intTypePromotion=1

Nghị định số: 89/2015/NĐ-CP

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
36
lượt xem
0
download

Nghị định số: 89/2015/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số: 89/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số: 89/2015/NĐ-CP

  1. Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn Cơ quan: Văn phòng Chính phủ Thời gian ký: 08.10.2015 14:13:48 +07:00
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2