Thị trường cạnh tranh độc quyền

Chia sẻ: Tran Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:78

0
134
lượt xem
18
download

Thị trường cạnh tranh độc quyền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

2.1. Khái niệm: Là thị trường chỉ có một số hãng sản xuất và bán sản phẩm. Các sản phẩm giống nhau gọi là ĐQ TĐ thuần tuý, sản phẩm khác nhau gọi là ĐQTĐ phân biệt 2.1. Khái niệm: Là thị trường chỉ có một số hãng sản xuất và bán sản phẩm. Các sản phẩm giống nhau gọi là ĐQ TĐ thuần tuý, sản phẩm khác nhau gọi là ĐQTĐ phân biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thị trường cạnh tranh độc quyền

 1. CHƯƠNG V: THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN I. Thị trường và phân loại thị trường * Khái niệm thị trường * Phân loại thị trường * Các tiêu thức phân loại
 2. LOẠI SỐ LOẠI SỨC HÀNG HÌNH THỊ VÍ DỤ LƯỢNG SẢN MẠNH RÀO RA THỨC TRƯỜN NGƯỜI PHẨM THỊ NHẬP CT PHI G SX TRƯỜN GIÁ G Sản CT phẩm Rất ĐỒNG Không có Không có Không có HH nông nghiệp nhiều NHẤT Bắt đầu Bắt đầu Quảng CT Dầu gội, Nhiều Phân có nhưng có nhưng cáo, đQ bia... biệt thấp thấp khuyến mại Quảng Xe máy, Một số Phân Cao Cao cáo, ĐQ ôtô, dầu biệt khuyến mỏ hoặc mãi, TĐ giống thanh toán Không điện, 1 hãng Duy nhất Rất cao Rất cao có, nếu đQ đường quảng sắt cáo chỉ để giới thiệu
 3. II. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo ( Perfect competitive market) 1. Đặc điểm 2. Đường cầu và đường doanh thu cận biên Hãng chấp nhận giá sẵn có trên thị trường nên đường cầu hãng CTHH là đường nằm ngang, tại mức giá cân bằng của thị trường
 4. P P MC Stt ATC Pe Pe D=MR Dtt 0 0 Qe Q Qe Q
 5. Hãng bán mọi sản phẩm ở mức giá Pe => P = MR => đường doanh thu cận biên trùng với đường cầu * Chứng minh: Q* tại đó P = MC hãng đạt lợi nhuận tối đa * Chú ý: Điều kiện để có lợi nhuận P > ATC Điều kiện để tối đa hoá lợi nhuận P =
 6. 4. Điểm hoà vốn, đóng cửa hay tiếp tục sản xuất * Điểm hoà vốn TR = TC = FC + VC P.Q = FC + AVC. Q Qhv = FC/(P - AVC) * Điểm đóng cửa hay tiếp tục sản xuất
 7. P ATC MC A AVC Pa I Pe D =M R B Pb Pe’ C 0 Q* Q
 8. 5. Đường cung của CTHH và đường cung * Hãng CTHH có P ngành nên đường cung = MC của hãng CTHH trùng với đường MC P MC AVC P2 P1 0 Q1 Q2 Q
 9. 5. Thặng dư sản xuất (Producer surplus) *Khái niệm: P MC Pe D = MR P2 P1 P0 Q 0 Q1 Q2 Q3
 10. * Mối quan hệ giữa thặng dư sản xuất và lợi nhuận: PS = TR - VC = TR - ( TC -FC ) => PS = TR - TC + FC = ∏ + FC => PS có mối quan hệ tỷ lệ thuận với ∏ và FC
 11. III. Thị trường độc quyền (Monopoly market) 1. Khái niệm 2. Đặc điểm 3. Nguyên nhân: 4. Đường cầu và đường doanh thu cận biên
 12. TR = P . Q => AR = TR/Q = P P Q TR MR AR NhË xÐ n t 6 0 - - - 5 1 5 5< P 5 = P P = MR 4 2 8 3< P 4 = P P> MR 3 3 9 1< P 3 = P - 2 4 8 -1
 13. P, C MR D 0 Q
 14. 5. Quyết định sản xuất của nhà độc quyền bán * Nhà độc quyền tối đa hóa lợi nhuận tại mức sản lượng Q* tại đó MR = MC *Giá bán P* được xác định trên đường cầu D Lợi nhuận cực đại là: ∏ max = (P* - ATC). Q*
 15. P MC P1 A1 A ATC P* P2 A2 Pb B MR D 0 Q1 Q* Q2 Q
 16. * Hãng ĐQ không có đường cung hay nói cách khác không có mối quan hệ hàm s ố giữa P và Qs. * Trong ĐQ sự dịch chuyển của đường cầu có thể làm P thay đổi Q giữ nguyên, hoặc P giữ nguyên Q thay đổi hoặc cả P và Q đều thay đổi.
 17. P P MC D1 MC P1 P1 D2 P2 P2 D2 MR2 D1 MR2 MR1 MR1 0 Q1 Q 0 Q1 Q2 Q
 18. P MC P2 P1 D2 MR2 MR1 D1 0 Q*1 Q*2 Q
 19. 6. Sức mạnh độc quyền bán ĐQ bán đặt P > MC=> có sức mạnh ĐQ bán Abba Lerner đưa ra L năm 1934 L = P - MC ; (0 < L < 1) P * Chú ý: - L >> => sức mạnh ĐQ càng lớn - L = 0 => P = MC, không có sức mạnh ĐQ
 20. 7. Phân biệt giá: (Price Discrimination) 7.1. Phân biệt giá hoàn hảo (cấp 1) P MC P MC P* P*’ CS PS PS D MR = D MR 0 Q* Q*’ Q 0 Q*’ Q
Đồng bộ tài khoản