intTypePromotion=1

Tóm tắt đề tài: Xem xét vấn đề quản trị công ty trong quá trình kiểm tốn bo co ti chính

Chia sẻ: Kim Kim | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
53
lượt xem
2
download

Tóm tắt đề tài: Xem xét vấn đề quản trị công ty trong quá trình kiểm tốn bo co ti chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những vụ gian lận xảy ra dẫn đến sự sụp đổ của các công ty lớn trên thế giới như Enron, Worldcom, HIH… gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư trong năm 2001, 2002 có nguyên nhân chính là quản trị công ty yếu kém.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt đề tài: Xem xét vấn đề quản trị công ty trong quá trình kiểm tốn bo co ti chính

  1. Tĩm tắt đề ti Đề tài: Xem xét vấn đề quản trị công ty trong quá trình kiểm tốn bo co ti chính Những vụ gian lận xảy ra dẫn đến sự sụp đổ của các công ty lớn trên thế giới như Enron, Worldcom, HIH… gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư trong năm 2001, 2002 có nguyên nhân chính là quản trị công ty yếu kém. Do đó, quản trị công ty đ trở thnh một vấn đề nóng bỏng trên thế giới và thu hút sự quan tâm của những nhà đầu tư và các nhà quản trị cấp cao hiện nay. Tuy thị trường chứng khoán Việt Nam mới ra đời gần đây, nhưng do sự phát triển nhanh chóng về quy mô và số lượng của các công ty đại chúng cùng với sự giao lưu quốc tế về vốn đ khiến cho quản trị cơng ty trở thành vấn đề cấp thiết đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Quản trị công ty tốt sẽ giúp doanh nghiệp có được một cấu trúc hiệu quả cho việc xác định các mục tiêu và phương thức hoạt động kinh doanh và đặc biệt là giám sát để duy trì sự minh bạch cho công ty, ngăn chặn gian lận, hành vi phạm pháp của các nhà quản lý, hạn chế thiệt hại v bảo vệ quyền lợi của nh đầu tư. Kiến thức về quản trị công ty sẽ giúp kiểm toán viên đánh giá rủi ro xảy ra các sai phạm trên báo cáo tài chính hay gian lận.
  2. Trong thời gian nghiên cứu đề tài và thực tập tại công ty PricewaterhouseCoopers Việt Nam, em đ cĩ dịp tiếp cận với cc ti liệu về quản trị cơng ty trn thế giới cũng như các nghiên cứu và thủ tục do PricewaterhouseCoopers thiết kế đối với vấn đề quản trị cơng ty trong quy trình kiểm tốn. Đây là một đề tài mới, do một sinh viên năm 4 thực hiện trong thời gian thực tập, nên chưa thể có được cái nhìn su rộng về vấn đề này, do đó, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô, các anh chị kiểm toán vin của cơng ty PricewaterhouseCoopers v cc bạn. Em tin rằng theo xu hướng phát triển chung về quản trị công ty trên thế giới và với sự tác động của các nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, vấn đề này sẽ càng được các nhà quản trị Việt Nam quan tâm hơn. Đối với công ty PricewaterhouseCoopers, với tài nguy ên phong phú sẵn có về quản trị công ty của PricewaterhouseCoopers toàn cầu, trong tương lai, công ty sẽ không chỉ tìm hiểu đánh giá quản trị công ty tại công ty khách hàng mà cịn cĩ tc động tích cực sau các cuộc kiểm toán, giúp quản trị công ty tốt hơn đối với các công ty Việt Nam nói chung và đặc biệt là các công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Đề tài: XEM XÉT VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TỐN BO CO TI CHÍNH L ỜI C ẢM Ơ N MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1. Cơ sở lý luận về quản trị cơng ty v ảnh hưởng của nó đến quy trình kiểm tốn Khi niệm quản trị cơng ty 1.1. Các nguyên nhân khiến quản trị công ty trở thành một vấn đề nóng bỏng hiện nay 1.2. 1.2.1. Tình trạng ph sản, gian lận v yếu km trong quản lý 1.2.2. Ảnh hưởng ngày càng tăng của công chúng, khách hàng và truyền thông 1.2.3. Sự toàn cầu hóa của các thị trường vốn 1.2.4. Những tiến bộ trong cơng nghệ thơng tin Những bo co v cc ủy ban về quản trị cơng ty trn thế giới 1.3. 1.3.1. Đạo luật Sarbanes-Oxley 2002 của Mỹ
  3. 1.3.2. Kế hoạch hành động cho Luật công ty của châu Âu Những thơng lệ tốt nhất trong quản trị cơng ty trn thế giới 1.4. 1.4.1. Chức năng quản lý v trch nhiệm của hội đồng quản trị 1.4.2. Gim st 1.4.3. Ủy ban kiểm tốn 1.4.4. Sự minh bạch Vấn đề quản trị công ty trong các chuẩn mực kiểm toán quốc tế có liên quan 1.5. 1.5.1. ISA 240 – Trch nhiệm của kiểm tốn vin trong việc xem xt gian lận trong bo co ti chính 1.5.2. ISA 260 – Những trao đổi với những người chịu trách nhiệm quản trị về các vấn đề trong cuộc kiểm toán 1.5.3. ISA 300 – Lập kế hoạch kiểm tốn bo co ti chính 1.5.4. ISA 315 – Tìm hiểu cơng ty khch hng, mơi trường hoạt động và đánh giá rủi ro về sai phạm trọng yếu Vấn đề quản trị công ty trong Quy chế Quản trị công ty của Bộ Tài chính Việt Nam 1.6. ban hành năm 2007 1.6.1. Hội đồng quản trị 1.6.2. Ban kiểm sốt 1.6.3. Sự minh bạch trong cơng bố thơng tin 1.6.4. Nhận xt 2. Quan điểm của cơng ty PricewaterhouseCoopers về việc xem xt quản trị cơng ty trong quy trình kiểm tốn Giới thiệu về cơng ty PricewaterhouseCoopers (PwC) 2.1. Quan điểm của công ty PricewaterhouseCoopers về quản trị công ty hiệu quả 2.2. 2.2.1. Bo co của PricewaterhouseCoopers về những thơng lệ tốt nhất trong quản trị cơng ty 2.2.2. Quản trị công ty đối với ngân hàng theo Ủy ban Basel Xem xét vấn đề quản trị công ty trong quy trình kiểm tốn qua Hướng dẫn kiểm toán 2.3. của PricewaterhouseCoopers 2.3.1. Những vấn đề liên quan đến quản trị công ty trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 2.3.1.1.Tìm hiểu về rủi ro của khch hng Đánh giá sự minh bạch của công ty khách hàng 2.3.1.2.
  4. Đánh giá quản trị công ty tại công ty khách hàng 2.3.1.3. Lập kế hoạch về phương pháp kiểm toán 2.3.1.4. Đánh giá về rủi ro gian lận 2.3.1.5. 2.3.2. Những vấn đề liên quan đến quản trị công ty trong giai đoạn thực hiện kiểm toán Kiểm sốt nội bộ của cơng ty khch hng 2.3.2.1. Cập nhật các vấn đề về kế toán, kiểm toán và rủi ro của cơng ty 2.3.2.2. khch hng Xem xét phương pháp báo cáo trong công ty khách hàng 2.3.2.3. Những vấn liên quan đến quản trị công ty trong giai đoạn hoàn 2.3.2.4. thành kiểm toán 3. Khảo sát việc áp dụng thực tế các quy định của PwC về ảnh hưởng của quản trị công ty đến quy trình kiểm tốn trong thực tế kiểm tốn tại cc khch hng Quản trị cơng ty tại cc khch hng 3.1. Kiểm toán viên xem xét vấn đề quản trị công ty của khách hàng như thế nào trong 3.2. giai đoạn lập kế hoạch, thực hiện và hoàn thành kiểm tốn? Vai trị v tầm quan trọng của quản trị cơng ty thay đổi thế nào theo đặc điểm của 3.3. khách hàng và tính chất của cuộc kiểm toán Kiểm tốn vin nghĩ gì về vai trị của ủy ban kiểm tốn trong quản trị cơng ty? 3.4. 4. Nhận xt Nhận xt về chính sch của PricewaterhouseCoopers so với chuẩn mực kiểm tốn quốc 4.1. tế 4.1.1. ISA 240 – Trch nhiệm của kiểm tốn vin trong việc xem xt gian lận trong bo co ti chính 4.1.2. ISA 260 – Những trao đổi với những người chịu trách nhiệm quản trị về các vấn đề trong cuộc kiểm toán 4.1.3. ISA 300 – Lập kế hoạch kiểm tốn bo co ti chính 4.1.4. ISA 315 – Tìm hiểu cơng ty khch hng, mơi trường hoạt động và đánh giá rủi ro về sai phạm trọng yếu Nhận xét về thực tế việc áp dụng các quy định của các kiểm tốn vin tại PwC 4.2. KẾT LUẬN PHỤ LỤC TI LIỆU THAM KHẢO
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản