intTypePromotion=1

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thành phần hỗn hợp sơn khuôn hệ Manhezit đến chất lượng khuôn đúc

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
19
lượt xem
0
download

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thành phần hỗn hợp sơn khuôn hệ Manhezit đến chất lượng khuôn đúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này nghiên cứu ảnh hưởng của một số thành phần hỗn hợp sơn khuôn hệ Manhezit đến chất lượng khuôn đúc. Chất lượng của hỗn hợp sơn khuôn Manhezit phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng chủ yếu vẫn là thành phần MgO, chất độn, chất kết dính và dung môi. Kết quả nghiên cứu cho thấy hỗn hợp sơn khuôn có thành phần gồm 200 g MgO -5 g CaO -10 g nhựa thông với dung môi pha là 200 g toluen có cấu trúc hạt thô.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thành phần hỗn hợp sơn khuôn hệ Manhezit đến chất lượng khuôn đúc

  1. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thành phần hỗn hợp sơn khuôn hệ Manhezit đến chất lượng khuôn đúc Studying the effects of some components of the mixture of Manhezit paints on the molding quality Nguyễn Thị Hồng Nhung Email: hongnhungsaodo@gmail.com Trường Đại Học Sao Đỏ Ngày nhận bài: 14/4/2020 Ngày nhận bài sửa sau phản biện: 26/6/2020 Ngày chấp nhận đăng: 30/6/2020 Tóm tắt Bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng của một số thành phần hỗn hợp sơn khuôn hệ Manhezit đến chất lượng khuôn đúc. Chất lượng của hỗn hợp sơn khuôn Manhezit phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng chủ yếu vẫn là thành phần MgO, chất độn, chất kết dính và dung môi. Kết quả nghiên cứu cho thấy hỗn hợp sơn khuôn có thành phần gồm 200 g MgO -5 g CaO -10 g nhựa thông với dung môi pha là 200 g toluen có cấu trúc hạt thô, xốp và hổng khí, độ bền nhiệt thấp, dính bám cát, cấu trúc nền thép sát lớp hỗn hợp sơn khuôn thô, ráp, hổng khí, không đều và không có trật tự; hỗn hợp sơn khuôn có thành phần gồm 200 g MgO -10 g Al2O3-15 g bentonit -10g nhựa thông với dung môi pha là 200 g cồn có cấu trúc hạt mịn, lớp bề mặt tạo spinen bền chắc, độ bền nhiệt cao ổn định, cấu trúc lớp thép sát lớp hỗn hợp sơn khuôn có tinh thể mịn, đều sắp xếp trật tự. Từ khóa: Hỗn hợp sơn khuôn; chất lượng bề mặt khi sử dụng hỗn hợp sơn; cấu trúc của lớp bề mặt khi sơn. Abstract: The quality of casting magnesite coating mixture depends on the factors, mainly are MgO composition, padding, agglutinative substances and diluting solvent. This work has been studied casting magnesite coating mixtures, focussing on the influence of MgO composition, padding, agglutinative substances and diluting solvent. The coating mixtures of 200 g MgO - 5 g CaO - 10 g pine resin and 200 g toluene or MgO - bentoníte - pine resin and benzene or alcohol, forming coarse & rough grain microstructures,gas holes. Heat resistance of mixtures is low. The agglutinations of sand are formed. Microstructure of steel matrix below mixture is coarse and irregular. The coating mixtures of 200 g MgO -10 g Al2O3 - 15 g bentonite - 10 g pine resin and 200 g benzene or alcohol, forming fine grain microstructures, without gas holes. Surface layer of mixture is formed durable spinel. Heat resistance of mixtures is high and stable. Microstructure of steel matrix below mixture is smooth and regular. Keywords: Paint mixture; the structure of the surface layer when painting; the surface quality when using the paint mixture. 1. GIỚI THIỆU CHUNG furan, mẫu hóa hơi... [4-6], nhưng vẫn không thể thiếu được chất sơn khuôn để bảo vệ bề mặt khuôn Chất lượng và bề mặt của sản phẩm đúc phụ thuộc và nâng cao chất lượng đúc [4-8]. Với những loại nhiều ở vật liệu và chất luợng làm khuôn như cát khuôn cát nhựa furan, khuôn cát trắng nước thuỷ và chất sơn khuôn đúc [1-3]. Để có được sản phẩm tinh - CO2... đang phổ biến ở Việt Nam người ta đúc chất lượng người ta đã sử dụng công nghệ thường sử dụng loại hỗn hợp sơn khuôn khô nhanh và vật liệu đúc tiên tiến như đúc mẫu tự thiêu, cát với dung môi pha là cồn công nghiệp, toluen, xăng Người phản biện: 1. GS.TS. Trần Văn Địch hoặc dầu hỏa... [3]. Chất lượng bề mặt của chi tiết 2. TS. Trần Hải Đăng gang, thép đúc; đặc biệt là thép hợp kim crôm, 48 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số 2 (69) 2020
  2. LIÊN NGÀNH CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC mangan bền nhiệt, chịu mài mòn phụ thuộc nhiều ở khuôn. Trong nghiên cứu này tập trung phân tích lớp màng sơn phủ ngăn cách giữa khuôn cát và chi hỗn hợp (MgO) - Al2O3- bentonit - nhựa thông - cồn tiết đúc. Một số kết quả nghiên cứu trong thời gian (hoặc xăng). qua đã đạt được về thành phần hỗn hợp, chất kết 3. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM LỰA CHỌN dính, dung môi ảnh hưởng đến chất lượng sơn và HỖN HỢP SƠN KHUÔN MANHEZIT bề mặt chi tiết thép hợp kim đúc [1-3,9]. Kết quả nghiên cứu của bài báo sẽ làm rõ thêm Để nghiên cứu thử nghiệm lựa chọn hỗn hợp sơn ảnh hưởng của thành phần hỗn hợp và dung môi khuôn đúc manhezit hệ (MgO) - Al2O3- bentonit - pha đến cấu trúc và các tính chất cơ lý của lớp sơn nhựa thông - cồn (hoặc xăng), đề tài đã tiến hành khuôn từ hỗn hợp manhezit. thực nghiệm sơn các mẫu hỗn hợp trên khuôn cát trắng - nước thuỷ tinh - CO2 để đúc các mẫu thép 2. XÁC ĐỊNH HỖN HỢP SƠN KHUÔN (hình 1). Mục đích của đề tài là nghiên cứu ảnh hưởng của một số hỗn hợp sơn khuôn, nên vấn đề đặt ra có thể lựa chọn hỗn hợp (MgO) - Al2O3 - bentonit - nhựa thông - cồn (hoặc xăng). Sự cháy dính bám cát khuôn vào vật đúc là do phản ứng hoá lý giữa các oxit kim loại với cát làm khuôn. Khi rót gang, thép lỏng vào khuôn cát, trên bề mặt kim loại lỏng tạo thành một lớp oxit sắt FeO có nhiệt độ nóng chảy thấp, lớp oxit này dễ dàng thấm ướt bề mặt các hạt cát và dướI tác dụng của áp suất mao dẫn có thể thấm sâu vào trong các Hình 1. Các mẫu sơn khuôn thực nghiệm manhezit lỗ của thành khuôn tác dụng với các hạt cát SiO2 có so sánh với ZrO2.SiO2 tạo ra những chất lỏng dễ chảy và di động, có thể thấm sâu vào trong khuôn cát như các silicat sắt, Thành phần hỗn hợp sơn đưa ra trong bảng 2. mangan… theo các phản ứng sau [2, 3,9 ]: - Bột manhezit, thành phần MgO > 65%, ngoài ra còn có tạp oxit của nhôm, sắt, canxi… / Fe / + 1/2 O2(g) = (FeO) (1) - Nhựa thông: Thành phần hóa học của nhựa thông (FeO) + ( SiO2)cát = (FeO.SiO2) (2) gồm: 87÷90% là hỗn hợp của axit diterpene hay / Mn / + 1/2O2(g) = (MnO) (3) còn gọi là axit nhựa, 10% là các chất trung tính và 3÷5% là các axit béo. Công thức phân tử của nhựa Lượng oxit kim loại trong lớp cháy dính bám cát thông có dạng C19H29COOH. nhiều thì lớp này có cấu tạo vô định hình dạng kính và dễ tách ra khỏi vật đúc. Lớp cháy dính cát nào - Cồn công nghiệp 96o. có lượng oxit kim loại không nhiều lắm thì có cấu Quá trình nghiên cứu thực nghiệm đã sử dụng 4 tạo tinh thể và khó tách khỏi bề mặt vật đúc. loại dung môi pha (xem bảng 2) với thay đổi thành Độ chịu nhiệt của hỗn hợp sơn khuôn phụ thuộc phần hỗn hợp sơn khuôn theo tỷ lệ chất chịu nhiệt nhiều vào các hạt phân tán trong hỗn hợp sơn và kết dính. khuôn, độ chịu nhiệt của vật liệu phải cao hơn nhiệt độ chảy (Tc) của thép rót vào khuôn. Hỗn hợp sơn khuôn thường dùng là các vật liệu chịu lửa cao như: silicat zeconit (ZrO2.SiO2,Tc= 1900oC), manhezit (MgO, Tc= 1900oC). Thành phần hạt của các hỗn hợp sơn khuôn là những phần tử vật liệu không nóng chảy và khuếch tán, thường là các chất vô cơ bền hoá ở nhiệt độ cao và có hoạt tính yếu với kim loại rót vào khuôn; thường là crôm manhezit, manhezit, zeconit… Các thép CrNi, CrMn ở nhiệt độ đúc thường tạo ra các oxit phức kim loại với nhiệt độ chảy cao gần 1723oC, nên cần nghiên cứu tìm ra được hỗn hợp sơn khuôn có nhiệt độ nóng chảy cao hơn 1750oC, Hình 2. Các chi tiết đúc thép 28% Cr, ảnh hưởng tốt đến cấu trúc và cơ lý tính lớp sơn sử dụng hỗn hợp sơn khuôn M4, M6, M10 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số 2 (69) 2020 49
  3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Bảng 1. Thành phần hóa học của chất sơn khuôn Ký hiệu Thành phần hóa học % Mẫu MgO SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO P S Khác M1 67,21 4,4 0,45 0,86 0,02 1,7 0,02 0,008 M2 68,22 4,7 0,47 0,91 0,02 1,25 0,01 0,006 M3 68,05 4,35 1,67 0,92 0,01 2,5 0,02 0,005 M4 69,15 4,44 0,48 0,90 0,01 1,85 0,04 0,002 M5 67,80 4,55 0,41 0,89 0,02 1,64 0,02 0,001 M6 67,25 9,5 4,51 3,2 0,01 3,15 0,03 0,002 M7 67,57 10,20 4,03 2,81 0,01 3,55 0,01 0,001 M8 66,85 11,25 3,73 2,38 0,01 3,84 0,02 0,002 M9 66,76 9,83 4,56 3,25 0,01 3,89 0,02 0,001 M10 66,80 10,02 4,35 3,67 0,02 3,56 0,02 0,002 Bảng 2. Thành phần hỗn hợp sơn khuôn đúc Thành phần hỗn hợp sơn khuôn manhezit (g) Ký hiệu Chất kết dính Dung môi pha Mẫu MgO Al2O3 Bentonit CaO Nhựa thông Cồn Xăng Dầu hỏa Xylen Toluen M0 200 - - - 10 - 200 - - - M1 200 5 10 - 10 - - 200 - - M2 200 5 10 - 10 - - - 200 - M3 200 - - 5 10 - - - - 200 M4 200 - - 5 10 200 - - - - M5 200 - 10 - 10 200 - - - - M6 200 - 10 - 10 - 200 - - - M7 200 5 15 15 10 - 200 - - - M8 200 10 - - 15 - - - 200 - M9 200 10 15 - 10 200 - - - - M10 200 - 15 - 15 - - - - 200 Bảng 3. Độ chịu nhiệt của các hỗn hợp sơn khuôn Môi trường Hình thái chịu nhiệt Độ co Bắt lửa không Mẫu o C Lò Đèn xì Biến mềm Phồng rộp Nứt Bong Cháy thắt (mm) bắt lửa M1 1550 x - x x x - x 3.0 bắt lửa M2 1550 x x x x - x 3.5 bắt lửa M3 1600 - x x x x - - 3.0 bắt lửa M4 1550 x x x - - x 1.5 không bắt lửa M5 1600 - x - - - - - 1.0 không bắt lửa M6 1550 x - - - - - 0.0 bắt lửa M7 1550 x - - - - - 0.0 bắt lửa M8 1600 - x - - - - - 0.0 bắt lửa M9 1600 - x - - - - - 0.0 không bắt lửa M10 1600 - x - - - - - 0.2 bắt lửa 50 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số 2 (69) 2020
  4. LIÊN NGÀNH CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VÀ xuất hiện bong vẩy, cháy nứt và phồng rộp, độ co ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ thắt bề mặt bằng không ngay cả khi tiến hành sơn ở nhiệt độ cao đến 1550oC. 4.1. Độ chịu nhiệt Hỗn hợp sơn khuôn M7 hệ (MgO - Al2O3 - Bentonit Độ chịu nhiệt của hỗn hợp sơn khuôn cát được - CaO - nhựa thông), sử dụng dung môi pha là tiến hành đo bằng phương pháp xác định độ biến (xăng) hệ không xuất hiện bong vẩy, cháy nứt và dạng nhiệt theo hình thái biến dạng bề mặt lớp hỗn phồng rộp, độ co thắt bề mặt bằng không ngay cả hợp sơn khuôn của mẫu 50×50 mm dưới ngọn lửa khi tiến hành sơn ở nhiệt độ cao đến 1550oC và độ của đèn xì axetyle và trong thép lỏng ở lò tần số ổn định tốt. xem hình 3. Hỗn hợp sơn khuôn M8 hệ (MgO - Al 2O 3 - nhựa Từ bảng 2 và hình 4 cho thấy độ biến dạng nhiệt thông) sử dụng dung môi pha là (xylen) bề mặt của các mẫu hỗn hợp sơn khuôn cát biến đổi phụ không có hiện tượng cháy, phồng rộp và biến thuộc vào nhiều yếu tố. Lượng bentonit, nhựa thông mềm,có độ chịu nhiệt cao và ổn định, tuy nhiên như thành phần độn, kết dính xê dịch trong khoảng bề mặt sau khi sơn rất dễ bị ảnh hưởng của từ 10 đến 15 g/200 g MgO. Lượng CaO đưa vào từ môi trường tác động vào làm thay đổi trạng thái 5 đến 15 g/200 g MgO. Lượng Al2O3 là thành phần độn với lượng xê dịch từ 5-10 g/200 g MgO. (xem hình 3). Hỗn hợp sơn khuôn manhezit với độ mịn 15mm được pha trong dung môi cồn, xăng, dầu hoả, xylen và toluen với lượng 200 g/200 g MgO. Độ biến dạng nhiệt của các hỗn hợp sơn khuôn được xác định, cho thấy trên hình 4. Kết quả đo kiểm, xác định độ biến dạng nhiệt; Các hỗn hợp sơn khuôn M1 hệ (MgO - Al2O3 - bentonit - nhựa thông) sử dụng dung môi pha là (dầu hỏa) thì bề mặt sau khi sơn có hiện tượng biến mềm, phồng rộp, cháy bề mặt làm cho bề mặt trở nên sần sùi, độ chịu nhiệt thấp và không ổn định. Các hỗn hợp sơn khuôn M2 hệ MgO - Al2O3 - bentonit - nhựa thông, sử dụng dung môi pha là (xylen) đã có độ chịu nhiệt thấp và không ổn định (xem hình 3, M1, 2). Kết luận của M1 và M2 do sử dụng 2 dung môi (dầu hỏa, xylen) này khó hoà tan nhựa thông. Các mẫu hỗn hợp sơn khuôn M3 hỗn hợp sơn khuôn hệ (MgO - CaO - nhựa thông), sử dụng Hình 3. Kết quả đo độ biến dạng nhiệt dung môi pha là (toluen). Có độ chịu nhiệt thấp, Hỗn hợp sơn khuôn M9 hệ (MgO - Al2O3 - Bentonit không ổn định, các hiện tượng biến mềm, phồng rộp, rạn nứt và cháy co bề mặt xảy ra ngay cả khi - nhựa thông) sử dụng dung môi pha là (cồn) hầu ở nhiệt độ 1550oC (hình 3). như không biến dạng ở các nhiệt độ, không bắt lửa (hình 3). Hỗn hợp sơn khuôn M4 hệ (MgO - CaO - nhựa thông), sử dụng dung môi pha là (cồn) thì bề mặt Hỗn hợp sơn khuôn M10 hệ (MgO - bentonit - nhựa chi tiết sau khi sơn có hiện tượng biến mềm, thông) sử dụng dung môi pha là (toluen) hầu như phồng rộp và cháy đã hạn chế được hiện tượng không biến dạng, tuy nhiên bề mặt vẫn xảy ra hiện nứt và bong tróc, độ co thắt trên bề mặt giảm. tượng co với mức độ nhỏ, và chi tiết khá dễ bắt lửa. Hỗn hợp sơn khuôn M5 hệ (MgO - bentonit - nhựa Độ chịu nhiệt cao được thể hiện ở bảng 3 của hỗn thông), sử dụng dung môi pha là (cồn) có độ chịu hợp còn phụ thuộc vào dung môi pha (được thể nhiệt thấp, có các khuyết tật phồng rộp, nứt, cháy hiện bảng 2). Cồn và xăng là những dung môi pha nhỏ xảy ra (hình 3). đạt độ chịu nhiệt ổn định. Cồn tạo cho nhựa thông Hỗn hợp sơn khuôn M6 hệ (MgO - bentonit - nhựa tan nhanh, còn xăng dễ dàng tạo huyền phù cho thông), sử dụng dung môi pha là (xăng) hệ không hỗn hợp sơn khuôn và dễ dàng cả phun lẫn quét. Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số 2 (69) 2020 51
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Hỗn hợp sơn khuôn M9 (MgO - Al2O3 - bentonit - Hình 5 là ảnh SEM-EDS của mẫu hỗn hợp M3 nhựa thông) sử dụng dung môi pha là (cồn) là hỗn gồm (200 g MgO - 5 g CaO - 10 g nhựa thông - hợp tốt nhất. 200 g toluen) cho thấy cấu trúc mặt gãy của lớp hỗn hợp sơn khuôn. Từ hình 4 cho thấy hỗn hợp sơn khuôn silicat sử dụng ở nhiệt có độ biến dạng nhiệt như các hỗn hợp sơn khuôn manhezit, nhưng ở nhiệt độ cao thì biến dạng tăng nhanh liên tục, còn hỗn hợp sơn khuôn manhezit thì tăng chậm và sau đó gần như không thay đổi ở độ biến dạng khoảng 1%. Kết quả nghiên cứu này có thể so sánh với các kết quả đã công bố [5, 6]. Xác định bằng tính toán thì hỗn hợp sơn khuôn manhezit có độ bền nhiệt cao hơn hỗn hợp sơn Hình 5. Ảnh SEM-EDS mặt gãy của mẫu hỗn hợp khuôn silicat tới hơn 2 lần. sơn khuôn Từ kết quả thực nghiệm cho thấy, từ mẫu M6 trở đi đạt yêu cầu về độ chịu nhiệt của chất sơn khuôn. Các hỗn hợp sơn khuôn của hệ MgO với bentonit và nhựa thông (một số mẫu có thêm Al2O3) trong dung môi pha là xăng, cồn, dầu hỏa đều đạt tiêu chuẩn [2]. So sánh độ co ngót khi sử dụng hỗn hợp sơn khuôn, sơn hệ silicat có độ co lớn trên 2 lần so với sơn khuôn MgO, bentonit, nhựa thông mà đề tài đang tập trung nghiên cứu. Hình 6. Ảnh cấu trúc hiển vi quang học của mẫu sử dụng hỗn hợp sơn khuôn M2 tẩm thực hệ glyceregia độ phóng đại 500x Từ hình 5 cho thấy cấu trúc mặt gãy của lớp hỗn hợp sơn khuôn không kín khít có những mảng hổng lớn tích khí. Các hạt kết tinh không đều, thô sắp xếp không có trật tự, dễ tách dời và bong tróc, có thể các phần tử kết dính không tan lẫn, không liên kết các hạt hỗn hợp, trong nền cấu trúc hình thành như các sợi không nối các hạt lại với nhau. Hình 6 là ảnh cấu trúc trên máy hiển vi quang học của hỗn hợp sơn khuôn M2 hệ 200 g MgO - 5 g Al2O3-10 g bentonit - 10 g nhựa thông - 200 g xylen. Hình 4. Độ biến dạng nhiệt của các hỗn hợp sơn Cho thấy lớp hỗn hợp sơn khuôn rất xốp và có khuôn cát nhiều lỗ hổng ảnh hưởng đến tác dụng che chắn Với hỗn hợp sơn khuôn mẫu M6, M7 không xuất bề mặt, khống chế hiện tượng thâm nhập của kim hiện bong vẩy, không tạo gợn và hổng khí, có độ co loại vào sâu trong khuôn cát qua những kẽ hở và lỗ ngót không đáng kể. Kết quả cho thấy độ co màng hổng và cát sẽ trôi ra từ khuôn tạo xỉ dính bám vào sơn phủ ít, độ bền nhiệt ổn định cao. bề mặt kim loại như trên hình 3. Từ các kết quả thực nghiệm và nhận xét trên tác Hình 7 là ảnh SEM-EDS của mẫu hỗn hợp M9 giả đã mạnh dạn thử nghiệm nghiên cứu tập trung gồm 200 g MgO -10 g Al2O3- 15 g bentonit - 10 g vào bốn mẫu M2; M3; M7; M9. Để quan sát tổ chức nhựa thông - 200 g cồn. Cho thấy cấu trúc mặt gãy tế vi của bề mặt chi tiết sau khi sơn. của hỗn hợp sơn khuôn M9 kín khít, bền chắc tạo spinen ổn định có tác dụng không cho kim loại lỏng 4.2. Hình thái của lớp hỗn hợp sơn khuôn và xỉ thâm nhập vào khuôn cát và ngược lại không Hình thái của lớp hỗn hợp sơn khuôn được cho cho cát trôi ra từ khuôn tạo dính bám cát vào bề thấy trên hình 5. mặt kim loại. Kết quả nghiên cứu cấu trúc của lớp 52 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số 2 (69) 2020
  6. LIÊN NGÀNH CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC spinen hỗn hợp sơn khuôn M9 được cho thấy trên để không gây phản ứng cháy cát dẫn đến dính hình 8. Từ hình 8 cho thấy lớp sơn phủ có cấu trúc bám vào sản phẩm thép đúc. Những hỗn hợp sơn với những hạt mịn khít, xếp đều trên bề mặt kim khuôn chất lượng M7, M8, M9 của hệ MgO - Al2O3 - loại khác với mẫu M3. bentonit - nhựa thông - cồn (hoặc xăng) đã tạo được Từ kết quả nghiên cứu này tác giả đã sử dụng hỗn lớp bền chắc phủ trên bề mặt khuôn không thấm khí hợp sơn khuôn M7 và M9 với dung môi pha là cồn tạo hổng, tạo sức căng bề mặt co màng sơn. Lớp hoặc xăng để sơn khuôn cho đúc các xyclon từ hỗn hợp sơn khuôn tạo spinen bền chắc, kín khít thép chịu nhiệt crôm (xem hình 2: M7, M9). khống chế các phản ứng cháy, tạo xỉ, khống chế rò rỉ thép và cát trộn lẫn làm hỏng sản phẩm đúc. Lớp hỗn hợp sơn khuôn kiểu M3, hệ MgO - CaO - nhựa thông (dung môi dầu, xylen, toluen) xốp, hổng, không mịn, không kín khít trên bề mặt đã ảnh hưởng đến cấu trúc lớp thép sát với lớp hỗn hợp sơn khuôn cũng thô, ráp, không đều và không có trật tự. Lớp hỗn hợp sơn khuôn M7, M9, hệ MgO - Al2O3 - bentonit - nhựa thông (dung môi pha là cồn, xăng) tạo ra được spinen bền chắc, mịn, khít che kín bề Hình 7. Ảnh SEM-EDS của mẫu hỗn hợp mặt khuôn đã làm cho nền thép sát với lớp hỗn hợp sơn khuôn M9 sơn khuôn có cấu trúc tinh thể mịn, đều và trật tự, đây là bề mặt chất lượng và hoàn chỉnh. Kết quả nghiên cứu về hình thái, cấu trúc của lớp hỗn hợp sơn khuôn đã bổ sung thêm cho kết quả và đánh giá kết quả về độ chịu nhiệt của hỗn hợp sơn khuôn ở bảng 3 và đã làm sáng tỏ những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của hỗn hợp sơn khuôn manhezit cho đúc thép hợp kim. 5. KẾT LUẬN - Độ chịu nhiệt của hỗn hợp sơn khuôn manhezit phụ thuộc vào thành phần MgO, chất độn, chất kết Hình 8. Ảnh cấu trúc hiển vi quang học của mẫu sử dính và dung môi pha. dụng hỗn hợp sơn khuôn M9, tẩm thực hệ glyceregia, - Hỗn hợp sơn khuôn có thành phần gồm 200 g độ phóng đại 100x MgO - 5 g CaO - 10 g nhựa thông với dung môi pha Từ hình 5 cho thấy các lớp hỗn hợp sơn khuôn là 200 g toluen có cấu trúc hạt thô, xốp và hổng đã thể hiện rõ vai trò chịu nhiệt, che chắn bề mặt khí, độ bền nhiệt thấp, dính bám cát, cấu trúc nền để không gây phản ứng cháy cát dẫn đến dính thép sát lớp hỗn hợp sơn khuôn thô, ráp, hổng khí, bám vào sản phẩm thép đúc. Những hỗn hợp không đều và không có trật tự. sơn khuôn chất lượng M7, M8, M9 của hệ MgO - Hỗn hợp sơn khuôn hệ (MgO - Al2O3- bentonit - - Al2O3 - bentonit - nhựa thông - cồn (hoặc xăng) nhựa thông) có độ chịu nhiệt thấp không ổn định. đã tạo được lớp bền chắc phủ trên bề mặt khuôn không thấm khí tạo hổng, tạo sức căng bề mặt - Hỗn hợp sơn khuôn có thành phần gồm 200 g co màng sơn. Lớp hỗn hợp sơn khuôn tạo spinen MgO - 10 g Al2O3 - 15 g bentonit - 10 g nhựa thông bền chắc, kín khít khống chế các phản ứng cháy, với dung môi pha là 200 g cồn có cấu trúc hạt mịn, tạo xỉ, khống chế dò dỉ thép và cát chộn lẫn làm lớp bề mặt tạo spinen bền chắc, độ bền nhiệt cao hỏng sản phẩm đúc. ổn định, cấu trúc lớp thép sát lớp hỗn hợp sơn khuôn có tinh thể mịn, đều sắp xếp trật tự Từ hình 8 cho thấy các lớp hỗn hợp sơn khuôn đã thể hiện rõ vai trò chịu nhiệt, che chắn bề mặt Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số 2 (69) 2020 53
  7. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÀI LIỆU THAM KHẢO [5] Hruby K, (1986), Zdokonaleni natery na formy... litiny, SVUM Brno,Vol. 1. [1] Tô Duy Phương (2005), Tuyển tập báo cáo khoa học tổng kết đề tài cấp Viện Khoa học [6] Hruby K, (1985), Natery na formy... tezke vật liệu. odlitky, SVUM Brno. [2] Tô Duy Phương (2006), Tuyển tập báo cáo [7] Ulrich J, (1987), Ochranny ucinek naterovych khoa học tổng kết đề tài cấp T.P. Hà Nội. hmot forem a jader… litiny, Slevarenstvi XXXV, Vol.10, pp. 235-240. [3] Tô Duy Phương (2007), Tuyển tập báo cáo khoa học tổng kết đề tài cấp Bộ [8] Hodgkinson N. A, (1999), Proc. of 40th Indian Công Thương. Foundry Congress, Calcutta Jan, Vol.6, pp. 23-26. [4] Ulrich J, (1987), Vysokoteplotni vlastnosti naterovych hmot pro liti ocelovychs odlitku, [9] Abasev V. K. (1979), Reakce plynu Slevarenstvi XXXV, Vol.10, pp. 422-424. s povrchem… smesi, Slevarenstvi XXVII,Vol.11,pp. 480-481. THÔNG TIN TÁC GIẢ Nguyễn Thị Hồng Nhung - Tóm tắt quá trình đào tạo, nghiên cứu (thời điểm tốt nghiệp và chương trình đào tạo, nghiên cứu): + Năm 2007: Tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành Luyện kim màu và luyện kim bột, khoa Khoa học & Kỹ thuật vật liệu. + Năm 2012: Tốt nghiệp Thạc sĩ khoa học, chuyên ngành Khoa học & Kỹ thuật vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. - Tóm tắt công việc hiện tại: Giảng viên khoa Cơ khí, Trường Đại học Sao Đỏ. - Lĩnh vực quan tâm: Vật liệu. - Email: hongnhungsaodo@gmail.com. - Điện thoại: 0944183794. 54 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số 2 (69) 2020
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2