intTypePromotion=1

Luận văn:Phần mềm quản lý sinh viên thực tập tại bệnh viện

Chia sẻ: Nguyen Bao Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
343
lượt xem
84
download

Luận văn:Phần mềm quản lý sinh viên thực tập tại bệnh viện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay phần mềm quản lý phục vụ trong nhà trường đã được áp dụng rất rộng rãi trên thế giới và cả trong nước.Hầu hết các trường đại học, cao đẳng ở nước ta đều sử dụng tin học trong quản lý .Ví dụ như phần mềm quản lý sinh viên của trường đại học khoa học tư nhiên, trường Đại học Kỹ thuật, .. Vì thế chúng em quyết định chon đề tài này với mong muốn có thể phần nào giúp các Văn phòng Bộ môn của trường Đại học Y -Dược quản lý sinh viên đi thực...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Phần mềm quản lý sinh viên thực tập tại bệnh viện

 1. Quản lý sinh viên thực tập tại bệnh viện TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TN PHẠM NGỌC DIỆU - 9912141 HỒ THỊ QUỲNH NHƯ - 9912154 H K QUẢN LÝ SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI H BỆNH VIỆN Đ – LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC TT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN N THẦY NGUYỄN TIẾN HUY C A O H K NIÊN KHÓA 1999 – 2003 1
 2. Quản lý sinh viên thực tập tại bệnh viện Lời cảm ơn Chúng con xin cám ơn ba mẹ đã luôn động viên và tạo mọi điều kiện tốt để chúng con học tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. TN Chúng em xin cảm ơn các thầy cô trường Đại Học Y Dược,Văn phòng Bộ môn Sản Bệnh viện Từ Dũ, Văn phòng Bộ môn nội_ngoại Bệnh viện Chợ H Rẫy đã cung cấp tư liệu và tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho chúng em trong quá trình khảo sát thực tế. K H Chúng em xin cám ơn thầy cô trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên đã truyền đạt những kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt quá trình học Đ tập. Chúng em xin chân thành cám ơn thầy Nguyễn Tiến Huy đã tận tình – hướng dẫn và giúp đỡ chúng em trong quá trình làm luận văn tốt nghiệp này. TT Xin cám ơn tất cả bạn bè đã động viên và giúp đỡ chúng tôi trong quá trình học tập và hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này. N C A O H K 2
 3. Quản lý sinh viên thực tập tại bệnh viện BẢN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN A. Nhận xét của giáo viên hướng dẫn: ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ TN ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ H ............................................................................................................................ K ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ H ............................................................................................................................ Đ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ – ............................................................................................................................ TT ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ N ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ C ............................................................................................................................ A ............................................................................................................................ O ......................................................................................................................... B. Đánh giá: ............................................................... Điểm:................................ H Tp. HCM, ngày ……… tháng …… năm……… K Giáo viên hướng dẫn 3
 4. Quản lý sinh viên thực tập tại bệnh viện BẢN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN A. Nhận xét của giáo viên phản biện: ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ TN ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ H ............................................................................................................................ K ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ H ............................................................................................................................ Đ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ – ............................................................................................................................ TT ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ N ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ C ............................................................................................................................ A ............................................................................................................................ O ............................................................................................................................ B. Đánh giá:................................................................ Điểm:................................ H Tp. HCM, ngày ……… tháng …… năm……… K Giáo viên phản biện 4
 5. Quản lý sinh viên thực tập tại bệnh viện MỤC LỤC CHƯƠNG MỘT: MỞ ĐẦU......................................................................... 6 CHƯƠNG HAI: HIỆN TRẠNG VÀ YÊU CẦU........................................ 8 2.1 PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG ......................................................................... 9 TN Tóm tắt hiện trạng về mặt nghiệp vụ ............................................... 9 2.1.1 Một số phần mềm liên quan đến đề tài .......................................... 14 2.1.2 2.2 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU ................................................................................. 14 H 2.2.1 Yêu cầu nghiệp vụ ............................................................................. 14 K Tính tiện dụng................................................................................... 24 2.2.2 CHƯƠNG BA: PHÂN TÍCH VÀ MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU............. 33 H 3.1 SƠ ĐỒ SỬ DỤNG......................................................................................... 34 Đ Sơ đồ tổng thể.................................................................................... 34 3.1.1 Sơ đồ chi tiết...................................................................................... 35 3.1.2 – 3.2 SƠ ĐỒ LỚP................................................................................................... 43 TT CHƯƠNG BỐN: THIẾT KẾ PHẦN MỀM ............................................. 49 4.1 THIẾT KẾ TỔNG THỂ .............................................................................. 50 N 4.1.1 Thành phần xử lý.............................................................................. 50 C 4.1.2 Tổ chức lưu dữ liệu........................................................................... 68 4.2 THIẾT KẾ CHI TIẾT.................................................................................. 75 A 4.2.1 Các màn hình .................................................................................... 75 O 4.2.2 Các lớp xử lý chính......................................................................... 122 CHƯƠNG NĂM: THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA PHẦN MỀM .......... 130 H 5.1 THỰC HIỆN ............................................................................................... 131 K KIỂM TRA................................................................................................. 132 5.2 CHƯƠNG SÁU: TỔNG KẾT.................................................................. 133 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC ........................................................ 134 6.1 HƯỚNG PHÁT TRIỂN ............................................................................ 134 6.2 5
 6. Quản lý sinh viên thực tập tại bệnh viện CHƯƠNG BẢY: PHỤ LỤC..................................................................... 136 CHƯƠNG TÁM: TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................ 146 TN H K H Đ – TT N C A O H K 6
 7. Quản lý sinh viên thực tập tại bệnh viện CHƯƠNG MỘT MỞ ĐẦU Hiện nay phần mềm quản lý phục vụ trong nhà trường đã được áp dụng rất rộng rãi trên thế giới và cả trong nước. Hầu hết các trường Đại học, Cao đẳng ở nước ta đều sử dụng tin học trong quản lý. Ví dụ như phần mềm quản lý sinh viên của TN trường Đại học Khoa học tự nhiên, trường Đại học Kỹ thuật, phần mềm quản lý điểm cho học sinh của thành phố,… Tuy nhiên, đối với trường Đại học Y_Dược thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn chưa H có phần mềm chuyên biệt nào cho việc quản lý sinh viên đi thực tập ở các Bệnh K viện. Khi sinh viên đến thực tập, các công việc quản lý, xếp lịch học, lịch thực tập ở Văn phòng Bộ môn tại Bệnh viện đều được thực hiện bằng tay, các thông tin H được lưu trữ trên giấy tờ. Trong khi đó lượng sinh viên đi thực tập trong một học Đ kỳ thường rất đông, có thể là vài trăm sinh viên cùng thực tập tại một Văn phòng Bộ môn. Do đó, lượng thông tin lưu trữ sẽ là rất lớn, khó khăn trong việc tra cứu – thông tin là điều tất yếu. Chính vì vậy sai sót trong công việc là điều khó tránh TT khỏi. Vì thế, chúng em quyết định chọn đề tài Quản Lý Sinh Viên Thực Tập Ở Bệnh N viện với mong muốn có thể phần nào giúp các Văn phòng Bộ môn của trường Đại C học Y_Dược Thành Phố Hồ Chí Minh quản lý sinh viên đi thực tập ở các Bệnh viện một cách có hiệu quả và chính xác hơn trong một vài công việc, cụ thể là các A công việc sau: O Lưu trữ, tra cứu thông tin giáo viên, sinh viên, lớp học, bài học,… - H Phân công giáo viên giảng dạy, chủ nhiệm, các lớp thực tập ở Bệnh viện. - Chia nhóm, thay đổi nhóm thực tập cho sinh viên. - K Chia lịch thực tập, lịch học, lịch trực cho sinh viên. - Báo cáo kết quả thực tập về trường. - Chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình C#. Sỡ dĩ chúng em chọn ngôn ngữ lập trình này là vì: 7
 8. Quản lý sinh viên thực tập tại bệnh viện Ngôn ngữ lập trình này thể hiện rõ mô hình 3 lớp, mô hình hướng đối tượng. - Đây là ngôn ngữ lập trình mới, rất cần thiết đối với các lập trình viên. - Với sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Tiến Huy, chúng em đã cố gắng nỗ lực để xây dựng một chương trình quản lý tốt, giúp trường Đại học Y Dược có thể làm việc nhanh chóng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên luận văn này cũng còn nhiều sai sót TN không thể tránh khỏi, chúng em mong thầy cô và bạn bè sẽ đóng góp ý kiến để luận văn được hoàn chỉnh hơn. H Tổ chức luận văn: Nội dung của luận văn được chia thành các chương như sau K Chương một: Mở đầu Chương hai: Hiện trạng và yêu cầu H Trình bày về hiện trạng của thế giới thực và phác thảo lại các yêu cầu đặt ra Đ của đề tài. Chương ba: Phân tích và mô hình hóa yêu cầu – Mô tả lại thế giới thực một cách trực quan, xác định rõ trách nhiệm của TT người sử dụng, trách nhiệm của phần mềm thông qua 2 dạng sơ đồ là sơ đồ sử dụng và sơ đồ lớp. Chương bốn: Thiết kế phần mềm N Kiến trúc của phần mềm thông qua hai cách thiết kế: thiết kế tổng thể và C thiết kế chi tiết. Chương năm: Thực hiện phần mềm và kiểm tra A Chương sáu: Tổng kết O Các kết quả đạt được và hướng phát triển của đề tài. H Chương bảy: Phụ lục K 8
 9. Quản lý sinh viên thực tập tại bệnh viện TN CHƯƠNG HAI HIỆN TRẠNG VÀ YÊU CẦU H K Nội dung: H 2.1 PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG 2.1.1 Tóm tắt hiện trạng về mặt nghiệp vụ Đ 2.1.2 Một số phần mềm liên quan đến đề tài – 2.2 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU 2.2.1 Yêu cầu nghiệp vụ TT 2.2.2 Tính tiện dụng N C A O H K 9
 10. Quản lý sinh viên thực tập tại bệnh viện CHƯƠNG HAI HIỆN TRẠNG VÀ YÊU CẦU Phần này sẽ trình bày về hiện trạng của thế giới thực và phác thảo lại các yêu cầu đặt ra của đề tài. TN 2.1 PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG: 2.1.1 Tóm tắt hiện trạng về nghiệp vụ: Sau khi khảo sát thực tế tại trường Đại học Y_Dược thành phố Hồ Chí H Minh, Văn phòng Bộ môn tại Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Chợ Rẫy, K chúng em xin trình bày tóm tắt các công đoạn liên quan đến việc quản lý sinh viên thực tập như sau: H 2.1.1.1 Về phía nhà trường: Đ Trường Đại học Y-Dược thành phố Hồ Chí Minh quản lý các lớp theo tổ. Mỗi tổ là 10 sinh viên. – Một khoa thì có nhiều Bộ môn. Cứ một Bộ môn như vậy thì sẽ có văn TT phòng Bộ môn đặt tại các Bệnh viện. Vì thế, nếu là Bệnh viện lớn thì sẽ có thể có nhiều văn phòng Bộ môn. N Ví dụ: Bệnh viện Chợ Rẫy có 2 văn phòng Bộ môn là: văn phòng Bộ môn nội và văn phòng Bộ môn ngoại. C Cứ mỗi học kỳ thì sinh viên sẽ được đi thực tập ở các Bệnh viện. Và A lịch đi thực tập sẽ do nhà trường chọn thời gian, văn phòng Bộ môn và các tổ thực tập. Sau đó gửi danh sách các sinh viên này về các Bệnh O viện. H 2.1.1.2 Về phía Văn phòng Bộ môn tại Bệnh viện: K Tiếp theo, từng văn phòng Bộ môn tại Bệnh viện sẽ sắp xếp lịch học và lịch thực tập cụ thể cho các sinh viên này. Các công việc được thực hiện như sau: 10
 11. Quản lý sinh viên thực tập tại bệnh viện - Mỗi một đợt thực tập của sinh viên sẽ được tổ chức thành một lớp học và có cả giáo viên chủ nhiệm để theo dõi tình hình của lớp. Ví dụ: Lớp Y97 có tổ 8, tổ 9, tổ 10 được nhà trường phân công thực tập tại văn phòng Bộ môn Sản ở Bệnh viện Từ Dũ từ ngày 9/9/2002 đến ngày 8/11/2002. Như vậy, văn phòng Bộ môn Sản tại TN Bệnh viện Từ Dũ sẽ xem đợt thực tập này như là một lớp thực tập và chọn ra giáo viên nào đó của Bộ môn để chủ nhiệm lớp này. Biểu mẫu: H Bệnh viện thực tập: K Bộ môn thực tập: Danh sách các tổ: H Lớp: Đ Thực tập từ: …………. đến: ……………. Danh sách các sinh viên thuộc các tổ: – Tổ: TT Danh sách các sinh viên: - Sau khi đã có danh sách các sinh viên thực tập theo thông tin về tổ ở N trên thì văn phòng Bộ môn sẽ thực hiện việc chia nhóm (vì văn phòng Bộ môn quản lý sinh viên theo nhóm). Số lượng sinh viên C mỗi nhóm thì tùy thuộc vào từng văn phòng Bộ môn. A Biểu mẫu: Lớp: O Thời gian từ: …………. đến …………….. H Bệnh viện thực tập: K STT Sinh viên Nhóm 1 … 11
 12. Quản lý sinh viên thực tập tại bệnh viện - Dựa vào các nhóm đã chia ở trên, văn phòng Bộ môn sẽ thực hiện chia lịch thực tập cho sinh viên. Trình tự như sau: § Chọn các trại thực tập. § Chọn số ngày dành ra để ôn thi và thi. § Thực hiện chia lịch thực tập theo nguyên tắc sao cho mỗi nhóm TN đều đi thực tập qua tất cả các trại đã chọn. Biểu mẫu: Lớp: H Thời gian từ: …………. đến ……….. K Bệnh viện thực tập: Thời gian Trại A Trại B … H 09/0/02-15/9/02 Nhóm 1 Nhóm 2, Nhóm 3 … Đ … – - Công việc tiếp tục là chia lịch trực cho sinh viên. Sinh viên trực vào TT buổi tối 19:00 - 7:00. Đối với thứ bảy và chủ nhật thì sẽ trực 2 ca 7:00 -19:00 và 19:00 -7:00. Chia lịch trực theo nguyên tắc nhóm này N trực xong thì sẽ đến nhóm khác. Thực tập ở trại nào thì trực ở trại đó. C Biểu mẫu: A Lớp: Thời gian từ: ………………………. đến …………………….. O Bệnh viện thực tập: H Thời gian Thứ Thứ 3 Thứ 7 Thứ 7 Chủ nhật Chủ nhật … (chiều) (chiều) K 2 (sáng) (sáng) 09/0/02-15/9/02 Nhóm 1 … Nhóm 5 Nhóm 6 Nhóm 7 Nhóm 8 … 12
 13. Quản lý sinh viên thực tập tại bệnh viện - Sau khi có lịch thực tập và lịch trực thì văn phòng Bộ môn sẽ báo cáo lịch thực tập, lịch trực và danh sách sinh viên về phòng Kế hoạch tổng hợp và các trại. Biểu mẫu: TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC BẢNG CHIA TRẠI THỰC TẬP VÀ TRỰC TN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Lớp: Niên Khóa: Thực tập từ: đến KHOA: BỘ MÔN: Tại bênh viện: H K Bảng chia trại thực tập: I. Thời gian Sản A Khám phụ Phòng sanh … H Đ Bảng chia trực: II. Thời gian Thứ 2 Thứ 7 Thứ 7 Chủ nhật Chủ nhật … – (chiều) (chiều) (sáng) (sáng) Tuần1 TT Từ … đến … N III. Danh sách nhóm sinh viên: C Nhóm Sinh viên (danh sách các sinh viên thuộc nhóm 1) Nhóm 1 A … O - Văn phòng Bộ môn thực hiện chia lịch học. Lịch học này dựa theo H chương trình học học do Bộ môn qui định. Mỗi đợt thực tập của sinh viên có nhiều bài học, mỗi bài học sẽ do K một cán bộ của văn phòng Bộ môn tại Bệnh viện giảng dạy. Khi phân công cán bộ giảng dạy phải ghi rõ thời gian dạy, địa điểm, phòng học, bài học. 13
 14. Quản lý sinh viên thực tập tại bệnh viện Biểu mẫu: Lớp: Thời gian thực tập từ: …………. đến ……….. Bệnh viện thực tập: Bài học Thứ Tiết Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Phòng Giáo viên TN H - Cuối mỗi đợt thực tập sẽ cho thi và chấm điểm thi. Khi có điểm thi K sẽ nhập điểm cho sinh viên. Biểu mẫu: H Lớp: Đ Niên khóa: Thời gian thực tập từ: …………. đến ………… – Bảng điểm: TT Điểm STT Sinh viên 1 … N - Khi hết đợt thực tập thì Văn phòng Bộ môn sẽ gửi bảng điểm về C trường. A Biểu mẫu: O Lớp: Niên khóa: H Thời gian thực tập từ: …………. đến ………… K Bảng điểm: Điểm STT Sinh viên 1 … 14
 15. Quản lý sinh viên thực tập tại bệnh viện 2.1.2 Một số phần mềm liên quan đến đề tài: Hiện nay phần mềm quản lý phục vụ trong nhà trường đã được áp dụng rất rộng rãi trên thế giới và cả trong nước. Hầu hết các trường đại học, cao đẳng ở nước ta đều sử dụng tin học trong quản lý. Ví dụ như phần mềm quản lý sinh viên của trường Đại học khoa học tự nhiên, trường Đại học TN Kỹ thuật, phần mềm quản lý điểm cho tất cả các học sinh cấp II của thành phố,… Tuy nhiên, đối với trường Đại học Y-Dược thành phố Hồ Chí Minh thì H chưa có phần mềm chuyên biệt về việc quản lý sinh viên đi thực tập ở các K Bệnh viện. 2.2 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU: H Với hiện trạng thế giới thực như trên, chúng em xin lập ra danh sách các yêu Đ cầu cùng với các thông tin liên quan (tên người thực hiện, biểu mẫu, qui định, các bước tiến hành,…) như sau: – 2.2.1 Yêu cầu nghiệp vụ: TT Danh sách các yêu cầu nghiệp vụ: Tiếp nhận sinh viên thực tập. - - Chia nhóm. N Chia lịch thực tập. - C Chia lịch trực - Báo cáo với phòng Kế hoạch tổng hợp và các trại. A - Chia lịch học. - O Nhận bảng điểm. - H Báo điểm về trường. - Tra cứu thông tin bài học. K - Tra cứu thông tin của giáo viên. - Tra cứu thông tin của lớp. - Tra cứu thông tin của sinh viên. - Tra cứu bảng chia lịch thực tập. - 15
 16. Quản lý sinh viên thực tập tại bệnh viện Tra cứu lịch trực. - Sau đây là chi tiết thực hiện của từng yêu cầu: 1) Tiếp nhận sinh viên thực tập: - Bộ phận thực hiện: Trưởng Văn phòng Bộ môn tại Bệnh viện TN - Qui định: § Nhận sinh viên theo danh sách của trường gửi về. § Trường gửi xuống danh sách các tổ. H § Mỗi tổ gồm 10 sinh viên. K § Mỗi đợt thực tập cần có các thông tin của đợt: lớp, thời gian thực tập, bộ môn thực tập, Bệnh viện thực tập. H - Các bước thực hiện: Đ § Nhận danh sách sinh viên thực tập. § Lưu giữ các thông tin này. – - Biểu mẫu: TT Bệnh viện thực tập: Bộ môn thực tập: N Danh sách các tổ: Lớp: C Thực tập từ: ……………. đến: ……………. A Danh sách các sinh viên thuộc các tổ: Tổ: O Danh sách các sinh viên: H K 2) Chia nhóm: - Bộ phận thực hiện: Trưởng văn phòng bộ môn tại Bệnh viện - Qui định: Tên nhóm: Nhóm + số thứ tự - Các bước thực hiện: 16
 17. Quản lý sinh viên thực tập tại bệnh viện § Chọn lớp thực tập. § Chia nhóm cho lớp đó. § Ghi nhận sự chia nhóm này. - Biểu mẫu: Lớp: TN Thời gian từ: …………. đến ………….. Bệnh viện thực tập: STT Sinh viên Nhóm H 1 … K 3) Chia lịch thực tập: H - Bộ phận thực hiện: Trưởng văn phòng Bộ môn tại Bệnh viện Đ - Qui định: § Công việc này thực hiện sau khi đã chia nhóm cho sinh viên. – § Xếp theo nhóm sao cho mỗi nhóm đều thực tập qua tất cả các TT trại. § Số nhóm cho một trại là tùy thuộc vào lượng sinh viên của một N đợt thực tập và thời gian thực tập. - C Các bước thực hiện: § Chọn lớp thực tập. A § Chọn trại thực tập. O § Chọn thời gian ôn thi và thi. § Chia lịch thực tập. H § Ghi nhận lại sự sắp xếp này. K - Biểu mẫu: Lớp: Thời gian từ: ………. đến ………….. Bệnh viện thực tập: 17
 18. Quản lý sinh viên thực tập tại bệnh viện Thời gian Trại A Trại B … 09/0/02-15/9/02 Nhóm 1 Nhóm 2, Nhóm 3 … … 4) Chia lịch trực: - Bộ phận thực hiện: Trưởng văn phòng Bộ môn tại Bệnh viện TN - Qui định: § Công việc này thực hiện sau khi đã chia nhóm và chia lịch thực tập cho sinh viên. H § Xếp theo nhóm, tuần tự nhóm này rồi đến nhóm kia. K § Trong một thời gian xác định, sinh viên thuộc trại nào thì trực ở trại đó. H § Ngày thường thì có một ca trực: 19.00 – 7.00 Đ § Thứ 7 và Chủ nhật: có 2 ca: ca sáng 7.00 - 19.00, ca chiều 19.00 – 7.00 – - Các bước thực hiện: TT § Chọn lớp thực tập. § Chia lịch trực. N § Ghi nhận lại sự sắp xếp này. - C Biểu mẫu: Lớp: A Thời gian từ: …………. đến ………….. O Bệnh viện thực tập: Thời gian Thứ 2 Thứ 3 … Thứ 7 Thứ 7 Chủ Chủ H (chiều) nhật nhật (sáng) (chiều) (sáng) K 09/0/02- Nhóm 1 … Nhóm 5 Nhóm 6 Nhóm Nhóm 15/9/02 7 8 … 18
 19. Quản lý sinh viên thực tập tại bệnh viện 5) Báo cáo với phòng Kế hoạch tổng hợp: - Bộ phận thực hiện: Trưởng văn phòng Bộ môn tại Bệnh viện - Qui định: Công việc này thực hiện sau khi đã chia lịch thực tập và lịch trực của sinh viên. - Các bước thực hiện: TN § Chọn lớp thực tập. § Lấy các thông tin của đợt thực tập: danh sách các sinh viên thuộc từng nhóm, bảng chia lịch thực tập, bảng chia lịch trực. H § Báo cáo về phòng Kế hoạch tổng hợp. K - Biểu mẫu: H TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC BẢNG CHIA TRẠI THỰC TẬP VÀ Đ TRỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Lớp: Niên Khóa: – Thực tập từ: đ ến KHOA: TT BỘ MÔN: Tại bênh viện: Bảng chia trại thực tập: N Thời gian Sản A Khám phụ Phòng sanh … C Bảng chia trực: A Thời gian Thứ 2 Thứ 7 Thứ 7 Chủ nhật Chủ nhật … O (chiều) (chiều) (sáng) (sáng) Tuần1 H Từ … đến … K Danh sách nhóm sinh viên: Nhóm Sinh viên (danh sách các sinh viên thuộc nhóm 1) Nhóm 1 … 19
 20. Quản lý sinh viên thực tập tại bệnh viện 6) Nhận chương trình học: - Bộ phận thực hiện: Trưởng văn phòng Bộ môn tại Bệnh viện - Qui định: Công việc này thực hiện trước khi chia lịch học cho lớp thực tập. - Các bước thực hiện: TN § Chọn văn phòng bộ môn. § Lấy các thông tin của bài học: tên bài học, số tiết, học kỳ - Biểu mẫu: H TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CHƯƠNG TRÌNH HỌC K THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VPBM: Tại bênh viện: KHOA: H BỘ MÔN: Đ Tên bài học Số tiết Học kỳ – … TT 7) Chia lịch học: - Bộ phận thực hiện: Trưởng văn phòng Bộ môn tại Bệnh viện N - Qui định: Trong cùng một thời gian bác sĩ không thể dạy 2 lớp. C - Các bước thực hiện: A § Chọn bài giảng. § Chọn giáo viên dạy. O § Kiểm tra với qui định. H § Nếu thỏa thì ghi nhận lại. K - Biểu mẫu: Lớp: Thời gian thực tập từ: …………. đến ……….. Bệnh viện thực tập: 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2