Tài liệu về Cách viết tiếng Hàn

Chia sẻ: Kimyu Seong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
906
lượt xem
547
download

Tài liệu về Cách viết tiếng Hàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn bạn cách viết tiếng Hàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu về Cách viết tiếng Hàn

  1. Cách viết tiếng Hàn ế•  (Nguyên âm) ( ( ( ( a a a a a ya y y y y ơ ơ ơ ơ ơ yơ ơ ơ ơ ơ ô ô ô ô ô yô y y y y u u u u u yu y y y y ư ư ư ư ư i iug  u    ug. . . . . e e e e e ye y y y y ê ê ê ê ê yê y y y y oa o o o o oe o o o o oi o o o o uơ ơ ơ ơ ơ uê u u u u uy u u u u ưi iyg  y    yg   k k k k k kh k k k k n n n n n t t t t t th t t t t r/l r r r
  2. m m m m m p p p p p ph p p p p x x x x x ch c c c c ch' c c c c ng n n n n h h h h h kk k k k k tt t t t t bb b b b b xx x x x x ch' c c c
  3.  (Luyện tập) ậ               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . .   .
  4.   A  A   A æ˘. .A .A .A ., ,, , ­k ­, ,, ,  , ­n ­, , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ­t ­, ,, , , ,, ,, ,, ,    
  5. ­l ­, ,, ,, ,, ,, , , ­m ­, , ,, , ­p ­, , , ­ng ­, ,, ,, , g , ,,  ,,,,, , ,,,,, , ,,,,, , , ,, ,,  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,, ,,  , , , , , , , , , , ,  , , ,  , , ,  , , , , , ,
  6. • •    U     >    U . . > >        , , U , , U , , , , , ,    ,   , ,, , , , U , , , , , , U , , U , , U , , , , ,    , , , , U , , , , , , ,                                                                                                                                                                                    Cách đọc biến âm trong tiếng Hàn ế     ⇒      ◇     ⇒     ◇     ⇒     ◇     ⇒            ⇒ ○   ○   ◇      ⇒     ◇     ⇒     ◇     ⇒     ◇       ⇒     ◇      ⇒     ◇    ⇒    ◇      ⇒     ◇      ⇒    
  7. ◇    ⇒   ◇    ⇒   ◇    ⇒         ⇒ ○   ○ ◇      ⇒       ◇     A ⇒     A ◇      ⇒     ◇      ⇒     ◇      ⇒     ◇      ⇒     ◇      ⇒     ◇     ⇒    / /   ◇      ⇒     ◇      ⇒     ◇      ⇒     ◇    ⇒    ◇       ⇒       Luyện Tập Viết ế  ế  ế  ế  ế   ế   ế  ế  ế  ế  ế  ế  ế  ế  ế  ế  ế  ế  ế   ế   ế  ế  ế  ế  ế ế ế ế
Đồng bộ tài khoản