intTypePromotion=4

Tạo đĩa Windows XP tự cài phần mềm

Chia sẻ: Anhba Ba | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
452
lượt xem
103
download

Tạo đĩa Windows XP tự cài phần mềm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một giải pháp giúp bạn tiết kiệm thời gian khi cài lại Windows: tích hợp các phần mềm vào bộ cài đặt Windows XP, với sự trợ giúp của Windows PostInstall Wizard (WPI). Các phần mềm sẽ tự động được cài đặt trong bước cuối cùng của quá trình cài Windows XP, tương tự các đĩa Windows Unattended đầy rẫy trên Internet hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo đĩa Windows XP tự cài phần mềm

  1. Windows Post­Install Wizard 7.3 ­ Tạo đĩa Windows XP tự cài phần mềm  Một giải pháp giúp bạn tiết kiệm thời gian khi cài lại Windows: tích hợp các phần mềm vào  bộ cài đặt Windows XP, với sự trợ giúp của Windows Post­Install Wizard (WPI). Các phần mềm sẽ tự động được cài đặt trong bước cuối cùng của quá trình cài Windows  XP, tương tự các đĩa Windows Unattended đầy rẫy trên Internet hiện nay. 1. Đầu tiên, bạn tải miễn phí phiên bản mới nhất của WPI từ địa chỉ  http://www.mediafire.com/?jz3cdtzzmnz (3.91MB). Tải xong, bạn xả nén file *.rar vào một  thư mục nào đó cho dễ nhớ (chẳng hạn C:\WPI_v3.7.0). Bạn cần chuẩn bị sẵn các file cài đặt phần mềm thường dùng và chép chúng vào thư mục  C:\WPI_v3.7.0\WPI\Install. Tiếp đó quay lại thư mục C:\WPI_v3.7.0\WPI, bấm đôi vào file  WPI.hta để mở giao diện chính của WPI. Tiếp theo, bạn chọn thẻ Config để bắt đầu thiết lập thông số để Windows XP tự động cài  đặt phần mềm. Trong cửa sổ hiện ra, bạn bấm nút Add để bắt đầu các bước tích hợp một phần mềm vào  bộ cài đặt Windows XP. Tại thẻ Details, bạn điền tên phần mềm vào khung Name, nhập thông tin mô tả phần  mềm này vào khung Description. Tại trường Options, bạn giữ nguyên tùy chọn Default để  phần mềm được tự động cài đặt theo chuẩn mặc định. Tại hộp Category, bạn nên chọn  nhóm cho phần mềm là Application (có sẵn), hoặc chọn Other để tạo ra một nhóm mới,  rồi nhập tên cho nhóm này ở hộp kế bên (chẳng hạn Multimedia). Xong, bạn nhớ bấm nút  Save phía dưới để lưu lại nội dung file config.js. Chuyển sang thẻ Commands, bạn bấm nút Add, rồi bấm nút  và tìm chọn file cài đặt  phần mềm đã copy vào thư mục C:\WPI_v3.7.0\Install trước đó. Kế tiếp, bạn bấm nút  . Trong cửa sổ Universal Silent Switch Finder 1.5.0.0 hiện ra, 
  2. nếu quan sát thấy tại phần Notes không có ghi chú nào là Erro thì mọi việc coi như đang  tiến triển tốt. Bạn bấm nút Quit để thoát khỏi cửa sổ này. Chức năng của cửa sổ này là  ngăn chặn mọi thông điệp xuất hiện khi một phần mềm nào đó được tự động cài đặt trong  thời gian cài Windows XP. Xong, bạn cũng bấm Save phía dưới để lưu lại. 2. Bây giờ, bạn cho đĩa cài đặt Windows XP vào ổ đĩa. Copy toàn bộ nội dung đĩa này vào  thư mục nào đó trên ổ cứng (chẳng hạn C:\XP). Tiếp đó, mở thư mục C:\WPI_v7.3.0, copy  thư mục WPI rồi dán vào thư mục chứa bộ cài Windows XP là C:\XP. Tiếp theo, bạn tải về file post_$oem$.rar tại http://www.mediafire.com/?jz3cdtzzmnz rồi xả  nén vào một thư mục nào đó (chẳng hạn C:\post_$oem$). Tiếp đến, mở thư mục 
  3. post_$oem$, copy thư mục $OEM$ rồi dán vào thư mục C:\XP. 3. Sau cùng, bạn dùng UltraISO để tạo file ISO từ thư mục XP, rồi “đánh” file ISO này ra  đĩa CD để có được đĩa cài Windows XP tích hợp sẵn phần mềm. Cách thực hiện: Trong giao diện chính UltraISO, từ khung Local bên trái, bạn duyệt đến  thư mục C:\XP, đánh dấu chọn tất cả file và thư mục vừa hiện ra ở khung bên phải, bấm  phải chuột và chọn Add để đưa chúng vào khung phía trên. Sau cùng, bạn vào menu File   > Save As, đặt tên cho file ISO sắp tạo và chọn thư mục lưu, rồi bấm Save để bắt đầu tạo  file ISO. Lưu ý: Nếu muốn tích hợp thêm bản vá, bỏ bớt các thành phần không cần thiết khỏi bộ  cài Windows XP ở trên trước khi tạo file ISO, bạn có thể nhờ cậy tiện ích nLite  (www.nliteos.com). Theo E­Chip 422 Full Download http://www.mediafire.com/?jz3cdtzzmnz  ======================================= Windows Post Install Wizard 7.3.0 Windows Post­Install Wizard (WPI for short) is a hypertext application designed for  giving users choice. While Windows XP offers many ways of customizing the setup   process out of the box, its major drawback is the lack of being able to select which   applications an end user may install. In the past, end users and administrators needed to   either download the files manually, or create overly complex scripts that could only be   used once. WPI allows you to create one image, which can then be custom configured,   and optionally, automated, so that end users can install any applications.
  4. WPI is a simple to use automation program for the choice and installation of multiple   programs, tweaks and scripts. No longer will you need a dozen CD's or more when doing   a fresh Installation. No longer will you need multiple files when you are servicing another   PC. With Windows Post­Install Wizard all that you will need is 1 or 2 CD\DVD's to fully   install your PC with all of your apps, scripts, registry files or tweaks. Instead of having to   re­download those apps like adobe reader, flash or updates to programs you can have   them all on one disk. With WPI you can have all of them all on one disk and then have a   nice interface for selecting which apps to install and after configured properly WPI will   install all of them without any needed input from you. WPI also and is commonly used   added to your windows installation disks. This way you can automate the complete   process of Windows and program installations. With your typical setup of WPI you have your OS and all of the apps, tweaks and such on   one disk. After windows installs, WPI kicks in and you are given a selection of everything   you have configured WPI with, then you can select the ones you want or simply let the   timer run out and your default apps will install. Version 7.3.0 ­ Released January 27th, 2009 * If you wish to add your own custom functions, if it doesn't already exist, create a file called userfunctions.js in the WPIScripts folder, and place your code in it. Then use JSCRIPT={MyFunction()} to call it. * Added more information to the log file. * Fixed bug with quotes not being placed around paths from network share. * Added function getPointingDeviceID() Usage: getPointingDeviceID()=="ACPI\PNP.........." or Usage: getPointingDeviceID()=="HID\VID_.........." Returns: PnP Device ID. See Alt+G Hardware tab. Why: For wireless mice, multi­button mice. * Added function getKeyboardID() Usage: getKeyboardID()=="ACPI\PNP.........." or Usage: getKeyboardID()=="HID\VID_.........." Returns: PnP Device ID. See Alt+G Hardware tab. Why: For wireless keyboards, hot keys. * Added function getHDDControllerID() Usage: getHDDControllerID("PCI\VEN_..........") Returns: true or false. See Alt+G Hardware tab. * Added function getCDBurnerID() Usage: getCDBurnerID()=="IDE\CDROM.........."
