Thư mục chuyên đề Luật dân sự

Chia sẻ: Kloi Roong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:241

0
25
lượt xem
3
download

Thư mục chuyên đề Luật dân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của thư mục gồm tập hợp thông tin thư mục về toàn bộ tài liệu có trong thư viện liên quan tới chuyên ngành Luật Dân sự được sắp xếp theo dạng, trong mỗi dạng được sắp xếp theo tên tác giả hoặc nhan đề của tài liệu nhằm phục vụ công tác học tập, nghiên cứu, giảng dạy môn Luật Dân sự cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và các bạn đọc quan tâm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thư mục chuyên đề Luật dân sự

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI<br /> TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN<br /> <br /> Thư mục chuyên đề<br /> <br /> LUẬT DÂN SỰ<br /> <br /> HÀ NỘI, 9/2015<br /> <br /> Thư mục chuyên đề Luật Dân sự<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> Nhằm cung cấp thông tin thư mục phục vụ công tác học tập, nghiên cứu,<br /> giảng dạy môn Luật Dân sự cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và các bạn<br /> đọc quan tâm, Trung tâm Thông tin Thư viện xin giới thiệu tới bạn đọc ấn phẩm<br /> thông tin “Thư mục chuyên đề Luật Dân sự”.<br /> Ấn phẩm tập hợp thông tin thư mục về toàn bộ tài liệu có trong thư viện liên<br /> quan tới chuyên ngành Luật Dân sự. Tài liệu được sắp xếp theo dạng, trong mỗi<br /> dạng được sắp xếp theo tên tác giả hoặc nhan đề của tài liệu, thứ tự: Giáo trình (20<br /> tên), Sách tham khảo (505 tên), Luận án/luận văn (371 tên), Đề tài khoa học (24 đề<br /> tài), Tài liệu hội thảo (18 tên), Bài viết tạp chí (1024 bài).<br /> Trong quá trình biên soạn thư mục, Trung tâm không tránh khỏi những thiếu<br /> sót, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến góp ý của bạn đọc để ấn phẩm ngày càng<br /> hoàn thiện hơn.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> <br /> Thư mục chuyên đề Luật Dân sự<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> NỘI DUNG<br /> Giáo trình ......................................................................................................... 1<br /> Văn bản pháp luật, sách tham khảo, sách chuyên khảo .................................. 4<br /> Tiếng Việt .............................................................................................. 4<br /> Tiếng Anh ............................................................................................ 28<br /> Tiếng Pháp........................................................................................... 44<br /> Tiếng Đức ............................................................................................ 65<br /> Luận án, luận văn .......................................................................................... 68<br /> Đề tài khoa học ............................................................................................ 121<br /> Hội thảo ....................................................................................................... 125<br /> Bài trích tạp chí ........................................................................................... 128<br /> <br /> Thư mục chuyên đề Luật Dân sự<br /> <br /> 1. GIÁO TRÌNH<br /> 1. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Đinh Văn<br /> Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ; Phạm Công Lạc,... [et.al.] . - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2002 .<br /> - 611 tr. ; 22 cm.<br /> Từ khóa: Giáo trình, Luật Dân sự, Việt Nam.<br /> Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004717-4718; MSVGT 43119<br /> 2. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam : phần chung / Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật ;<br /> Bùi Thị Thanh Hằng chủ biên ; Trần Đình Hảo, Chu Đức Nhuận . - Hà Nội : Đại học Quốc<br /> gia Hà Nội, 2002 . - 243 tr. ; 20,5 cm.<br /> Từ khóa: Đại diện, Giao dịch dân sự, Giáo trình, Luật Dân sự, Thời hạn, Thời hiệu, Việt Nam.<br /> Địa chỉ tài liệu: DTCGT 005361-69,371-410<br /> 3. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam / Lê Đình Nghị chủ biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, ... [et<br /> al.] . - Hà Nội : Giáo dục, 2009 . - 2 tập ; 24 cm.<br /> Từ khóa: Giáo trình, Luật Dân sự, Việt Nam.<br /> Địa chỉ tài liệu: DSVGT 001961-2037,2039-2060<br /> 4. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Công an nhân<br /> dân, 1993 . - 406tr. ; 19 cm.<br /> Từ khóa: Dân sự, Giáo trình, Việt Nam.<br /> Địa chỉ tài liệu: DSVGT541-42<br /> 5. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội . - H. : Công an nhân dân,<br /> 2001 . - 609 tr. ; 22 cm.<br /> Từ khóa: Dân sự, Giáo trình, Luật Dân sự.<br /> Địa chỉ tài liệu: DSVGT0666-68; MSVGT025877,6207,31223; DTCGT02068<br /> 6. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Đinh Văn<br /> Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ; Phạm Công Lạc,... [et al.]. . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2003 .<br /> - 610 tr. ; 22 cm.<br /> Từ khóa: Giáo trình, Luật Dân sự, Việt Nam.<br /> Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004713<br /> 7. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Công<br /> an nhân dân, 1997 . - 279 tr. ; 21cm.<br /> Từ khóa: Dân sự, Giáo trình, Việt Nam.<br /> Địa chỉ tài liệu: DSVGT461,64-65<br /> 8. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 2 / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Công<br /> an nhân dân, 1997 . - 336 tr. ; 21 cm<br /> Từ khóa: Dân sự, Giáo trình, Việt Nam.<br /> Địa chỉ tài liệu: DSVGT466-68<br /> 1<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản