Mẫu Công Văn

Chia sẻ: Dangngoc Dao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
665
lượt xem
81
download

Mẫu Công Văn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Mẫu công văn" gửi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận để nắm được các căn cứ Nghị định, các căn cứ Thông tư. Kham khảo tài liệu để được rõ hơn nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Công Văn

  1. MẪU CÔNG VĂN: Tên Cty CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  Điện thoại  Kính gửi: Phòng Lao động ­ Thương binh & Xã hội quận. ­ Căn cứ Nghị định 166/2007/NĐ­CP, 167/2007/NĐ­CP, 168/2007/NĐ­CP ngày 6/11/2007 của  Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc các loại  hình kinh tế. ­ Căn cứ Thông tư số 28/2007/TT­LĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động Thương binh và  Xã hội về việc: "Sửa đổi Thông tư 13/2003/TT­BLĐTBXH và Thông tư 14/2003/TT­BLĐTBXH  ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động ­ TB & XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định  114/2002/NĐ­CP ngày 31/12/2002 của Chình phủ về tiền lương. Căn cứ Thông tư 30/2007/TT­LĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động ­ TB & XH hướng dẫn  thực hiện mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu vùng đối với Doanh nghiệp, Hợp tác  xã, Tổ hợp tác, Trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn  lao động. ­ Căn cứ công văn số 6482/SLĐTBXH ngày 26/12/2007 của Sở Lao động ­ TBXH thành phố Hồ  Chí Minh về việc "Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về tiền lương tối thiểu và xây  dựng hệ thống Thang lương, bảng lương áp dụng tại các doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh  nghiệp.  Đơn vị chúng tôi: Doanh nghiệp .................................................. ..............  Địa chỉ: .................................................. ..................................................  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .................................................. .  do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Địa chỉ hoạt động: .................................................. ..................................  Điện thoại liên lạc: .................................................. ..................................  Tổng số lao động đang có mặt tại đơn vị: ....................................... người.
  2. Nay chúng tôi làm công văn này kính gửi đến Phòng Lao động ­ TBXH Quận ………… Thành phố  Hồ Chí Minh đề nghị được đăng ký hệ thống Thang lương, bảng lương của đơn vị chúng tôi. Kính đề nghí Quý Phòng xem xét, giải quyết. …………., ngày tháng năm 200 GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu) MẪU HỆ THỐNG THANG, BẢNG LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP: Xem trong Công văn số 638/LĐTBXH­LĐ về việc hướng dẫn xây dựng, đăng ký hệ thống thang  lương, bảng lương trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp do Sở Lao động ­  Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 23/02/2005

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản