intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mẫu Nhật ký chứng từ

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:24

718
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Nhật ký chứng từ được chia sẻ dưới đây bao gồm danh mục khách hàng (phải thu người mua), bảng chi tiết TK 1551, bảng nhật ký chứng từ, phiếu chi, phiếu nhập kho, bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa, bảng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, bảng cân đối phát sinh,... để giúp kế toán viên thực hiện tốt công tác được giao. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Nhật ký chứng từ

 1. Cty TNHH SXTM Ô Tô Tương Lai PHẢI THU NGƯỜI MUA 1854, Đường Hy Vọng, Q 12, TP HCM Tháng 6 Năm 2004 MST : 0 9 0 9 0 9 0 9 09 STT HỌ TÊN, ĐƠN VỊ SỐ DƯ ĐẦU KỲ PHÁT SINH TRONG KỲ SỐ DƯ CUỐI KỲ GHI CHÚ 1311 NỢ CÓ NỢ CÓ NỢ CÓ Nguyễn Thị Hạnh  ­     ­     ­     ­    Trần Đình Hùng  ­     ­     ­     ­    Cty TNHH Tạ Hiền  ­     ­     ­     ­    Cty TNCP Lã Vọng  ­     ­     ­     ­    Nguyễn Thành Nhân  ­     ­     ­     ­    DNTN An Cư  ­     ­     ­     ­    Cao Tấn Đạt  ­     ­     ­     ­    Huỳnh Hữu Nghĩa  ­     ­     ­     ­    Phân Xưỡng Lắp Ráp  ­     ­     ­     ­    Trần Thị Thanh Nga  ­     ­     ­     ­    Thủ quỹ  ­     ­     ­     ­    Đinh Văn Linh  ­     ­     ­     ­    Kho Thành Phẩm  ­     ­     ­     ­    Trần Văn Lắm  ­     ­     ­     ­    Dương Minh Hoàng  ­     ­     ­     ­    001 DNTN Thành Đạt  405,000,000   200,000,000   205,000,000   ­    002 Cơ Sở SX Ước Mơ  481,500,000   450,000,000   31,500,000   ­    Đào Thanh Tuyền  ­     ­     ­     ­    Phòng Kế Toán  ­     ­     ­     ­    0  ­     ­     ­     ­    0  ­     ­     ­     ­    0  ­     ­     ­     ­    0  ­     ­     ­     ­    0  ­     ­     ­     ­    0  ­     ­     ­     ­    0  ­     ­     ­     ­    0  ­     ­     ­     ­    0  ­     ­     ­     ­    0  ­     ­     ­     ­    0  ­     ­     ­     ­   
 2. STT HỌ TÊN, ĐƠN VỊ SỐ DƯ ĐẦU KỲ PHÁT SINH TRONG KỲ SỐ DƯ CUỐI KỲ GHI CHÚ 1311 NỢ CÓ NỢ CÓ NỢ CÓ 0  ­     ­     ­     ­    0  ­     ­     ­     ­     ­     ­     886,500,000   650,000,000   236,500,000   ­                      Ngày 30 Tháng 06 Năm 2004 Người Lập Bảng
 3. Cty TNHH SXTM Ô Tô Tương Lai BẢNG CHI TIẾT TK 1551 1854, Đường Hy Vọng, Q 12, TP HCM Tháng 6 Năm 2004 MST : 0 9 0 9 0 9 0 9 09 SCT NGÀY ĐƠN VỊ DIỄN GIẢI TKĐƯ NỢ CÓ GHI CHÚ 1551 TỒN ĐẦU KỲ 1551  ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­    PN001 17/06/04 Kho Thành Phẩm Nhập thành phẩm từ SX 1541  325,000,000   ­     ­     ­     ­     ­    PX001 20/06/04 DNTN Thành Đạt Xuất kho bán hàng 632  ­     162,500,000   ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­   
 4. SCT NGÀY ĐƠN VỊ DIỄN GIẢI TKĐƯ NỢ CÓ GHI CHÚ 1551  ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­   
 5. SCT NGÀY ĐƠN VỊ DIỄN GIẢI TKĐƯ NỢ CÓ GHI CHÚ 1551  ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­    CỘNG PHÁT SINH  325,000,000   162,500,000  TỒN CUỐI KỲ  162,500,000   ­                    Ngày 30 Tháng 06 Năm 2004 Người Lập Bảng
 6. Cty TNHH SXTM Ô Tô Tương Lai NHẬT   KÝ    CHỨNG   TỪ 1854, Đường Hy Vọng, Q 12, TP HCM Tháng 6 Năm 2004 MST : 0 9 0 9 0 9 0 9 09 CTGS NGÀY GS LOẠI CT SỐ CT NGÀY CT NỢ CÓ MHT MĐV HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ DIỄN GIẢI PN001 02/06/04 0178945 01/06/04 1521 3311 NTH CtyTH Nguyễn Thị Hạnh Cty TNHH Tạ Hiền Nhập do mua hàng PN001 02/06/04 0178945 01/06/04 1331 3311 NTH CtyTH Nguyễn Thị Hạnh Cty TNHH Tạ Hiền Thuế GTGT đầu vào PC001 03/06/04 PNK 001 02/06/04 3311 1111 NTH CtyTH Nguyễn Thị Hạnh Cty TNHH Tạ Hiền Trả lần 1 theo PN001 ngày 02/06/04 PN001 04/06/04 0274621 03/06/04 1521 3311 TĐH CtyLV Trần Đình Hùng Cty TNCP Lã Vọng Nhập do mua hàng PN001 04/06/04 0274621 03/06/04 1331 3311 TĐH CtyLV Trần Đình Hùng Cty TNCP Lã Vọng Thuế GTGT đầu vào PC001 06/06/04 PNK 002 04/06/04 3311 1111 TĐH CtyLV Trần Đình Hùng Cty TNCP Lã Vọng Trả lần 1 theo PN002 ngày 04/06/04 PC001 06/06/04 PNK 001 02/06/04 3311 1111 NTN CtyTH Nguyễn Thành Nhân Cty TNHH Tạ Hiền Trả lần 2 theo PN001 ngày 02/06/04 PN001 10/06/04 4562418 08/06/04 1521 3311 CTĐ CtyLV Cao Tấn Đạt Cty TNCP Lã Vọng Nhập do mua hàng PN001 10/06/04 4562418 08/06/04 1331 3311 CTĐ CtyLV Cao Tấn Đạt Cty TNCP Lã Vọng Thuế GTGT đầu vào PC001 11/06/04 PNK 002 04/06/04 3311 1111 CTĐ CtyLV Cao Tấn Đạt Cty TNCP Lã Vọng Trả lần 2 theo PN002 ngày 04/06/04 PX001 12/06/04 6211 1521 HHN PXLR Huỳnh Hữu Nghĩa Phân Xưỡng Lắp Ráp Xuất cho sản xuất PX001 12/06/04 6211 1521 HHN PXLR Huỳnh Hữu Nghĩa Phân Xưỡng Lắp Ráp Xuất cho sản xuất PX001 12/06/04 6211 1521 HHN PXLR Huỳnh Hữu Nghĩa Phân Xưỡng Lắp Ráp Xuất cho sản xuất PC001 15/06/04 BLCN 14/06/04 622 1111 TTTN TQ Trần Thị Thanh Nga Thủ quỹ Trả Lương cho CNSX PC001 16/06/04 HĐĐT 1234567 11/06/04 6277 1111 HHN PXLR Huỳnh Hữu Nghĩa Phân Xưỡng Lắp Ráp Chi phí điện SX PN001 17/06/04 1551 1541 ĐVL KTP Đinh Văn Linh Kho Thành Phẩm Nhập thành phẩm từ SX PN001 18/06/04 9845263 16/06/04 1561 3311 CTĐ CtyLV Cao Tấn Đạt Cty TNCP Lã Vọng Nhập do mua hàng PC001 18/06/04 TBNT 251 15/06/04 3333 1111 CTĐ CtyLV Cao Tấn Đạt Cty TNCP Lã Vọng Thuế XNK PX001 20/06/04 632 1551 TVL DNTĐ Trần Văn Lắm DNTN Thành Đạt Xuất kho bán hàng DT001 20/06/04 1234560 20/06/04 1311 5111 TVL DNTĐ Trần Văn Lắm DNTN Thành Đạt Bán Ô tô cho khách hàng DT001 20/06/04 1234560 20/06/04 1311 33311 TVL DNTĐ Trần Văn Lắm DNTN Thành Đạt Thuế GTGT đầu ra PT001 22/06/04 1111 1311 TVL DNTĐ Trần Văn Lắm DNTN Thành Đạt Thu tiền lần 1 do bán hàng theo HD 1234560, ngày 20/06/04 PX001 25/06/04 632 1561 DMH CSUM Dương Minh Hoàng Cơ Sở SX Ước Mơ Xuất kho bán hàng DT001 25/06/04 1234561 25/06/04 1311 5111 DMH CSUM Dương Minh Hoàng Cơ Sở SX Ước Mơ Bán Ô tô cho khách hàng DT001 25/06/04 1234561 25/06/04 1311 33311 DMH CSUM Dương Minh Hoàng Cơ Sở SX Ước Mơ Thuế GTGT đầu ra PT001 28/06/04 1111 1311 DMH CSUM Dương Minh Hoàng Cơ Sở SX Ước Mơ Thu tiền lần 1 do bán hàng theo HD 1234561, ngày 25/06/04 PC001 30/06/04 BLHC 30/06/04 6421 1111 TTTN TQ Trần Thị Thanh Nga Thủ quỹ Trả lương cho CBNV Cty PC001 30/06/04 ĐNTT 30/06/04 6415 1111 TĐH Trần Đình Hùng Trả hoa hồng môi giới bán hàng
 7. KC01 30/06/04 1561 3333  Kết chuyển TK 3333 vào  TK 1561 627 6271 627 6272 627 6273 627 6274 627 6275 627 6276 KC01 30/06/04 627 6277  Kết chuyển TK 6277 vào  TK 627 627 6278 627 6279 641 6411 641 6412 641 6413 641 6414 KC01 30/06/04 641 6415  Kết chuyển TK 6415 vào  TK 641 641 6416 641 6417 641 6418 641 6419 KC01 30/06/04 642 6421  Kết chuyển TK 6421 vào  TK 642 642 6422 642 6423 642 6424 642 6425 642 6426
 8. 642 6427 642 6428 642 6429 KC01 30/06/04 1541 6211  Kết chuyển TK 6211 vào  TK 1541 1541 6212 1541 6213 KC01 30/06/04 1541 622  Kết chuyển TK 622 vào  TK 1541 KC01 30/06/04 1541 627  Kết chuyển TK 627 vào  TK 1541 KC01 30/06/04 911 632  Kết chuyển TK 632 vào  TK 911 911 635 KC01 30/06/04 911 641  Kết chuyển TK 641 vào  TK 911 KC01 30/06/04 911 642  Kết chuyển TK 642 vào  TK 911 KC01 30/06/04 5111 911  Kết chuyển TK 5111 vào  TK 911 5112 911 5113 911 515 911 KC01 30/06/04 33311 1331  Kết chuyển TK 33311 vào  TK 1331 KC01 30/06/04 911 4212  LÃI Tổng Cộng                        
 9. MH TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG TRỊ GIÁ GHI CHÚ TTH Thép tổng hợp Kg  12,500   1,650.0   20,625,000  VATV Thuế GTGT đầu vào  2,062,500   2,062,500   15,000,000   15,000,000  MN12 Máy nổ 12 ML Cái  54,250,000   8.0   434,000,000  VATV Thuế GTGT đầu vào  21,700,000   21,700,000   250,000,000   250,000,000   5,000,000   5,000,000  LX Lốp xe Ô tô Cái  2,750,000   16.0   44,000,000  VATV Thuế GTGT đầu vào  4,400,000   4,400,000   150,000,000   150,000,000  TTH Thép tổng hợp Kg  12,500   1,075.0   13,437,500  MN12 Máy nổ 12 ML Cái  54,250,000   4.0   217,000,000  LX Lốp xe Ô tô Cái  2,750,000   16.0   44,000,000   52,000,000   52,000,000   1,500,000   1,500,000  OT2010 Xe Ô tô Model 2010 Chiếc  81,250,000   4.0   325,000,000  OT1900 Xe Ô tô Model 1900 Chiếc  30,000,000   5.0   150,000,000   375,000,000   375,000,000  OT2010 Xe Ô tô Model 2010 Chiếc  81,250,000   2.0   162,500,000  OT2010 Xe Ô tô Model 2010 Chiếc  135,000,000   2.0   270,000,000  VATR Thuế GTGT đầu ra  135,000,000   135,000,000   200,000,000   200,000,000  OT1900 Xe Ô tô Model 1900 Chiếc  105,000,000   3.0   315,000,000  OT1900 Xe Ô tô Model 1900 Chiếc  107,000,000   3.0   321,000,000  VATR Thuế GTGT đầu ra  160,500,000   160,500,000   450,000,000   450,000,000   75,000,000   75,000,000   10,000,000   10,000,000   ­     ­   
 10.  ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­    OT1900 Xe Ô tô Model 1900 Chiếc  375,000,000   375,000,000   ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     1,500,000   1,500,000   ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     10,000,000   10,000,000   ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     75,000,000   75,000,000   ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­   
 11.  ­     ­     ­     ­     ­     ­     274,437,500   274,437,500   ­     ­     ­     ­     52,000,000   52,000,000   1,500,000   1,500,000   477,500,000   477,500,000   ­     ­     10,000,000   10,000,000   75,000,000   75,000,000   591,000,000   591,000,000   ­     ­     ­     ­     ­     ­     295,500,000   295,500,000   28,500,000   28,500,000   2,788.0   6,490,662,500               
 12. Cty TNHH SXTM Ô Tô Tương Lai PHIẾU CHI Số : PC001 1854, Đường Hy Vọng, Q 12, TP HCM Liên 1 : NTH MST : 0 9 0 9 0 9 0 9 09 PC001 CtyTH ­ Họ và tên : Nguyễn Thị Hạnh Đơn vị : Cty TNHH Tạ Hiền ­ Địa chỉ : 278, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội MST 0121514642 ­ Lý do : Cty TNHH Tạ Hiền ­ Số tiền :  VND 15,000,000  3 ­ Thuế GTGT :  VND 250,000,000  6 ­ Số tiền thanh toán:  VND 265,000,000  ­ Bằng chử : (Hai trăm sáu mươi lăm triệu đồng.) ­ Chứng từ loại : PNK Số: 001 Ngày 02 Tháng 06 Năm 2004 PT Đơn vị Kế toán Thủ quỹ Người nhận tiền Cty TNHH SXTM Ô Tô Tương Lai PHIẾU CHI Số : PC001 1854, Đường Hy Vọng, Q 12, TP HCM Liên 2 : MST : 0 9 0 9 0 9 0 9 09 PC001 ­ Họ và tên : Nguyễn Thị Hạnh Đơn vị : Cty TNHH Tạ Hiền ­ Địa chỉ : 278, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội MST 0121514642 ­ Lý do : Cty TNHH Tạ Hiền ­ Số tiền :  VND 15,000,000  ­ Thuế GTGT :  VND 250,000,000  ­ Số tiền thanh toán:  VND 265,000,000  ­ Bằng chử : (Hai trăm sáu mươi lăm triệu đồng.) ­ Chứng từ loại : PNK Số: 001 Ngày 02 Tháng 06 Năm 2004 PT Đơn vị Kế toán Thủ quỹ Người nhận tiền
 13. Cty TNHH SXTM Ô Tô Tương Lai PHIẾU NHẬP KHO Số : PN005 1854, Đường Hy Vọng, Q 12, TP HCM LIÊN :1 #N/A MST : 0 9 0 9 0 9 0 9 09 #N/A #N/A Họ Và Tên : #N/A Đơn Vị : #N/A Địa Chỉ : #N/A MST : #N/A Theo Chứng Từ Số : #N/A Ngày : #N/A Nhập tại kho Công Ty Lý Do : #N/A STT TÊN HÀNG, QUY CÁCH MH ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ TRỊ GIÁ GHI CHÚ PHẨM CHẤT  ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­    CỘNG  ­    Số Tiền Bằng Chử : (Không đồng.) PT Đơn Vị Kế Toán Thủ Kho Người Giao Hàng Cty TNHH SXTM Ô Tô Tương Lai PHIẾU NHẬP KHO Số : PN005 1854, Đường Hy Vọng, Q 12, TP HCM LIÊN : 2 MST : 0 9 0 9 0 9 0 9 09 #N/A Họ Và Tên : #N/A Đơn Vị : #N/A Địa Chỉ : #N/A MST : #N/A Theo Chứng Từ Số : #N/A Ngày : #N/A Nhập tại kho Công Ty Lý Do : #N/A STT TÊN HÀNG, QUY CÁCH MH ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ TRỊ GIÁ GHI CHÚ PHẨM CHẤT  ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­    CỘNG  ­    Số Tiền Bằng Chử : (Không đồng.) PT Đơn Vị Kế Toán Thủ Kho Người Giao Hàng
 14. Cty TNHH SXTM Ô Tô Tương Lai BẢNG TỔNG HỢP NH 1854, Đường Hy Vọng, Q 12, TP HCM Thán MST : 0 9 0 9 0 9 0 9 09 STT MH TÊN HÀNG ĐVT SHTK GBQ SỐ DƯ ĐẦU KỲ SỐ LƯỢNG TRỊ GIÁ 001 TTH Thép tổng hợp Kg 1521  12,500.0  002 MN12 Máy nổ 12 ML Cái 1521  54,250,000.0  003 LX Lốp xe Ô tô Cái 1521  2,750,000.0  004 OT2010 Xe Ô tô Model 2010 Chiếc 1551  81,250,000.0  005 OT1900 Xe Ô tô Model 1900 Chiếc 1561  105,000,000.0   ­     ­     ­    VATV Thuế GTGT đầu vào VATR Thuế GTGT đầu ra Tổng Cộng  ­     ­        6/30/2004         PT Đơn Vị Kế Toán Trưởng
 15. BẢNG TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN HÀNG HOÁ Tháng 6 Năm 2004 NHẬP TRONG KỲ XUẤT TRONG KỲ SỐ DƯ CUỐI KỲ SỐ LƯỢNG TRỊ GIÁ SỐ LƯỢNG TRỊ GIÁ SỐ LƯỢNG TRỊ GIÁ  1,650.0   20,625,000.0   1,075.0   13,437,500.0   575.0   7,187,500.0   8.0   434,000,000.0   4.0   217,000,000.0   4.0   217,000,000.0   16.0   44,000,000.0   16.0   44,000,000.0   ­     ­     4.0   325,000,000.0   2.0   162,500,000.0   2.0   162,500,000.0   5.0   525,000,000.0   3.0   315,000,000.0   2.0   210,000,000.0   ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     ­     1,683.0   1,348,625,000.0   1,100.0   751,937,500.0   583.0   596,687,500.0              Ngày 30 Tháng 06 Năm 2004 Kế Toán Trưởng Người Lập Bảng Nguyễn Hoàng Sơn
 16. GHI CHÚ   ng 06 Năm 2004 Lập Bảng n Hoàng Sơn
 17. Cty TNHH SXTM Ô Tô Tương Lai KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 1854, Đường Hy Vọng, Q 12, TP HCM Tháng 6 Năm 2004 MST : 0 9 0 9 0 9 0 9 09 STT CHỈ TIÊU SHTK SỐ TIỀN I DOANH THU 515  VND 591,000,000  1/. Doanh thu bán hàng ND 5111  VND 591,000,000  2/. Doanh thu bán hàng XK 5112 3/. Doanh thu gia công, khác 5113 II CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ  VND ­  1/. Chiết khấu thương mại 2/. Giảm giá hàng bán 3/. Hàng bán bị trả lại 4/. Thuế TTĐB, TXK, TGTGT TT III GIÁ VỐN HÀNG BÁN  VND 477,500,000  IV LÃI GỘP  VND 113,500,000  V CHI PHÍ DỠ DANG ĐẦU KỲ VI CHI PHÍ PHÁT SINH TRONG KỲ 621  VND 327,937,500  1/. Chi phí nguyên vật liệu chính 6211  VND 274,437,500  2/. Chi phí nguyên vật liệu phụ 6212  VND ­  3/. Chi phí nhiên liệu 6213  VND ­  4/. Chi phí nhân công trực tiếp 622  VND 52,000,000  5/. Chi phí sản xuất chung 627  VND 1,500,000  VII THÀNH PHẨM NHẬP KHO TRONG KỲ 1551  VND 325,000,000  VIII CHI PHÍ DỠ DANG CUỐI KỲ  VND 2,937,500  IX HÀNG HOÁ MUA NGOÀI  VND 315,000,000  X CHI PHÍ BÁN HÀNG 641  VND 10,000,000  XI CHÍ PHÍ QUẢN LÝ 642  VND 75,000,000  XII DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 515  VND ­  XIII CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 635  VND ­  XIV LỢI TỨC TRƯỚC THUẾ  VND 28,500,000  XV THUẾ TNDN PHẢI NỘP 3334 XVI LỢI TỨC SAU THUẾ  VND 28,500,000          Ngày 30 Tháng 06 Năm 2004 Người Lập Bảng
 18. ẢN XUẤT KINH DOANH háng 6 Năm 2004 GHI CHÚ   y 30 Tháng 06 Năm 2004 Người Lập Bảng
 19. Cty TNHH SXTM Ô Tô Tương Lai BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH 1854, Đường Hy Vọng, Q 12, TP HCM Tháng 6 Năm 2004 MST : 0 9 0 9 0 9 0 9 09 STT TÊN TÀI KHOẢN SHTK SỐ DƯ ĐẦU KỲ PHÁT SINH TRONG KỲ SỐ DƯ CUỐI KỲ NỢ CÓ NỢ CÓ NỢ CÓ 001 Tiền mặt 1111  2,000,000,000   650,000,000   933,500,000   1,716,500,000   ­    002 Tiền gởi ngân hàng VND 1121  525,000,000   ­     ­     525,000,000   ­    Tiền gởi ngân hàng USD 1122  ­     ­     ­     ­    Tiền đang chuyển 1131  ­     ­     ­     ­    003 Phải thu khách hàng trong nước 1311  886,500,000   650,000,000   236,500,000   ­    Phải thu khách hàng nước ngoài 1312  ­     ­     ­     ­    004 Thuế GTGT được khấu trừ HHDV 1331  28,162,500   295,500,000   ­     267,337,500  Thuế GTGT được khấu trừ TSCD 1332  ­     ­     ­     ­    Phải thu nội bộ khác 1368  ­     ­     ­     ­    Phải thu khác 1388  ­     ­     ­     ­    005 Tạm ứng mua nguyên liệu 1411  525,000,000   ­     ­     ­     525,000,000  Tạm ứng mua VTPT 1412  ­     ­     ­     ­    Tạm ứng mua MMTB, XDCB 1413  ­     ­     ­     ­    Tạm ứng lương cho CBNV 1414  ­     ­     ­     ­    Chi phí trả trước 1421  ­     ­     ­     ­    Chi phí chờ kết chuyển 1422  ­     ­     ­     ­    006 Nguyên liệu chính 1521  498,625,000   274,437,500   224,187,500   ­    Nguyên liệu phụ 1522  ­     ­     ­     ­    Nhiên liệu 1523  ­     ­     ­     ­    Phụ tùng, vật liệu khác 1524  ­     ­     ­     ­    Công cụ dụng cụ 1531  ­     ­     ­     ­    007 Chi phí SXKD dở dang 1541  327,937,500   325,000,000   2,937,500   ­    008 Thành phẩm 1551  325,000,000   162,500,000   162,500,000   ­    009 Giá mua hàng hoá 1561  525,000,000   315,000,000   210,000,000   ­    Chi phí mua hàng hoá 1562  ­     ­     ­     ­    Đất đai 2111  ­     ­     ­     ­    Nhà xưỡng 2112  ­     ­     ­     ­    Máy móc thiết bị 2113  ­     ­     ­     ­    Phương tiện vận tải, truyền dẫn 2114  ­     ­     ­     ­    Thiết bị, dụng cụ quản lý 2115  ­     ­     ­     ­   
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2