng máy đào tạo ; phòng Internet . - Giới thiệu công nghệ : Công nghệ BXP được các Trung tâm đào tạo tin học ; các phòng máy tính cho thuê đã ứng d ụng t ừ vài năng gần đây. Tuy nhiên việc thiết kế và xây dựng không được công bố rộng rãi đ ể ng ười dùng bi ết ,đ ặc bi ệt là các Bạn sinh viên , học sinh , và những người tụ học say mê nghiên cứu t ự xây dựng cho mình m ột m ạng máy tính tiết kiệm , hiệu quả . Với BXP , bạn không cần phải trang bị ổ đa cứng cho các máy tr ạm mà b ạn v ẫn có một phòng máy tính hoạt động hiệu quả , đáp ứng yêu cầu của người dùng v ới các tính năng : đ ọc ghi file , xóa file , chạy các ứng dụng văn phòng , Intemet share ... và c ả yêu c ầu phân ho ạch ( Fdisk ) hay đ ịnh d ạng ( Format ) đă cứng như với ổ da cứng vật lý . Một điều đặc biệt là tiết kiệm và hiệu quả , nhưng lại dễ bảo trì , sửa ch ữa và m ở rộng , mà không c ần đòi hỏi người quản trị phải có kiến thức sâu về máy tính và lĩnh vực mạng máy tính - Các tính năng ; - Đìa cứng ảo có tốc độ truy xuất cao , có dung lượng tối đa cho mỗi disk khoảng 2 Gb - Khởi động Hệ điều hành Windows 98/2000 bằng công nghệ Boot Rom nhanh nh ư máy tính thông th ường có gắn dĩa cứng . - Cho phép hoạt động đầy đủ các ứng dụng thông thường : Microsoft OMCE 97 /2000 : ( Word, Excel , Power point , Access ) , ~ Các chương trình tiện ích.: Nén file ; dịch máy Anh - Việt ;học tiếng Anh , Font Ti ếng vi ệt Unicode - TCVN 6909 ;bộ gõ Viettkey 2000 /Unikey ; Games ... - Các công cụ lập trình : Pascal ; Foxpro ; Visual basic ; Delphi ; Visual C . Intemet Share , Web Local ; Mai Local . - Chia sẻ tài nguyên : CD ROM ; Folder ; Printer . - Ưu điểm : - Dễ bảo trì : Chỉ cần 01 phút bạn có thể phục hồi lại máy trạm làng việc bình thường nếu có sự cố đối với các phần mềm . ( không tốn thời gian cài đặt ) , - Dễ quản trị : Cho phép chia sẻ tài nguyên , thông tin t ừ server đ ến tr ạm làm vi ệc và ng ược l ại - Giúp giáo viên và người quản trị dễ dàng trong công việc đào tạo , thi cử . - Dễ mở rộng : bạn có thể cài đặt thêm các trình ứng dụng khác theo nhu cầu công việc Yêu cầu thiết bị và phần mềm . * Máy chủ (Server) : Pentium III hoặc Pentiunl 4 - l ghz . More DIMM RAM : >= 512 Mb Ram ; HDD : 40 Gb ATA 1OO hoặc 80 GB ATA 1OO/133 ( Tùy số lượng trạng làng việc ) NIC : 1O/1OO ; Boot Rom ( Linkpro -'realtek 8139(C) ) Hệ điều hành :Windows 2000 server / Windpws NT,. * Máy trạm (Workstation ): tối thiểu Pentium 200 ; DIMM Ram : t ối thi ểu : 64 MB . NIC : LO/1OO PCI (Linkpro Realtek , Boot ROM .) * SWITCH : Linkpro / Cnet LO/1OO : 8/16 port /24 port .( Nếu bạn chỉ cần làm một mạng gồm 2 máy tính,chuyến để nghiên cứu và thực nghiệm các ứng dụng trên mạng thì không c ần ph ải có thi ết b ị này ; Bạn chỉ cần nối cap giữa 2 mà tính , /oại cap xoắn gồm 4 cặp 8 sợi và 2 đầu nối Rj45 . Khi mua dây và đầu nối , bạn nhờ dịch vụ bấm giúp ) . BXP Công cụ : Hiện nay có một số phần mềm hỗ trợ thực hiện BXP , Bạn cũng có thể tìm thấy trên địa CD Software t ại các cửa hàng bán đĩa . Khi sử dụng phần mềm này , nếu bạn sử dụng loại Card m ạng ( NIC ) của hãng 3 Com (chíp 3 Com 905C ) thì bạn không cần phải mua Rom Boot . Loại card này đắt tiền nên b ạn có th ể s ử d ụng các lo ại card r ẻ ti ền hơn như Linkpro ; Cnet . . . và bạn phải mua thêm ROM boot để g ắn lên . ( ROM boot này h ỗ tr ợ Boot PXE V2.0 dung lượng 256K , bạn có thể mua tại các dịch vụ vi tính .) Hướng dẫn cài đặt :
