intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH

Chia sẻ: Tran Vu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1.191
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1 : bằng : A. 1 B. 2 C.3 D. 4 Câu 2 : bằng : A. B. C. 2 D. -2 Câu 3 : Cho hàm số : bằng : A. 5 B. 6 C.7 D. 8 Câu 4 : bằng : sưu tầm từ internet

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH

  1. KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH PHẦN I : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 4 điểm ) 3n + 2 Câu 1 : Lim bằng : n −1 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 2 : Lim( n + n − n) bằng : 2 1 1 A. B. − C. 2 D. -2 2 2 Câu 3 : Cho hàm số : 5 x + 2 nÕ u   1    ≥x y = f ( x) =  2  x − 3  u     nÕ   < 1 x Lim f ( x ) bằng : + x →1 A. 5 B. 6 C.7 D. 8 2x − x + 1 2 Câu 4 : Lim bằng : x → +∞ x2 +1 1 1 A. 2 B. -2 C. D. − 2 2 x−3 Câu 5 : Lim bằng : x →1 x − 1 − A. 1 B. – 1 C. − ∞ D. + ∞ x−2 Câu 6 : Lim 2 bằng : x→ 2 x − 4 1 1 1 1 A. B. C. − D. − 2 4 2 4 x +2+x 2 Câu 7 : Lim bằng : x → +∞ 2x + 3 1 1 A. 1 B. 2 C. D. − 2 2 x +1 Câu 8 : Hàm số f ( x ) = gián đoạn tại : x − 2007 A. 2005 B. 2006 C. 2007 D. -1 PHẦN II : TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN ( 6 điểm ) BÀI 1 : Tính tổng : 1 1 1 S = 1 + + + ... + n + ... 2 4 2 BÀI 2 : Tính các giới hạn sau :
  2. 3x + 2 a) Lim+ x → −1 x +1 b) x →+∞( x + 3 x + 2 − x) 2 Lim BÀI 3 : Cho hàm số :  x2 − 9  nÕ   ≠ 3   u   x y = f ( x) =  x − 3 ax + 2 nÕ u         =3 x  Tìm a để f(x) liên tục trên toàn trục số . BÀI 4 : Chứng minh rằng : 2x3 – 6x + 1 = 0 có 3 nghiệm thuộc đoạn [- 2 ; 2 ] . Nguồn maths.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2