intTypePromotion=1

Kế hoạch thực hiện các chi tiêu tổn thất điện nước 2016 và giảm tổn thất điện nước giai đoạn 2016-2020

Chia sẻ: Tongvan Ho | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
82
lượt xem
4
download

Kế hoạch thực hiện các chi tiêu tổn thất điện nước 2016 và giảm tổn thất điện nước giai đoạn 2016-2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch "Thực hiện các chỉ tiêu tổn thất điện nước 2016 và giảm tổn thất điện nước giai đoạn 2016-2020" được thực hiện căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-EVN NPC, căn cứ Công văn số 71/PCSL-KDĐN. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch thực hiện các chi tiêu tổn thất điện nước 2016 và giảm tổn thất điện nước giai đoạn 2016-2020

  1. CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐIỆN LỰC SỐP CỘP Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Số:      /KH­ĐSC Sốp Cộp, ngày 24 tháng 02 năm 2016 KẾ HOẠCH Thực hiện các chỉ tiêu TTĐN 2016 và giảm TTĐN giai đoạn 2016 ­ 2020 Kính gửi: Phòng kinh doanh điện năng ­ Công ty Điện lực Sơn La Căn cứ  Quyết định số  1083/QĐ­ EVN NPC ngày 31/5/2013 của Tổng Công ty   Điện lực Miền Bắc về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các Điện lực   trong Tổng Công ty;  Căn cứ  Công văn số  71/PCSL­KDĐN ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Công ty   Điện lực Sơn La về  việc thực hiện chỉ tiêu TTĐN năm 2016 và lập kế  hoạch giảm   TTĐN giai đoạn 2016 ­ 2020; Căn cứ  thực tế, lưới, nguồn, phụ  tải và kết quả  SXKD trong năm 2015,  Điện  lực Sốp Cộp đăng ký kế  hoạch thực hiện các chỉ  tiêu kinh doanh trong các quý của   năm 2016 và trong gia đoạn 2016 ­ 2020 như sau: 1. Kế hoạch năm 2016: St KH  Kế hoạch thực hiện Chỉ tiêu ĐVT t giao Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 Cả năm 1 Điện thương phẩm Tr kWh 7,50 1,74 1,88 1,90 1,97 7,50 2 TT tính điện giao % 8,30 8,50 8,45 8,05 8,20 8,29 TT   K.tính   điện  3 % 8,30 8,50 8,45 8,05 8,20 8,29 giao Giá   bán(chưa  đồng/kW 4 1.662,5 1.640,5 1.665,0 1.670,0 1.675,0 1.662,21 VAT) h 2. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh giai đoạn 2016 ­ 2020 như sau: Stt Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch giao Kế hoạch TH 1 Điện thương phẩm Tr kWh 7,50 7,50 2 Tổn thất tính điện giao % 8,30 8,30 Năm 2017 1 Điện thương phẩm Tr kWh 8,02 8,02 2 Tổn thất tính điện giao % 7,92 7,92 Năm 2018 1 Điện thương phẩm Tr kWh 8,64 8,64 1 ĐIỆN LỰC SỐP CỘP­ CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA Bản Cang Mường ­ xã Sốp Cộp ­ huyện Sốp Cộp ­ tỉnh Sơn La 1 Tel: 0223.879.666­ Fax: 022.3878.053­ Website: http://sonlapc.vn
  2. 2 Tổn thất tính điện giao % 7,79 7,79 Năm 2019 1 Điện thương phẩm Tr kWh 9,34 9,34 2 Tổn thất tính điện giao % 7,71 7,71 Năm 2020 1 Điện thương phẩm Tr kWh 10,13 10,13 2 Tổn thất tính điện giao % 7,49 7,49 Nơi nhận: GIÁM ĐỐC ­ Như kính gửi; ­ BGĐ (báo cáo); ­ Lưu: KDTH. Hoàng Văn Thành 1 ĐIỆN LỰC SỐP CỘP­ CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA Bản Cang Mường ­ xã Sốp Cộp ­ huyện Sốp Cộp ­ tỉnh Sơn La 2 Tel: 0223.879.666­ Fax: 022.3878.053­ Website: http://sonlapc.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2