  5. Returns: PnP Device ID. See Alt+G Hardware tab. Why: Determine if install burning software, Light Scribe software, etc. Note: Could be a CD or DVD burner. See hasDVDBurner(). Note: Combination drives like CDRWDVD drives do not always return reliable information. Same for USB drives. * Added function getCDBurnerName() Usage: getCDBurnerName()=="PLEXTOR DVDR PX­800A ATA Device" Returns: Name of burner. See Alt+G Hardware tab. Why: Determine if install Light Scribe software or not Advanced Usage: getCDBurnerName().toUpperCase().indexOf("SCRIBE") != ­1 Result: if == ­1, then SCRIBE doesn't exist, not Light Scribe. if != ­1 (does not equal), then SCRIBE does exists. This is a simple check of the name for Light Scribe. Can also check for DVD or something else in the name. Note: Could be a CD or DVD burner. See hasDVDBurner(). * Added function getCDROMID() Usage: getCDROMID()=="IDE\CDROM.........." Returns: PnP Device ID. See Alt+G Hardware tab. Why: Determines hasDVDROM(). May have other use. Completeness. Note: Could be a CD­ROM or DVD­ROM. See hasDVDROM(). * Added function hasDVDROM() Usage: hasDVDROM() Returns: true or false Why: Determine if install DVD movie playing software or not. Older computers may only have a CD­ROM. * Added function hasDVDBurner() Usage: hasDVDBurner() Returns: true or false Why: Determine if install DVD only burning software, ie, for movies. Advanced Usage: hasDVDBurner() Result: There is a burner and it is a DVD burner. Short cut method. Advanced Usage: getCDBurnerName() != "n/a" && !hasDVDBurner() Result: There is a burner but it's not a DVD burner, so it's just a CD burner. * Added function hasDVDDrive() Usage: hasDVDDrive() Returns: true or false Why: Shortcut to determine if there is a DVD ROM or burner, but doesn't say what kind of drive. Same as: hasDVDROM() || hasDVDBurner * Added function getHDDControllerID() Usage: getHDDControllerID("PCI\VEN_..........") Returns: true or false. See Alt+G Hardware tab. Note: There could be multiple controllers, so you have to know the ID
  6. of the one you are checking if exists or not. Note: This is only useful for installing support software, not the driver itself * Items with very long names will not be cut off and will see an ellipsis, ... , so all the columns stay the same width and no horizontal scroll bar. If text gets cut off when doesn't need to be, reduce the number of columns in Options ­> General ­> Number of columns. * Updated all installer.css files. * Created LIVESTRONG and PinkRibbon themes. * Created Accordion theme. The navigation system may be used later in the main program. * Created Da Vinci theme to show customization of themes. * Updated {EXTRACT} to handle wildcards better. * All reg keys are now deleted to prevent any cross­contamination. * The reg keys that store the paths for options and config files are now deleted when quit and after install is complete. * Updated getOSver() and getOSeditionID(). Usage: getOSeditionID()=="Home Basic Premium Edition" ***** NOTE: getOSeditionID() now has Edition in all returned values. You will need to update your conditions. ***** If on XP, getOSeditionID() will return "Home Edition" or "Professional Edition". If on Server 2003, getOSeditionID() will return "Standard Edition", "Enterprise Edition" "Web Edition" "Datacenter Edition" or "Itanium Edition". If on 2K, getOSeditionID() will return "Professional Edition" "Server Edition" "Advanced Server Edition" or "Datacenter Edition". * Updated the command line args parser. Wasn't accepting quotes in path names. * The font installer now checks if the font already exists so don't get any verification alerts to overwrite it.
  7. * Installer can not be started if a wizard is open. * Updated some of the audio player function calls. * Added option to Audio Player to copy the Audio folder to your harddrive when installation starts. This should prevent any skipping or slowing of reads from DVD. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2