Mẫu tờ trình

Chia sẻ: Nguyen Tien Dat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
2.172
lượt xem
61
download

Mẫu tờ trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo "Mẫu tờ trình" dưới đây bạn sẽ có thêm một mẫu tờ trình hoàn chỉnh đúng với quy định hiện nay. Mời bạn tham khảo để soạn thảo được một mẫu tờ trình có nội dung rõ ràng và chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ trình

  1. TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ________________ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:........./TT __________________________ .................., ngày......tháng....năm........... TỜ TRÌNH Về………………(1)…………… Kính gửi:……………………….(2)………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Nơi nhận - Như trên THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN - (ký tên đóng dấu) - Lưu _______________________________ (1) Tóm tắt nội dung tờ trình (2) Tên cơ quan nhận tờ trình Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản