intTypePromotion=1

Mẫu tờ trình của Công ty TNHH Thiết bị y tế Thành Công

Chia sẻ: LINH TRINH | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:4

0
183
lượt xem
12
download

Mẫu tờ trình của Công ty TNHH Thiết bị y tế Thành Công

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tờ trình về việc phát hành bảo lãnh cho Công ty TNHH thiết bị y tế Thành Công, căn cứ Hợp đồng hạn mức tín dụng số 140914-2012-01-SME ngày 29/10/2014 giữa VPBank và Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thành Công, căn cứ Tờ trình thẩm định khách hàng và Nghị quyết phê duyệt của Hội Đồng Tín Dụng KV ngày 18/09/2014. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ trình của Công ty TNHH Thiết bị y tế Thành Công

  1. TT SME THĂNG LONG TỜ TRÌNH (V/v: Phát hành bảo lãnh cho Công ty TNHH thiết bị y tế Thành Công) Kính gửi:   BAN GIÁM ĐỐC VPBANK ­ CHI NHÁNH THĂNG LONG - Căn cứ Hợp đồng hạn mức tín dụng số 140914­2012­01­SME ngày 29/10/2014 giữa VPBank và  Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thành Công. - Căn cứ Tờ trình thẩm định khách hàng và Nghị  quyết phê duyệt của Hội Đồng Tín Dụng KV   ngày 18/09/2014. - Căn cứ Đề nghị phát hành bảo lãnh của Công ty TNHH TB Y tế Thành Công. I. Thông tin về tín dụng VPBank đã phê duyệt cho khách hàng    Số tiền cấp hạn mức: 40,000,000,000 VND  Thời   hạn:   12   tháng,   từ   29/10/2014   đến  29/10/2015 Đối với tổng hạn mức tín dụng tỷ lệ vay/giá trị  Điều kiện phát hành thư bảo lãnh:  TSBĐ   là  3,496,800,000   đồng   (~80%   giá   trị  Ký  Tỷ lệ  TSBĐ). quỹ  thiếu  Đã sử dụng / dư nợ: 0 VND. Loại bảo lãnh tối  TSBĐ tối  Số   dư   bảo   lãnh:  3,516,453,525  VND  Trong  thiể đa đó: u  - Ký quỹ: 259,217,921 VND Bảo lãnh Dự thầu 0% 100% - TSBĐ: 478,397,213 VND Bảo lãnh Thực hiện  - Tín chấp: 2,786,033,899 VND hợp đồng, bảo lãnh  Số tiền còn lại được phát hành bảo lãnh tài  bảo hành  sản đảm bảo: 3,018,402,787 đồng
  2. Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động kinh doanh thuốc, thiết bị y tế, hóa chất… Tài sản bảo đảm: Giá trị tài sản bảo đảm đã thế chấp bảo lãnh hợp pháp theo hợp đồng tín dụng:  Căn hộ  B104, tầng 1 Tòa nhà M3­M4, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống   Đa, Hà Nội thuộc quyền sở hữu và sử  dụng hợp pháp của ông Nguyễn Hồng Long và bà Phạm   Thanh Mai Trị giá tài sản bảo đảm là 4,371,000,000 đồng Dư nợ tín dụng tối đa theo giá trị tài sản bảo đảm hiện tại: 3,496,800,000 VND - Quyền đòi nợ: - ­ Nhận Quyền đòi nợ  từ  các bệnh viện tuyến Trung  ương đã quan hệ  thường xuyên với   khách hàng bao gồm Bệnh viện Mắt Trung  Ương, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Bạch  Mai, Bệnh viện nội tiết trung ương, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức.  - ­ Chỉ nhận quyền đòi nợ để tài trợ các phương án nhập ; - ­ Tỷ lệ bảo đảm 70% giá trị tài sản.  Thông tin khách hàng  Thông tin về các số dư giao dịch hiện tại của khách hàng với VPbank  Nhu cầu sử  Hạn mức đã  Ngày hết  Nghĩa vụ khách  dụng hạn  Loại hình tín dụng cấp hạn hàng (Đ) mức lần này  (Đ) HMGD ngắn hạn: 40,000,000,000 29/10/2015 Nghĩa vụ bảo lãnh 3,516,453,525 84,502,500 Dư nợ Chi tiết tài sản bảo đảm Giá trị định giá  Bảo đảm tối  Giá trị bảo đảm  Thông tin TSBĐ Giá trị định giá  lại (11/3/2015) đa còn lại  Bất động sản, nhà xưởng 4,512,000,000 4,371,000,000  3,496,800,000 3,018,402,787 Tổng 4,512,000,000 4,371,000,000  3,496,800,000 3,018,402,787 Doanh số phát sinh giao dịch: Công ty thường xuyên phát sinh giao dịch qua TK tại VPBank II ­  ĐỀ NGHỊ CỦA KHÁCH HÀNG: 2.1 Đề nghị phát hành bảo lãnh Công ty TNHH thiết bị y tế Thành Công đề nghị phát hành thư bảo lãnh, cụ thể: Loại  Bảo lãnh Thực hiện hợp  Bảo lãnh Thực hiện hợp  Bảo lãnh Bảo hành(3) Bảo  đồng(1) đồng(2) lãnh 2
  3. Bảo   lãnh   thực   hiện   hợp  Bảo lãnh thực hiện hợp đồng  Bảo   lãnh   bảo   hành   theo  đồng   theo   hợp   đồng   kinh  theo   kết   quả   đấu   thầu   số  hợp   đồng   số   1568/TC­ Nội  tế  số: 1597/TCHCM – GD  356/TB­BVĐK   ký   ngày  TTPCBXHQNinh dung: ký ngày 29/06/2015 4/9/2015   và   quyết   định   số:  398/QĐ­BVĐK   ký   ngày  04/09/2015. Bên  Trung tâm phòng chống  Trung tâm Y tế Huyện Gò  nhận  Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh bệnh xã hội Quảng Ninh Dầu BL: Số  30,000,000   VND   (Bằng  40,800,000   VND   (Bằng   chữ:  13,702,500   VND   (   Bằng  tiền  chữ: Ba mươi triệu   đồng  Bốn mươi triệu tám trăm ngàn  chữ:   Mười   ba   triệu   bảy  bảo  chẵn) đồng chẵn) trăm lẻ  hai ngàn năm trăm  lãnh: đồng) Thời  Có   hiệu   lực   12   tháng   kể   từ  Có hiệu lực 18 tháng kể từ  Có   hiệu   lực   kể   từ   ngày  hạn  ngày phát hành thư bảo lãnh ngày phát hành phát   hành   thư   bảo   lãnh  bảo  đến hết ngày 30/07/2016 lãnh: Tài  Tín chấp 100% Tín chấp 100% Tín chấp 100% sản  bảo  đảm: Mẫu  Theo mẫu của ngân hàng Theo mẫu của ngân hàng Theo mẫu của ngân hàng thư - Hợp đồng kinh tế  - Thông báo kết quả  - Hợp đồng số  Hồ sơ  số: 1597/TCHCM– đấu thầu 1568/TC­ gửi  GD -  Quyết định phê duyệt  TTPCBXHQNinh kèm kết quả đấu thầu III ­ THẨM ĐỊNH NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG: Căn cứ Hồ sơ khách hàng gửi đến và thực tế khách hàng, nhu cầu của KH là đúng đắn. Bảo lãnh THHĐ 1: Thời gian bảo lãnh hợp đồng là: 80 ngày kể  từ  ngày phát hành thư  bảo lãnh   đến ngày 09/12/2015. Theo hợp đồng, thời hạn thực hiện hợp đồng là 80 ngày kể  từ  ngày khởi   công. Thực tế khách hàng vẫn chưa nhận được thông báo phát lệnh cung cấp của bên đầu tư  nên  đề nghị như trên là hợp lý.  Phí bảo lãnh:  Loại  Bảo lãnh Thực  Bảo lãnh Thực  Sửa đổi bảo lãnh Bảo lãnh Thực  hiện hợp đồng (2) hiện hợp đồng (3) Bảo  hiện hợp đồng (1) lãnh Phí bảo  Thu phí tối thiểu  Thu phí 900,000  lãnh 500,000 VND VND 3
  4. Phí phát  hành  100,000 VND 100,000 VND 100,000 VND thư Tổng  phí  600,000 VND 1,000,000 VND phải  thu IV – ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT CỦA CÁN BỘ TÍN DỤNG: 1. Đánh giá: ­ Công ty Thành Công có đầy đủ  tư  cách pháp nhân, Ông Nguyễn Hồng Long là đại diện hợp pháp của   công ty  có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự để ký kết, giao dịch tại ngân hàng. ­ Các điều kiện theo đề nghị của khách hàng là phù hợp theo quy định của VPBank. ­ Rủi ro của ngân hàng khi phát hành bảo lãnh này là rất thấp. 2. Đề xuất: Trên cơ  sở  những phân tích trên, cán bộ  tín dụng đề  xuất phát hành thư  bảo lãnh cho   Công ty  TNHH thiết bị y tế Thành Công. Chi tiết  theo phần III. Th ẩm định nhu cầu của khách  hàng.  ­ Tổng phí bảo lãnh: 1,600,000 đồng Trân trọng kính trình!                     Hà nội, ngày 21 tháng 09 năm 2015 Nhân viên A/O                           Trưởng nhóm                          PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC TT SME THĂNG LONG ………………………………………………… ………………………………………………… 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2