intTypePromotion=1

Mẫu tờ trình về đề án nhân sự, dự kiến nhân sự Ủy ban Hội LHTN

Chia sẻ: Hoàng Thị Tuyết Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
1.972
lượt xem
28
download

Mẫu tờ trình về đề án nhân sự, dự kiến nhân sự Ủy ban Hội LHTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu tờ trình về đề án nhân sự, dự kiến nhân sự Ủy ban Hội LHTN được biên soạn căn cứ trên Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/3/2010 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Điều lệ Hội LHTN Việt Nam và Quy định về phân cấp quản lí cán bộ. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ trình về đề án nhân sự, dự kiến nhân sự Ủy ban Hội LHTN

 Để biết cách soạn thảo một Tờ trình về đề án nhân sự, dự kiến nhân sự Ủy ban Hội LHTN  cho công tác kiện toàn, đại hội của chi hội mình sắp tới mời các bạn xem một phần chi tiết của mẫu tờ trình sau đây:

Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam
ỦY BAN………………..
***
                 Số: ......- TTr/UBH
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.
................., ngày.....tháng.....  năm.....
 
TỜ TRÌNH
Xin ý kiến về đề án nhân sự, dự kiến nhân sự Ủy ban Hội LHTN ......... 
 
             Kính gửi: Ủy ban Hội liên hiệp Thanh niên Huyện ……………………… ……………………….....
          Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/3/2010 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
          Căn cứ Điều lệ Hội LHTN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) được phê duyệt kèm theo Quyết định số 1176/QĐ-BNV ngày 14/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
          Căn cứ Quy định số .....-QĐ/HU, ngày ...../...../..... của Ban Thường vụ Huyện ủy Quy định về phân cấp quản lý cán bộ;
Căn cứ Hướng hiện kế hoạch số …..-KH/UBH ngày …../…../…..của Ủy ban Hội LHTN Huyện ………………..về tổ chức Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Huyện ………………..lần thứ I, nhiệm kỳ ………………..và Hướng dẫn số ….-HD/UBH ngày …../…../…..của Ủy ban Hội LHTN Huyện ………………..về tổ chức Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Huyện ………………..lần thứ I, nhiệm kỳ ……………….. ………………………..............
Ủy ban Hội LHTN……………………kính trình xin ý kiến của Hội LHTN Huyện về Đề án nhân sự và dự kiến nhân sự Ủy ban Hội LHTN ………………….. (Có danh sách trích ngang kèm theo).
Ủy ban Hội liên hiệp Thanh niên .......... trân trọng kính trình./.
XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
 
 
 
Nơi nhận:
 - Như kính gửi (để trình);
 - Lưu.
TM. ỦY BAN HỘI
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Để theo dõi đầy đủ nội dung của Mẫu tờ trình về đề án nhân sự, dự kiến nhân sự Ủy ban Hội LHTN các bạn có thể đăng nhập và tải tài liệu về máy.

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2