intTypePromotion=1

Mẫu tờ trình về việc đề nghị thành lập hội đồng xét công nhận Tốt nghiệp THCS

Chia sẻ: Hoàng Thị Tuyết Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
395
lượt xem
2
download

Mẫu tờ trình về việc đề nghị thành lập hội đồng xét công nhận Tốt nghiệp THCS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu tờ trình về việc đề nghị thành lập hội đồng xét công nhận Tốt nghiệp THCS được soạn thảo dựa trên Căn cứ quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/04/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS; công văn của Sở GD-ĐT về hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hay đối với các bạn. 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ trình về việc đề nghị thành lập hội đồng xét công nhận Tốt nghiệp THCS

 Hãy tham khảo trích đoạn của Mẫu tờ trình về việc đề nghị thành lập hội đồng xét công nhận Tốt nghiệp THCS dưới đây để biết được những nội dung mà tờ trình nhé đề cập nhé:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN…………
TRƯỜNG ……………………………          
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
            Số:……/ TTr –……...                      
……………., ngày ….. tháng ….. năm …..
           
TỜ TRÌNH
V/v đề nghị thành lập hội đồng xét công nhận TN THCS khóa tháng …../…..
                                   
Kính gửi : - Phòng Nội vụ Huyện ………………………………………………………………………………;
      - Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện …………….…………………………………………………
 
- Căn cứ quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/04/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS;
- Căn cứ công văn số..…/GDĐT-KTKĐCLGD ngày…..tháng ….. năm ….. của Sở Giáo dục và Đào tạo ……………. về hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học …………….……………..........;
Trường THCS …………….kính trình danh sách thành viên Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS khóa tháng …../…..như sau:
STT
Họ và tên
Chức vụ
Phân công
Ghi chú
1
 
Hiệu trưởng
Chủ tịch Hội đồng
 
2
 
Phó Hiệu trưởng
Phó chủ tịch Hội đồng
 
3
 
Giáo viên
Thư ký Hội đồng
 
4
 
Tổ trưởng
Ủy viên
 
5
 
Tổ trưởng
Ủy viên
 
6
 
Tổ trưởng
Ủy viên
 
7
 
Tổ trưởng
Ủy viên
 
8
 
Tổ trưởng
Ủy viên
 
Kính đề nghị Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ……………ra quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS khóa tháng …../…..của trường THCS ……………………….. để tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao./.
   Nơi nhận:
- Phòng nội vụ ……..;
- Phòng GD-ĐT …….;
- Lưu: VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 Để xem đầy đủ nội dung của Mẫu tờ trình về việc đề nghị thành lập hội đồng xét công nhận Tốt nghiệp THCS bạn hãy đăng nhập và tải tài liệu về máy nhé!

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2