intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn: Hoàn thiện công tác giám định bồi thường bảo hiểm xe cơ giới tại công ty TNHH bảo hiểm Fubon chi nhánh tại tỉnh Bình Dương

Chia sẻ: Vo Manh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:79

183
lượt xem
45
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn với đề tài "Hoàn thiện công tác giám định bồi thường bảo hiểm xe cơ giới tại công ty TNHH bảo hiểm Fubon chi nhánh tại tỉnh Bình Dương" để nắm nội dung kiến thức cần thiết và vận dụng trong bài luận cùng chủ đề của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Hoàn thiện công tác giám định bồi thường bảo hiểm xe cơ giới tại công ty TNHH bảo hiểm Fubon chi nhánh tại tỉnh Bình Dương

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – BỘ MÔN BẢO HIỂM Địa chỉ: Số 279 – Đường Nguyễn Tri Phương – Quận 10 – TP.HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM   XE CƠ GIỚI TẠI CÔNG TY TNHH  BẢO HIỂM FUBON – CHI   NHÁNH TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG” Họ và tên sinh viên:        NGUYỄN QUỐC PHÁP      MSSV:   31091023395 Ngành:     Tài Chính – Ngân hàng Chuyên ngành:   Kinh doanh bảo hiểm Điện thoại:     0982.99 02 04            Email:     bh35ueh.phapnq@gmail.com GVHD khoa học:  Ths. NGUYỄN TIẾN HÙNG   –   Trưởng Bộ môn Điện thoại:     0979.39 36 39  Email:     hungbh@gmail.com Đơn vị thực tập:  CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM FUBON _ CHI NHÁNH  TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG (FUBON BÌNH DƯƠNG). PHÒNG : Giám Định Bồi Thường. Lãnh đạo Ban:      
 2. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Tiến Hùng                  ÔNG :  Chang Cheng Wen –    Phó Giám Đốc Chi Nhánh        Chuyên viên hướng dẫn thực tế:     Ông : TĂNG VĂN NHÂN Điện thoại:     0909.001.558  Email:     vannhan.tang@fubon.com   NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP  ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………  Trang ii
 3. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Tiến Hùng                  NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN  ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………  Trang iii
 4. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Tiến Hùng                  ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………        GVHD: Ths. Nguyễn Tiến Hùng  Trang iv
 5. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Tiến Hùng                  LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, dựa trên sự cố gắng của bản thân  em nhưng không thể thiếu sự  hỗ trợ  của các thầy cô, các anh chi t ̣ ại đơn vị thực  tập. Em cũng xin được gửi lời cám  ơn đến ông Chang Cheng Wen  – Phó Giám  Đốc   Chi   Nhánh   Công   ty   TNHH   Bảo   hiểm   Fubon   –   Chi   nhánh   tại   tỉnh   Bình   Dương (Fubon Bình Dương), anh Tăng Văn Nhân – chuyên viên  phòng Tái Công  ty Bảo hiểm Fubon Bình Dương, anh Nguyễn Quốc Hạo ­ chuyên viên phòng  kinh doanh Bảo Hiểm Fubon Bình Dương và các anh chị trong Công ty Bảo hiểm  Fubon Bình Dương đã tạo điều kiện, hướng dẫn và giúp đỡ tận tình em trong quá   trình thực tập tại công ty. Em cũng xin gửi lời cám  ơn sâu sắc đến Thạc sỹ  Nguyễn   Tiến   Hùng   –   trưởng   bộ   môn   Bảo   Hiểm   trường   đại   học   Kinh   Tế  TP.HCM, đã dành thời gian quý báu hướng dẫn và chỉnh sửa để  em hoàn thành  bài khoá luận này. Một lần nữa em xin chân thành cám ơn!  Trang v
 6. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Tiến Hùng                   Trang vi
 7. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Tiến Hùng                 Mục Lục  Fubon Bình Dương :   Công ty Trách Nhiệm  Hữu Hạn bảo hiểm FuBon (Việt Nam) – Chi   nhánh tại tỉnh Bình Dương.                                   ...............................      3                                                                                       .....................................................................      3   DNBH           :    Doanh nghiệp bảo hiểm            ........      3   BH  :    Bảo hiểm                                                     .................................................      3   TNDS  :    Trách nhiệm dân sự                              ..........................      3   BHPNT :    Bảo hiểm phi nhân thọ                      ..................      3   TLBT  :    Tỷ lệ bồi thường                                  ..............................      3   TNGT  :    Tai nạn giao thông                                ............................      4   TTATGT :    Trật tự an toàn giao thông              ..........      4   HĐBH :    Hợp đồng bảo hiểm                             .........................      4   GT  :    Giao thông                                                   ...............................................      4   GPLX  :    Giấy phép lái xe                                     .................................      4   MỞ ĐẦU                                                                  ..............................................................      1 SVTH: Nguyễn Quốc Pháp                                                                    Trang 1
 8. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Tiến Hùng                 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ  BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI VÀ CÔNG TÁC  GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM XE   CƠ GIỚI                                                                   ...............................................................      3 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC  GIÁM ĐỊNH, BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM XE  CƠ GIỚI TẠI CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM  FUBON – CHI NHÁNH TẠI TỈNH BÌNH  DƯƠNG ( FUBON BÌNH DƯƠNG) GIAI   ĐOẠN 2010 ­ 2012.                                                 .............................................       22 SVTH: Nguyễn Quốc Pháp                                                                    Trang 2
 9. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Tiến Hùng                 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Fubon Bình Dương :   Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn bảo hiểm FuBon (Việt  Nam) – Chi nhánh tại tỉnh Bình Dương.             DNBH           :    Doanh nghiệp bảo hiểm BH :    Bảo hiểm TNDS :    Trách nhiệm dân sự BHPNT :    Bảo hiểm phi nhân thọ TLBT :    Tỷ lệ bồi thường SVTH: Nguyễn Quốc Pháp                                                                    Trang 3
 10. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Tiến Hùng                 TNGT  :    Tai nạn giao thông TTATGT :    Trật tự an toàn giao thông HĐBH :    Hợp đồng bảo hiểm GT :    Giao thông GPLX :    Giấy phép lái xe DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1:  Số  lượng xe cơ  giới tham gia giao thông đường bộ  tại Việt Nam trong   những năm gần đây................................................................................................5 Bảng 1.2: Tình hình tai nạn giao thông đường đường bộ ở Việt Nam, giai đoạn 2000­ 2011....................................................................................................................... 27 Bảng 2.1: Tình hình thực hiện kế hoạch khai thác bảo hiểm xe cơ giới tại Fubon giai  đoạn 2010­2011....................................................................................................29 Bảng 2.2: Doanh thu phí các nghiệp vụ  bảo hiểm xe cơ  giới tại Fubon giai đoạn   2010­2011.............................................................................................................35 SVTH: Nguyễn Quốc Pháp                                                                    Trang 4
 11. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Tiến Hùng                 Bảng 2.3: Tình hình chi bồi thường các nghiệp vụ  bảo hiểm xe cơ  giới tại Fubon   Bình Dương giai đoạn 2011­2012........................................................................39 Bảng 2.4: Tình hình chi giám định – bồi thường tại Fubon giai đoạn 2012­201341 Bảng 2.5: Tình hình trục lợi bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Fubon Bình Dương giai  đoạn 2011­2012....................................................................................................40 Bảng 2.6: Bảng phân tích SWOT Fubon Bình Dương........................................41        DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty TNHH Bảo Hiểm Fubon Việt Nam....20 Hình 2.2: Sơ đồ quy trình giải quyết bồi thường xe cơ giới ( Tổn thất vật chất xe) .............................................................................................................................. 22 Hình 2.3: Sơ đồ quy trình giải quyết của Garage Service (đối với garage được ủy  quyền)................................................................................................................... 23 Hình 2.4: Sơ đồ quy trình giải quyết của Garage Service (đối với garage không được  ủy quyền).............................................................................................................23 Hình 2.5 : Sơ đồ quy trình giải quyết bồi thường xe cơ giới (Tai nạn con người bên  thứ ba)................................................................................................................... 26 Hình 2.6 : Sơ đồ quy trình giải quyết bồi thường xe cơ giới (Thiệt hại tài sản bên thứ   ba)......................................................................................................................... 28 SVTH: Nguyễn Quốc Pháp                                                                    Trang 5
 12. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Tiến Hùng                  MỞ ĐẦU          Cùng với quá trình phát triển của nền kinh tế nước ta, trong những năm   gần đây nhu cầu về vận chuyển hàng hóa, hành khách ngày càng gia tăng đã kéo  theo sự  gia tăng đáng kể  về  số  lượng các phương tiện vận tải. Tuy nhiên, do  điều kiện về cơ sở hạ tầng giao thông nước ta còn nhiều bất cập, trong khi đó ý  thức chấp hành luật lệ  an toàn giao thông của người dân chưa cao đã dẫn đến   phát sinh nhiều hệ  lụy, đặc biệt là vấn đề  tai nạn giao thông đã trở  thành vấn   nạn của xã hội. Mặc dù chính phủ, các cấp, các ngành đã và đang thực hiện  nhiều biện pháp tích cực nhưng tình trạng tai nạn giao thông không những không  được kiềm chế mà còn diễn biến hết sức phức tạp. Hàng năm có đến hàng vạn   người chết và bị thương, thiệt hại về vật chất là vô cùng to lớn và trở  thành nỗi  ám  ảnh của mọi người, nhất là đối với chủ  nhân có các phương tiện tham gia  giao thông. Trước thực trạng đó, nhu cầu về  bảo hiểm xe cơ  giới ngày càng  được các chủ xe quan tâm và xem đây là một trong những biện pháp tích cực để  khắc phục những hậu quả khôn lường do tai nạn giao thông gây ra, qua đó giúp   họ ổn định về mặt tài chính và an tâm hơn trong quá trình hoạt động nghề nghiệp  của mình khi đã chuyển giao rủi ro cho doanh nghiệp bảo hiểm. Trong những năm gần đây, nghiệp vụ  bảo hiểm xe cơ  giới (chủ  yếu là  bảo hiểm vật chất và bảo hiểm trách nhiệm dân sự  (TNDS) của chủ xe cơ giới  với người thứ ba) luôn là một nghiệp vụ mang lại doanh thu phí cao cho các công   ty bảo hiểm. Cũng như  các công ty bảo hiểm khác trên thị  trường, Công ty Bảo  hiểm Fubon Bình Dương cũng triển khai nghiệp vụ này ngay khi mới thành lập.  Và để  cạnh tranh được trong thi trường ngày nay thì Công ty cũng đã rất chú  trọng tới khâu giám định bồi thường – là khâu mà khách hang nhìn vào đó để đánh  giá sản phẩm và lựa chon công ty bảo hiểm ký kết hợp đồng. Trong quá trình thực tập, nghiên cứu tại vị trí giám định bồi thường ở công  ty TNHH bảo hiểm Fubon – chi nhánh tại tỉnh Bình Dương, em cảm thấy rất   muốn tìm hiểu về  những vấn đề  trên, nên em quyết định chọn đề  tài  “Hoàn   SVTH: Nguyễn Quốc Pháp                                                                    Trang 1
 13. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Tiến Hùng                  thiện công tác giám định bồi thường bảo hiểm xe cơ giới tại Công Ty TNHH   Bảo Hiểm Fubon – Chi nhánh tại tỉnh Bình Dương”. Các mục tiêu cụ thể ­ Các câu hỏi nghiên cứu  Cơ  sở  lý luận chung về  công tác giám định bồi thường bảo hiểm xe cơ  giới.   Tổng quan công tác giám định bồi thường bảo hiểm xe cơ  giới tại bảo   hiểm thế giới và trong nước.  Thực trạng và kết quả thực hiện công tác giám định bồi thường bảo hiểm  xe cơ giới tại Fubon Bình Dương.   Giải   pháp   và   những   kiến   nghị   để   hoàn   thiện   công   tác   giám   định   bồi   thường bảo hiểm xe cơ giới tại Fubon Bình Dương. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập xử  lý dữ  liệu sơ  cấp và thứ  cấp; phương pháp phân tích SWOT; phương pháp nghiên cứu định tính. Phạm vi nghiên cứu và thu thập dữ liệu  Không gian nghiên cứu  :  Công ty Bảo hiểm Fubon Bình Dương  Thời gian nghiên cứu   :  Giai đoạn năm 2010­2012.  Pham vi nội dung nghiên cứu :  Giám định bồi thường.  Dữ liệu nghiên cứu  :   Tài liệu, số  liệu liên quan đến  công tác giám định bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ  giới: từ  phòng  Giám định bồi thường và các phòng nghiệp vụ của công ty. Kết cấu của chuyên đề  Ngoài phần mở đầu, kết luận,  khóa luận được trình bày trong 3 chương:  SVTH: Nguyễn Quốc Pháp                                                                    Trang 2
 14. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Tiến Hùng                   Chương 1:  Tổng quan về nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới và công tác giám  định bồi thường bảo hiểm xe cơ giới  Chương 2: Thực trạng công tác giám định, bồi thường bảo hiểm xe cơ  giới tại Công ty Bảo hiểm Fubon Bình Dương giai đoạn 2010 ­ 2012.  Chương 3: Kiến nghị và giảm pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám  định, bồi thường bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Bảo hiểm Fubon Bình   Dương. CHƯƠNG 1: TỔN G QUAN VỀ  NGHIỆP VỤ BẢO  HIỂM XE CƠ  GIỚI VÀ CÔNG  TÁC GIÁM ĐỊNH  BỒI THƯỜNG  BẢO HIỂM XE CƠ  GIỚI 1.1. Khái quát chung về  bảo hiểm xe cơ giới. 1.1.1. Tai nạn giao thông  đường bộ và sự cần thiết của  bảo hiểm vật chất xe cơ giới. 1.1.1.1. Đặc điểm của xe cơ  giới. Giao thông vận tải là ngành kinh tế có vị trí quan trọng, ảnh hưởng mạnh   mẽ đến tất cả các ngành kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Giao thông vận tải  cũng chính là bộ phận chủ yếu của cơ sở hạ tầng, là thước đo cho sự phát triển  của một quốc gia. Nước ta có một mạng lưới giao thông khá dày đặc và phong  phú với các hình thức như  vận tải  đường bộ, vận tải đường sắt và vận tải   SVTH: Nguyễn Quốc Pháp                                                                    Trang 3
 15. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Tiến Hùng                  đường hang không, trong đó thì giao thông vận tải đường bộ  bằng xe cơ giới là  hình thức chủ yếu, phổ biến nhất. Theo quy định hiện hành thì xe cơ  giới được  hiểu là tât cả các loại xe tham gia giao thông trên đường bộ bằng chính động cơ  của mình, trừ xe đạp máy và được phép lưu hành trên lãnh thổ của mỗi quốc gia.   Nó không chỉ là phương tiện vận tải mà còn là một tài sản có giá trị  lớn đối với  cá nhân, gia đình, các tổ chức và các doanh nghiệp. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới) gồm:   xe ôtô, máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe   tương tự kể cả xe cơ giới dành cho người tàn tật. Xe   máy   chuyên   dùng   gồm   xe   máy   thi   công,   xe   máy   nông   nghiệp,   lâm  nghiệp có tham gia giao thông đường bộ. Trong quá trình hoạt động xe cơ giới có một số đặc điểm sau liên quan đến  quá trình bảo hiểm:           Số  lượng đầu xe tham gia giao thông đường bộ  ngày càng tăng, bên cạnh  đó chính là sự gia tăng đáng kể của các vụ tai nạn  ảnh hưởng nghiêm trọng đến   cuộc sống của người dân. Năm 2004, số  lượng xe ôtô là 735.000 chiếc, xe máy   12.859.000 chiếc. chỉ  sau 5 năm đến năm 2009, số  lượng ôtô đã là 1.597.069  chiếc, xe máy 28.131.061 chiếc. Như vậy chỉ trong 5 năm, số  lượng ôtô đã tăng   2,17 lần; số lượng xe máy đã tăng 2,19 lần.  Theo Bộ Giao thông vận tải, trong 10  tháng đầu năm 2011, toàn quốc đăng ký mới hơn 161.700 xe ô tô, hơn 2 triệu 488  nghìn xe mô tô, nâng tổng số phương tiện đăng ký trong toàn quốc lên hơn 35,5   triệu xe, trong đó có hơn 1 triệu 866 nghìn ô tô, hơn 33 triệu 643 nghìn mô tô. So   với cùng kỳ  năm 2010, xe ô tô đăng ký mới tăng 11,5%, mô tô tăng 10%. Sự  gia   tăng ngày càng nhiều phương tiện tham gia giao thông đòi hỏi cần phải nâng cao   cơ  sở  vật chất, hệ  thống cầu đường,… phục vụ  sự  đi lại cũng như  phát triển   của các phương tiện tham gia giao thông. SVTH: Nguyễn Quốc Pháp                                                                    Trang 4
 16. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Tiến Hùng                  Xe cơ giới có tính cơ động cao, hoạt động trên nhiều loại địa hình và tham  gia triệt để vào quá trình vận chuyển. Do đó mà xác xuất xảy ra rủi ro là rất lớn. Mạng lưới đường bộ quốc gia hiện có tổng chiều dài khoảng 280.000km,   trong đó có gần 16.800km quốc lộ, trên 25.000km đường tỉnh, xấp xỉ  51.800km  đường huyện, hơn 17.000km đường đô thị, trên 7.800km đường chuyên dùng và  quãng 161.000km đường xã. Do hệ  thống đường bộ  được xây dựng qua nhiều   thời kỳ nên có tiêu chuẩn và quy mô khác nhau; số lượng cầu yếu, cầu tải trọng   thấp, chưa đồng bộ với cấp đường khá lớn; nhiều tuyến đường giao thông miền  núi chưa đi lại được quanh năm. Theo tính toán, trên toàn bộ hệ thống đường bộ  Việt Nam thì có đến 2/3 số đường cần bảo dưỡng ngay. Do những đặc điểm trên có tính đặc thù nên ở tất cả các nước khi đã có bảo   hiểm thì bao giờ cũng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới. Và ở Việt Nam,  nghiệp vụ  này cũng đã được triển khai phổ  biến và rộng rãi.  Tính tới hết quý  II/2011, doanh thu phí bảo hiểm gốc của nghiệp vụ này đạt 3.101 tỉ đồng, chiếm  tỉ trọng 31% trong cơ cấu nghiệp vụ BHPNT. Tuy nhiên, tỉ lệ bồi thường (TLBT)   nghiệp vụ  này cũng thuộc vào dạng “topten” của thị  trường. Tính riêng 6 tháng  đầu năm 2011 là 43%, chỉ  xếp sau 2 nghiệp vụ bảo hiểm hàng không (50%) và   bảo hiểm con người (44%)… Để biết cụ thể số lượng xe cơ giới tại Việt Nam hiện nay, có thể quan sát   ở bảng sau: Bảng 1.1: Số lượng xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ tại Việt Nam  trong những năm gần đây. Chỉ tiêu Tổng số ôtô + xe máy Ôtô Xe máy Số lượng Tốc độ  Số lượng Tốc độ  Số lượng Tốc độ  tăng (%) tăng (%) tăng (%) Năm 2004 13.594.000 12,7 735.000 12,0 12.859.000 13,0 2005 16.549.980 21,7 862.000 17,3 15.687.980 22,0 SVTH: Nguyễn Quốc Pháp                                                                    Trang 5
 17. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Tiến Hùng                  2006 19.821.264 19,8 980,000 13,7 18.841.264 20,1 2007 23.369.691 17,9 1.127.000 15,0 22.232.691 18,0 2008 26.832.679 14,8 1.351.645 19,9 25.481.034 14,6 2009 29.728.130 10,8 1.579.069 18,2 28.131.061 10,4 2010 32.849.729 10,5 1.694.575 7,3 31.155.154 10,8 2011 35.589.000 ­ 1.733.000 ­ 33.856.000 ­ Nguồn: Ủy ban an toàn giao thông quốc gia. 1.1.1.2.  Tình hình tai nạn  giao thông đường bộ. Tai nạn giao thông là mối quan tâm hàng đầu của đất nước ta. Đảng và   Chính phủ  đã đang và cố  gắng để  giảm thiểu một cách tối đa số  lượng tai nạn  giao thông. Và nó đang là bài toán không có lời giải đối với toàn xã hội đòi hỏi tất   cả mọi người phải cùng nhau tham gia giải quyết. Khi tai nạn giao thông xảy ra thường để lại hậu quả rất nặng nề cả về tinh  thần và vật chất cho người bị  nạn. Qua số liệu thống kê cho thấy, tình hình tai   nạn giao thông ngày một tăng về số lượng lẫn tính nghiêm trọng. Đòi hỏi tất cả  các cấp, ban ngành liên quan phải sớm vào cuộc tìm ra lời giải cho bài toán này vì  tai nạn giao thông không những làm mất đi của cải xã hội, gây mất  ổn định xã  hội mà còn nghiêm trọng hơn  ở hậu quả mà nó để  lại. Cụ thể  trong những năm   qua: ­ Trong giai đoạn từ  năm 2000­2002, năm 2000 xảy ra 22.486 vụ  và đến  năm 2002 con số  này đạt là 27.134 (tăng gấp 1,21 lần so với năm 2000). Năm  2000, số người chết do tai nạn giao thông là 7.500; Cuối năm 2000, Bộ giao thông  thống kê được toàn quốc một ngày có 20 người chết vì tai nạn giao thông, nhưng   chỉ  hết quí một năm 2003 số  người chết đã tăng lên 35 người và số  người bị  thương là 70 người. ­ Giai đoạn từ  năm 2003­2008, năm 2003 xảy ra 19.852 vụ  đến năm 2004   con số  này đã gấp 1,6 lần (số  người chết do tai nạn giao thông năm 2004 là  12.000 người, số  người bị  thương do tai nạn giao thông là 21.728). Điều đáng   SVTH: Nguyễn Quốc Pháp                                                                    Trang 6
 18. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Tiến Hùng                  mừng là đến năm 2008 đã giảm còn 10.518 vụ. Đặc biệt trong năm 2008, tốc độ  gia tăng tai nạn giao thông mang dấu âm (­28%), đây là dấu hiệu đáng mừng. Đây   chính là thành quả  của những nỗ lực phòng tránh tai nạn giao thông của các cơ  quan chức năng có liên quan đã đưa ra các biện pháp như: giải tỏa chỗ lấn chiếm   lòng đường vỉa hè, họp chợ  trái phép… cho tới những biện pháp mạnh tay như:  bắn tốc độ, kiểm tra nồng độ cồn… cũng trong năm này rất nhiều dự án an toàn   giao thông đã được đưa vào hoạt động và có tác động tích cực. ­ Ông Thân Văn Thanh ­ chánh văn phòng  Ủy ban An toàn giao thông quốc  gia   ­   cho   biết   năm   2010   cả   nước   xảy   ra   gần   15.000   vụ   tai   nạn   giao   thông  (TNGT), làm chết trên 11.000 người, bị  thương hơn 10.500 người. So với năm   2009 tăng 1.788 vụ, giảm 47 người chết và tăng khoảng 2.500 người bị thương.   Trong đó đường bộ  xảy ra nhiều TNGT nhất. Nếu tính trung bình thì số  người   thiệt mạng mỗi ngày do TNGT là hơn 31 người. Riêng TP.HCM năm 2010 có 785  người chết, giảm 74 người; Hà Nội có 735 người chết, giảm 89 người. ­ Theo báo cáo của  Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia  cả  nước năm 2012  xảy ra 36,376 vụ  tai nạn giao thông, làm chết 9,838 người, bị  thương 38,060   người. So với cùng kỳ  năm 2011, giảm 7,446 vụ  (16,99%), giảm 1,614 người   chết (14,09%),  giảm  9,529 người  bị  thương  (20,02%).  Có  40  tỉnh,  thành  phố  giảm trên 10% số  người chết và tai nạn giao thông; 10 tỉnh, thành phố  có số  người chết vì tai nạn giao thông giảm từ 5 ­ dưới 10%; có 11 tỉnh, thành phố có   số người chết vì tai nạn giao thông giảm từ 1 đến dưới 5%, trong đó có tỉnh Bình   Dương; 02 tỉnh có số  người chết vì tai nạn giao thông tăng là Bắc Kạn, Đồng   Nai; có 24 tỉnh, thành giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị  thương và 04 tỉnh giảm cả  3 tiêu chí về  số  vụ, số  người chết và số  người bị  thương trên 30%: Vĩnh Phúc, Cần Thơ, Kiên Giang, Hà Tĩnh; Tai nạn giao thông để lại rất nhiều những hậu quả nghiêm trọng cho tất cả  mọi người, có những nạn nhân phải lìa xa cuộc sống này, cũng có những người   bị  bệnh nặng phải nằm một chỗ sống dựa vào thu nhập và khả  năng chăm sóc  của người khác, cũng có những nạn nhân bị hoảng loạn tinh thần sau khi xảy ra  SVTH: Nguyễn Quốc Pháp                                                                    Trang 7
 19. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Tiến Hùng                  tai nạn,… có rất nhiều những điều đáng tiếc xảy ra sau một vụ  tai nạn giao   thông, đằng sau nó chính là những giọt nước mắt đau buồn tiếc nuối cho những  vụ tai nạn giao thông. Để  biết cụ  thể tình hình tai nạn giao thông đường bộ   ở  Việt Nam qua các   năm, quan sát bảng sau: Bảng 1.2: Tình hình tai nạn giao thông đường đường bộ ở Việt Nam, giai  đoạn 2000­2011 Chỉ tiêu  Số vụ tai nạn Số người chết \ Số vụ Tốc độ  Số người Tốc độ  Năm tăng (%) tăng (%) 2000 22.486 17,2 7.500 19,3 2001 25.040 11,4 9.510 26,8 2002 27.134 8,4 12.800 34,6 2003 19.852 ­26,4 11.319 ­11,6 2004 17.530 ­11,7 12.000 6,0 2005 14.141 ­19,3 11.184 ­6,8 2006 14.533 2,8 12.609 12,7 2007 14.624 0,6 13.150 4,3 2008 10.518 ­28,0 10.477 ­20,3 2009 11.798 12,2 11.091 5,9 2010 13.713 16,2 11.060 0,3 2011 12.133 ­ 10.129 ­ Nguồn: Ủy ban an toàn giao thông quốc gia. Tình hình tai nạn giao thông tăng một cách đáng lo ngại như  vậy bởi các   nguyên nhân sau:  Nguyên nhân chủ quan: ­ Vì xe cơ  giới có tính cơ  động cao và tham gia triệt để  vào quá trình vận  chuyển, vì vậy mà xác suất rủi ro lớn hơn các loại hình giao thông vận tải khác. SVTH: Nguyễn Quốc Pháp                                                                    Trang 8
 20. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Tiến Hùng                  ­ Nước ta nằm trong vùng địa lý khí hậu nhiệt đới nóng  ẩm, mưa nhiều,  thường xuyên gặp phải hạn hán, lũ lụt, địa hình hiểm trở, 3/4 diện tích là đồi núi  gây khó khăn cho việc đi lại vận chuyển.  Nguyên nhân khách quan: ­ Sự  gia tăng quá nhanh của các phương tiện xe cơ giới trong khi cơ sở hạ  tầng chưa đáp  ứng kịp làm cho mật độ  phương tiện tham gia giao thông càng  tăng, điều này cũng đồng nghĩa với việc tăng xác suất gây tai nạn giao thông. ­ Cơ  sở  hạ  tầng phục vụ  giao thông đường bộ  trong những năm qua đã  được cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được tốc độ  tăng trưởng của xe cơ  giới, nhất là tại các thành phố lơn như Hà Nội, Hồ Chí Minh.  Nguyên nhân trực tiếp: ­  Nhận thức pháp luật còn yếu kém của người tham gia GT; nhiều vi phạm   dẫn đến TNGT mà nguyên nhân là do không chấp hành nghiêm chỉnh Luật GT,  quy tắc GT như  sử  dụng rượu bia, chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường,   điều khiển phương tiện khi không đủ  tuổi hoặc không có GPLX, chở  quá số  người quy định, tái diễn tình trạng không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn   máy hoặc đội MBH không đảm bảo chất lượng  để  đối phó. Thống kê trong  nhiều năm qua cho thấy từ 70­80% các vụ tai nạn giao thông là do người tham gia  giao thông không chấp hành đúng các quy định về  trật tự  an toàn giao thông (vi  phạm tốc  độ  chiếm 30%; tránh, vượt sai quy  định chiếm 21%; say bia rượu   chiếm 7,3%...).  ­ Ý thức nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ  giao thông của người dân Việt  Nam còn kém. Hiện tượng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh   doanh, họp chợ…còn xảy ra phổ biến; hiện tượng coi đường quốc lộ là sân phơi,   nơi tập kết vật liệu xây dựng, nơi chơi thể  thao… tiềm  ẩn nhiều nguy cơ dẫn   đến mất an toàn giao thông. ­ Tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về  TTATGT ngày càng   nghiêm trọng như  không đủ  tuổi hoặc không có GPLX vẫn điều khiển mô tô,   SVTH: Nguyễn Quốc Pháp                                                                    Trang 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=183

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2