PHÁP LUẬT VỀ THUẾ: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Chia sẻ: Duong Phuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:60

0
252
lượt xem
121
download

PHÁP LUẬT VỀ THUẾ: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chứng từ thanh toán tiền bán tại hội chợ triển lãm (thu tiền mặt phải khai báo Hải quan, có chứng từ nộp tiền ngân hàng). Xe ô tô theo thiết kế của nhà SX được sử dụng làm xe cứu thương, xe chở phạm nhân, xe tang lễ; xe thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÁP LUẬT VỀ THUẾ: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

 1. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Trình bày: Hoàng Xuân Nam
 2. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ: THUẾ TTĐB I- TỔNG QUAN 1/ Khái niệm 2/ Đặc điểm 3/ Vai trò 2
 3. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ: THUẾ TTĐB 1/ Khái niệm: - Thuế gián thu - Hàng hóa, dịch vụ “đặc biệt”: xã hội không khuyến khích tiêu dùng; cao cấp, đắt tiền, xa xỉ 3
 4. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ: THUẾ TTĐB 2/ Đặc điểm: - Phạm vi chi phối không rộng - Thuế suất cao Ví dụ: Ở Việt Nam, năm 2009, Rượu (20%-> 65%), Bia chai, bia hộp (40% -> 75%), Thuốc lá điếu, xì gà (65%), Vàng mã, hàng mã (70%) - Thu một lần: NK, SX hoặc cung ứng => Bia, Thuốc lá tiêu thụ trong vũ trường, karaoke ? 4
 5. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ: THUẾ TTĐB 3/ Vai trò: - Định hướng sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng xã hội - Tạo nguồn thu lớn cho NSNN - Điều tiết thu nhập 5
 6. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ: THUẾ TTĐB 30000 26.564 25000 20.835 20000 18.326 15000 14.861 ThuếTTĐB 11.046 10000 5000 0 2003 2004 2005 2006 2007 6
 7. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ: THUẾ TTĐB II/ NỘI DUNG CƠ BẢN 1/ Đối tượng chịu thuế 2/ Trường hợp không chịu thuế 3/ Căn cứ tính thuế 4/ Khấu trừ thuế 5/ Hoàn thuế 6/ Giảm thuế 7/ Khai thuế 7
 8. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ: THUẾ TTĐB 1/ Đối tượng chịu thuế: STT Hàng hóa (10) Dịch vụ (6) 1 Thuốc lá điếu, xì gà; Rượu; Bia Điều hòa nhiệt độ công suất từ KD vũ trường, mát-xa, 2 90.000 BTU trở xuống ka-ra-ô-kê 3 Bài lá; Vàng mã, hàng mã KD có đặt cược 4 Ô tô dưới 24 chỗ ngồi KD xổ số Xăng các loại, nap-ta, … chế KD gôn: bán thẻ hội 5 phẩm pha chế xăng viên, vé chơi gôn Mô tô 2 bánh/ 3 bánh; Tàu bay, du KD ca-si-nô, trò chơi 6 thuyền dân dụng bằng máy giắc-pót 8
 9. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ: THUẾ TTĐB 1/ Đối tượng chịu thuế: STT Từ 01.04.2009 Trước 01.04.2009 Thuốc lá điếu, xì gà, Thuốc lá điếu, xì 1 chế phẩm từ cây gà thuốc lá 2 Rượu; Bia Rượu; Bia Ô tô dưới 24 chỗ ngồi Ô tô dưới 24 chỗ (gồm cả loại chở người và ngồi (gồm cả loại chở 3 hàng, từ 2 hàng ghế trở lên) người và hàng, xe lam) 9
 10. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ: THUẾ TTĐB 1/ Đối tượng chịu thuế: STT Từ 01.04.2009 Trước 01.04.2009 4 Mô tô 2 bánh/ 3 bánh (> 125cm3) 5 Tàu bay, du thuyền dân dụng (trừ loại sử dụng kinh doanh vận chuyển và du lịch) Điều hòa nhiệt độ từ Điều hòa nhiệt độ 90.000 BTU trở xuống từ 90.000 BTU trở 6 (trừ loại chỉ để lắp đặt trên xuống PTVT) 10
 11. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ: THUẾ TTĐB 1/ Đối tượng chịu thuế: Lưu ý: Máy điều hòa nhiệt độ  Tách riêng “cục nóng” hoặc  “cục lạnh”: vẫn thuộc đối  tượng chịu thuế TTĐB 11
 12. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ: THUẾ TTĐB 1/ Đối tượng chịu thuế: STT Từ 01.04.2009 Trước 01.04.2009 Bài lá; Vàng mã; Bài lá; Vàng mã, 7 Hàng mã (trừ đồ Hàng mã (trừ đồ chơi trẻ em, đồ dùng chơi trẻ em, và loại dạy học và dùng để dùng để trang trí) trang trí) Xăng các loại, nap-ta, Xăng các loại, nap- 8 … chế phẩm pha ta, … chế phẩm pha chế xăng chế xăng 12
 13. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ: THUẾ TTĐB 1/ Đối tượng chịu thuế: STT Từ 01.04.2009 Trước 01.04.2009 1 KD vũ trường, mát- KD vũ trường, mát- xa, ka-ra-ô-kê xa, ka-ra-ô-kê KD gôn: bán thẻ KD gôn: bán thẻ hội 2 hội viên, vé chơi viên, vé chơi gôn gôn 13
 14. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ: THUẾ TTĐB 1/ Đối tượng chịu thuế: STT Từ 01.04.2009 Trước 01.04.2009 3 KD đặt cược (thể KD giải trí có đặt thao, giải trí, khác) cược 4 KD xổ số KD xổ số KD ca-si-nô, trò chơi KD ca-si-nô, trò 5 bằng máy giắc-pót, chơi bằng máy máy sờ-lót (slot), máy giắc-pót tương tự 14
 15. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ: THUẾ TTĐB 2/ Trường hợp không chịu thuế: 2.1/ Hàng hóa do CSSX, gia công trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài, bán, gia công cho DNCX, trừ ô tô dưới 24 chỗ ngồi bán cho DNCX, hồ sơ chứng minh xuất khẩu như sau: - Hợp đồng bán hàng, gia công cho nước ngoài - Hóa đơn bán hàng - Tờ khai hải quan - Chứng từ thanh toán qua Ngân hàng 15
 16. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ: THUẾ TTĐB 2/ Trường hợp không chịu thuế: 2.2- Hàng hóa do CSSX bán (hoặc ủy thác) cho CSKD XK để xuất khẩu, hồ sơ chứng minh: - Hợp đồng mua bán (hoặc ủy thác xuất khẩu) - Hóa đơn bán hàng - Biên bản thanh lý (toàn bộ hoặc từng phần) hợp đồng mua bán (hoặc ủy thác XK)… Trường hợp không XK mà tiêu thụ trong nước, CSKD xuất khẩu kê khai, nộp thuế 16
 17. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ: THUẾ TTĐB 2/ Trường hợp không chịu thuế: 2.3- Hàng hóa mang ra nước ngoài để bán tại hội chợ triển lãm ở nước ngoài, hồ sơ gồm: - Giấy mời, giấy đăng ký tham gia hội chợ - Tờ khai hải quan - Bảng kê hàng bán tại hội chợ triển lãm - Chứng từ thanh toán tiền bán tại hội chợ triển lãm (thu tiền mặt phải khai báo Hải quan, có chứng từ nộp tiền ngân hàng) 17
 18. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ: THUẾ TTĐB 2/ Trường hợp không chịu thuế: 2.4- Hàng hoá được phép tạm xuất khẩu - tái nhập khẩu trong thời hạn chưa phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo chế độ quy định thì khi tái nhập khẩu không phải nộp thuế TTĐB 18
 19. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ: THUẾ TTĐB 2/ Trường hợp không chịu thuế: 2.5-Xe ô tô theo thiết kế của nhà SX được sử dụng làm xe cứu thương, xe chở phạm nhân, xe tang lễ; xe thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông Trước đây: Xe chở người chuyên dùng trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không tham gia giao thông (quy định của Luật giao thông đường bộ) 19
 20. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ: THUẾ TTĐB 2/ Trường hợp không chịu thuế: 2.6- Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: - Hàng hoá NK từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau, trừ xe ô tô chở người dưới 24 chỗ - Hàng viện trợ, trợ giúp, cứu trợ (nhân đạo, không hoàn lại…) 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản