intTypePromotion=3

Phân biệt PR và quảng cáo

Chia sẻ: Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
3
download

Phân biệt PR và quảng cáo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Phân biệt PR và quảng cáo" cung cấp thông tin về định nghĩa của PR và quảng cáo, và sự giống nhau của 2 lĩnh vực này. Bên cạnh đó, có đến 13 điểm khác nhau giữa PR và quảng cáo: mục đích chức năng nhiệm vụ, tính qua lại của thông tin, tính trung thực của thông tin, hình thức truyền tải thông tin... Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn về điểm giống và khác nhau của 2 lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân biệt PR và quảng cáo

Phân biệt PR và Quảng cáo<br /> PR và Quảng cáo là hai lĩnh vực rất khác nhau nhưng lại hay bị coi là giống<br /> nhau, thậm chí bị coi là một. Vậy làm thế nào để phân biệt được như thế nào<br /> là Pr, như thế nào là Quảng cáo, hôm nay chúng tôi sẽ làm rõ về 2 lĩnh vực<br /> này để các bạn có thể hiểu thêm về nó và không bị nhầm lẫn giũa chúng vs<br /> nhau.<br /> Trước hết, về định nghĩa:<br /> có rất nhiều định nghiã về Pr,<br /> Theo Học Viện Quan Hệ Công Chúng (IPR) : “Quan Hệ Công Chúng là những nỗ<br /> lực liên tục để thiết lập kế hoạch và duy trì liên tục nhằm xây dựng và giám sát<br /> những thiện chí cũng như sự thấu hiểu giữa một tổ chức với cộng đồng của nó.”<br /> <br /> Theo Edward L.Bernays: “ QHCC là nỗ lực, bằng thông tin, thuyết phục và<br /> thích nghi, nhằm thúc đẩy sự ủng hộ của công chúng đối vs 1 hđộng, sự<br /> nghiệp, phong trào hoặc thể chế”..<br /> 1 số định nghĩa của Frank Jefkins , Tuyên bố Mexicô ….<br /> Ta có thể hiểu: “Pr là việc quản lý truyền thông nhằm xây dựng, duy trì mối<br /> quan hệ tốt đẹp giữa một tổ chức, một cá nhân vs công chúng của họ. Từ đó<br /> mà tạo ra hình ảnh tố đẹp, củng cố uy tín, tạo dựng niềm tin và thái độ của<br /> công chúng vs tổ chức và cá nhân theo hướng có lợi nhất”<br /> Quảng cáo:<br /> Theo Philip Kotler: “ Quảng cáo là những hình thức truyền thông không trực<br /> tiếp, được thực hiện thông qua những phương tiện truyền tin phải trả tiền và<br /> xác định rõ nguồn kinh phí”<br /> Như vậy, Quảng cáo và Pr giống nhau ở chỗ đều là một quá trình truyền<br /> thông đến công chúng nhằm giói thiệu hàng hóa dịch vụ, hnhf ảnh của một<br /> tổ chức, doanh nghệp. Đó là quá trình đưa các thông điệp qua các phương<br /> tiện truyền tin tác dộng vào đối tượng, tạo nên tình cảm và ấn tượng tốt đẹp<br /> trong họ, củng cố niềm tin và thúc đẩy hành động có lợ cho người đưa thông<br /> tin.<br /> <br /> Tuy nhiên ta có thấy rõ điểm khác biệt giửa Pr vs QC như sau:<br /> 1. Mục đích, chức năng nhiệm vụ:<br /> <br /> -QC: Đưa thông tin làm thay đổi hành vi của người tiêu dùng, để<br /> họ trở thành khách hàng của mình. Nhằm kích thích tiêu thụ sản<br /> phẩm, hàng hóa, dịch vụ và tăng cường khả năng cạnh tranh cho<br /> doanh nghiệp.<br /> -PR: Đưa thông tin làm thay đổi nhận thức của công chúng về<br /> doanh nghiệp. Xây dựng và bảo vệ danh tiếng, uy tín cho các tổ<br /> chức<br /> 2. Tính qua lại của thông tin:<br /> -QC: Truyền tải thông tin từ nhà sản xuất, knh doanh đến khách<br /> hàng mục tiêu. Quá trình thông tin mang tính chất một chiều.<br /> -PR: Thông tin liên quan đến toàn bộ hoạt động giao tiếp đối nội,<br /> đối ngoại của một tổ chức, có tầm bao quát rộng hơn và thông tin<br /> mang tính hai chiều<br /> <br /> 3. Tính trung thực của thông tin:<br /> -QC: Thông tin của chính các nhà kinh doanh nói về mình, mang<br /> tính thương mại.Có những thông tin không đáng tin cậy.<br /> -PR: Thông tin là của bên thứ 3, của giói truyền thông mói về tổ<br /> chức nên nó mang tính gián tiếp và phi thương mại. Có độ tin cậy<br /> cao hơn<br /> 4. Hình thức truyền tải thông tin:<br /> -QC: Linh hoạt, đa dạng, rất phong phú, phát huy được tính sáng<br /> tạo của người làm Quảng cáo<br /> -PR: Thông tin mang tính chuẩn mực và nghiêm túc, phát huy<br /> được khả năng nắm bắt thông tin và tạo ra dư luận của ngươi làm<br /> PR.<br /> 5. Sự kiểm soát thông tin:<br /> -QC: Có thể kiểm soát thông tin được một cách dễ dàng để đảm<br /> bảo tính thống nhất khi truyền tin trên các phương tiện khác nhau.<br /> Doanh nghiệp hay công ty có quyền quyết định thời điểm, nội<br /> <br /> dung và cách thức thông điệp quảng cáo được phát đến công<br /> chúng.<br /> -PR: Không kiểm soát được thông tin. Mặt khác thông tin thường<br /> thiếu nhất quán, do nhiều người tiếp cận thông tin theo các góc độ<br /> và quan điểm khác nhau.<br /> 6. Chi phí:<br /> -QC: Là hình thức truyền thông phả trả tiền, chi phí cho hoạt động<br /> quảng cáo rất tốn kém<br /> -PR: Là hình thức truyền thông không phải trả tiền, chi phí cho<br /> hoạt động PR đỡ tốn kém hơn.<br /> 7. Thời hạn:<br /> -QC: Được lặp lại nhiều lần nhằm củng cố niềm tin khách hàng<br /> -PR: Thông tin không được lặp lại nhiều lần nên thiếu tính khắc<br /> họa.<br /> 8. Đối tượng sử dụng:<br /> -QC: Chủ yếu dành cho các doanh nghiệp<br /> - PR: Có thể sử dụng cho tất cả các tổ chức, cá nhân.<br /> <br /> 9. Đối tượng tác động:<br /> -QC: Thông tin hướng tới một nhóm khách hàng mục tiêu cụ thể.<br /> -PR: Thông tn lan tỏa đến nhiều đố tượng công chúng rộng rãi<br /> (nhân viên, nhà đầu tư, nhà cung cấp, nhà phân phố, cộng đồng…).<br /> 10. Quy mô:<br /> -QC: Quy mô nhỏ hơn, thường chỉ quảng cáo cho một lĩnh vực,<br /> một sản phẩm.<br /> -PR: Quy mô rộng, có tầm bao quát hơn.<br /> 11. Hiệu quả:<br /> -QC: Thường thấy trực tiếp và nhanh hơn.<br /> -PR: Không thể đo trong tức thì.<br /> 12. Mối quan hệ với khách hàng:<br /> -QC: Thường chỉ quan tâm đến khách hàng trực tiếp.<br /> -PR: Quan tâm đến cả mối quan hệ xung quanh đó, hoạt động trước<br /> và sau bán hàng<br /> 13. Tính chất công việc:<br /> -QC: Thường làm việc trong nhà, không bao giờ tiếp xúc trực tiếp<br /> với khách hàng<br /> -PR: Thường làm việc bên ngoài, tiếp xúc với mọi đối tượng.<br /> Trên đây là toàn bộ những điểm khác biệt giữa PR và QC. …..<br /> <br /> Đây chỉ là những ý cơ bản nhất trong bai.. có j thiếu sót, mọi ng` bổ sung<br /> ….<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản