intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 1250/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tạ Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

79
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1250/QĐ-UBND về việc thành lập ban chỉ đạo chương trình phát triển thương mại điện tử thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1250/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MINH ------- ----- Số: 1250/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 141/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 - 2010; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại tại Công văn số 1092/STM-XTTM ngày 28 tháng 02 năm 2008 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 187/TTr-SNV ngày 17 tháng 3 năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thương mại điện tử thành phố, gồm các thành viên sau: 1. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban; 2. Ông Trần Vinh Nhung, Phó Giám đốc Sở Thương mại, Phó Trưởng ban Thường trực; 3. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng Nghiên cứu ứng dụng, Sở Bưu chính, Viễn thông, Ủy viên; 4. Bà Nguyễn Thị Lan, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy viên; 5. Bà Trương Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Cán bộ thành phố, Ủy viên; 6. Bà Đổng Thị Kim Vui, Giám đốc Sở Du lịch, Ủy viên; 7. Bà Trương Thùy Trang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên;
  2. 8. Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên; 9. Ông Đinh Sơn Hùng, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế, Ủy viên; 10. Ông Nguyễn Đức Trí, Phó Cục trưởng Cục Thống kê, Ủy viên; 11. Ông Nguyễn Tuấn Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Ủy viên; 12. Ông Nguyễn Mạnh Tuệ, Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên; 13. Ông Phan Quang Đức, Phó Trưởng Phòng Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính, Ủy viên; 14. Ông Võ Xuân Ngọc, Phó Trưởng Phòng Tin học, Cục Thuế thành phố, Ủy viên; 15. Ông Lê Thành Tùng, Phó Trưởng Trung tâm Dữ liệu và công nghệ thông tin, Cục Hải quan thành phố, Ủy viên; 16. Ông Trần Đình Cường, Trưởng Phòng Tin học, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên; 17. Ông Lê Binh Hùng, Phó Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại thành phố, Ủy viên. Điều 2. Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thương mại điện tử thành phố có nhiệm vụ: - Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử thành phố đến năm 2010 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; - Hướng dẫn các sở, ban, ngành, hiệp hội và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể của đơn vị (bao gồm cả kế hoạch và kinh phí) của các chương trình nhánh và dự án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử thành phố; - Đề xuất các giải pháp bảo đảm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Chương trình phát triển thương mại điện tử; - Nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách và kiến nghị biện pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển thương mại điện tử; - Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo với các thành viên của các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan. Định kỳ hàng quý có báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình và kết quả thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử.
  3. Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên do ngân sách nhà nước cấp từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình thương mại điện tử thành phố và thanh quyết toán theo chế độ hiện hành. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH Lê Hoàng Quân
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2