intTypePromotion=1

Mẫu Kế hoạch Tổ chức giám sát và phản biện xã hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

0
8
lượt xem
0
download

Mẫu Kế hoạch Tổ chức giám sát và phản biện xã hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Mẫu Kế hoạch Tổ chức giám sát và phản biện xã hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân Thành năm 2020" được biên soạn nắm rõ công tác chỉ đạo, điều hành của UBDN, chỉ đạo về công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND phường Tân Thành; Thông qua hoạt động giám sát, nhằm đánh giá hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND phường; làm rõ những kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế, những khó khăn trong quá trình thực hiện. Đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, cải thiện chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Kế hoạch Tổ chức giám sát và phản biện xã hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  1. QUẬN ĐOÀN DƯƠNG KINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN PHƯỜNG TÂN  THÀNH     Tân Thành, ngày 10 tháng 11 năm 2020 *** Số: 04 KH/ĐTN                  KẾ HOẠCH Tổ chức giám sát và phản biện xã hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân Thành năm 2020 ­­­­­­­­­­­ Căn cứ Quyết định 217 ­QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy   chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể  chính trị ­ xã hội”; Quyết định số 218 ­QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị  (khóa XI) ban hành  “Quy định về  việc Mặt trận Tổ  quốc Việt Nam, các đoàn   thể chính trị ­ xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính   quyền”;  Thực   hiện   công   văn   số   76   /CV/ĐU   ngày   02/03/2020   của   Đảng   ủy  phường Tân Thành; Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào TTN  năm 2020 của Ban Chấp hành Đoàn phường, Ban Thường vụ Đoàn phường xây   dựng Kế hoạch tổ chức giám sát, phản biện xã hội về hoạt động của Bộ phận   tiếp nhận và trả kết quả của phường Tân Thành  năm 2020 như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 1. Mục đích ­ Để nắm rõ công tác chỉ đạo, điều hành của UBDN, chỉ đạo về công tác  tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND phường Tân Thành.   ­ Thông qua hoạt động giám sát, nhằm đánh giá hoạt động tiếp nhận hồ  sơ và trả kết quả của UBND phường; làm rõ những kết quả đạt được; tồn tại,   hạn chế, nhứng khó khăn trong quá trình thực hiện. Đưa ra nhứng giải pháp   nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, cải thiện chất lượng phục vụ nhân dân,  tổ chức. 2. Yêu cầu: UBND được giám sát lập  báo cáo cụ  thể các nội dung theo  mục đích giám sát, đánh giá ưu khuyết điểm, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị  những biện pháp cụ thể để khắc phục khó khăn, tồn tại trong hoạt động của bộ  phận  tiếp nhận và trả kết quả.  II. ĐƠN VỊ, NỘI DUNG, THỜI GIAN GIÁM SÁT 1. Đơn vị chịu sự giám sát     ­ UBND phường. 1
  2. 2. Nội dung giám sát    ­ Giám sát trực UBND phường thông qua báo cáo của UBND phường  và   việc khảo sát đánh giá sự  hài lòng của người dân thông qua phần mềm “Khảo  sát” của Sở nội vụ Thành phố Hải Phòng năm 2020 . 3. Thời gian, địa điểm giám sát a/ Thời gian: Dự  kiến từ  ngày 30/11/2020 đến 03/12/2020. Khi tiến hành  giám sát, sẽ có lịch thông báo cụ  thể với UBND phường. b/ Địa điểm: Tại phòng họp UBND III. THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT 1. Đoàn giám sát 1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga ­ Bí thư Đoàn TN phường ­ Trưởng đoàn 2. Ông Phạm Đình Hùng ­ Phó BT Đoàn TN phường ­ Phó T. đoàn 3. Ông lại Trung Nghĩa ­ UVBTV Đoàn phường ­ Thành viên 4. Ông Nguyễn Hữu Điềm ­ UVBCH Đoàn phường ­ Thành viên 5. Bà Đào Thị Thúy Nga ­ UVBCH Đoàn Phường ­ Thành viên 6. Bà Phạm Thị Hường ­ UVBCH Đoàn phường ­ Thành viên 7. Ông Phạm Văn Lâm ­ UVBCH Đoàn phường ­ Thành viên 2. Thành phần làm việc của UBND phường chịu sự giám sát:  ­ Lãnh đạo UBND .            ­ UBND phường mời các nghành có liên quan. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 1. UBND phường được giám sát ­ Lập báo cáo bằng văn bản theo các nội dung trong kế hoạch, liên quan   đến hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả năm 2020.  ­ Thời gian UBND phường gửi các văn bản, báo cáo về  Ban Thường vụ  Đoàn phường qua đ/c Nguyễn Thị  Quỳnh Nga­ Bí thư  Đoàn TN phường trước   ngày 26 tháng 11 năm 2020. ­ UBND phường tạo điều kiện để  đoàn giám sát thực hiện tốt nhiệm vụ  theo kế hoạch đã đề ra. 2. Các thành viên đoàn giám sát ­ Khi nhận được các văn bản, báo cáo của UBND phường  đơn vị  được  giám sát về  các nội dung đoàn giám sát yêu cầu theo kế  hoạch. Các thành viên  đoàn giám sát đi khảo sát thực tế nắm bắt sự hài lòng của nhân dân với bộ phận  tiếp nhậ và trả kết quả phường Tân Thành . ­ Tập trung nghiên cứu các văn bản, báo cáo của đơn vị được giám sát đã  gửi, chủ động tham gia ý kiến ­ Chủ động xắp xếp thời gian tham gia đoàn giám sát thực hiện đúng theo   kế hoạch. Nơi nhận: TM. BTV ĐOÀN PHƯỜNG 2
  3. ­ Thường trực Quận Đoàn (b/c); BÍ THƯ ­ TT Đảng ủy (b/c); ­ Đơn vị được giám sát; ­ Lưu ĐTN.                Nguyễn Thị Quỳnh Nga   3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2