  2. Cài đặt windows 2000 Server (yêu cầu phải co card mạng) - BXP hoạt động trên môi trường Windows NT /Windows 2000 Server .Do đó b ạn ph ải cài đ ặt h ệ đi ều hành Windows 2000 Server lên máy tính mà bạn chọn làm máy chủ . Nếu bạn đã biết cài đ ặt hệ đi ều hành m ạng và có kiến thức căn bản về mạng thì việc này không khó Nếu bạn là người ch ưa bi ết gì thì cũng không sao , xin được hướng dẫn bạn một vài thao tác cơ bản : Đặt CD chứa bộ cài đ ặt Windows 2000 Server vào ổ và boot máy tính tư da này . Phần cài đặt sẽ thực hiện tự động , bạn chỉ cần nhấn Next đ ể tiếp tục khi có yêu cầu Các mục bạn cần lưu ý đó là : hệ điều hành yêu cầu b ạn t ạo m ột Partition đ ể ch ứa h ệ đi ều hành , b ạn tạo một Partition có kích thước khoảng 2 Gb và định d ạng theo chu ẩn NTFS ; đ ặt tên cho máy tính vào Computer Nam ; mật khẩu cho người Quản trị vào Password Administrator (bỏ qua và đặt sau cũng được , nếu đặt thì phải ghi nhớ ) . Đến mục Networking Settings , chọn Custom Settings và ch ọn thu ộc tính (nút Propertiers ) cho mục Intemet protocol (TCP/IP) với địa chỉ cho máy ch ủ (IP Address )là : 192.168.1OO.l (Đây là địa chỉ mạng thuộc lớp C ) ; phần Subnet mask ( mặt nạ mạng con ) tự động được cập nh ật : 255.255.255.0 . Kết thúc ( Finish ) , bạn khởi động lại máy tính để hệ thống được cập nh ật - Sau khi đã cài đặt xong Windows 2000 Server , b ạn ph ải cấp phát đ ịa ch ỉ đ ộng DHCP ( Dynanlic Host Configuration Protocol ) cho các trạng làm việc đăng nh ập vào m ạng b ằng cách t ừ c ửa s ổ Windows 2000 Configure your computer , bạn chọn Networking , chọn DHCP ; ho ặc Settings -> Control Panel -> DHCP .T ại màn hình DHCP , chọn Menu Action , chọn New Scope , nh ập tên và c ấp phát ph ạm vi đ ịa ch ỉ cho các máy trạm thuộc phạm vi bắt đầu từ 192.168.1OO.2 đến 192.168.1OO.1OO tuỳ vào số lượng trạm làng việc . Cài đặt BXP : Phần mềm BXP được lưu trên CD, bạn chỉ cần mở ổ CD và Double Click mouse lên file exe, b ạn ch ọn Run BXP Installation từ cửa sổ này để bắt đầu cài đặt Bạn cũng có thể chạy từ File Setup.e trên thư mục. Sau khi cài đặc song, trong cửa số Control Panel sẽ có thêm 3 biểu t ượng : 3com BOOTP ; 3COM PXE ; venturcom TFTP service ; BXP Bước tiếp bạn phải cấu hình cho các thành phần của BXP như sau : Cấu hình cho 3com PXE (Server) , Từ cửa sổ Control Panel , Double Click lên biểu tượng 3com PXE , một thông báo hiển thị nh ắc nh ở d ịch v ụ này ( PXE Service ) chưa chạy , bạn có muốn khởi động nó hay không , bạn chọn Yes đ ể kh ởi đ ộng . Từ h ộp thoại 3COM, tại Options Tab , bạn chắc rằng file BOOTPTAB n ằm trong th ư m ục C:\program file\ VENTURCOM\BXP\Tftpboot \TFTPBOOT ; tại Network Adapters tab click ch ọn địa ch ỉ Server mà tr ước đó bạn đã nhập ở phần cài đặt . Chọn OK để lưu lại Cấu hình cho 3com TFTP (Server) Tương tự từ hộp thoại 3com TFTP , bạn click mouse vào các thẻ : File Transfer xem m ục Check box Transmit secure mode đã được chọn ; Thẻ Network Cards : địa chỉ IP server đã đ ược ch ọn . Click ỎK để l ưu l ại . Cấu hình cho BXP IO Service Preferences (l/o servlce) , Trên dã cứng của máy chủ ( Có thể chọn dã D hoặc E : đã đ ược định d ạng theo chu ẩn NTFS) , b ạn t ạo m ột thư mục để lưu trữ tất cả các tập tin ảnh của các đă cứng ảo ( Image files ) . Bạn ph ải ch ắc r ằng dung l ượng đĩa còn trống đủ để tạo ra các files dạng ảnh này v ới dung l ượng t ối đa cho m ỗi dĩa c ứng ảo kho ảng 2048 MB ( 2gb) . Ví dụ bạn tạo thư mục E:\VLDHD . Tiếp đến bạn chọn Menu Start -> Programs -> Venturcom BXP -> IO Service preferences ; t ại h ộp tho ại IO Service preferences , click vào Button Browse để chọn th ư mục mà b ạn v ừa t ạo trên . Đánh d ấu ch ọn vào Check box của địa chỉ IP Server và OK để đóng hộp thoại . Cấu hình cho BXP Login Service Preferences . Chọn Menu Start -> Programs -> Venturcom BXP -> BXP Login Service Preferences; tại hộp thoại BXP Login Service Preferences, Bạn chắc rằng tập tin cơ sở dữ liệu VLD.MDB được chứa trong th ư mục có đ ường dẫn : C:\program file\ VENTURCOM\BXP \VLD.MDB . Nếu không đúng như trên thì b ạn click vào button Browse để sửa lại cho đúng .OK để đóng . BXP Để các dịch vụ vừa cấu hình nêu trên (BXP IO Service Preferences ; BXP Login Service Preferences) chạy tự động mỗi khi hệ điều hành Windows 2000 Server khởi động , t ừ cửa s ổ ControlPanel , Double click Icon Administrative Tools , tại cửa sổ Administrative Tools chọn khởi động Icon services ; t ại c ửa s ổ Service, b ạn Double lick vào các dịch vu này và chọn kiểu khởi động (Startup type) là Automatic Cấu hình cho BXP Administrator . Chọn Menu Start -> Programs -> Venturcom BXP -> BXP Administrator . C ửa s ổ Administrator xu ất hi ện : bạn Chọn File Menu , chọn New và chọn Server ,1 hộp tho ại New IO Server hi ển th ị :, b ạn nh ập bên c ủa IO Server vào name và IP Address của máy chủ . Các mục Port 691 l , Description có ho ặc không . OK đ ể đóng . Cấu hình cho BXP configure Bootstrap File .
  3. từ cửa sổ Administrator , chọn Tools -> conflgure Bootstrap. . . Hộp tho ại Configure Bootstrap V2.0.23 xu ất hiện, bạn click vào button Browse để chọn đường dẫn cho mục path là C:\Program Files\Venturcom\BXP\Tftpboot\VLDRMI13.BIN. Các mục còn lại , chọn ip address là đ ịa ch ỉ máy ch ủ c ủa b ạn và cổng port mặc định là 6910 và bạn đánh dấu check để chọn m ục use BOOTP/DHCP Resolved và m ục Use database values .OK để đóng Tạo đĩa cứng ảo cho các máy trạm . (Create BXP Network) Từ cửa sổ Administrator ,click chọn biểu tượng IO server mà bạn đã t ạo ở trên . Sau đó ch ọn Menu view -> Disk .. (hoặc click vào disk trên Toolbar ) Hộp thoại Add Virtual Disk, ch ọn New Disk, nh ập tên đĩa ảo vào mục disk name; nhập dung lượng đĩa ảo vào mục Virtual Disk size in MB: (t ối đa 2048MB). OK đ ể đóng . Tại hộp thoại này bạn có thể xem việc hiển thị các đối tượng ở các d ạng :View - Server -> Client -> Disk ; hoặc View- Server -> Disk ; Hoặc View -Client -> Disk Tạo máy trạm và gán đĩa ảo cho các máy trạm .(Create Client Acount). • Bạn có thể tạo tự động Client Account hoặc có thể tạo bằng thủ công . - Muốn tạo tự động thì bạn khởi động trạm làm việc đến khi màn hình hi ển th ị Client Name : thì bạn nhập tên Client và Enter (ví dụ bạn đặt tên là máy 01 chẳng h ạn). Tên Client b ạn nh ập vào s ẽ hiển thị trong cửa sổ Administrator . - Muốn tạo thủ công thì tại cửa sổ Administrator , chọn Men - New - Client . H ộp tho ại New Client xuất hiện : Chọn thẻ Data , nhập tên máy trạm vào mục Name : ví dụ MÁYO1. MAC : g ồm 12 chữ số là số hiệu của mỗi Card mạng , phần này bạn sẽ nhìn thấy khi khởi động máy trạng ( nhớ không cắm dây cáp vào ) , Bạn ghi lại và nhập vào MAC n ếu b ạn t ạo Client ở d ạng t ự đ ộng thì phần MAC sẽ được tự động cập nhật. Chọn thẻ Disks , chọn Change để gán đĩa ảo cho máy trạm , h ộp tho ại Select Virtual Disk hi ển th ị, click choạn vào 1 hoặc nhiều ổ đĩa cần chọn , sau đó click button Add đ ể gán m ột ho ặc nhiều đĩa ảo cho m ột máy trạng . Remove để bỏ .OK để cập nhật . Các máy trạm sau khi được gán các dĩa ảo sẽ có dạng hiển th ị t ại c ửa s ổ Administrator. N ếu có nhi ều máy tính có cấu hình giống nhau , thì bạn không cần ph ải t ạo New disk , mà ch ỉ c ần copy t ừ m ột đĩa nào đó làm chuẩn , rồi sau đó cũng tiến hành các bước gán tương tự . Khởi động trạm làm việc . Bạn tạo một đĩa mềm có khả năng khởi động được máy tính, ( trên đĩa ph ải ch ứa các t ập l ệnh ngo ại trú,nh ư Fdisk ; Format ). Dùng đĩa này để khởi động máy tính và đ ịnh d ạng đĩa ảo b ằng l ệnh Fomlat C:/s . Vi ệc đ ịnh dạng sẽ diễn ra nhanh chóng hơn so với dĩa vật lý. Từ đây bạn có thể bắt đầu việc cài đ ặt các ph ần m ềm d ễ dàng giống như thực hiện trên máy tính có gắn đĩa cứng vật lý . CHÚ Ý : KHI KHỞI ĐỘNG MÁY CÁC BẠN CHÚ Ý CHỈ BOOT ĐƯỢC B ẰNG FDD KHÔNG BOOT ĐƯỢC BẰNG CD ROM Chúc các bạn thành công ! Chú ý : * Card mạng (CardNet): nếu bạn có khả năng thì bạn có thể ch ọn card m ạng đ ắt ti ền có s ẳn romboot, nếu không thì bạn có thể chọn card mạng rẽ tiền như của hãng linkpro, Cnet … kho ảng t ừ 5.5 usd đ ến 6 usd cho mỗi card mạng và thêm 2 usd cho mỗi con romboot nh ư v ậy t ổng chi phí b ạn c ần cho m ột card m ạng khoảng 8 – 10 usd * khi bạn tiến hành cài đặt như trên thì máy của bạn không thể ch ạy các ti ện ích khác c ủa m ạng đ ược bạn phải cài vào đó tham số (đây là điều bí mật mà các k ỹ thu ật viên như tôi c ần ph ải gi ữ bí m ật ) nh ưng tôi là người thích trao đổi kinh nghiệm với mọi người nên không cần phải giữ bí mật làm gì bạn chỉ cần đáp ứng đủ những yêu cầu của tôi sau đây là bạn có thể cài được. Sau cùng khi bạn đã cài song cho máy trạm thì b ạn hãy cài DHCP cho máy SERVER nh ư đã nêu ở trên (n ếu bạn đã cài DHCP cho máy rồi thì thôi vì khi cài DHCP thì các máy con m ới ch ạy đ ược nh ững d ịch v ụ m ạng trên nó ) để boot được từ romboot bạn phải : khi khởi động máy lên và chờ đến khi bạn th ấy hi ện ch ữ shift + F10 thì bạn hãy nhấn shift F10 để vào romboot và nhấn chọn boot bằng PXE sau đó l ưu l ại và thoát ra nh ư v ậy card mạng của bạn có thể boot được chúc bạn thành công nếu có gì không hiểu bạn hãy liên hệ với tôi qua email: bongmacodon2005@yahoo.com hoặc bạn có thể liên lạc nóng cho tôi theo số điện thoại 0650.822360 gặp KIÊN chào và chúc bạn may mắn
Đồng bộ tài khoản