intTypePromotion=1

Tài liệu tập huấn Hướng dẫn sử dụng Sổ tay thú y viên

Chia sẻ: Kkkk Kkkk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
78
lượt xem
7
download

Tài liệu tập huấn Hướng dẫn sử dụng Sổ tay thú y viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của "Tài liệu tập huấn Hướng dẫn sử dụng Sổ tay thú y viên" nhằm giúp học viên có thể: Hiểu rõ mục đích và biết cách sử dụng Sổ tay thú y viên; thực hành và thành thạo cách ghi chép thông tin nhằm phục vụ cho dịch vụ thú y của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu tập huấn Hướng dẫn sử dụng Sổ tay thú y viên

  1. DỰ ÁN SÁNG KIẾN CÚM GIA CẦM VÀ ĐẠI DỊCH GHS-I-08-07-00003-00 TÀI LIỆU TẬP HUẤN Hướng dẫn sử dụng Sổ tay thú y viên Abt Associates Inc. Cùng với: Tổ chức Australia vì người dân Châu Á Thái Bình Dương Hội chữ thập đỏ Việt Nam 1
  2. Mục lục Trang DỰ ÁN SÁNG KIẾN CÚM GIA CẦM .......................................................................... 1 VÀ ĐẠI DỊCH ............................................................................................................. 1 GIỚI THIỆU................................................................................................................ 2 1. Mục tiêu tập huấn ....................................................................................................... 2 2. Đối tượng tập huấn: ..................................................................................................... 2 3. Phương pháp tập huấn: .................................................................................................. 2 TẬP HUẤN VỀ SỬ DỤNG SỔ TAY THÚ Y VIÊN ...................................................... 2 PHỤ LỤC.................................................................................................................... 7 GIỚI THIỆU Thời gian tập huấn: 1/2 buổi 1. Mục tiêu tập huấn Sau buổi giới thiệu này, các học viên sẽ có thể: - Hiểu rõ mục đích và biết cách sử dụng Sổ tay Thú y viên; - Thực hành và thành thạo cách ghi chép thông tin nhằm phục vụ cho dịch vụ thú y của mình; 2. Đối tượng tập huấn: - Thú y viên cơ sở, người trực tiếp cung cấp dịch vụ cho người chăn nuôi và có nhu cầu ghi chép sổ sách cá nhân nhằm quản lý công tác dịch vụ của mình, có định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, 3. Phương pháp tập huấn: Sử dụng phương pháp tập huấn có sự tham gia của học viên. Lấy học viên làm trung tâm. Tổ chức kết hợp các buổi họp giao ban tháng của trạm. Do Trạm thú y trực tiếp hỗ trợ triển khai. TẬP HUẤN VỀ SỬ DỤNG SỔ TAY THÚ Y VIÊN I. Mục tiêu bài giảng: Sau khi học xong bài này học viên có thể: 2
  3. 1. Hiểu rõ mục đích và biết cách sử dụng Sổ tay Thú y viên; 2. Thực hành và thành thạo cách ghi chép thông tin nhằm phục vụ cho dịch vụ thú y của mình; II. Kế hoạch bài giảng: Nội dung Phương pháp Câu hỏi cần giải đáp Thời gian Giới thiệu nội dung Đặt vấn đề Câu hỏi 1 : Ai trong số các anh 5’ bài giảng chị thường xuyên cung cấp dịch vụ Thú y ở cơ sở ? Câu hỏi 2 : Ai thường xuyên ghi chép thông tin về djch vụ của mình? Thú y viên cần ghi Thảo luận nhóm Câu hỏi 1 : Những dịch vụ gì các 30’ chép những gì? anh chị thường xuyên cung cấp cho người chăn nuôi ? Câu hỏi 2 : Theo các anh chị, Thú y viên cần ghi chép những thông tin gì ? Câu hỏi 3 : Việc ghi chép các thông tin trên hỗ trợ gì cho công tác dịch vụ của anh chị ? Giới thiệu về các Thuyết trình/ bài tập 10’ thông tin Sổ ghi tự làm chép có thể giúp lưu trữ Thực hành ghi Thực hành ghi chép Biểu mẫu ghi chép thăm khám 15’ chép các biểu mẫu Biểu mẫu ghi chép tiêm phòng và biến động đàn Kết luận Tổng kết ... III. Nội dung chính: 1. Đặt vấn đề: - Các thú y viên cơ sở là những người thường xuyên cung cấp dịch vụ cho người chăn nuôi: thiến hoạn gia súc, gia cầm, chữa trị các bệnh nội, ngoại khoa, ký sinh trùng thường gặp, tiêm phòng,... - Một số rất ít Thú y viên có thói quen ghi chép khi thăm khám về ca bệnh, phác đồ điều trị, thông tin về người chăn nuôi - Cần coi người chăn nuôi là khách hàng của mình – việc ghi chép khi thăm khám có thể phục vụ việc chăm sóc khách hàng tốt hơn. 3
  4. 2. Thú y viên cần ghi chép những gì? Có rất nhiều thông tin có ích có thể cần ghi chép: Thông tin: Mục đích ghi chép: Thông tin chi tiết khách hàng: tên, địa chỉ - Để liên hệ khi cần thiết, hẹn thăm khám Giờ thăm khám lần sau - Đặt lịch hẹn, bố trí thời gian Ca bệnh (loài, số ốm, chết, chẩn đoán, ngày - Theo dõi ca bệnh, thực hiện các hướng dẫn phát bệnh đầu tiên,...) kỹ thuật, báo cáo sau này nếu cần (đặc biệt với bệnh truyền nhiễm, bệnh bắt buộc phả báo cáo) Phác đồ điều trị - Theo dõi ca bệnh, sự đáp ứng của thuốc Tiền thuốc, tiền lãi - Theo dõi chi phí dịch vụ, tính toán lãi lỗ Thông tin về tiêm phòng, lịch tiêm, loài gia - Cung cấp dịch vụ tiêm phòng, theo dõi để súc cần tiêm... nhắc khách hàng tiêm phòng theo lịch, để báo cáo nếu cần Biến động đàn (đàn mới nhập, xuất) - Chăm sóc khách hàng lần tiếp theo, để báo cáo nếu cần Ghi chú khác(các ghi chú khác có thể có ích - Dự kiến lần thăm khám sau, theo dõi sức cho dịch vụ thăm khám lần sau ví dụ: ngày khỏe gia súc gia cầm tuổi, ngày chửa, đẻ, sinh lý gia súc ...) .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. 3. Sổ ghi chép có thể giúp lưu trữ thông tin gì? Các thông tin có thể lưu trữ trong sổ Mục đích sử dụng của bạn .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. 4
  5. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. 4. Thực hành ghi chép các biểu mẫu chính: a. Mẫu ghi chép thăm khám b. Mẫu ghi chép tiêm phòng và biến động đàn IV. Ghi nhớ/ thông điệp chính Những điều thú y viên nên làm : - Ghi chép chi tiết các buổi thăm khám đầy đủ và chính xác - Gọi điện hỏi thăm khách hàng thường xuyên - Đọc lại các ghi chép của mình trước khi đi thăm khám - Chuẩn bị kỹ cho mỗi lần thăm khám trước khi đi 5
  6. Ghi chép khi thăm khám để chăm sóc khách hàng – người chăn nuôi tốt hơn ! VI. Tài liệu tham khảo, nếu có - Biểu mẫu theo dõi tiêm phòng - Biểu mẫu báo cáo tháng của trạm thú y VII. Yêu cầu giáo cụ trực quan/thực hành/ mẫu vật - Mỗi người một cuốn Sổ tay ghi chép - Tài liệu phát tay cho học viên về Sổ tay Thú y - Bản photocopy của 03 biểu mẫu chính * số học viên 6
  7. PHỤ LỤC Phụ lục 1. Sổ tay Thú y viên Phụ lục 2. Mẫu báo cáo kết quả tiêm phòng định kỳ của Ban Thú y xã. Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2008/QD-BNN ngày 26/5/2008 Phụ lục 3. Mẫu báo cáo kết quả tiêm phòng định kỳ của Trạm Thú y huyện. Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2008/QD-BNN ngày 26/5/2008 Phụ lục 4. Mẫu Phiếu ghi chép về Tiêm phòng bổ sung của Thú y viên. Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2008/QD-BNN ngày 26/5/2008 Phụ lục 5. Mẫu Báo cáo đinh kỳ tháng của Ban Thú y xã. Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2008/QD-BNN ngày 26/5/2008 Phụ lục 6. Mẫu Báo cáo đinh kỳ tháng của Trạm Thú y huyện. Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2008/QD-BNN ngày 26/5/2008 7
  8. Phụ lục 2. (Phụ lục 7c ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26/5/2008) B¸o c¸o KÕt qu¶ tiªm phßng ®Þnh kú cña Ban Thó y x· ***Sử dụng mỗi báo cáo cho một bệnh*** Tỉnh Huyện Xã Ngày bắt đầu tiêm Ngày kết thúc tiêm phòng phòng Phòng bệnh Loại vắc xin Tổng số liều vắc xin Tổng số liều vắc nhận xin còn lại Tiêm phòng cho từng loài Thôn Trâu Bò Lợn Dê Cừu Gà Vịt Chó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tổng số 8
  9. Phụ lục 3. (Phụ lục 7đ ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26/5/2008) B¸o c¸o kÕt qu¶ tiªm phßng ®Þnh kú cña tr¹m thó y huyÖn ***Sử dụng mỗi báo cáo cho một bệnh*** Tỉnh Huyện Xã Ngày bắt đầu tiêm Ngày kết thúc tiêm phòng phòng Phòng bệnh Loại vắc xin Tổng số liều vắc xin Tổng số liều vắc nhận xin còn lại Tiêm phòng cho từng loài Thôn Trâu Bò Lợn Dê Cừu Gà Vịt Chó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tổng số 9
  10. Phụ lục 4. (Phụ lục 7e ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26/5/2008) Phiếu ghi chép về tiêm phòng bổ sung của Thú y Tháng.... Họ và tên thú y viên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xã: . . . . . . . . . . . . . . . . . Huyện: . . . . . . . . . . . . . . . Tỉnh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày Vắc xin phòng bệnh Niu cát xơn Djch tả lợn Nhiệt thán Khác (….) LMLM lợn Dịch tả vịt LMLM TB Đóng dấu THT Trâu THT lợn Dại lợn bò 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tổng số 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2