intTypePromotion=1
ADSENSE

Tìm hiểu luật phá sản doanh nghiệp

Chia sẻ: NGUYEN MINH THIEN | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:36

271
lượt xem
92
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong năm 2007, Công ty nhà nước Sông Hồng của UBND tỉnh Y gặp khó khăn và thua lỗ trong hoạt động kinh doanh. Đầu năm 2008, nhận thấy công ty Sông Hồng lâm vào tình trạng phá sản, UBND tỉnh Y đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty Sông Hồng.Tuy nhiên, Tòa án nhân dân tỉnh Y đã trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của UBND tỉnh Y vì cho rằng UBND tỉnh Y không có quyền này. Sau đó, theo đơn yêu cầu của đại diện hợp pháp của công ty Sông Hồng, ngày22/3/2008, Tòa án...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu luật phá sản doanh nghiệp

 1. LOGO www.themegallery.com
 2. LOGO www.themegallery.com Ai chiến thắng CHỦ đề TÌM HIỂU LUẬT PHÁ SẢN DN Cố vấn chương trình Ths. Nguyễn Thị Ngọc Hương
 3. LOGO Thực hiện- group 8 LỚP :QTKD 1 6 Nguyễn minh Thuyện Nguyễn văn Thiệu 2 7 Lại minh Thanh Nguyễn khắc Chuyên 3 8 Phạm hoàng Hiệp Nguyễn quốc Việt 4 9 Nguyễn trọng Tài Trần Ngọc Thân 5 Võ Thanh Tùng 10 Lê văn Hảo 11 12 Lê Tấn Lực Trần thị kim Phơ www.themegallery.com
 4. LOGO Nội dung chương trình I. Trắc nghiệm lý thuyết Gồm có 20 câu trắc nghiệm II. Xử lý tình huống Gồm 1 bài tập tình huống www.themegallery.com
 5. LOGO I. Trắc nghiệm lý thuyết Luật phá sản đầu tiên được Quốc 1. Hội thông qua vào thời gian nào ? A 30/12/1993 01 02 03 04 05 B 01/07/1994 HẾT GIỜ C 15/06/2004 D 25/10/2004 www.themegallery.com
 6. LOGO Trắc nghiệm lý thuyết I. 01 02 03 04 05 HẾT GIỜ 2. Thứ bậc ưu tiên phân chia tài sản khi 1 DN bị tuyên bố phá sản là: A Chi phí phá sản, thuế, lương CN B Chi phí phá sản, lương CN, thuế C Thuế, lương CN, chi phí phá sản D Thuế, chi phí phá sản, lương CN www.themegallery.com
 7. LOGO Trắc nghiệm lý thuyết I. 3. Chủ thể kinh doanh nào không là đối tượng áp dụng của luật phá sản 2004 ? A Hợp tác xã 01 02 03 04 05 HẾT GIỜ B Hộ kinh doanh kinh C Công ty TNHH D Doanh nghiệp tư nhân www.themegallery.com
 8. LOGO Trắc nghiệm lý thuyết I. 4. Phân loại phá sản dựa vào nguyên nhân có thể chia làm 2 loại nào sau đây: A. Phá sản trung thực, phá sản tự nguyện B. Phá sản trung thực, phá sản gian trá B. Phá sản trung thực, phá sản gian trá 01 02 03 04 05 HẾT GIỜ C. Phá sản trung thực, phá sản bắt buộc Click to add Title D. Phá sản tự nguyện, phá sản bắt buộc www.themegallery.com
 9. LOGO Trắc nghiệm lý thuyết I. 5 .Loại chủ nợ nào sau đây không được quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Cty con nợ A .Chủ nợ có đảm bảo A .Chủ nợ có đảm bảo BB .Doanh có đảm tư o 1 phần .Chủ nợ nghiệp bảnhân C .Chủ nợ không đảm bảo 01 02 03 04 05 HẾT GIỜ www.themegallery.com
 10. LOGO 01 02 03 04 05 HẾT GIỜ Trắc nghiệm lý thuyết I. 6. Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền giải quyết việc phá sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: A Title Title Title Ủy ban D. C. Tòa án B . Ủy A. Tòaán ban nhân dân nhân dân nhân dân nhân dân cấp tỉnh cấp tỉnh cấp cấp nơi đặt nơi đặt huyện nơi huyện nơi trụ sở trụ sở đặt trụ sở đặt trụ sở chính chính chính của chính của của của doanh doanh doanh doanh nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp www.themegallery.com
 11. LOGO Trắc nghiệm lý thuyết I. 01 02 03 04 05 HẾT GIỜ 7. Toà án sẽ thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi: A C B D Nhận được Cả a và b Người nộp Cả a và b đơn, ra đều đúng. đơn xuất đều sai. quyết trình biên định mở lai nộp thủ tục tiền tạm phá sản. ứng phí. www.themegallery.com
 12. LOGO 01 02 03 04 05 Trắc nghiệm lý thuyết I. HẾT GIỜ 8. Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản thì: D C B Chưa hẳn bị A Tất cả điều phá sản, nó sai. Chắc Không chỉ bị coi là chắn bị phá sản khi bị phá Phá sản tiến hành Sản thủ tục tuyên bố phá sản. www.themegallery.com
 13. LOGO 01 02 03 04 05 Trắc nghiệm lý thuyết I. HẾT GIỜ 9. Giải thể và phá sản giống nhau ở chổ: A. Thanh toán nợ A. B. Chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp C. Tiến hành các thủ tục theo quy định D. Tất cảD. ều tđúng ều đúng đi Tấ cả đi www.themegallery.com
 14. LOGO Trắc nghiệm lý thuyết I. 10. Người yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp đơn cho ai? 01 02 03 04 05 HẾT GIỜ A..Cơ quan đăng ký kinh doanh A. Cơ quan đăng ký kinh doanh A B. Viện kiểm soát B. Viện kiểm soát C.. Tòa án có thẩm quyền C. Tòa án có tthẩm quyền h C Tòa C. Tòa th D. Tấttcả điều đúng D. Tấ cả điều đúng www.themegallery.com
 15. LOGO www.themegallery.com
 16. LOGO www.themegallery.com
 17. LOGO 01 02 03 04 05 Trắc nghiệm lý thuyết I. HẾT GIỜ 11. Vai trò của pháp luật phá sản là: A. Công cụ pháp lý bảo vệ quyền llợi chính đáng A. Công cụ pháp lý bảo vệ quyền ợi chính đáng Công Công của chủ nợ và llợi ích hợp pháp của con nợ.. của chủ nợ và ợi ích hợp pháp của con nợ B.. Bảo vệ quyền llợi của nguờii lao động. B. Bảo vệ quyền ợi của nguờ lao động. B B. C.. Góp phần ttổ chức, cơ cấu llại nền kinh ttế. C. Góp phần ổ chức, cơ cấu ại nền kinh ế. C Góp C. Góp D.. Cả 3 đều đúng.. D. Cả 3 đều đúng. đúng đúng. D D. www.themegallery.com
 18. LOGO Trắc nghiệm lý thuyết I. 12. Thủ tục giải quyết 1 vụ phá sản là thủ tục : A. Tư pháp B. Hành chính B. 01 02 03 04 05 HẾT GIỜ C. Dân sự D. Hình sự www.themegallery.com
 19. LOGO Trắc nghiệm lý thuyết I. 13. Tối đa bao nhiêu ngày kể từ khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, toà án phải quyết định mở hay không mở thủ tục phá sản? C. 45 ngày A. 15 ngày 01 02 03 04 05 HẾT GIỜ B. 30 ngày D. 60 ngày www.themegallery.com
 20. LOGO Trắc nghiệm lý thuyết I. 14. Công ty TNHH 1 thành viên X có trụ sở ở quận Tân Bình, TPHCM. Khi công ty nộp đơn yêu cầu phá sản thì nộp ở cơ quan nào ? A.TAND quận Tân Bình B. TAND TPHCM C. Cả 2 đều đúng D. Cả 2 đều sai 01 02 03 04 05 HẾT GIỜ www.themegallery.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2