intTypePromotion=1

Mẫu Biên bản hiện trường

Chia sẻ: Lan Qi Ren | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
124
lượt xem
7
download

Mẫu Biên bản hiện trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu biên bản hiện trường là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại nội dung của hiện trường. Mẫu biên bản hiện trường nêu rõ thời gian, địa điểm diễn ra, thành phần tham dự, nội dung chính của biên bản.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản hiện trường tại đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản hiện trường

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ..............., ngày....tháng....năm..... BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG Số: .............../BBHT Công trình: ............................................................................................................................ Địa điểm: ............................................................................................................................... 1. Thời gian và địa điểm: Vào lúc .... giờ ...... tại ..................................................................... Chúng tôi gồm: 2. Thành phần Đại diện: Ông: .................................................. Chức vụ ..................................................................... Ông: .................................................. Chức vụ ..................................................................... Đại diện: Ông: .................................................. Chức vụ ..................................................................... Ông: .................................................. Chức vụ ..................................................................... Đại diện: Ông: .................................................. Chức vụ ..................................................................... Ông: .................................................. Chức vụ ..................................................................... 3. Nội dung ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 4. Kết luận: Các bên thống nhất các nội dung trên, biên bản được đọc cho các bên cùng nghe và ký tên. Biên bản kết thúc lúc ..... giờ cùng ngày. Biên bản được lập thành ..... bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau. .............................. .............................. .............................. (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2