intTypePromotion=1

Kiểm tra tốc độ ổ cứng

Chia sẻ: Nguyễn Tấn Viên Viên | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

1
312
lượt xem
84
download

Kiểm tra tốc độ ổ cứng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm tra tốc độ để "khám" sức khỏe của ổ cứng Tốc độ của ổ cứng quyết định 1 phần không nhỏ đến tốc độ của toàn hệ thống. Vậy bạn muốn biết ổ cứng mình đang sử dụng có tốc độ như thế nào, có lỗi gì đang gặp phải hay không…? HD Speed sẽ giúp bạn có câu trả lời.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm tra tốc độ ổ cứng

  1. Kiểm tra tốc độ để "khám" sức khỏe của ổ cứng Tốc độ của ổ cứng quyết định 1 phần không nhỏ đến tốc độ của toàn hệ thống. Vậy bạn muốn biết ổ cứng mình đang sử dụng có tốc độ như thế nào, có lỗi gì đang gặp phải hay không…? HD Speed sẽ giúp bạn có câu trả lời. Ổ cứng là thành phần quan trọng trên máy tính. Không ch ỉ là thành ph ần l ưu tr ữ d ữ li ệu ng ười dùng, ổ cứng lưu trữ dữ liệu của hệ thống. còn toàn Nếu ổ cứng hỏng hóc, dữ liệu quan trọng của người dùng có thể b ị mất c ả. Không ch ỉ v ậy, n ếu ổ c ứng có vấn đề, không đạt được tốc độ đọc/ghi cao nhất sẽ làm hệ thống bị ì ạch, ảnh h ưởng đ ến hi ệu su ất việc. làm Ngoài ra, trong trường hợp bạn mua ổ cứng mới hoặc mua l ại ổ c ứng cũ, vi ệc ki ểm tra t ốc đ ộ đ ọc/ghi của ổ cứng là vấn đề cần quan tâm, để bảo ổ cứng mình định mua hoạt đ ộng ổn đ ịnh và đúng công suất. HD Speed là công cụ miễn phí, cho phép bạn th ực hi ện kiểm tra để xác đ ịnh t ốc đ ộ đ ọc/ghi c ủa ổ c ứng. Ngoài ra, phần mềm còn cho phép phát hiện các l ỗi g ặp ph ải trên ổ c ứng n ếu có. phần mềm miễn tại Download phí đây. Sau khi download, giải nén và kích hoạt file HD_Speed.exe để sử dụng ngay mà không cần cài đặt. Từ giao diện chính, phần mềm sẽ liệt kê những ổ đĩa và phân vùng ổ đĩa có trên h ệ th ống t ại m ục Drive. Trong một vài trường hợp, ổ cứng của bạn không được liệt kê t ại danh sách này. Nếu g ặp tình tr ạng này, bạn nhấn vào biểu tượng chiếc khiên nhỏ màu xanh ở cạnh m ục Drive, phần mềm sẽ tự khởi động lại và liệt kê đầy đủ các phân vùng của ổ cứng. Bạn có thể chọn để phần mềm kiểm tra tốc độ cho toàn b ộ ổ cứng, hoặc t ừng phân vùng nh ất đ ịnh.
  2. Tại mục Mode, bạn chọn chế độ để tiến hành kiểm tra. Ph ần mềm cung c ấp các ch ế đ ộ ki ểm tra t ốc độ, bao gồm: Tốc độ viết (Write), tốc độ đọc (Read), tốc độ đọc viết (Read+Write) và tốc độ đọc, viết kiểm lại dữ liệu và tra (Read+Write+Verify). Lưu ý: với tùy chọn kiểm tra tốc độ ghi, ph ần mềm s ẽ xóa toàn b ộ d ữ li ệu trên ổ c ứng. Do vậy, bạn chỉ lựa chọn để kiểm tốc độ đọc nên tra (Read). Trong trường hợp mua ổ cứng mới hoặc mua lại ổ cứng cũ, bạn nên ch ọn ch ế đ ộ kiểm tra th ứ 4 đ ể kiểm tra tốc độ ổ cứng được toàn diện nhất. Tuy nhiên chế đ ộ này s ẽ khi ến b ạn m ất khá nhi ều th ời gian đ ể chờ đợi. Tại mục Block Size, là dung lượng mà phần mềm sẽ yêu cầu để tiến hành đ ọc/ghi lên ổ c ứng. B ạn nên tiến hành kiểm tra dần với dung lượng Block Size tăng l ần l ượt đ ể có k ết qu ả ki ểm tra t ốt nh ất. B ạn nên chọn mặc định Auto để phần mềm tự thay đổi Block Size trong quá trình kiểm tra. Mục Duration để bạn xác định khoảng thời gian phần mềm sẽ sử dụng để tiến hành ki ểm tra. N ếu b ạn không xác định khoảng thời gian, phần mềm sẽ tiến hành kiểm tra mãi mãi. Tùy thuộc vào dung lượng của ổ cứng, bạn thiết l ập khoảng th ời gian cho phù h ợp. Tuy nhiên, b ạn nên để mức thời ở khoảng gian 10 phút. Cuối nhấn để kiểm tốc độ ổ cứng diễn cùng, nút Start quá trình tra ra. Tốc độ của ổ cứng sẽ được hiển thị chi tiết dưới dạng s ố và biểu đ ồ. D ựa vào đây, b ạn s ẽ bi ết t ốc đ ộ đọc hiện tại và trung bình của quá trình kiểm tra.
  3. Thông thường, tốc độ đọc của ổ cứng sẽ khá nhanh khi m ới bắt đ ầu quá trình ki ểm tra, tuy nhiên sau đó lại chậm dần. Sau khi quá trình kiểm tra kết thúc (k ết thúc khoảng thời gian do b ạn thi ết l ập), k ết qu ả cu ối cùng s ẽ hiển thị ở khung Average. Dựa vào thông tin này, bạn sẽ biết được tốc đ ộ đ ọc của ổ c ứng, t ừ đó bi ết được trạng của ổ cứng. thái Không những thế, nếu có lỗi trên ổ cứng, phần mềm sẽ liệt kê s ố lỗi ở m ục Errors để người dùng được rõ, từ đó có biện pháp sao lưu dữ liệu quan trọng, đề phòng trường h ợp xấu có thể x ảy ra. itGate (theo Dân trí)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2