Mẫu trình bày giấy chứng nhận nộp tài liệu vào Lưu trữ Địa chất

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
120
lượt xem
8
download

Mẫu trình bày giấy chứng nhận nộp tài liệu vào Lưu trữ Địa chất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu trình bày giấy chứng nhận nộp tài liệu vào lưu trữ địa chất', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu trình bày giấy chứng nhận nộp tài liệu vào Lưu trữ Địa chất

  1. Mẫu trình bày giấy chứng nhận nộp tài liệu vào Lưu trữ Địa chất CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN ĐOÀN:…………………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Số: ……………./200…./……… Hà Nội, Ngày…. Tháng…. Năm 200.. GIẤY CHỨNG NHẬN GIAO NỘP TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT Trung tâm Thông tin - Lưu trữ địa chất chứng nhận: Báo cáo địa chất …(ghi tên báo cáo đúng theo quyết địn phê duyệt………………… ………………………….. do….(tên đơn vị thành lập) ………………………. ……………………………….. (Họ, tên tác giả chủ biên) ……. …….chủ biên Được phê duyệt theo Quyết định số …….. ngày…. Tháng…. Năm 200… của …………………………………………. Đã nộp vào kho lưu trữ Địa chất. Người nộp tài liệu: ………………. (Họ tên, chức vụ) …………………….. Người nhận tài liệu:……………… (Họ tên, chức vụ) ………………………. Báo cáo mang ký hiệu lưu trữ … (ký hiệu báo cáo/sổ bảo quản) gồm những tài liệu như bảng thống kê đi kèm. Giấy chứng nhận được lập thành 4 bộ, Trung tâm TTLTĐC giữ 2bộ. Đơn vị giao nộp báo cáo giữ 2 bộ. NGƯỜI NỘP NGƯỜI NHẬN TRƯỞNG PHÒNG LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG KTTNBC (ký và ghi rõ (ký và ghi rõ họ,tên) (ký và ghi rõ họ,tên) (ký tên, đóng dấu) họ,tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản