Kích thước ảnh thông dụng

Chia sẻ: Nguyen Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
74
lượt xem
5
download

Kích thước ảnh thông dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo Kích thước ảnh thông dụng để hiểu rõ hơn các loại kích thước thông dụng của ảnh, từ đó lựa chọn cho mình 1 kích thước ảnh phù hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kích thước ảnh thông dụng

VINACAMERA.COM  TƯ VẤN NHIẾP ẢNH VÀ THIẾT BỊ<br /> <br /> KÍCH THƯỚC ẢNH THÔNG DỤNG<br /> (common photo print sizes)<br /> Kích thước<br /> (mm)<br /> <br /> Kích thước<br /> (inch)<br /> <br /> Pixel<br /> (300 DPI/PPI)<br /> <br /> Tỷ lệ<br /> <br /> Ghi chú<br /> <br /> 89 x 127<br /> <br /> 3,5 x 5<br /> <br /> 1051 × 1500<br /> <br /> 10:7<br /> <br /> Thường gọi là cỡ 9 x 12 cm<br /> <br /> 102 x 152<br /> <br /> 4x6<br /> <br /> 1205 × 1795<br /> <br /> 3:2<br /> <br /> Thường gọi là cỡ 10 x 15 cm (gần cỡ giấy postcard Nhật)<br /> <br /> 127 x 178<br /> <br /> 5x7<br /> <br /> 1500 × 2102<br /> <br /> 7:5<br /> <br /> Thường gọi là cỡ 13 x 18 cm<br /> <br /> 152 × 203<br /> <br /> 6x8<br /> <br /> 1795 × 2398<br /> <br /> 4:3<br /> <br /> Thường gọi là cỡ 15 x 20 cm, bẳng 1/2 khổ giấy A4<br /> <br /> 203 × 254<br /> <br /> 8 x 10<br /> <br /> 2398 × 3000<br /> <br /> 5:4<br /> <br /> Thường gọi là cỡ 20 x 25 cm<br /> <br /> 203 × 305<br /> <br /> 8 x 12<br /> <br /> 2398 × 3602<br /> <br /> 3:2<br /> <br /> Xấp xỉ bằng khổ giấy A4, gấp đôi cỡ 15 x 20 cm<br /> <br /> 254 × 305<br /> <br /> 10 x 12<br /> <br /> 3000 × 3602<br /> <br /> 6:5<br /> <br /> Thường gọi là cỡ 25 x 30 cm<br /> <br /> 254 × 381<br /> <br /> 10 x 15<br /> <br /> 3000 × 4500<br /> <br /> 3:2<br /> <br /> Thường gọi là cỡ 25 x 38 cm<br /> <br /> 279 × 356<br /> <br /> 11 x 14<br /> <br /> 3295 × 4205<br /> <br /> 14:11<br /> <br /> Thường gọi là cỡ 28 x 36 cm<br /> <br /> 279 × 432<br /> <br /> 11 x 17<br /> <br /> 3295 × 5102<br /> <br /> 17:11<br /> <br /> Thường gọi là cỡ 28 x 43 cm<br /> <br /> 305 × 381<br /> <br /> 12 x 15<br /> <br /> 3602 × 4500<br /> <br /> 5:4<br /> <br /> Thường gọi là cỡ 30 x 38 cm<br /> <br /> 305 × 457<br /> <br /> 12 x 18<br /> <br /> 3602 × 5492<br /> <br /> 3:2<br /> <br /> Thường gọi là cỡ 30 x 45 cm<br /> <br /> 762 x 508<br /> <br /> 20 x 30<br /> <br /> 6000 x 9000<br /> <br /> 3:2<br /> <br /> Thường gọi là cỡ 50 x 75 cm, bằng ảnh lịch cuốn treo tường<br /> <br /> 105 x 148<br /> <br /> 4.13 x 5.83<br /> <br /> 1748 x 1240<br /> <br /> A6<br /> <br /> Bằng nửa khổ A5, bằng 1/4 khổ A4<br /> <br /> 148 x 210<br /> <br /> 4.13 x 5.83<br /> <br /> 3496 x 2480<br /> <br /> A5<br /> <br /> Bằng nửa khổ A4, xấp xỉ bằng cỡ ảnh 15 x 20 cm<br /> <br /> 210 x 297<br /> <br /> 8.27 x 11.69<br /> <br /> 6992 x 4960<br /> <br /> A4<br /> <br /> Khổ giấy A4, xấp xỉ gấp đôi ảnh cỡ 15 x 20 cm<br /> <br /> 297 x 420<br /> <br /> 11.69 x 16.54<br /> <br /> 13984 x 9920<br /> <br /> A3<br /> <br /> Gấp đôi khổ A4<br /> <br /> 420 x 594<br /> <br /> 16.54 x 23.39<br /> <br /> 27968 x 19840<br /> <br /> A2<br /> <br /> Gấp đôi khổ A3, gấp 4 khổ A4<br /> <br /> Một số lưu ý:<br /> • Pixel (điểm ảnh) là một đơn vị tính độ phân giải (resolution) của ảnh số. Độ phận giải càng lớn, ảnh càng rõ chi<br /> tiết hình ảnh.<br /> • Nếu muốn lưu giữ tệp tin ảnh (image file) ở độ phân giải (resolution) lớn để bảo đảm chất lượng sử dụng sau<br /> này, không cần cúp ảnh đúng theo độ phân giải trong bảng này mà chỉ cần cúp đúng tỷ lệ (hai chiều) của ảnh<br /> đúng với tỷ lệ ảnh muốn in.<br /> • Chất lượng ảnh in trên giấy phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ phân giải của ảnh gốc, loại máy in, chất lượng<br /> máy in, chất lượng mực in, chất lượng giấy sử dụng in ảnh.<br /> • Ảnh nhỏ đem phóng to bằng phần mềm chỉnh sửa ảnh thường có chất lượng giảm sút, mất chi tiết hình ảnh,<br /> đặc biệt nếu phóng to hơn ảnh gốc với tỷ lệ quá lớn.<br /> Xem cập nhật bảng kích thước ảnh thông dụng trên VinaCamera.com tại đây.<br /> VinaCamera.com<br /> 2008-2010<br /> <br /> VinaCamera.com 2008-2010  Trả lời mọi câu hỏi về nhiếp ảnh  Email: contact@vinacamera.com<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản